Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ತೊಲಮಾಮಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/AV/93393042892206854) AV 5 10/05/2022 01/12/2022 212725
ಶಂಕರಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001037/AV/93393042892262553) AV 01 15/04/2022 21/07/2022 116217.46
    02 15/04/2022 21/07/2022 144990
    03 15/04/2022 21/07/2022 145980
    04 15/04/2022 21/07/2022 143001
    05 15/04/2022 21/07/2022 153020
    06 15/04/2022 21/07/2022 53536
    07 05/05/2022 21/07/2022 115528.24
    08 05/05/2022 21/07/2022 129617
    10 05/05/2022 21/07/2022 162394
    11 05/05/2022 21/07/2022 119168
    12 05/05/2022 21/07/2022 123737
    13 05/05/2022 21/07/2022 183349
    48 15/08/2022 01/12/2022 116324.206
    49 15/08/2022 01/12/2022 57691.3
    50 15/08/2022 01/12/2022 221581.075
    51 15/08/2022 01/12/2022 77900
    52 15/08/2022 01/12/2022 88200
ಶಂಕರಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡಿ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಂಡಿ ಗೋವಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893197032) IF 01 01/04/2022 21/07/2022 49718.3916
ಶಂಕರಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಗಾದಿಲಿಂಗ ತಂದೆ ಬಿ ಗಂಗಣ್ಣ ಿವರಿಗೆ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893197041) IF 02 01/04/2022 01/12/2022 31774.04
ವಿಜಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893500795) IF 02 25/06/2022 01/12/2022 12665.75
ವಿಜಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಆದಿಶೇಷ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893500797) IF 05 04/04/2022 21/07/2022 12471.13
ವಿಜಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ತಂದೆ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893500806) IF 01 25/06/2022 01/12/2022 12576.68
ವಿಜಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಪಿ ರಮೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893500812) IF 01 04/04/2022 21/07/2022 12471.13
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಯುವರಾಜ ತಂದೆ ಲೇಟ್‌ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893542006) IF 05 25/06/2022 01/12/2022 12665.75
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893544354) IF 04 25/06/2022 01/12/2022 12665.75
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893544359) IF 03 25/06/2022 01/12/2022 12665.75
ವಿಜಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಎಂ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ತಂದೆ ಎಂ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893548036) IF 02 04/04/2022 01/12/2022 12471.13
ವಿಜಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893548037) IF 03 04/04/2022 21/07/2022 12471.13
ವಿಜಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ನೀಲಕಂಠ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893621110) IF 04 04/04/2022 21/07/2022 12471.13
ವಿಜಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893621114) IF 05 04/04/2022 01/12/2022 12471.13
ಶಂಕರಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಮ್ಮು ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಬಲಗುಡ್ಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/RC/93393042892279275) RC 1 07/06/2022 01/12/2022 91168
    2 07/06/2022 01/12/2022 110013
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ ಕಾಲೋನಿಯ ಯುವರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಟೆ ನಾಗರಾಜ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/RC/93393042892344572) RC 01 09/08/2022 01/12/2022 9765
    14 05/05/2022 21/07/2022 209919
    15 10/05/2022 21/07/2022 131577
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸೋಮನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯವರೆಗ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/RC/93393042892344575) RC 16 10/05/2022 21/07/2022 82589
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆ ಗಣೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/RC/93393042892344578) RC 18 10/05/2022 21/07/2022 40027
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್‌ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/RC/93393042892354610) RC 45 15/08/2022 01/12/2022 145577
    46 15/08/2022 01/12/2022 111059
ಶಂಕರಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೊಲದಿಂದ ಗೋರಹಳ್ಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/RC/93393042892354625) RC 53 15/08/2022 01/12/2022 216172.62
ಶಂಕರಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಕ್ಕ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/RC/93393042892354633) RC 35 11/05/2022 01/12/2022 216046
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶ ಕಾಲೋನಿಯ ಆಗಸರ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವೀರಾಚಾರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/RC/93393042892355649) RC 19 10/05/2022 21/07/2022 205896
    2 10/08/2022 01/12/2022 10771
    20 10/05/2022 21/07/2022 192640
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಸವನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವರಾಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/RC/93393042892355650) RC 21 10/05/2022 21/07/2022 168963
    22 10/05/2022 21/07/2022 141344
    47 15/08/2022 01/12/2022 54454
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/RC/93393042892355651) RC 23 10/05/2022 21/07/2022 179080
    24 10/05/2022 21/07/2022 69468
    3 10/08/2022 01/12/2022 55211
ಬೊಬ್ಬುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಸರ್ವೆನಂ120 ಸರಿತಾ ಹೊಲದಿಂದ ಸರ್ವೆನಂ116 ಬಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಭಾಗ-3 (1505001037/WC/93393042892327648) WC 4 10/06/2022 01/12/2022 33392
    5 10/06/2022 01/12/2022 30732
ಬೊಬ್ಬುಕುಂಟೆಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆನಂ116 ಬಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಹೊಲದಿಂದ ಸರ್ವೆನಂ49 ಕೆ ಹನುಮಂತಮ್ಮ ಹೊಲದವರೆಗೆನಾಲಾಪುನಶ್ಚೇತನ-2 (1505001037/WC/93393042892327652) WC 7 10/06/2022 01/12/2022 34290
    8 10/06/2022 01/12/2022 27472
ತೊಲಮಾಮಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆನಂ126ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಸರ್ವೆನಂ133 ದೊಡನಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು1 (1505001037/WC/93393042892468695) WC 5 20/08/2022 01/12/2022 67032
ಶಂಕರಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ SNO 42 ಡಿ ಸುಬಾನ್‌ ಸಾಬ್‌ ಹೊಲದಿಂದ S NO 41/1 ಷಣ್ಮಖಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನಕಾಮಗಾರಿ-1 (1505001037/WC/93393042892484101) WC 3 15/08/2022 01/12/2022 57190
ಶಂಕರಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ SNO 42 ಡಿ ಸುಬಾನ್‌ ಸಾಬ್‌ ಹೊಲದಿಂದ S NO 41/1 ಷಣ್ಮಖಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನಕಾಮಗಾರಿ-2 (1505001037/WC/93393042892484105) WC 2 20/08/2022 01/12/2022 62510
ಶಂಕರಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ SNO 48/ಎ ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ S NO 49/1 ಕೆ ವಸಂತ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಪುನಶ್ಚೇತನಕಾಮಗಾರಿ-1 (1505001037/WC/93393042892484122) WC 1 20/08/2022 01/12/2022 66500
Total (In Lakhs.) 54.05
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಶಂಕರಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/AV/93393042892288197) AV 35 10/02/2022 24/05/2022 81427.92
    36 10/02/2022 24/05/2022 151103.6
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893363746) IF 1 10/12/2021 24/05/2022 12657.86
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಕೋಟೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893442318) IF 16 10/12/2021 24/05/2022 12657.86
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893485470) IF 4 10/12/2021 24/05/2022 12657.86
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ತಂದೆ ಸೋಮನಗೌಡ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893485484) IF 5 10/12/2021 24/05/2022 12657.86
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್‌ ರುದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893485498) IF 6 10/12/2021 24/05/2022 12657.86
ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಕಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893485519) IF 7 10/12/2021 24/05/2022 12657.86
ವಿಜಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893500773) IF 8 10/12/2021 24/05/2022 12657.86
ವಿಜಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಕೋನಯ್ಯ ತಂದೆ ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893500779) IF 10 10/12/2021 24/05/2022 12657.86
ವಿಜಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಕೆ ಗಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893500783) IF 11 10/12/2021 24/05/2022 12657.86
ವಿಜಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ೆನ್‌ ರಘರಾಮುಲು ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893500784) IF 12 10/12/2021 24/05/2022 12657.86
ವಿಜಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಮುರಳಿ ತಂದೆ ಸುಂದರಯ್ಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893500787) IF 13 10/12/2021 24/05/2022 12657.86
ವಿಜಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಚಂದ್ರಾಯುಡು ತಂದೆ ಸುಂದರಯ್ಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893500791) IF 14 10/12/2021 24/05/2022 12657.86
ವಿಜಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಮಹೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001037/IF/93393042893500803) IF 13 10/12/2021 24/05/2022 12657.86
Total (In Lakhs.) 3.97
Grand Total (In Lakhs.) 58.02
Report Completed
Excel View