Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಮುದಿಮಲ್ಲ ತಂದೆ ಹೊನ್ನುರು ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505001028/IF/93393042893285355) IF 38 15/05/2022 01/12/2022 14361.7
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ ತಂದೆ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505001028/IF/93393042893300966) IF 35 28/06/2022 01/12/2022 14181.7
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಜಯ ತಂದೆ ರಾಮದಾಸು ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505001028/IF/93393042893301051) IF 36 25/04/2022 21/07/2022 14334.24
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಹುಲಿಗಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505001028/IF/93393042893301267) IF 37 15/05/2022 01/12/2022 14181.7
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಮ್ಮ ಗಂಡ ಶೇಷಗಿರಿ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001028/IF/93393042893399540) IF 39 20/05/2022 01/12/2022 14375.22
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001028/IF/93393042893447374) IF 40 20/05/2022 01/12/2022 14361.7
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಕಬರ್ ಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001028/LD/93393042892238094) LD 12 05/05/2022 01/12/2022 31599.5
ಮೋಕಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಸಕ್ರಪ್ಪ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಗೌಡ್ರಕೇರಿಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001028/RC/93393042892272933) RC 25 05/05/2022 01/12/2022 18578.35
ಮೋಕಗ್ರಾಮದ ಗೌಡ್ರಕೇರಿಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬಸ್ಟಂಡ್ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001028/RC/93393042892272934) RC 26 05/05/2022 01/12/2022 19451.5
Total (In Lakhs.) 1.55
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವೆ ನಂ 01ರಲ್ಲಿ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001028/AV/93393042892293388) AV 21 25/01/2022 16/06/2022 213793.2654
    22 25/01/2022 16/06/2022 200200
    23 25/01/2022 16/06/2022 105737.5915
    31 25/11/2021 16/06/2022 139495.52
    32 25/11/2021 16/06/2022 139234.58
    33 25/11/2021 16/06/2022 144650
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಅರಭಟ್ಲ ರಾಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505001028/IF/93393042893300872) IF 23 05/12/2021 21/07/2022 14294.1
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಅರಭಟ್ಲ ಹುಲಿಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505001028/IF/93393042893300899) IF 01 25/09/2021 01/12/2022 16550.26
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ ತಂದೆ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505001028/IF/93393042893301004) IF 22 28/11/2021 21/07/2022 14361.7
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಅಗ್ರಹಾರ ಆಂಜನೇಯ್ಯ ತಂದೆ ತಿಮಪ್ಪ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505001028/IF/93393042893301106) IF 05 15/11/2021 01/12/2022 14447.06
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸುವರ್ಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505001028/IF/93393042893301160) IF 24 05/12/2021 16/06/2022 14239.9
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ದೆವರಾಜ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ  (1505001028/IF/93393042893301354) IF 02 05/10/2021 01/12/2022 14272.42
ಮೋಕಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನೇಯ್ಯ ತಂದೆ ಗಂಗಣ್ಣ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001028/IF/93393042893350108) IF 19 25/11/2021 16/06/2022 30596.8469
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಣಕಲ್ಲು ನಾಗರಾಜು ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505001028/IF/93393042893369406) IF 10 15/11/2021 01/12/2022 14419.46
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಆಂಜಿನೇಯ್ಯ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505001028/IF/93393042893369462) IF 20 20/11/2021 21/07/2022 14392.42
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಅಗ್ರಹಾರ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ 2307 (1505001028/IF/93393042893369594) IF 12 20/11/2021 01/12/2022 14294.1
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಹಗರಿಗಡ್ಡೆ ಮಂಜುಳ ಗಂಡ ಸುಧಾಕರ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ  (1505001028/IF/93393042893369647) IF 18 25/11/2021 16/06/2022 14087.06
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮುದಿಮಲ್ಲ ತಂದೆ ಸುಂಕಣ್ಣ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001028/IF/93393042893383720) IF 03 05/10/2021 01/12/2022 14272.42
ಹೊಸ ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ನಾಗವೇಣಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001028/IF/93393042893399559) IF 12 20/11/2021 16/06/2022 14182.6
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಜೊತಮ್ಮ ಗಂಡ ಟಿ ಭಿಮಲಿಂಗ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505001028/IF/93393042893412041) IF 14 25/11/2021 21/07/2022 14288.7
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಸಣ್ಣ ತಿಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505001028/IF/93393042893412184) IF 19 25/11/2021 16/06/2022 14087.06
ಮೊಕ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ತಿಮಪ್ಪ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏರೇಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001028/IF/93393042893428337) IF 25 05/12/2021 16/06/2022 14352.3
ಹೊಸ ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶಿಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505001028/IF/93393042893429377) IF 26 10/12/2021 01/12/2022 14239.9
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಇವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505001028/IF/93393042893447364) IF 09 20/11/2021 01/12/2022 14212.42
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ಶೆಕರ ತಂದೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರೇ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001028/IF/93393042893450803) IF 08 05/11/2021 16/06/2022 14272.42
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪತ್ತಾರ ಮಾರೆಣ್ಣ ಜಾಗದ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001028/RC/93393042892200087) RC 24 25/08/2021 16/06/2022 49290.84
ಮೋಕ ಗ್ರಾಮದವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪತ್ತಾರ್ ಪರಶುರಾಮ ಗದ್ದೆ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರಸ್ತೆ (1505001028/RC/93393042892272314) RC 25 25/01/2022 16/06/2022 96489.4
    26 25/01/2022 16/06/2022 125962.95
ಮೋಕಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಸಕ್ರಪ್ಪ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಗೌಡ್ರಕೇರಿಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001028/RC/93393042892272933) RC 51 10/02/2022 16/06/2022 84225.12
    52 10/02/2022 16/06/2022 119353.2
ಮೋಕಗ್ರಾಮದ ಗೌಡ್ರಕೇರಿಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬಸ್ಟಂಡ್ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001028/RC/93393042892272934) RC 53 10/02/2022 16/06/2022 88665.6
    54 10/02/2022 16/06/2022 111421.5
Total (In Lakhs.) 19.08
Grand Total (In Lakhs.) 20.64
Report Completed
Excel View