Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಜೈಲು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಧನದ ಕೂಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1505001023/AV/93393042892299972) AV 51 02/07/2022 21/07/2022 139025.254
ಸಂಘನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001023/IF/93393042892541195) IF 62 14/10/2022 01/12/2022 5853.591
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರೇಣೂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಂಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001023/IF/93393042892558159) IF 61 14/10/2022 01/12/2022 5723.7965
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೂಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001023/IF/93393042893346915) IF 63 14/10/2022 01/12/2022 13531.12
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಗಂಡಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೂಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001023/IF/93393042893462852) IF 63 14/10/2022 01/12/2022 13568.46
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಈರಮ್ಮ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೂಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001023/IF/93393042893664489) IF 65 14/10/2022 01/12/2022 13808.46
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳಿಹಾಳ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಗಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001023/IF/93393042893678148) IF 66 14/10/2022 01/12/2022 13026.75
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ 1 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001023/RC/93393042892327140) RC 52 02/07/2022 21/07/2022 153877.24
Total (In Lakhs.) 3.58
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ 2 ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಪ್ಲಾಟ್ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001023/FP/93393042892237184) FP 69 15/02/2022 24/05/2022 175437.466
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೂನ್ನೂರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001023/IF/93393042892541268) IF 45 14/12/2021 01/12/2022 6018.04
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಕುರುಬರ ಗಾಳಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೂಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001023/IF/93393042893286637) IF 40 10/12/2021 01/12/2022 15049.12
sssssಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ವೈ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ವೈ ತಿಮ್ಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೂಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾ (1505001023/IF/93393042893286707) IF 33 10/12/2021 01/12/2022 12472.12
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಧರ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೂಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ .  (1505001023/IF/93393042893315005) IF 42 09/12/2021 24/05/2022 16604.56
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ತುಳಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೂಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001023/IF/93393042893324627) IF 31 10/12/2021 01/12/2022 16609.24
.ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಯು ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಯು ಶಂಕರ ಗೌಡ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೂಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001023/IF/93393042893331145) IF 36 10/12/2021 01/12/2022 15063.4
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಶಕುಂತಲ ಗಂಡ ವಿರೇಶ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೂಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001023/IF/93393042893357717) IF 35 10/12/2021 24/05/2022 16609.4
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೂಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001023/IF/93393042893359818) IF 34 10/12/2021 01/12/2022 14184.56
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೂಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001023/IF/93393042893367491) IF 43 09/12/2021 01/12/2022 15337.56
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಶಿವನ ಗೌಡ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001023/IF/93393042893371830) IF 36 10/12/2021 24/05/2022 16609.4
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕರಗಿತ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೂಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001023/IF/93393042893373599) IF 32 10/12/2021 01/12/2022 15212.96
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಂಟುನಾಳ್ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡನ ಗೌಡ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೂಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001023/IF/93393042893373655) IF 31 10/12/2021 01/12/2022 15375.36
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರೇಶ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001023/IF/93393042893375262) IF 38 10/12/2021 01/12/2022 16609.4
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಧನಂಜಯ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೂಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001023/IF/93393042893428531) IF 39 10/12/2021 01/12/2022 15113
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಗಾಳೆಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೂಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001023/IF/93393042893449917) IF 38 10/12/2021 24/05/2022 15310.4
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ತೂಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001023/IF/93393042893449969) IF 37 10/12/2021 01/12/2022 15027.4
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ 6ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಲೂನಿಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001023/RC/93393042892274498) RC 67 15/02/2022 24/05/2022 17404.12
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕ್ರಿಕ್ಷ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೂಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001023/RC/93393042892278941) RC 70 15/02/2022 24/05/2022 140956.66
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೂಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001023/RC/93393042892278943) RC 71 15/02/2022 24/05/2022 25036.48
    72 15/02/2022 24/05/2022 44527.6342
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಭೀಮ ಹೊಲದಿಂದ ಕರಿಗಾಳಿ ಹೂಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001023/RC/93393042892278945) RC 68 15/02/2022 24/05/2022 191296.4418
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ತೆಕ್ಕಲ ಕೋಟೆ ಬಸವನ ಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001023/RC/93393042892280178) RC 65 15/02/2022 24/05/2022 120805.0158
    66 15/02/2022 24/05/2022 105617.031
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶೀವ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ 1 ರಲ್ಲಿ ಹೊಳೂ ತೆಗೆದು ಕೆರೆ ಅಭೀವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (1505001023/WC/93393042892274486) WC 73 15/02/2022 24/05/2022 30723
    74 15/02/2022 24/05/2022 20482
ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಹೊಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (1505001023/WC/93393042892361874) WC 75 15/02/2022 24/05/2022 22939.84
    77 15/02/2022 24/05/2022 45879.68
    78 15/02/2022 24/05/2022 45879.68
Total (In Lakhs.) 12.24
Grand Total (In Lakhs.) 15.83
Report Completed
Excel View