Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ತಡೆ ಗೋಢೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/FP/93393042892264116) FP 624 01/07/2022 21/07/2022 39900
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬರಮಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆರೆಯ ವರೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಣಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IC/93393042892220400) IC 648 01/07/2022 21/07/2022 90360
    649 01/07/2022 21/07/2022 24000
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗನಾಥ ಹೊಲದಿಂದ ಗೋಣೆಮ್ಮರ ಕಣದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006009/RC/93393042892177313) RC 635 01/07/2022 21/07/2022 89700
    647 01/07/2022 21/07/2022 36600
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಪ್ಪರ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಕುರುಬರ ಸಾರೆಪ್ಪನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006009/RC/93393042892342027) RC 623 01/07/2022 21/07/2022 57448.4
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು (2020-21) ಭಾಗ-10 (1505006009/WC/93393042892327001) WC 632 01/07/2022 21/07/2022 57720
73 ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ಲೇಟ್ ಪಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಗೋ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006009/WC/93393042892387402) WC 630 01/07/2022 21/07/2022 39960
ಉತ್ತರಮಲೈ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಾಲಾದಲ್ಲಿ ಗೋ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/WC/93393042892457904) WC 626 01/07/2022 21/07/2022 21978
Total (In Lakhs.) 4.58
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ ತಂದೆ ಸೊಮಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಮೂಹಿಕ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/AV/93393042892210426) AV 470 11/12/2021 21/07/2022 45150
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಯಕರ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 274 ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/FP/93393042892233542) FP 385 14/02/2022 21/07/2022 90917.744
ಉತ್ತರಮಲೈ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042892213510) IF 46 14/12/2021 21/07/2022 31172
ಉತ್ತರಮಲೈ ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಓಬಯ್ಯ ಇವರ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042892274175) IF 417 14/12/2021 21/07/2022 30755
ಉತ್ತರಮಲೈ ಬೊಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಓಬಯ್ಯ ಇವರ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042892274186) IF 417 14/12/2021 21/07/2022 30755
ಉತ್ತರಮಲೈ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡ್ರು ಮಲಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042892274686) IF 418 14/12/2021 21/07/2022 27860
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಹಾಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042892278769) IF 19 14/12/2021 21/07/2022 29692.5
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಇವರ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042892278774) IF 411 14/12/2021 21/07/2022 29673.5
ಉತ್ತರಮಲೈ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಾರೆಪ್ಪ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042892282213) IF 413 14/12/2021 21/07/2022 30045
ಉತ್ತರಮಲೈ ಗ್ರಾಮದ ಕಣೆಕನಹಳ್ಳಿ ಓಬಯ್ಯ ಇವರ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042892293506) IF 45 14/12/2021 21/07/2022 25051
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರ ಶೇಕರ್ ತಂದೆ ಸೊಮಪ್ಪ ಇವರ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042892462006) IF 10 08/12/2021 21/07/2022 26475
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ ಶಿಲ್ಪ ಗಂಡ ಜಿ ಬಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042892468159) IF 12 14/02/2022 21/07/2022 30702
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ದೇವಕ್ಕ ಗಂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಇವರ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042892478224) IF 415 14/12/2021 21/07/2022 11799.2
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಧನದ ಶೆಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042892479060) IF 422 14/12/2021 21/07/2022 24130
ಉತ್ತರಮಲೈ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಚನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042892550002) IF 271 13/02/2022 21/07/2022 7623.885
72 ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಡ್ಡೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೊರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042892572847) IF 251 13/02/2022 21/07/2022 7691.275
ಕಾಟಿನಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲ್ಲುಮನೆ ಗೊವಿಂದಪ್ಪ ತಾಯಿ ಶಾಂತಮ್ಮಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042893235986) IF 204 13/02/2022 21/07/2022 15745
ಕಾಟಿನಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಮ್ಮ ಕೊಡಿಹಳ್ಳಿ ಗಂಡ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042893236012) IF 206 13/02/2022 21/07/2022 16127
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಜ್ಜಣ್ಣರ ಶಾರದಮ್ಮ ಗಂಡ ರಮೇಶ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042893286309) IF 210 13/02/2022 21/07/2022 17667
ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಂಗಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಪೊಂಪಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042893302319) IF 312 13/02/2022 21/07/2022 17085
ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುವರ್ಣ ಗಂಡ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042893302381) IF 01 30/11/2021 21/07/2022 17335
ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನ ಗಂಡ ಚಿನ್ನಾಪುರಪ್ಪ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042893302399) IF 312 13/02/2022 21/07/2022 17435
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಜ್ಜಣ್ಣರ ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042893302643) IF 12 14/02/2022 21/07/2022 16859.04
ಉತ್ತರಮಲೈ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042893335255) IF 325 13/02/2022 21/07/2022 17085
ಕಾಟಿನಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಿನಿಂಗಪ್ಪರ ಚನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042893335591) IF 318 13/02/2022 21/07/2022 17085
ಕಾಟಿನಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಪ್ರಭಾಕರ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042893335603) IF 326 13/02/2022 21/07/2022 17056
ಕಾಟಿನಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042893376189) IF 326 13/02/2022 21/07/2022 17172
ಕಾಟಿನಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ನಿರಕಲ್ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042893376284) IF 318 13/02/2022 21/07/2022 16853
ಕಾಟಿನಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಚೋರನೂರು ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042893376327) IF 238 13/02/2022 21/07/2022 16913
ಕಾಟಿನಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಗೌಡ್ರು ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/IF/93393042893376365) IF 342 13/02/2022 21/07/2022 16940
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಕಪ್ಪರ ಹನುಮಮತಪ್ಪನ ಮೆನಯಿಂದ ತಿರುಕಪ್ಪರ ಸಾರೆಪ್ಪನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505006009/RC/93393042892252073) RC 412 11/12/2021 21/07/2022 60350
    413 11/12/2021 21/07/2022 47752
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿಡ್ಡ ಚಿನ್ನಾಪುರಪ್ಪನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505006009/RC/93393042892252081) RC 401 11/12/2021 21/07/2022 43920
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕರಾಯನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505006009/RC/93393042892252082) RC 402 11/12/2021 21/07/2022 97545.2
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಯ ಗೋಳೇಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಮಂಡಪ್ಪರ ರೇಣುಕಮ್ಮನವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/RC/93393042892252459) RC 406 11/12/2021 21/07/2022 96120
    407 11/12/2021 21/07/2022 91688
ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಲಜ್ಜರ ಈರಣ್ಣನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/RC/93393042892253569) RC 450 11/12/2021 21/07/2022 74383.05
ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರ್ಆಮದ ಕುಂಟಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಣಕಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/RC/93393042892253570) RC 462 11/12/2021 21/07/2022 79573
    463 11/12/2021 21/07/2022 37166
ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕಜ್ಜರ ಕರಿಯಪ್ಪನ ಮನೆಇಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ರೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/RC/93393042892253571) RC 415 11/12/2021 21/07/2022 92655
    416 11/12/2021 21/07/2022 53399
ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿಡ್ಡ ಪಾಲಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಗಳ್ಳಿ ಚನ್ನಪ್ಪನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/RC/93393042892253572) RC 435 11/12/2021 21/07/2022 75855
    440 11/12/2021 21/07/2022 39016.8
ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟ ಪಾಪಯ್ಯನ ಹೊಲದಿಂದ ಗೋ ಕಟ್ಟಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/RC/93393042892253573) RC 408 11/12/2021 21/07/2022 63128
    410 11/12/2021 21/07/2022 91340
ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಜಾರಿ ಓಬಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ನಲ್ಲಪ್ಪನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006009/RC/93393042892253574) RC 420 11/12/2021 21/07/2022 91648
    421 11/12/2021 21/07/2022 99240
ಕಾಟಿನಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/RC/93393042892253575) RC 425 11/12/2021 21/07/2022 98325
    426 11/12/2021 21/07/2022 85238
ಕಾಟಿನಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ರು ಬಂಡೆಯಿಂದ ತೊಮ್ಮಜ್ಜನವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505006009/RC/93393042892253576) RC 441 11/12/2021 21/07/2022 72960
    447 11/12/2021 21/07/2022 60474
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಹೊಲದಿಂದ ಅಗಸರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006009/RC/93393042892255352) RC 403 11/12/2021 21/07/2022 96120
    404 11/12/2021 21/07/2022 90786
72 ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಗಿಕ್ಲಲು ಚನ್ನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/RC/93393042892255461) RC 418 11/12/2021 21/07/2022 99400
    419 11/12/2021 21/07/2022 88653
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಬ್ಬು ಸಾಬ್ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಮೂಲೆ ಗದ್ದೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006009/RC/93393042892256551) RC 429 11/12/2021 21/07/2022 71286.08
    430 11/12/2021 21/07/2022 83188
ಉತ್ತರಮಲೈ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆ ಸಿ ನಾಗರಾಜನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505006009/RC/93393042892259386) RC 422 11/12/2021 21/07/2022 61914
    423 11/12/2021 21/07/2022 69886
ಉತ್ತರಮಲೈ ಗ್ರಾಮದ ಬಚ್ಚನ್ನಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲಿಯಪ್ಪನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಬಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006009/RC/93393042892259387) RC 431 11/12/2021 21/07/2022 73932.6
    432 11/12/2021 21/07/2022 67898
    433 11/12/2021 21/07/2022 91200
ಉತ್ತರಮಲೈ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಹೋಲದಿಂದ ದಳಪತಿ ಚಿನ್ನಾಪ್ರಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006009/RC/93393042892259474) RC 457 11/12/2021 21/07/2022 62885.2
    461 11/12/2021 21/07/2022 64560
ಉತ್ತರಮಲೈ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡ್ರೆಪ್ಪನ ಕಣದಿಂದ ಚಿನ್ನಮ್ಮನ ಹೊಲದವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ ಹೊಲದವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು (1505006009/RC/93393042892259475) RC 451 11/12/2021 21/07/2022 84348.72
    454 11/12/2021 21/07/2022 73324
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಹೋಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-5 (1505006009/WC/93393042892285681) WC 301 14/02/2022 21/07/2022 53640
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಹೋಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-6 (1505006009/WC/93393042892285682) WC 302 14/02/2022 21/07/2022 58200
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು (2020-21) ಭಾಗ-01 (1505006009/WC/93393042892326981) WC 315 14/02/2022 21/07/2022 59720
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು (2020-21) ಭಾಗ-02 (1505006009/WC/93393042892326983) WC 318 14/02/2022 21/07/2022 49080
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು (2020-21) ಭಾಗ-04 (1505006009/WC/93393042892326988) WC 325 14/02/2022 21/07/2022 58200
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು (2020-21) ಭಾಗ-05 (1505006009/WC/93393042892326990) WC 329 14/02/2022 21/07/2022 58200
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು (2020-21) ಭಾಗ-06 (1505006009/WC/93393042892326992) WC 412 14/02/2022 21/07/2022 59720
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು (2020-21) ಭಾಗ-07 (1505006009/WC/93393042892326997) WC 418 14/02/2022 21/07/2022 58200
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-22 (1505006009/WC/93393042892332397) WC 452 14/02/2022 21/07/2022 47560
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-24 (1505006009/WC/93393042892332435) WC 478 14/02/2022 21/07/2022 55160
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-25 (1505006009/WC/93393042892332450) WC 498 14/02/2022 21/07/2022 43000
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-26 (1505006009/WC/93393042892332458) WC 501 14/02/2022 21/07/2022 49080
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-27 (1505006009/WC/93393042892332466) WC 512 14/02/2022 21/07/2022 47560
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-28 (1505006009/WC/93393042892332471) WC 518 14/02/2022 21/07/2022 56680
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-29 (1505006009/WC/93393042892332477) WC 536 14/02/2022 21/07/2022 58200
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-31 (1505006009/WC/93393042892332487) WC 621 14/02/2022 21/07/2022 33880
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-32 (1505006009/WC/93393042892337181) WC 269 14/02/2022 21/07/2022 23240
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-33 (1505006009/WC/93393042892337196) WC 623 14/02/2022 21/07/2022 53640
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-34 (1505006009/WC/93393042892337197) WC 546 14/02/2022 21/07/2022 52120
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-35 (1505006009/WC/93393042892337206) WC 539 14/02/2022 21/07/2022 27800
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-36 (1505006009/WC/93393042892337207) WC 589 14/02/2022 21/07/2022 18680
ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯನ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-37 (1505006009/WC/93393042892337208) WC 526 14/02/2022 21/07/2022 30840
ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಡಾಪುರ ಕೆರೆ ಹೋಳೆತ್ತುವುದು (1505006009/WC/93393042892339221) WC 463 14/02/2022 21/07/2022 53640
73 ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ 73 ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಹೋಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-1 (2021-22) (1505006009/WC/93393042892356783) WC 397 14/02/2022 21/07/2022 21720
ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/WC/93393042892366254) WC 571 14/02/2022 21/07/2022 30885
ಕಾಟಿನಕಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಮುಂದಿನ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006009/WH/93393042892226622) WH 472 11/12/2021 21/07/2022 98350
    475 11/12/2021 21/07/2022 98825.4525
    481 11/12/2021 21/07/2022 98270.1
    485 11/12/2021 21/07/2022 99180
    487 11/12/2021 21/07/2022 98200.3775
    489 11/12/2021 21/07/2022 84674.0096
Total (In Lakhs.) 51.84
Expenditure on Material purchased in 2019-2020 but paid in 2022-2023
ನಿಡುಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಮೂಹಿ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006009/AV/93393042892206964) 22 20/09/2019 21/07/2022 64005
ನಡುವಲ ಕರೆ ಹೋಳೆತ್ತುವುದು ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ 20 (ಭಾಗ-20) (1505006009/WC/93393042892228412) 15 28/01/2020 21/07/2022 59720
Total (In Lakhs.) 1.24
Total (In Lakhs.) 1.24
Grand Total (In Lakhs.) 57.66
Report Completed
Excel View