Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಜಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505001029/AV/93393042892296796) AV 03 18/05/2022 21/07/2022 108815.62
    20 14/10/2022 01/12/2022 25767.6
    61 30/06/2022 01/12/2022 33246.08
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಗಂಗಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿ ಜಿ ಕೆಂಚಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505001029/FP/93393042892289718) FP 22 14/10/2022 01/12/2022 144632.66
    23 14/10/2022 01/12/2022 179155.42
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಜಿ ಕೆಂಚಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ದಿವಾಕರ ಹೊಟೆಲ್ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505001029/FP/93393042892289720) FP 24 14/10/2022 01/12/2022 144632.66
    25 14/10/2022 01/12/2022 179155.42
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042893304336) IF 18 19/05/2022 01/12/2022 13103
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಹಾಬಲಿಗೌಡ ಇವರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042893307614) IF 16 19/05/2022 01/12/2022 11622.8
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಟಿ ಲೋಕಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042893338104) IF 15 19/05/2022 01/12/2022 13603
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ನಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042893350685) IF 21 19/05/2022 01/12/2022 13603
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪತಿ ಇವರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042893365303) IF 18 19/05/2022 01/12/2022 13103
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ ಇವರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042893365346) IF 18 19/05/2022 01/12/2022 13103
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಪೊಂಪಣ್ಣ ಇವರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042893365375) IF 17 19/05/2022 01/12/2022 11699.8
ಜಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಣ್ಣ ತಂದೆ ಪೊಂಪಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042893465012) IF 28 15/10/2022 01/12/2022 13013.14
ಕಾರೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಾರೇಕಲ್ಲು ಪವಿತ್ರವನ ಗುಡ್ಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/RC/93393042892333776) RC 18 13/10/2022 01/12/2022 141905
    19 13/10/2022 01/12/2022 113021
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಲಿಹಾಳ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಪ್ಲಾಟ್ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/RC/93393042892342246) RC 04 18/05/2022 21/07/2022 96994.52
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಎನ್ ಎರೆಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಪಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1505001029/RC/93393042892342253) RC 05 18/05/2022 21/07/2022 141935.84
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಲಿಹಾಳ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿ ಎಸ್ ಸೋಮಲಿಂಗನಗೌಡ ತೋಟದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮ (1505001029/RC/93393042892342257) RC 06 18/05/2022 21/07/2022 76308.69
ಜಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/RS/93393042892282327) RS 01 18/05/2022 21/07/2022 228923.38
    21 14/10/2022 01/12/2022 49230
    63 30/06/2022 01/12/2022 61847.52
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 1ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಯಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505001029/RS/93393042892282684) RS 02 18/05/2022 21/07/2022 27455.2617
ಜಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/WC/93393042892393538) WC 62 30/06/2022 01/12/2022 68563
Total (In Lakhs.) 19.24
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/AV/93393042892262820) AV 3 13/12/2021 24/05/2022 98394.8
ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/AV/93393042892295829) AV 02 29/03/2022 24/05/2022 95097.18
    03 29/03/2022 24/05/2022 37858.91
    29 01/02/2022 24/05/2022 161571.3012
    31 01/02/2022 24/05/2022 67543.17
ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/AV/93393042892295830) AV 04 29/03/2022 24/05/2022 96744.25
    05 29/03/2022 24/05/2022 37404.64
    32 01/02/2022 24/05/2022 161571.3012
    33 01/02/2022 24/05/2022 67543.17
ಜಿ ಎನ್ ಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/AV/93393042892295831) AV 21 01/02/2022 24/05/2022 114738.654
    22 01/02/2022 24/05/2022 167705.63
    23 01/02/2022 24/05/2022 75700.8
ಜಿ ಎನ್ ಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/AV/93393042892295832) AV 06 30/03/2022 24/05/2022 92400
    24 01/02/2022 24/05/2022 114589.36
    25 01/02/2022 24/05/2022 78512.04
    26 01/02/2022 24/05/2022 77324.79
ಜಿ ಎನ್ ಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/AV/93393042892295833) AV 07 30/03/2022 24/05/2022 169290.3412
    08 30/03/2022 24/05/2022 95531
    09 30/03/2022 24/05/2022 102212.32
ಕಾರೆಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/AV/93393042892296406) AV 38 03/02/2022 24/05/2022 156234.92
    39 03/02/2022 24/05/2022 155942.88
    40 03/02/2022 24/05/2022 162008
    41 03/02/2022 24/05/2022 185777.13
    42 14/02/2022 24/05/2022 239448.4254
    43 14/02/2022 24/05/2022 241472
ಕಾರೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯನವನ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು (1505001029/FP/93393042892272209) FP 34 01/02/2022 24/05/2022 207220.1515
    35 01/02/2022 24/05/2022 208900.1515
ಕಾರೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮುಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು (1505001029/FP/93393042892277494) FP 11 30/03/2022 24/05/2022 198278.0255
    12 30/03/2022 24/05/2022 196816.82
ಕಾರೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಗಣೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042892521732) IF 22 25/01/2022 01/12/2022 6995.08
ಜಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಸೋಮಪ್ಪ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042892542196) IF 95 14/12/2021 01/12/2022 7059.78
ತಂಬ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ದ್ಯಾವಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್  (1505001029/IF/93393042892549406) IF 87 14/12/2021 01/12/2022 7024.5
ತಂಬ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾದಿಲಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್  (1505001029/IF/93393042892549412) IF 32 14/12/2021 01/12/2022 7035.88
ಜಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ನಲ್ಲಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001029/IF/93393042892556054) IF 92 14/12/2021 01/12/2022 7039.68
ಜಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042892556088) IF 39 14/12/2021 01/12/2022 6478.1
ಜಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಗಂಗಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001029/IF/93393042892575025) IF 34 14/12/2021 01/12/2022 7342.58
ತಂಬ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಪೊಂಪಾಪತಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001029/IF/93393042892575067) IF 70 14/12/2021 01/12/2022 6580.08
ತಂಬ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದೇಮ್ಮ ಗಂಡ ಶೇಕಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001029/IF/93393042892575072) IF 88 14/12/2021 01/12/2022 7095.16
ತಂಬ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದಿಮಲ್ಲ ತಂದೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001029/IF/93393042892575078) IF 93 14/12/2021 01/12/2022 7010.08
ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042892613160) IF 24 25/01/2022 01/12/2022 7111.48
ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಕುಂಟಿಗಿರಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042892613162) IF 25 25/01/2022 01/12/2022 7345.68
ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಭಾಷ ತಂದೆ ವಲಿಭಾಷ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042892613242) IF 36 14/12/2021 01/12/2022 7083.56
ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಲಿಮ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042892613890) IF 94 14/12/2021 01/12/2022 7126.48
ಕಾರೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042892952517) IF 91 14/12/2021 01/12/2022 7854.48
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ ಇವರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042893307442) IF 81 13/12/2021 01/12/2022 13201.2
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ರವಿ ಗಂಡ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042893344356) IF 82 13/12/2021 24/05/2022 13115.4
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಎನ್ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042893350494) IF 83 13/12/2021 01/12/2022 12929.76
ಕಾರೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬೋಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ರೀರಾಮ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042893430777) IF 52 12/02/2022 24/05/2022 7461.48
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505001029/LD/93393042892253013) LD 4 13/12/2021 24/05/2022 107366.08
ಕಾರೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಆಧೋನಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ಹಾಕಿ ಗ್ರಾವೆಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/RC/93393042892312832) RC 1 13/12/2021 24/05/2022 94858.4
    2 13/12/2021 24/05/2022 84943.04
ಬ್ಯಾಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/RS/93393042892282700) RS 28 01/02/2022 24/05/2022 27466.9467
Total (In Lakhs.) 43.31
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ವಂಡ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042892542154) IF 04 05/11/2020 24/05/2022 8202.38
ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001029/IF/93393042892542173) IF 06 05/11/2020 01/12/2022 7983.96
ಡಿ ಎನ್ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001029/RS/17163601502291344) RS 01 15/11/2020 01/12/2022 48141.95
Total (In Lakhs.) 0.64
Grand Total (In Lakhs.) 63.2
Report Completed
Excel View