Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ವಿಜಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001041/FP/93393042892243859) FP 1 24/08/2022 01/12/2022 143069
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಣ  (1505001041/FP/93393042892302027) FP 3 15/10/2022 01/12/2022 145741.5792
    4 15/10/2022 01/12/2022 167776
    5 15/10/2022 01/12/2022 45036.88
ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನಾಗರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/RC/93393042892325962) RC 02 02/07/2022 21/07/2022 209289.02
ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಹೊನ್ನೂರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಾಣಿಕ್ಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿಸ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/RC/93393042892385570) RC 02 15/10/2022 01/12/2022 113435.935
    1 15/10/2022 01/12/2022 129617
Total (In Lakhs.) 9.54
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೆ ಈರಣ್ಣ (ಜಾ.ಕಾ 47/1476) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893286065) IF 10 08/11/2021 24/05/2022 15113.2
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ (ಜಾ.ಕಾ 47/611) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893286205) IF 11 08/11/2021 01/12/2022 15153.76
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಟಿ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ (ಜಾ.ಕಾ 47/1311) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893286299) IF 12 08/11/2021 01/12/2022 15045.76
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ (ಜಾ.ಕಾ 47/1463) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893286314) IF 1 12/12/2021 24/05/2022 15113.2
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕರಡಿ ಶೇಖರಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಣ್ಣ (ಜಾ.ಕಾ 47/1135) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893359769) IF 13 08/11/2021 01/12/2022 15467.42
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಗೋಡು ಹುಲುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ (ಜಾ.ಕಾ 47/1253) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893359779) IF 3 14/12/2021 01/12/2022 15113.2
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ವೀರೇಶಪ್ಪ (ಜಾ.ಕಾ 47/645) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893359835) IF 16 08/11/2021 01/12/2022 15095.42
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಣ್ಣ ತಂದೆ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ (ಜಾ.ಕಾ 47/1105) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893360033) IF 14 08/11/2021 01/12/2022 15035.42
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡೀರಪ್ಪನವರ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ (ಜಾ.ಕಾ 47/905) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893360164) IF 17 17/11/2021 01/12/2022 14495.2
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರಾಘಪ್ಪ ಬಿ ತಂದೆ ಬಿ ಬಸಪ್ಪ (ಜಾ.ಕಾ 47/1119) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893360190) IF 5 12/12/2021 01/12/2022 14910.06
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಾದಣ್ಣ ತಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣ (ಜಾ.ಕಾ 47/1168) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893360243) IF 19 17/11/2021 01/12/2022 14481.68
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ (ಜಾ.ಕಾ 47/1371) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893360297) IF 15 08/11/2021 01/12/2022 15143.42
ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಭೂಷಣ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನಪ್ಪ (ಜಾ.ಕಾ 46/1012) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893451219) IF 9 12/12/2021 01/12/2022 14850.64
ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ (ಜಾ.ಕಾ 46/78) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893451375) IF 21 17/11/2021 01/12/2022 14332.98
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲುಗಪ್ಪ (047/399) ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893451414) IF 22 17/11/2021 01/12/2022 15484.04
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ (ಜಾ.ಕಾ 047/1108) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001041/IF/93393042893451447) IF 23 17/11/2021 01/12/2022 15196.04
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಪಿ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ (047/1069)ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893451517) IF 24 17/11/2021 24/05/2022 15182.52
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಿಸಾಬ್ ತಂದೆ ರಜ್ಜುಸಾಬ್ (047/1176) ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893451623) IF 25 17/11/2021 01/12/2022 15110.8
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ (ಜಾ.ಕಾ 047/1022)ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893451716) IF 6 12/12/2021 01/12/2022 14923.72
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕರಡಿ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಿಂಗಣ್ಣ (ಜಾ.ಕಾ 047/1042)ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893451765) IF 7 12/12/2021 01/12/2022 14959.72
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸೋಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಪೊಂಪಣ್ಣ ಡಿ (ಜಾ.ಕಾ 047/702)ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893453210) IF 8 12/12/2021 01/12/2022 14994.64
ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬೀಬಿ ಗಂಡ ಪಿ ಸಣ್ಣ ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ (046/1051) ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893453258) IF 29 17/11/2021 01/12/2022 13223.32
ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶೀಂಬೀ ಗಂಡ ಖಾದರ್ ಬಾಷ (046/61) ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893453388) IF 30 17/11/2021 24/05/2022 13236.84
ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಕಣಿವೆ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ( 046/1071)ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893453435) IF 34 25/11/2021 01/12/2022 15096.84
ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಚೌಡ್ಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ(046/1132) ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893453483) IF 10 12/12/2021 24/05/2022 14922.64
ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನ್ ಬೀ ಗಂಡ ಅಲ್ಲಿಪೀರಾಸಾಬ್ (046/123) ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893453547) IF 31 17/11/2021 01/12/2022 14076.84
ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಡ್ಡೆ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲಪ್ಪ (046/466) ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001041/IF/93393042893453600) IF 4 14/12/2021 01/12/2022 15041.2
ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಜೈನಾಬೀ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ರಾಜಸಾಬ್ (046/749) ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893453620) IF 32 17/11/2021 01/12/2022 15060.84
ಡಿ.ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಈಡಿಗರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಈ ವೆಂಕಟೇಶ (046/457) ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893456278) IF 34 25/11/2021 24/05/2022 15074.5
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ (ಜಾ.ಕಾ 47/1047) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893512215) IF 2 12/12/2021 01/12/2022 14705.2
ಚಾನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ (ಜಾ.ಕಾ 47/1513) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893512226) IF 3 12/12/2021 21/07/2022 15031.72
ಡಿ.ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ (ಜಾ.ಕಾ 47/1122) ಇವರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/IF/93393042893512238) IF 4 12/12/2021 24/05/2022 14896.4
ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ವನ್ನೂರ್ ಸಾಬ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/RC/93393042892325948) RC 1 14/12/2021 24/05/2022 132870.8
    2 14/12/2021 24/05/2022 109200
ಡಿ ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001041/RC/93393042892325958) RC 01 11/02/2022 24/05/2022 110880
    02 11/02/2022 24/05/2022 129820.96
Total (In Lakhs.) 9.58
Grand Total (In Lakhs.) 19.12
Report Completed
Excel View