Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಏಳುಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001011/IF/93393042893448329) IF 68 01/04/2022 21/07/2022 16448.75
ವೇಣಿವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಅಂಜಿಲಿ ಗಂಡ ಕೆ ನಾಗೇಶ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1505001011/IF/93393042893490450) IF 01 01/04/2022 01/12/2022 16380.45
ವೇಣೀವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ (1505001011/IF/93393042893528313) IF 67 01/04/2022 01/12/2022 15322.25
ಏಳುಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸೂಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001011/IF/93393042893645947) IF 02 30/04/2022 01/12/2022 8042.6834
ಏಳುಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಹೊನ್ನೋರಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಡೆಪ್ಪ ಇವರ ಸೂಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505001011/IF/93393042893709293) IF 1 24/06/2022 21/07/2022 6219.263
ಏಳುಬೆಂಚಿ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಸಗೇರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಕ್ಲಾಪುರ ಈರಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001011/RC/93393042892346744) RC 412 02/10/2022 01/12/2022 212262.5
    413 02/10/2022 01/12/2022 74580.6
    414 02/10/2022 01/12/2022 190057
ವೇವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆನಂ 278 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4.67 ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1505001011/WC/93393042892457217) WC 267 07/06/2022 21/07/2022 25026
    270 17/06/2022 21/07/2022 12513
    289 27/06/2022 21/07/2022 17513
ವೇವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆನಂ 278 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4.67 ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (ಭಾಗ 2) 234 ಮೀ ಉದ್ (1505001011/WC/93393042892457223) WC 263 23/04/2022 21/07/2022 12513
    286 23/06/2022 21/07/2022 12513
ವೇವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆನಂ 278 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4.67 ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (ಭಾಗ 4)  (1505001011/WC/93393042892457228) WC 266 02/06/2022 21/07/2022 37539
    269 15/06/2022 21/07/2022 25026
    287 23/06/2022 21/07/2022 12513
ವೇಣೀವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆನಂ 278 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4.67 ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (ಭಾಗ 3) 234 ಮೀ  (1505001011/WC/93393042892462189) WC 264 06/05/2022 21/07/2022 25026
    265 24/05/2022 21/07/2022 12513
    268 07/06/2022 21/07/2022 25026
    285 17/06/2022 21/07/2022 25026
    401 27/06/2022 21/07/2022 25026
Total (In Lakhs.) 8.07
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎರೆಮ್ಮ ಚೆನ್ನವೀರನಗೌಡ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ (1505001011/IF/93393042893366316) IF 28 05/11/2021 21/07/2022 16524.3
ವೇಣೀವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಾವಣಿ ಗಂಡ ಜಗದೀಶ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ (1505001011/IF/93393042893420953) IF 22 11/12/2021 27/06/2022 16512.15
ವೇಣಿವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿತ ಗಂಡ ಯೋಗೆಂದ್ರ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1505001011/IF/93393042893478410) IF 24 11/12/2021 27/06/2022 16518.25
ಏಳುಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಆದಿ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001011/IF/93393042893491932) IF 27 20/11/2021 27/06/2022 30987.81
ಏಳುಬೆಂಚಿ ಅಗಸರ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೊಮರಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸೂಕ್‌ ಫಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ  (1505001011/IF/93393042893513730) IF 26 11/12/2021 01/12/2022 7225.1356
ಏಳುಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಮಾರೆಣ್ಣ ತಂದೆ ಮೈಲಾರೆಪ್ಪ ಇವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001011/IF/93393042893705589) IF 66 19/03/2022 01/12/2022 26024.29
ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಂಜಿನೇಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಾಲಿವಾಣ ನಾಗರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001011/RC/93393042892275417) RC 129 01/04/2021 27/06/2022 57442.4
ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಪ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನವೀರನಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505001011/RC/93393042892323951) RC 235 11/03/2022 27/06/2022 133248.2
    236 11/03/2022 27/06/2022 77310.498
ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೆಸುಬ್ಬಾರಾವು ಹೊಲದಿಂದ ಕೊಂಡಯ್ಯ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾವೇಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿ (1505001011/RC/93393042892323974) RC 208 04/02/2022 27/06/2022 100115.588
    209 04/02/2022 27/06/2022 109340.77
ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ದರೋಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505001011/RC/93393042892335341) RC 43 21/01/2022 21/07/2022 106907.2
    44 21/01/2022 21/07/2022 128571
ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ದರೋಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರೋಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಮುಕರಾಮ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚರ್ಚ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಸಿ , ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾ (1505001011/RC/93393042892335344) RC 41 19/01/2022 21/07/2022 120676.9
    42 20/01/2022 21/07/2022 131904
ಏಳುಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಿಮಹಾಂಕಾಳಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಹಳೇ ಕುರುಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ (1505001011/RC/93393042892336054) RC 206 03/02/2022 27/06/2022 119860.16
    207 03/02/2022 27/06/2022 122998
ಏಳುಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗಂಗಮ್ಮನ ಹೊಲದಿಂದ ನಬೀಸಾಬ್ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳೇ ಕುರುಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ (1505001011/RC/93393042892336055) RC 228 22/02/2022 27/06/2022 119194
    229 22/02/2022 27/06/2022 123634.12
ಏಳುಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ನಬೀಸಾಬ್ ಹೊಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹಳೇ ಕುರುಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ (1505001011/RC/93393042892336056) RC 225 16/02/2022 27/06/2022 125031.92
    230 04/03/2022 27/06/2022 102188.4
ಏಳುಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ದಾರಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಹಳೇ ಕುರುಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ  (1505001011/RC/93393042892336058) RC 226 21/02/2022 27/06/2022 119325.92
    227 21/02/2022 27/06/2022 123053.6
ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಲಿವಾಣ್ ನಾಗರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮ (1505001011/RC/93393042892339305) RC 45 24/02/2022 27/06/2022 167207.4
    46 04/03/2022 27/06/2022 72530.4
    47 04/03/2022 27/06/2022 104335
ಏಳುಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505001011/WC/93393042892391381) WC 151 18/02/2022 27/06/2022 90006.45
    152 18/02/2022 27/06/2022 30704.342
Total (In Lakhs.) 24.99
Grand Total (In Lakhs.) 33.06
Report Completed
Excel View