Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/FP/93393042892277145) FP 07 12/10/2022 01/12/2022 146630.7727
    08 12/10/2022 01/12/2022 167776
    09 12/10/2022 01/12/2022 46388.68
ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ವಸಿಗೇರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಕ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001038/IF/93393042893359293) IF 01 19/05/2022 01/12/2022 14553.12
ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಳೇಪ್ಪ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893498522) IF 02 19/05/2022 21/07/2022 14517.12
ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ನೂರಸಾಬ್ ತಂದೆ ಕಾಸಿಂಸಾಬ್ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893534798) IF 03 19/05/2022 01/12/2022 14481.12
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹನ್ನನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಗೌನಿನಾಯ್ಕ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳುತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001038/IF/93393042893583239) IF 04 19/05/2022 01/12/2022 14481.12
ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಗಟೆಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಮಂದಾಲಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/RC/93393042892363602) RC 04 06/10/2022 01/12/2022 99629.22
    05 06/10/2022 01/12/2022 150449
    06 06/10/2022 01/12/2022 134862
ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಚಿಗೇರು ಗೋಪಾಲಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಬೋಗಟೆಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/RC/93393042892363605) RC 01 06/10/2022 01/12/2022 99629.82
    02 06/10/2022 01/12/2022 150449.6
    03 06/10/2022 01/12/2022 134862
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಿ ಗಾಂಗೂನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/RC/93393042892384482) RC 09 14/10/2022 01/12/2022 209137
    10 14/10/2022 01/12/2022 115155.7006
Total (In Lakhs.) 15.13
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಸೇಟುನಾಯ್ಕ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042892549394) IF 38 09/12/2021 01/12/2022 49021.9
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನೂರಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001038/IF/93393042893286456) IF 32 09/12/2021 24/05/2022 13284
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001038/IF/93393042893286486) IF 7 14/12/2021 24/05/2022 13114.24
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳುತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001038/IF/93393042893286584) IF 33 09/12/2021 01/12/2022 13188.72
ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಾಲಪ್ಪ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಣ್ಣ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001038/IF/93393042893313790) IF 8 14/12/2021 01/12/2022 13126.98
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೇಶ ತಂದೆ ಭರಮಪ್ಪ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001038/IF/93393042893325290) IF 31 09/12/2021 24/05/2022 13183.8
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಕೊಲ್ಲಾರಪ್ಪ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001038/IF/93393042893325358) IF 32 14/12/2021 01/12/2022 16601.76
ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿಲಾನ್ ತಂದೆ ಶೇಕ್ಷವಲಿ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001038/IF/93393042893343699) IF 1 14/12/2021 01/12/2022 13634.02
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ದಿವಾಕರಗೌಡ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893360775) IF 4 14/12/2021 24/05/2022 13558.98
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭರಮಯ್ಯ ತಾಯಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893393437) IF 1 27/01/2022 24/05/2022 14259.32
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲುಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಭರಮಪ್ಪ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893393455) IF 9 14/12/2021 01/12/2022 13126.98
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಆರ್ ಟಾಕುನಾಯ್ಕ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893401836) IF 10 14/12/2021 24/05/2022 16494.96
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893411154) IF 2 13/12/2021 01/12/2022 16076.92
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಲಾಲ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893411961) IF 34 14/12/2021 01/12/2022 13198.8
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೆಚ್ ಮಹೇಶನಾಯ್ಕ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893412044) IF 3 14/12/2021 01/12/2022 14009.26
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕುಮಾರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893416192) IF 35 09/12/2021 24/05/2022 16604.52
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001038/IF/93393042893416200) IF 39 09/12/2021 24/05/2022 13158.2
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಗಂಗಾಧರ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893416201) IF 36 09/12/2021 01/12/2022 13249.08
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001038/IF/93393042893416204) IF 39 09/12/2021 24/05/2022 13195.44
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893416209) IF 36 09/12/2021 24/05/2022 13213.08
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001038/IF/93393042893417493) IF 37 09/12/2021 24/05/2022 13190.6
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೆಹಬುಬೀ ಗಂಡ ಇಂಬ್ರಾಹಿ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893417500) IF 40 09/12/2021 24/05/2022 13193.2
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893438311) IF 37 14/12/2021 01/12/2022 13615.88
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾತೀಮಾ ಬೀ ಗಂಡ ಭಕ್ಷಿಸಾಬ್ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893441481) IF 42 09/12/2021 01/12/2022 13586.44
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಬುಸಾಬ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893476930) IF 43 09/12/2021 24/05/2022 13572
ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ವಸೀಗೇರಪ್ಪ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001038/IF/93393042893498390) IF 46 09/12/2021 01/12/2022 13601.88
ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖನ್ ಬೀ ಗಂಡ ಬಾಬುಸಾಬ್ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893498438) IF 45 09/12/2021 01/12/2022 13644
ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಬೆಳಗಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893498461) IF 5 14/12/2021 01/12/2022 13594.98
ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893498488) IF 41 09/12/2021 01/12/2022 13630.76
ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಾಡಪ್ಪ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893534773) IF 37 14/12/2021 01/12/2022 13603.16
ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂಕಾಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಖಾಲಿದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042893534786) IF 6 14/12/2021 01/12/2022 13248.42
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಶ್ಮಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು (1505001038/LD/93393042892266322) LD 03 11/02/2022 24/05/2022 225422.15
Total (In Lakhs.) 6.89
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಕ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042892580775) IF 72 31/03/2021 01/12/2022 6607.04
ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಖಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001038/IF/93393042892583212) IF 73 31/03/2021 01/12/2022 6665.76
Total (In Lakhs.) 0.13
Grand Total (In Lakhs.) 22.15
Report Completed
Excel View