Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಹ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006001/WC/93393042892365741) WC 654 17/05/2022 21/07/2022 49825
ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸ.ಹಿ,ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಹ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006001/WC/93393042892365744) WC 458 17/05/2022 21/07/2022 85347.7
    459 17/05/2022 21/07/2022 13500
Total (In Lakhs.) 1.49
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006001/AV/93393042892255993) AV 760 16/06/2021 24/05/2022 76325
    761 16/06/2021 24/05/2022 78300
    762 16/06/2021 24/05/2022 77243.4
    763 16/06/2021 24/05/2022 34488.0942
ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಲುವಿ ಗಂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006001/IF/93393042892547974) IF 02 09/05/2021 24/05/2022 8579.4516
ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಮಣಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜುನಾಯ್ಕ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006001/IF/93393042892569812) IF 03 09/05/2021 01/12/2022 8779.4516
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಮೈಲಮ್ಮ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1505006001/WC/93393042892271734) WC 605 13/10/2021 24/05/2022 4500
ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದ ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006001/WC/93393042892318184) WC 750 04/06/2021 24/05/2022 53312.775
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಗಡಿ ಮೈಲಮ್ಮ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-1 (1505006001/WC/93393042892319035) WC 604 13/10/2021 24/05/2022 4500
ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಗೋ ಕುಂಟಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1505006001/WC/93393042892319764) WC 764 16/06/2021 24/05/2022 37940
ಜೈಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೈನ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಗಾಬಿಯನ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505006001/WC/93393042892338649) WC 765 16/06/2021 24/05/2022 54309.375
ಜೈಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಗಾಬಿಯನ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505006001/WC/93393042892338650) WC 766 16/06/2021 24/05/2022 55305.975
ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಗೋ ಕುಂಟಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-1 (1505006001/WC/93393042892339260) WC 753 04/06/2021 24/05/2022 31860
    767 16/06/2021 24/05/2022 4560
ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಹ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006001/WC/93393042892365741) WC 602 13/10/2021 24/05/2022 104699.184
    603 13/10/2021 24/05/2022 7840
ಸುಶೀಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಶೇಟ್ಟಿ ಏರಿಯಾದ ಲಚ್ಮ ನಾಯ್ಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಗ್ಯಾಬಿಯಾನ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006001/WC/93393042892408418) WC 957 02/02/2022 24/05/2022 54060.225
Total (In Lakhs.) 6.97
Grand Total (In Lakhs.) 8.45
Report Completed
Excel View