Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಬಿ ಬೆಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಧಿ ಸೇವಾಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001040/AV/93393042892253248) AV 31 20/06/2022 01/12/2022 165824.8557
ಬೆಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿಮಹಾಂಕಾಳಿ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/FP/93393042892277456) FP 35 22/08/2022 01/12/2022 174831.6325
    36 20/08/2022 01/12/2022 114724.3
    37 20/08/2022 01/12/2022 138702.2
ಬಿ ಬೆಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವರಾಮ ಲೇಟ್ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042892512787) IF 11 10/04/2022 01/12/2022 30857.5
ಬಿ ಬೆಳಗಲ್ಲು ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042892598398) IF 03 25/04/2022 21/07/2022 30123.6
Total (In Lakhs.) 6.55
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬಿ ಬೆಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಧಿ ಸೇವಾಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001040/AV/93393042892253248) AV 35 14/01/2022 24/05/2022 156926.1711
    36 12/01/2022 24/05/2022 200617.9058
    38 14/01/2022 24/05/2022 164979.8863
ಜಾನೆಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/AV/93393042892295842) AV 31 05/01/2022 24/05/2022 167832
    32 14/01/2022 24/05/2022 165732
ಬಿ ಬೆಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/AV/93393042892296176) AV 33 10/01/2022 24/05/2022 79902.4
    34 14/01/2022 24/05/2022 73470.11
ಜಾನೆಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/AV/93393042892296380) AV 55 15/02/2022 24/05/2022 229650.5805
    56 15/02/2022 24/05/2022 187757.2
    57 14/02/2022 24/05/2022 232114.4
    58 15/02/2022 24/05/2022 199136
ಬೆಳಗಲ್ಲುಗ್ರಾಮದಈರಮ್ಮಗಂಡಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯಹಾಗೂಜಡೆಮೂರ್ತಿತಂದೆಬಾಯಿಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಎಂಕೊಟ್ರೇಶತಂದೆಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನದನದದೊ (1505001040/IF/93393042892411533) IF 21 25/12/2021 24/05/2022 119186.3803
ಬಿ ಬೆಳಗಲ್ಲು ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕುನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042892553101) IF 22 20/10/2021 24/05/2022 8342.78
ಬಿ ಬೆಳಗಲ್ಲು ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ತಾತಾನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರನಾಯ್ಕ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042892553133) IF 41 25/08/2021 24/05/2022 25220.24
ಬಿ ಬೆಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಪಾರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಾಲ್ಯನಾಯ್ಕ (ಪೂಜಾರಿ) ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042892562544) IF 81 20/10/2021 01/12/2022 8342.78
ಹರಗಿನಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042892564373) IF 83 15/09/2021 24/05/2022 7869.58
ಬಿ ಬೆಳಗಲ್ಲು ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಲಚ್ಮನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಹೀರುನಾಯ್ಕ ಲೇಟ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042892585115) IF 23 20/10/2021 24/05/2022 8226.38
ಬಿ ಬೆಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನುರಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಸೋಕ್ ಫೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042892585120) IF 85 12/08/2021 01/12/2022 7794.98
ಜಾನೆಕುಂಟೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಲೋಕ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001040/IF/93393042892616877) IF 84 10/08/2021 01/12/2022 7832.28
ಜಾನೆಕುಂಟೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಲೊಕ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042892867843) IF 24 25/10/2021 01/12/2022 8052.48
ಜಾನೆಕುಂಟೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೋಬಳಿನಾಯ್ಕ ತಮದೆ ಹನುಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042892873389) IF 86 10/08/2021 01/12/2022 7832.28
ಜಾನೆಕುಂಟೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೀರ್ಯನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042893303304) IF 18 25/12/2021 01/12/2022 16474.4
ಹರಗಿನಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಗೇರಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಟ್ಟೆಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042893304576) IF 03 15/10/2021 01/12/2022 15198.36
ಹರಗಿನಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಲೇಶಪ್ಪ ಲೇಟ್ ಇವರ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042893304598) IF 13 25/11/2021 01/12/2022 14959.9
ಹರಗಿನಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಲೇಟ್ ಸೇಕಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042893305422) IF 10 15/11/2021 24/05/2022 14327.6
ಹರಗಿನಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯ ತಂದೆ ರೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042893305451) IF 09 15/11/2021 01/12/2022 15267.06
ಹರಗಿನಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042893361179) IF 06 10/11/2021 24/05/2022 15212.42
ಹರಗಿನಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042893361248) IF 05 10/11/2021 21/07/2022 16527.5
ಹರಗಿನಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042893361308) IF 08 15/11/2021 24/05/2022 15226.5
ಹರಗಿನಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜ ತಂದೆ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042893361342) IF 12 25/11/2021 24/05/2022 16599.7
ಹರಗಿನಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042893361354) IF 07 15/11/2021 24/05/2022 16594.7
ಹರಗಿನಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಜಂಬಯ್ಯ ಇವರ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042893479363) IF 19 20/01/2022 24/05/2022 14970
ಬಿ ಬೆಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಂ ಕೊಟ್ರೇಶ ಇವರ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/IF/93393042893492707) IF 62 25/03/2022 01/12/2022 15028.2
ಹರಗಿನಡೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಗುರೆ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಚ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/WC/93393042892334609) WC 25 25/11/2021 24/05/2022 152322.196
    26 20/11/2021 24/05/2022 84000
    27 20/11/2021 24/05/2022 114590
ಜಾನೆಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೋಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/WC/93393042892361111) WC 28 20/11/2021 24/05/2022 107020.2
    29 22/11/2021 24/05/2022 89756.8
ಬಿ ಬೆಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೋಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001040/WC/93393042892361115) WC 28 25/12/2021 24/05/2022 25717.08
Total (In Lakhs.) 28.27
Grand Total (In Lakhs.) 34.82
Report Completed
Excel View