Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿ ಫಕ್ರುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಸರ್ಮಸ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892278441) IF 15 15/10/2022 01/12/2022 9788.9
ಜೋಳದರಾಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ತಂದೆ ಭೀಮನಗೌಡ ಇವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892488444) IF 02 02/07/2022 01/12/2022 10989.4
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಳೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಇವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892508752) IF 4 15/10/2022 01/12/2022 25295.3566
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಟಿ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892561589) IF 01 02/07/2022 01/12/2022 29139.5
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಮಾರೆಣ್ಣ ತಾಯಿ ಓಬಳಮ್ಮ ಇವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892931866) IF 12 15/10/2022 01/12/2022 30428.26
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893436834) IF 1 15/10/2022 01/12/2022 13513.14
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893510745) IF 2 15/10/2022 01/12/2022 13378.82
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿ ಶಬ್ಬೀರ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಶಿಲಾರಿ ಸಾಬ್ ರವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893617538) IF 5 15/10/2022 01/12/2022 13448.34
ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಫೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು  (1505001033/RC/93393042892347536) RC 01 18/05/2022 01/12/2022 129858.9992
ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಪಂಪಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/RC/93393042892369762) RC 19 24/08/2022 01/12/2022 97194.24
    20 24/08/2022 01/12/2022 132496
ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಎರ್ರೆಣ್ಣನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/RS/93393042892275412) RS 02 15/05/2022 01/12/2022 156028.2824
ಜೋಳದರಾಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/WC/93393042892439588) WC 03 02/07/2022 01/12/2022 151484.9554
ಜೋಳದರಾಶಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೇ ನಂ 225 ಬಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/WC/93393042892507621) WC 10 10/10/2022 01/12/2022 73997.2782
    11 10/10/2022 01/12/2022 199992.66
    12 10/10/2022 01/12/2022 122343.5276
    13 10/10/2022 01/12/2022 213694.92
    14 10/10/2022 01/12/2022 166600
Total (In Lakhs.) 15.9
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/FP/93393042892263821) FP 16 14/12/2021 24/05/2022 244732.0552
    17 14/12/2021 24/05/2022 146008.314
    18 14/12/2021 24/05/2022 97375.4054
ಜೋಳದರಾಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001033/FP/93393042892271151) FP 01 12/02/2022 24/05/2022 152467.314
    02 12/02/2022 24/05/2022 246960
    03 12/02/2022 24/05/2022 205105
    04 12/02/2022 24/05/2022 120034.76
ಜೋಳದರಾಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001033/FP/93393042892271152) FP 05 12/02/2022 24/05/2022 129156.68
    06 12/02/2022 24/05/2022 248640
    07 12/02/2022 24/05/2022 205396
    08 12/02/2022 24/05/2022 128842.4
ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಲೇಟ್ ವಂಡ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892576759) IF 10 14/12/2021 24/05/2022 8587.68
ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಹನುಮಂತ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001033/IF/93393042892579585) IF 7 14/12/2021 24/05/2022 8457.08
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಇವರ ಮನೆಯಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ (ಬಚ್ಚಲ ಗುಂಡಿ) ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892580671) IF 20 14/12/2021 24/05/2022 8606.33
ಜೋಳದರಾಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಫೀಸಭಿ ಗಂಡ ಇಮಾಂಸಾಬ್ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892581330) IF 21 24/10/2021 01/12/2022 7676.48
ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎರ್ರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892581413) IF 10 14/12/2021 01/12/2022 8264.83
ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೃತಿ ಗಂಡ ಟಿ ಎರಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ) (1505001033/IF/93393042892587857) IF 8 14/12/2021 24/05/2022 8320.78
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗನಗೌಡ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892589236) IF 4 14/12/2021 24/05/2022 8177.98
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶಣ್ಣ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಗೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಣ  (1505001033/IF/93393042892591221) IF 1 12/12/2021 24/05/2022 7700.78
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಮಸ್ತಾನ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಮೀರಾ ಸಾಬ್ ಮನೆಗೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಣ  (1505001033/IF/93393042892591995) IF 1 14/12/2021 24/05/2022 8208.88
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ವಂಡ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892593404) IF 3 14/12/2021 24/05/2022 8302.78
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂದಾನಂದ ತಂದೆ ಓಬಳಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001033/IF/93393042892594815) IF 1 09/12/2021 24/05/2022 9129.48
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಳೇಶ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಓಬಳೇಶ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892594823) IF 8 14/12/2021 24/05/2022 8457.38
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಷೀರ ಬೀ ಗಂಡ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892624026) IF 14 25/10/2021 01/12/2022 7499.22
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ದುರುಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಟಿ ಓಬಳೇಶ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892629002) IF 6 14/12/2021 01/12/2022 7999.68
ಜೋಳದರಾಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893206216) IF 2 12/12/2021 24/05/2022 8147.34
ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಂಡ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893267175) IF 15 17/11/2021 01/12/2022 15009.76
ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893267862) IF 1 22/12/2021 01/12/2022 15115.22
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಟಿ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಬಸವನಗೌಡ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893279796) IF 10 25/10/2021 01/12/2022 14593.66
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893280273) IF 2 13/12/2021 01/12/2022 15023.42
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಕ್ಕಿರ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಸರ್ಮಸ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893280352) IF 31 14/12/2021 01/12/2022 15015.9
ಜೋಳದರಾಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಪಂಪಾಪತಿ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893282948) IF 2 22/12/2021 01/12/2022 15168.92
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893297734) IF 7 14/12/2021 24/05/2022 14978.02
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893371640) IF 32 14/12/2021 01/12/2022 15004.26
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಗೇರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893371692) IF 3 13/12/2021 24/05/2022 14998.12
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೈನಾ ಬೀ ತಂದೆ ನಬೀಸಾಬ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893371772) IF 5 13/12/2021 24/05/2022 14972.96
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ ಬಾಷ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893371802) IF 20 17/11/2021 24/05/2022 14937.76
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ತಂದೆ ನಬೀಸಾಬ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893371903) IF 5 12/12/2021 21/07/2022 14814.64
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893374507) IF 8 13/12/2021 24/05/2022 15025.3
ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ತಂದೆ ಜಡೆಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893374701) IF 28 14/12/2021 01/12/2022 14944.04
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಕೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893415681) IF 21 17/11/2021 24/05/2022 15217.08
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ವೈ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893415685) IF 35 14/12/2021 24/05/2022 15014.02
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೀರಾಳು ವಂಡ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893419192) IF 6 12/12/2021 24/05/2022 14855.34
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಕೆ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893421516) IF 7 12/12/2021 01/12/2022 14891.34
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893429660) IF 33 14/12/2021 24/05/2022 15027.54
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮ್ಮದ್ ತಂದೆ ಸರ್ಮಸ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893436878) IF 30 14/12/2021 01/12/2022 15029.56
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನೂರ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893436944) IF 1 12/12/2021 24/05/2022 14593.66
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಗನಿ ಭಾಷ ತಂದೆ ಪಿ ಹೊನ್ನೂರ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893436980) IF 7 13/12/2021 24/05/2022 15011.78
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಮಾಬುಸಾಬ್ ತಂದೆ ಫಕೃದ್ಧೀನ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893437053) IF 20 17/11/2021 24/05/2022 15093.76
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಳೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893439373) IF 17 17/11/2021 24/05/2022 15009.76
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಓಬಳೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893439403) IF 18 17/11/2021 01/12/2022 14901.76
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ದಾನಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893439433) IF 19 17/11/2021 24/05/2022 14937.76
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893439467) IF 4 12/12/2021 21/07/2022 14742.64
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893439791) IF 1 13/12/2021 01/12/2022 14987.42
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಜಮಲಬೀ ಗಂಡ ಪಿ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893439988) IF 22 17/11/2021 24/05/2022 15201.76
ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಕಂಠರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001033/IF/93393042893456867) IF 13 17/11/2021 01/12/2022 13900.98
ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893456900) IF 01 10/02/2022 01/12/2022 14601.68
ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893456919) IF 3 22/12/2021 01/12/2022 15168.92
ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಓಬರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893456932) IF 4 22/12/2021 24/05/2022 15368.4
ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893457061) IF 5 22/12/2021 01/12/2022 15021.22
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಸತ್ತಾರ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893457104) IF 14 17/11/2021 24/05/2022 15424.62
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುರಾನ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಬಂಡಿ ಪೀರಸಾಬ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893457112) IF 10 13/12/2021 01/12/2022 15011.64
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಮಾಸ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ಬಂಡಿ ಪೀರ ಸಾಬ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893457118) IF 10 13/12/2021 01/12/2022 14957.56
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893462527) IF 23 17/11/2021 24/05/2022 15215.42
ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042893465512) IF 2 12/12/2021 01/12/2022 14701.66
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಚಂದ್ರರವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲೂರು ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505001033/RC/93393042892279738) RC 11 14/12/2021 24/05/2022 135330.37
    12 14/12/2021 24/05/2022 115920
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಜಾಮರ ನಾಗರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಊರಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಜಾಮರ ಜಯಣ್ಣ ನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/RC/93393042892302742) RC 13 14/12/2021 24/05/2022 133542.6
    15 14/12/2021 24/05/2022 117264
ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001033/WC/93393042892273060) WC 19 14/12/2021 24/05/2022 52115
Total (In Lakhs.) 31.86
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಓಬಳೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892557380) IF 232 07/12/2020 01/12/2022 9595.68
ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ವೈ ಓಬಿರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892572833) IF 91 03/12/2020 01/12/2022 9598.48
ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಸರಾಯಿ ಎರ್ರೆಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892581837) IF 326 08/12/2020 01/12/2022 8856.4
ಚೇಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಗಂಡ ಮರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001033/IF/93393042892591173) IF 322 08/12/2020 01/12/2022 9590.83
Total (In Lakhs.) 0.38
Grand Total (In Lakhs.) 48.13
Report Completed
Excel View