Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/AV/93393042892252469) AV 01 23/08/2022 01/12/2022 133057.45
    02 23/08/2022 01/12/2022 242145.24
    1005 28/09/2022 01/12/2022 68261.1
    1006 28/09/2022 01/12/2022 233413.68
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಊಟದ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/AV/93393042892254546) AV 137 13/08/2022 01/12/2022 247101.82
    140 17/09/2022 01/12/2022 238294
    141 17/09/2022 01/12/2022 236512.78
    142 17/09/2022 01/12/2022 245274.5784
    143 17/09/2022 01/12/2022 240259.2712
    144 17/09/2022 01/12/2022 48803.4
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/AV/93393042892293713) AV 251 14/10/2022 01/12/2022 134785
    252 14/10/2022 01/12/2022 120057.5
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಎನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ವರ್ಕ್ ಷೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/AV/93393042892309541) AV 138 26/08/2022 01/12/2022 247152.98
    139 26/08/2022 01/12/2022 210053.2
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಭೂಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಜಾಗದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/FP/93393042892289988) FP 118 03/07/2022 01/12/2022 224387.4658
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭೂಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಜಾಗದಿಂದ ಅಶ್ವತಪ್ಪನವರ ರಾಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/FP/93393042892289989) FP 119 03/07/2022 01/12/2022 224387.4658
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಸುಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001017/IF/93393042892517895) IF 303 01/05/2022 01/12/2022 32010
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ವೆಂಕಟರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಚಿದಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042892839522) IF 302 01/05/2022 21/07/2022 12672.2
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಾಯಿ ಹರಿಜನ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಇವರ ಹೊಲಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042892839732) IF 304 01/05/2022 01/12/2022 16226
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ತಂದೆ ಲೇಟ್‌ ಕಂಚಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042892993454) IF 301 01/05/2022 21/07/2022 12680.2
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042892993461) IF 104 15/10/2022 01/12/2022 16278.0302
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಬಸವ ತಂದೆ ಚಾನಾಳ್‌ ನಾಗೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042893005748) IF 111 01/08/2022 01/12/2022 9273.68
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042893005789) IF 305 01/05/2022 01/12/2022 9047.88
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಡಬ್ಬೆ ಯಂಕಾರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042893562256) IF 202 01/04/2022 21/07/2022 16608.86
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಾರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042894122058) IF 101 15/10/2022 01/12/2022 16306.3909
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾಕಾಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಬುಡ್ಡೆಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892283652) RC 112 01/04/2022 21/07/2022 65680
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೊರವರ ಮಲ್ಲನಗೌಡನ ಮನೆಯಿಂದ ದ್ಯಾವಮ್ಮನ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892283656) RC 113 01/04/2022 21/07/2022 61689.24
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚಿ ಶೇಖರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892340052) RC 120 12/07/2022 01/12/2022 152054.3618
    121 12/07/2022 01/12/2022 107128
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892340054) RC 122 12/07/2022 01/12/2022 152054.3618
    123 12/07/2022 01/12/2022 107128
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊರ್ಲಗುಂದಿ ದಾರಿಯಿಂದ ಬಡಿಗೇರು ಮಾನಚಾರಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892343967) RC 107 01/04/2022 21/07/2022 214234.76
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡ್ರ ಏಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892345421) RC 217 01/04/2022 01/12/2022 134945.99
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂಗಣಿ ಹಟ್ಟೇವುವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892364508) RC 149 13/08/2022 01/12/2022 139427.2109
    150 13/08/2022 01/12/2022 121271.9
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರಬಂಡೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಸಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದ (1505001017/RC/93393042892364513) RC 116 28/06/2022 01/12/2022 134690.7731
    117 28/06/2022 01/12/2022 118496
    132 28/06/2022 01/12/2022 8624
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬನಶಂಕರಿ ನಗರದ ರಾಕಟ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892368406) RC 126 12/07/2022 01/12/2022 140080.6458
    127 12/07/2022 01/12/2022 119280
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಮಶಾನದ ಹತ್ತಿರ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/WC/93393042892454068) WC 151 27/06/2022 01/12/2022 29101.88
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ನ ಬುಜ್ಜಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಹತ್ತಿರ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/WC/93393042892454073) WC 110 01/04/2022 21/07/2022 29777.88
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ವಶಾನದ ಹತ್ತಿರ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/WC/93393042892454075) WC 111 01/04/2022 21/07/2022 29777.88
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಪಣಿಯಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಎಕೆ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  (1505001017/WC/93393042892458543) WC 220 01/05/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಜೋಳದರಾಶಿ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  (1505001017/WC/93393042892458544) WC 221 01/05/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈಲೂರು ಸಾಹೆಬ್ರ ಹೊಲದಿಂದ ಗೊರವರ ಶಿವನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458547) WC 222 01/05/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಹೆಚ್‌ ಭೂಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕೊರ್ಲಗುಂದಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458549) WC 223 01/05/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಹೆಚ್‌ ಪಂಪಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458551) WC 224 01/05/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ ಹೊಲದಿಂದ ಸೂಗೂರು ವಿಷ್ಣಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458552) WC 225 01/05/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಾಜ ಹೊಲದಿಂದ ಚನ್ನಳ್ಳಿ ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458554) WC 226 01/05/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಂ ಕೆರೆ ನಾಲಿನಿಂದ ಕರೆಂಟ್‌ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458557) WC 227 01/05/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಡುದೂರು ದಾರಿಯಿಂದ ಗಂಟಿ ಶೇಷಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458559) WC 228 01/05/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಡುದೂರು ದಾರಿಯಿಂದ ಗಂಟಿ ಶೇಷಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ2 (1505001017/WC/93393042892458561) WC 229 01/05/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಬಶಿವ ಹೊಲದಿಂದ ಕೊರ್ಲಗುಂದಿ ದಾರಿಯವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458562) WC 230 01/05/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458564) WC 231 01/05/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458566) WC 232 01/05/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಡುದೂರು ದಾರಿಯಿಂದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458568) WC 233 01/05/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಗ್ಗಲ್‌ ದೊಡ್ಡಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458615) WC 234 01/06/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ರಮೇಶ ಹೊಲದಿಂದ ಭಟ್ರಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458616) WC 235 01/06/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸುಗ್ಲಮ್ಮ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458619) WC 236 01/06/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಣಪಾಲ್‌ ಯಂಕಾರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕೊರ್ಲಗುಂದಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458621) WC 237 01/06/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೊಲದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458622) WC 238 01/06/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಟಿ ಶೇಷಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಲೋಕರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  (1505001017/WC/93393042892458627) WC 239 01/06/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಟಿ ಶೇಷಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಲೋಕರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ2 (1505001017/WC/93393042892458628) WC 240 01/06/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಏಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಬಿ ಹೆಚ್‌ ಭೂಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/WC/93393042892458629) WC 241 01/06/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೆಲುಗು ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್‌ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ 1 (1505001017/WC/93393042892484852) WC 242 01/06/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೆಲುಗು ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್‌ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ 3 (1505001017/WC/93393042892484864) WC 243 01/06/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೆಲುಗು ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್‌ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ 4 (1505001017/WC/93393042892484869) WC 244 01/06/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಸೆಹುಳ್ಳ ರಾಜಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ಸಾಂಬಶಿವನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ 1 (1505001017/WC/93393042892484878) WC 245 01/06/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಸೆಹುಳ್ಳ ರಾಜಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ಸಾಂಬಶಿವನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ 2 (1505001017/WC/93393042892484882) WC 246 01/06/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಸೆಹುಳ್ಳ ರಾಜಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ಸಾಂಬಶಿವನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ 3 (1505001017/WC/93393042892484887) WC 247 01/06/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಸೆಹುಳ್ಳ ರಾಜಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ಸಾಂಬಶಿವನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ 4 (1505001017/WC/93393042892484890) WC 248 01/06/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಬಶಿವನ ಹೊಲದಿಂದ ಸತ್ಯಮ್ಮನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ 1 (1505001017/WC/93393042892484893) WC 249 01/06/2022 01/12/2022 5000
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಬಶಿವನ ಹೊಲದಿಂದ ಸತ್ಯಮ್ಮನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ 2 (1505001017/WC/93393042892484897) WC 250 01/06/2022 01/12/2022 5000
RENOVATION OF AMRUTH KERE AT DAMMUR PART 1 (1505001017/WC/93393042892503488) WC 135 28/07/2022 01/12/2022 195096
    136 28/07/2022 01/12/2022 214348.2
RENOVATION OF AMRUTH KERE AT DAMMUR PART 2 (1505001017/WC/93393042892511219) WC 145 15/09/2022 01/12/2022 249612.14
    146 15/09/2022 01/12/2022 249203.7
    147 15/09/2022 01/12/2022 228431
    148 15/09/2022 01/12/2022 200947.1
Total (In Lakhs.) 65.93
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/AV/93393042892252476) AV 204 09/09/2021 24/05/2022 195721.12
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/AV/93393042892252773) AV 174 13/10/2021 24/05/2022 236993.79
    175 13/10/2021 24/05/2022 246943.6368
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/AV/93393042892293713) AV 216 01/02/2022 01/12/2022 219052.5293
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಗಂಡ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042893005738) IF 122 13/12/2021 24/05/2022 9385.48
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042893005933) IF 113 13/12/2021 24/05/2022 12666.4
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಿ ಮಂಜು ತಂದೆ ಭೀಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042893296905) IF 103 13/12/2021 24/05/2022 16608.86
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಿ ಹುಲೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042893296912) IF 104 13/12/2021 01/12/2022 16608.86
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಿ ಎರಿಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042893297986) IF 105 13/12/2021 01/12/2022 16608.86
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಳೇದ ಗಾದಿಲಿಂಗ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042893310865) IF 106 13/12/2021 24/05/2022 16608.86
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮ ತಂದೆ ಅಶ್ವತಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042893349446) IF 57 03/12/2021 01/12/2022 16608.86
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯು ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042893349511) IF 108 13/12/2021 24/05/2022 16608.86
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಾಳಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042893349535) IF 110 13/12/2021 24/05/2022 16608.86
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭೋಜರಾಜ ತಂದೆ ಹೊಸಗೇರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042893349640) IF 58 03/12/2021 01/12/2022 16608.86
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಗೋವಿಂರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042893358863) IF 107 13/12/2021 24/05/2022 16608.86
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001017/IF/93393042893358878) IF 111 13/12/2021 24/05/2022 16608.86
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಗ್ಗಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದು ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505001017/LD/93393042892229904) LD 203 09/09/2021 24/05/2022 97652.6702
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಗ್ಗಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲೀಂ ಸ್ಮಶಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505001017/LD/93393042892229905) LD 204 18/01/2022 01/12/2022 249752.75
    205 18/01/2022 01/12/2022 78452.4496
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಿ ಹೊಲದಿಂದ ಬೊಕ್ಕಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892257890) RC 207 17/02/2022 24/05/2022 244492.67
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892257891) RC 211 22/02/2022 24/05/2022 248163.36
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ತಾತರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505001017/RC/93393042892257892) RC 101 03/03/2022 24/05/2022 113307.15
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಉಮ್ಮಣ್ಣನವರ ಹೊಲದಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892340025) RC 212 22/02/2022 24/05/2022 247429.36
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಗ್ಗಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾಪಮ್ಮನವರ ಗಿರಿರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892340030) RC 208 18/02/2022 24/05/2022 207980.51
    209 18/02/2022 24/05/2022 43332
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಡುದೂರು ಜನಾರ್ಧನರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಗುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892340033) RC 102 03/03/2022 24/05/2022 246224
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಂಪಾರೆಡ್ಡಿಯವರ ಲಕ್ಷ್ಮಿರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ರುದ್ರಗೌಡನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892340034) RC 103 03/03/2022 24/05/2022 244236
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಡುದೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಯಿ ಸೀತಾರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  (1505001017/RC/93393042892340039) RC 213 23/02/2022 24/05/2022 245030.16
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಡಯ್ಯನ ಹೊಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  (1505001017/RC/93393042892340040) RC 206 15/02/2022 24/05/2022 245063.95
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಿ ಮಂಜು ಹೊಲದಿಂದ ಎಲೆದೊಡ್ಡಪ್ಪನವರ ತಿಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892342886) RC 104 07/03/2022 24/05/2022 245138
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಬ್ಬಳ್ಳೀ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892342889) RC 214 23/02/2022 24/05/2022 248694.53
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಗ್ಗರಳ್ಳದಿಂದ ಕಾಟ್ಲ ಮಾರುತಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892342891) RC 107 11/03/2022 24/05/2022 243356.24
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಂದ್ಯಾಳ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಗನ್ನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892342893) RC 210 19/02/2022 24/05/2022 247862.36
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಗಳಿ ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892343969) RC 108 11/03/2022 24/05/2022 244592
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892343972) RC 105 07/03/2022 24/05/2022 244482
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ಕೊರ್ಲಗುಂದಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892343984) RC 112 14/03/2022 24/05/2022 243414.72
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡ್ರ ಏಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892345421) RC 215 23/02/2022 24/05/2022 113292.08
ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೀರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಮೂಲೆಮನೆರು ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1505001017/RC/93393042892349474) RC 109 11/03/2022 24/05/2022 248324
Total (In Lakhs.) 56.77
Grand Total (In Lakhs.) 122.7
Report Completed
Excel View