Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 17, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆಗೆ ತಡೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004010/AV/93393042892294432) AV 714 26/06/2022 21/07/2022 91755.32
    750 21/08/2022 01/12/2022 44112.68
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505004010/FP/93393042892269053) FP 712 26/06/2022 21/07/2022 51926.64
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-2 (1505004010/IC/93393042892239391) IC 673 04/04/2022 21/07/2022 10640
    717 21/08/2022 01/12/2022 14098
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-2 (1505004010/IC/93393042892243727) IC 727 21/08/2022 01/12/2022 7182
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-3 (1505004010/IC/93393042892243728) IC 720 21/08/2022 01/12/2022 6384
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಷೀಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-3 (1505004010/IC/93393042892243729) IC 721 21/08/2022 01/12/2022 15960
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-3 (1505004010/IC/93393042892243730) IC 722 21/08/2022 01/12/2022 11438
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-3 (1505004010/IC/93393042892243731) IC 724 21/08/2022 01/12/2022 5320
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-4 (1505004010/IC/93393042892245458) IC 674 04/04/2022 21/07/2022 15200
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-5 (1505004010/IC/93393042892245459) IC 718 21/08/2022 01/12/2022 47614
    726 21/08/2022 01/12/2022 47614
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಷೀಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-5 (1505004010/IC/93393042892245460) IC 723 21/08/2022 01/12/2022 24472
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-5 (1505004010/IC/93393042892245461) IC 719 21/08/2022 01/12/2022 25270
    725 21/08/2022 01/12/2022 25536
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದ್ಲಿ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004010/IF/93393042892547866) IF 2 30/04/2022 21/07/2022 7108
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಗಾಳೇಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004010/IF/93393042892548901) IF 1 30/04/2022 01/12/2022 4608.5
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಡಿ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಯಮುನಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505004010/IF/93393042892867776) IF 1 29/06/2022 01/12/2022 47603
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಡಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಸರ್ವೆ ನಂ 220/A ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004010/IF/93393042892868086) IF 3 26/06/2022 21/07/2022 34922
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಡಿಗರ ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಈಡಿಗರ ಯಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವೆ ನಂ132ಬಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ತೊಟ್ (1505004010/IF/93393042892996450) IF 1 10/10/2022 01/12/2022 28340.8
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಡಿ ರಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿ ಡಿ ಸಣ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಇವರಿಗೆ ಧನದ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004010/IF/93393042893654139) IF 2 26/06/2022 01/12/2022 34731
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ವೆಂಕಯ್ಯನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505004010/RC/93393042892326494) RC 701 26/06/2022 21/07/2022 99416.1
    702 26/06/2022 21/07/2022 31740.8
ಚಿನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಂಡಪ್ಪ ನ ಹೊಲದಿಂದ ಕೋಟೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505004010/RC/93393042892326557) RC 707 26/06/2022 21/07/2022 101299.3
    708 26/06/2022 21/07/2022 100295
    709 26/06/2022 21/07/2022 58673.16
ಚಿನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಪಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನ ಹೊಲದಿಂದ ಕೋಟೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505004010/RC/93393042892326560) RC 710 26/06/2022 21/07/2022 99124.87
    711 26/06/2022 21/07/2022 96225.1
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮೇಶನ ಹಟ್ಟೆವುಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505004010/RC/93393042892326780) RC 713 26/06/2022 21/07/2022 14152.8
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮರೇಗೌಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004010/RC/93393042892326782) RC 703 26/06/2022 21/07/2022 48495.16
    704 26/06/2022 21/07/2022 42380
    749 21/08/2022 01/12/2022 38301.6
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ ಶೇಖರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಕರಡಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505004010/RC/93393042892326785) RC 716 26/06/2022 21/07/2022 104195.8
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಂಪ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಘನತಾಜ್ಯ ವಿಲೆವಾರಿ ಘಟಕದವರೆಗೆ ಗ್ರಾವಲ್ ಹಾಕುವುದು (1505004010/RC/93393042892344542) RC 705 26/06/2022 21/07/2022 112389.56
    706 26/06/2022 21/07/2022 24934
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೋಬಿ ಘಾಟ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505004010/WC/93393042892316776) WC 748 21/08/2022 01/12/2022 143863.34
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-10 (1505004010/WC/93393042892332182) WC 737 21/08/2022 01/12/2022 3192
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-11 (1505004010/WC/93393042892456491) WC 701 21/08/2022 01/12/2022 52934
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-12 (1505004010/WC/93393042892456494) WC 702 21/08/2022 01/12/2022 56924
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-13 (1505004010/WC/93393042892456496) WC 703 21/08/2022 01/12/2022 48678
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-14 (1505004010/WC/93393042892456498) WC 704 21/08/2022 01/12/2022 53466
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-15 (1505004010/WC/93393042892456502) WC 705 21/08/2022 01/12/2022 54796
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-16 (1505004010/WC/93393042892456504) WC 706 21/08/2022 01/12/2022 54264
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-17 (1505004010/WC/93393042892456505) WC 707 21/08/2022 01/12/2022 73948
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-18 (1505004010/WC/93393042892456510) WC 708 21/08/2022 01/12/2022 77938
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-19 (1505004010/WC/93393042892456513) WC 709 21/08/2022 01/12/2022 50274
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-20 (1505004010/WC/93393042892456515) WC 710 21/08/2022 01/12/2022 60914
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-21 (1505004010/WC/93393042892456517) WC 711 21/08/2022 01/12/2022 54796
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-22 (1505004010/WC/93393042892456518) WC 712 21/08/2022 01/12/2022 60382
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-23 (1505004010/WC/93393042892456520) WC 713 21/08/2022 01/12/2022 65968
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-24 (1505004010/WC/93393042892456522) WC 714 21/08/2022 01/12/2022 69426
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-25 (1505004010/WC/93393042892456523) WC 715 21/08/2022 01/12/2022 74746
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-26 (1505004010/WC/93393042892456525) WC 716 21/08/2022 01/12/2022 39634
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-27 (1505004010/WC/93393042892456526) WC 735 21/08/2022 01/12/2022 64638
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-28 (1505004010/WC/93393042892456528) WC 736 21/08/2022 01/12/2022 64638
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಷೀಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-6 (1505004010/WC/93393042892456559) WC 728 21/08/2022 01/12/2022 64638
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-6 (1505004010/WC/93393042892456561) WC 729 21/08/2022 01/12/2022 57722
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-6 (1505004010/WC/93393042892456562) WC 730 21/08/2022 01/12/2022 57722
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-7 (1505004010/WC/93393042892456571) WC 731 21/08/2022 01/12/2022 63042
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಷೀಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-7 (1505004010/WC/93393042892456574) WC 732 21/08/2022 01/12/2022 63840
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-7 (1505004010/WC/93393042892456578) WC 733 21/08/2022 01/12/2022 75012
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-7 (1505004010/WC/93393042892456583) WC 734 21/08/2022 01/12/2022 64106
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡವಿತಾತನ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1505004010/WC/93393042892489888) WC 739 21/08/2022 01/12/2022 60914
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡವಿತಾತನ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1505004010/WC/93393042892491422) WC 738 21/08/2022 01/12/2022 60648
"ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡವಿತಾತನ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ " (1505004010/WC/93393042892508635) WC 741 21/08/2022 01/12/2022 20748
"ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಡವಿತಾತನ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ " (1505004010/WC/93393042892508637) WC 742 21/08/2022 01/12/2022 38038
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ -1 (1505004010/WC/93393042892508641) WC 745 21/08/2022 01/12/2022 17024
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ -1 (1505004010/WC/93393042892508642) WC 746 21/08/2022 01/12/2022 24206
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ -2 (1505004010/WC/93393042892508649) WC 747 21/08/2022 01/12/2022 38304
Total (In Lakhs.) 35.05
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆಗೆ ತಡೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004010/AV/93393042892294432) AV 412 15/02/2022 27/06/2022 93563
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಜನಾರ್ಧಾನಗೌಡನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505004010/FP/93393042892268949) FP 401 12/02/2022 27/06/2022 34787.6
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರುಕುಂದಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಸಾಬ್ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505004010/FP/93393042892273170) FP 400 12/02/2022 27/06/2022 73230.9
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-1 (1505004010/IC/93393042892239388) IC 476 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-2 (1505004010/IC/93393042892243724) IC 475 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಷೀಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-2 (1505004010/IC/93393042892243725) IC 474 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-2 (1505004010/IC/93393042892243726) IC 473 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-2 (1505004010/IC/93393042892243727) IC 472 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-3 (1505004010/IC/93393042892243728) IC 471 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಷೀಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-3 (1505004010/IC/93393042892243729) IC 470 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-3 (1505004010/IC/93393042892243730) IC 469 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-3 (1505004010/IC/93393042892243731) IC 468 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-4 (1505004010/IC/93393042892245455) IC 465 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಷೀಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-4 (1505004010/IC/93393042892245456) IC 466 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ-ಭಾಗ-4 (1505004010/IC/93393042892245457) IC 467 11/12/2021 27/06/2022 4500
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಹರಿಜನ ಪಕ್ಕೀರಮ್ಮನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೇ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1505004010/IC/93393042892259507) IC 459 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಮನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದಿಂದ ಮಣ್ಣೂರು ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೇ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892259508) IC 460 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಪಕ್ಕೀರಮ್ಮನ ಹೊಲದಿಂದ ಭೂನಳ್ಳಿ ಮಾಯಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೇ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1505004010/IC/93393042892259509) IC 461 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಗಾದೇಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892259510) IC 462 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಾಳಿ ಬಾವಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಐನೋದ ಹೊಲದವರೆಗ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892259511) IC 463 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಿಗೇರಿ ಮಾರೆಪ್ ತಂದೆ ಸಿರಿಗೇರಿ ತಾಯಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ144/1 ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ತೊಟ್ (1505004010/IF/93393042893166047) IF 2 16/02/2022 01/12/2022 48771
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಕನಕಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು  (1505004010/IF/93393042893166100) IF 1 15/02/2022 01/12/2022 48902
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಶೇಖರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004010/IF/93393042893359305) IF 1 12/02/2022 27/06/2022 17607.36
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ವೆಂಕಯ್ಯನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505004010/RC/93393042892326494) RC 410 15/02/2022 27/06/2022 98950.5
    411 15/02/2022 27/06/2022 95602.7
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ದೊಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹರಿಜನ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505004010/RC/93393042892326499) RC 406 15/02/2022 27/06/2022 99597.6
    407 15/02/2022 27/06/2022 31405.1
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಳೆಕ್ಯಾತರ ಈರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505004010/RC/93393042892326547) RC 402 12/02/2022 27/06/2022 98950.5
    403 12/02/2022 27/06/2022 57600.6
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಟಲ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಜೀವಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505004010/RC/93393042892326781) RC 404 12/02/2022 27/06/2022 50199.6
    405 12/02/2022 27/06/2022 53900
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ದೊಡ್ಡ ಹೊಲದಿಂದ ವಾಸಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505004010/RC/93393042892326783) RC 408 15/02/2022 27/06/2022 62899.2
    409 15/02/2022 27/06/2022 98874.5
ಚಿನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಿಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೊಲದಿಂದ ಗಂಗಾಧರನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/WC/93393042892327976) WC 464 11/12/2021 27/06/2022 5000
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-1 (1505004010/WC/93393042892332087) WC 449 10/07/2021 27/06/2022 5000
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-2 (1505004010/WC/93393042892332093) WC 450 10/07/2021 27/06/2022 5000
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-3 (1505004010/WC/93393042892332097) WC 451 10/07/2021 27/06/2022 5000
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-4 (1505004010/WC/93393042892332102) WC 452 10/07/2021 27/06/2022 5000
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-5 (1505004010/WC/93393042892332113) WC 453 10/07/2021 27/06/2022 5000
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-6 (1505004010/WC/93393042892332114) WC 454 10/07/2021 27/06/2022 5000
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-7 (1505004010/WC/93393042892332117) WC 455 10/07/2021 27/06/2022 5000
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-8 (1505004010/WC/93393042892332124) WC 456 10/07/2021 27/06/2022 5000
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-9 (1505004010/WC/93393042892332127) WC 457 10/07/2021 27/06/2022 5000
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂ ಭಾಗ-10 (1505004010/WC/93393042892332182) WC 458 10/07/2021 27/06/2022 5000
Total (In Lakhs.) 12.04
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ದೊಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಹೊಲದವೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯವುದು  (1505004010/IC/93393042892221654) IC 188 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ ಹೊಲದಿಂದ ಹರಿಜನ ಮಲ್ಲಪ್ಪಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1505004010/IC/93393042892223373) IC 189 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಶಾಂತಮ್ಮನ ಹೊಲದಿಂದ ಹೆಚ್ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892223377) IC 190 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಶಾರದಮ್ಮನ ಹೊಲದಿಂದ ಹೆಚ್ ಪಂಪಣ್ಣಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1505004010/IC/93393042892223378) IC 191 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕೊರಸರ ಈರಪ್ಪನಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1505004010/IC/93393042892223380) IC 192 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೌಡ್ರು ಸೋಮನಗೌಡನ ಹೊಲದಿಂದ ಗಿರೆಡ್ಡಿ ಜಡೇಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1505004010/IC/93393042892223381) IC 193 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರೆಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಹರಿಜನ ಕೊಮರೆಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892223382) IC 194 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲರ ಹೊನ್ನಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892223383) IC 195 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀಡುಗೋಳ್ ತಿಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವು (1505004010/IC/93393042892223384) IC 196 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳುತೆಗೆಯುವುದು (ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊ)(ಮುಂ ಭಾಗ 74)  (1505004010/IC/93393042892230479) IC 174 02/09/2020 01/12/2022 5000
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳುತೆಗೆಯುವುದು (ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊ)(ಮುಂ ಭಾಗ75 )  (1505004010/IC/93393042892230480) IC 175 07/09/2020 01/12/2022 5000
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳುತೆಗೆಯುವುದು (ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊ)(ಮುಂ ಭಾಗ 76)  (1505004010/IC/93393042892230485) IC 176 07/09/2020 01/12/2022 5000
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳುತೆಗೆಯುವುದು (ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊ)(ಮುಂ ಭಾಗ 77)  (1505004010/IC/93393042892230486) IC 177 07/09/2020 01/12/2022 5000
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳುತೆಗೆಯುವುದು (ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊ)(ಮುಂ ಭಾಗ 79)  (1505004010/IC/93393042892230489) IC 178 07/09/2020 01/12/2022 5000
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳುತೆಗೆಯುವುದು (ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊ)(ಮುಂ ಭಾಗ 80)  (1505004010/IC/93393042892230491) IC 179 07/09/2020 01/12/2022 5000
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳುತೆಗೆಯುವುದು (ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊ)(ಮುಂ ಭಾಗ 81)  (1505004010/IC/93393042892230492) IC 180 07/09/2020 01/12/2022 5000
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳುತೆಗೆಯುವುದು (ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೊ)(ಮುಂ ಭಾಗ 82)  (1505004010/IC/93393042892230494) IC 181 07/09/2020 01/12/2022 5000
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪನ ಬಂಗಾರೆಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892233796) IC 197 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈರಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ನಾಯಕೆ ದುಗ್ಗಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892233798) IC 198 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಹಾಲಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892233799) IC 199 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಳವಾರ ವೀರೇಶಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಕೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುಇವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892233800) IC 200 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊರವರ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಯಂಕಣ್ಣನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892233801) IC 201 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಮೆಟ್ರಿ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ತಳವಾರ ಗೌರಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892233802) IC 202 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಚಿನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಳುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892233803) IC 203 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಚಿನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಭಳೇಶಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಸುಭದ್ರಮ್ಮನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892233804) IC 204 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊಸಮನೆ ಜಡೇಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892233805) IC 205 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಬಸವರಾಜನ ಹೊಲದಿಂದ ಕುಂಬಾರ ಲಿಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892233806) IC 206 07/09/2020 01/12/2022 3500
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505004010/IC/93393042892235073) IC 182 07/09/2020 01/12/2022 5000
Total (In Lakhs.) 1.12
Grand Total (In Lakhs.) 48.21
Report Completed
Excel View