Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಹಿಂಬಾಗದ ಎಡೆಬಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/AV/93393042892298479) AV 04 01/04/2022 21/07/2022 207321
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಹಿಂಬಾಗದ ಬಲಬಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/AV/93393042892298480) AV 03 01/04/2022 21/07/2022 202714
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಊರು ಹೊರಗಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001035/AV/93393042892298483) AV 02 01/04/2022 21/07/2022 208670
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಊರು ಹೊರಗಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಎಡೆ ಭಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001035/AV/93393042892298726) AV 01 02/04/2022 21/07/2022 210436
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಂಬಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001035/AV/93393042892302687) AV 05 01/04/2022 21/07/2022 220331
    09 01/04/2022 21/07/2022 71820
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಿಂಬಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/AV/93393042892302688) AV 06 01/04/2022 21/07/2022 218181
    10 01/04/2022 21/07/2022 71820
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಮುಂಬಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/AV/93393042892302690) AV 07 01/04/2022 21/07/2022 201018
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಬಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/AV/93393042892302691) AV 08 01/04/2022 21/07/2022 201018
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆಗೆ ಹಾವಳಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001035/AV/93393042892306426) AV 001 05/09/2022 01/12/2022 149044.5
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರಾಯಾಪುರ ರಸ್ತೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/FP/93393042892280720) FP 001 03/05/2022 21/07/2022 178291.9
    002 03/05/2022 21/07/2022 194572
ರೂಪನುಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ವಂಡ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042892480679) IF 05 01/04/2022 01/12/2022 31631.6
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042892494645) IF 07 01/04/2022 01/12/2022 31631.6
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಗಂಡ ಲೇಟ್ ಸುಂಕಣ್ಣ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042892864033) IF 05 01/04/2022 01/12/2022 33041.2
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲ್ತೂರು ಹೊನ್ನುರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಜಾನವಾರ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893133498) IF 3 01/04/2022 01/12/2022 31521.6
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893471508) IF 11 01/04/2022 01/12/2022 15472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಸ್ಮೈಲ್ ತಂದೆ ಮಾಬುಸಾಬ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893471552) IF 8 01/04/2022 01/12/2022 15472.8
ರೂಫನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಜ್ಜನ್ನ ತಂದೆ ಅಂಜಿನಯ್ಯ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನವಾರ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893546858) IF 06 01/04/2022 01/12/2022 31631.6
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಗೊವಿಂದಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893572461) IF 13 01/04/2022 01/12/2022 7713.82
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಭದ್ರಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರ ಷಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001035/IF/93393042893588267) IF 02 01/04/2022 01/12/2022 10861.6
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಸವನಗೌಡ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001035/IF/93393042893671926) IF 12 01/04/2022 21/07/2022 15472.8
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಸೋಮಶೇಖರ ಮನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893677244) IF 3 15/10/2022 01/12/2022 13686.42
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಆಕಲ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಪೆದ್ದಯ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893677250) IF 4 15/10/2022 01/12/2022 13686.42
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಶರಣಬಸವರ ತಂದೆ ಎರ್ರಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893677266) IF 2 15/10/2022 01/12/2022 13686.42
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893677279) IF 1 15/10/2022 01/12/2022 13686.42
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಎರೆಹುಳತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001035/RS/93393042892278979) RS 15 01/04/2022 21/07/2022 15472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/RS/93393042892281701) RS 16 01/04/2022 21/07/2022 16472.8
Total (In Lakhs.) 26.46
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಂಬಾಗದ ಎಡಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/AV/93393042892254331) AV 01 02/08/2021 24/05/2022 218230
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದ ಬಲಬಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001035/AV/93393042892255302) AV 06 05/05/2021 24/05/2022 43712
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಜಂಭನಗೌಡ ತಂದೆ ಪಂಪನಗೌಡ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001035/IF/93393042893294257) IF 1 04/10/2021 01/12/2022 15472.8
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ತಂದೆ ಬಸವನಗೌಡ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893294349) IF 2 24/11/2021 24/05/2022 15472.8
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಗಾದಿಲಿಂಗನಗೌಡ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893294428) IF 38 11/09/2021 01/12/2022 15472.8
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893294588) IF 3 04/10/2021 24/05/2022 15472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893294867) IF 40 11/09/2021 01/12/2022 16472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಗ್ರನರಸಿಂಹ ತಂದೆ ಎರ್ರಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893295120) IF 4 04/10/2021 01/12/2022 15472.8
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಂದೆ ಹೊನ್ನುರಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893332324) IF 5 04/10/2021 01/12/2022 16472.8
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪೆನ್ನೋಬಳಿ ತಂದೆ ಬಾಂದಯ್ಯ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893358915) IF 43 07/10/2021 01/12/2022 16472.8
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ತಂದೆ ದ್ಯಾಮನಗೌಡ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893359122) IF 52 16/11/2021 01/12/2022 15472.8
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರ಻ಮದ ಸಿ.ಶಿವುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893359173) IF 48 05/01/2022 24/05/2022 15472.8
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಬಲಿಗೌಡ ತಂದೆ ವೀರನಗೌಡ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001035/IF/93393042893359281) IF 2 16/11/2021 24/05/2022 15472.8
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893378991) IF 6 04/10/2021 01/12/2022 15472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಾರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001035/IF/93393042893379000) IF 42 26/09/2021 01/12/2022 16472.8
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮು ತಂದೆ ಸಿರಕೊಳ ಹನುಮಂತ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001035/IF/93393042893463204) IF 22 04/11/2021 01/12/2022 15472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮಾಂಜಿನೇಯ್ಯ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893471431) IF 7 12/10/2021 01/12/2022 15472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893471437) IF 8 12/10/2021 01/12/2022 15472.8
ರೂಫನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೂಟ್ಲನಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ  (1505001035/IF/93393042893471447) IF 9 12/10/2021 01/12/2022 16472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದ ರಂಗಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893471461) IF 44 04/11/2021 01/12/2022 15472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893471472) IF 46 04/11/2021 01/12/2022 15472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ರಾಮಾಂಜಿನಯ್ಯ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಠ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893471480) IF 23 04/11/2021 01/12/2022 16472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೇಮಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೂಟ್ಲ ನಿಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001035/IF/93393042893471486) IF 12 12/10/2021 01/12/2022 16472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಿನಾಥ ತಂದೆ ಜಯಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893471490) IF 47 04/11/2021 24/05/2022 15472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ತಾಯಣ್ಣ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893471501) IF 46 05/01/2022 01/12/2022 15472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೀಪ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893471581) IF 13 12/10/2021 01/12/2022 16472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001035/IF/93393042893471600) IF 24 04/11/2021 01/12/2022 15472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿತಮ್ಮ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893472597) IF 15 12/10/2021 01/12/2022 15472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಲೀಲ್ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಾವಲಿ ನಬಿಸಾಬ್ ಮನೆ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893472704) IF 16 12/10/2021 01/12/2022 16472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ಖಾಜಸಾಬ್ ತಂದೆ ಘನಿಸಾಬ್ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505001035/IF/93393042893472775) IF 17 12/10/2021 01/12/2022 16472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಟಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893472820) IF 18 12/10/2021 01/12/2022 16472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಶಫಿ ತಂದೆ ಸತ್ತರ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893472875) IF 18 12/10/2021 01/12/2022 15472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001035/IF/93393042893473017) IF 19 12/10/2021 01/12/2022 16472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸಣ್ಣ ಎರ್ರಸ್ರಾಮಿ ತಂದೆ ಕೆ ಪೆದ್ದಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893473038) IF 21 12/10/2021 24/05/2022 16472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893473071) IF 39 04/11/2021 24/05/2022 15472.8
ರೂಪನನಗುಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಖಾದರ್ ಬಾಷ್ ತಂದೆ ಷರೀಫ್ ಸಾಬ್ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893473099) IF 22 12/10/2021 24/05/2022 16472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ತಾಯಣ್ಣ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893541171) IF 40 05/01/2022 01/12/2022 15472.8
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ವನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊನ್ನುರಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893541187) IF 51 16/11/2021 01/12/2022 15472.8
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಗಂಗಾಧರ ತಂದೆ ಮಾರಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893541198) IF 1 16/11/2021 24/05/2022 15472.8
ಕುಂಟನಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಗೌಡ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಗೌಡ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/IF/93393042893541207) IF 55 16/11/2021 01/12/2022 15472.8
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಬಾರಿಕರ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೊಲದವರಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001035/RC/93393042892321737) RC 1 07/10/2021 24/05/2022 209943
ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾರಕಾಯಿ ಮರದಿಂದ ಬಾರಿಕರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗದ್ದೆಯವರಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ  (1505001035/RC/93393042892323092) RC 02 04/11/2021 24/05/2022 79002
Total (In Lakhs.) 11.53
Grand Total (In Lakhs.) 37.99
Report Completed
Excel View