Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟೊರುಸ್ವಾಮಿ ಮಠದವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (1505001022/FP/93393042892291762) FP 01 12/10/2022 01/12/2022 184210.48
    02 12/10/2022 01/12/2022 141120
    03 12/10/2022 01/12/2022 61894.6428
ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಭುವೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ಜಂಭಗೌಡ ಇವರ ಮೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ (1505001022/IF/93393042892556031) IF 1 15/10/2022 01/12/2022 7257.7252
ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001022/IF/93393042892953475) IF 05 02/07/2022 01/12/2022 14866.6
ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಉರುಕುಂದೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001022/IF/93393042893274356) IF 2 15/10/2022 01/12/2022 12881.58
ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಸಾಬ್ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001022/IF/93393042893284371) IF 01 19/05/2022 21/07/2022 14553.12
ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೆಖರ ತಂದೆ ಕೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸ್ವಾಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001022/IF/93393042893338302) IF 03 02/07/2022 01/12/2022 43205.5
    04 02/07/2022 01/12/2022 11550
ಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನ ಎನ್ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗರಜ ಕುರಿಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001022/IF/93393042893749641) IF 01 02/07/2022 01/12/2022 49627.75
    02 02/07/2022 01/12/2022 11550
ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಗೋಪಾಲನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾರಯಿ ಈರಣ್ಣ ನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001022/RC/93393042892340451) RC 04 09/05/2022 01/12/2022 98000
    05 09/05/2022 01/12/2022 70512.28
ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಸುತ್ತ ಕರಬ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿ ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವ (1505001022/RC/93393042892352171) RC 07 02/07/2022 21/07/2022 166917.295
    08 02/07/2022 21/07/2022 168884.58
ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಕ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಅಭೀವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505001022/WC/93393042892344960) WC 01 09/05/2022 01/12/2022 19785.16
ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಗೆ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೇನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಭೀವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505001022/WH/93393042892227876) WH 02 09/05/2022 01/12/2022 92350.72
    03 09/05/2022 01/12/2022 64176
Total (In Lakhs.) 12.33
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮುಂದಿನ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದಿಂದ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಬಲಗಡೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ  (1505001022/FP/93393042892266136) FP 04 15/02/2022 24/05/2022 126771.4
    05 15/02/2022 24/05/2022 92292.0296
ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ವರತೀಶ ಗುಡಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದ ವರೆ ಬಲಗಡೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ (1505001022/FP/93393042892271865) FP 06 15/02/2022 24/05/2022 132723.44
    08 15/02/2022 24/05/2022 94750.334
ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಻ಮೃತಪ್ಪನವರ ಬಣಿವೆ ದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಎಡಗಡೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ  (1505001022/FP/93393042892271867) FP 07 15/02/2022 24/05/2022 136151.84
    10 15/02/2022 24/05/2022 91704.814
ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಕಾಸಿಂ ಸಾಬ್ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001022/IF/93393042893274268) IF 4 13/12/2021 24/05/2022 14022.36
ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎಂ ಪಾರ್ವತಿ ತಂದೆ ವೀರೇಶ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001022/IF/93393042893274480) IF 3 13/12/2021 01/12/2022 14036.02
ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನೊರ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ರಂಜಾನ್ ಸಾಬ್ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001022/IF/93393042893274700) IF 5 13/12/2021 21/07/2022 14047.66
ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಜಾ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಸಾಬ್ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001022/IF/93393042893284403) IF 5 14/12/2021 24/05/2022 14681.2
ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಬ್ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001022/IF/93393042893284443) IF 2 13/12/2021 24/05/2022 14396.38
ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಲೋಕಪ್ಪ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001022/IF/93393042893368773) IF 1 13/12/2021 24/05/2022 14063.34
ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಕ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಅಭೀವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505001022/WC/93393042892344960) WC 01 14/02/2022 24/05/2022 165899.2
    02 14/02/2022 24/05/2022 84000
    03 14/02/2022 24/05/2022 83716
Total (In Lakhs.) 10.93
Grand Total (In Lakhs.) 23.27
Report Completed
Excel View