Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಹೂಲೆಮ್ಮ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042892568832) IF 106 02/07/2022 21/07/2022 8006
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಂದಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042892572424) IF 105 02/07/2022 21/07/2022 8006
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042892573171) IF 104 02/07/2022 01/12/2022 8006
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಡ್ಡಣ್ಣರು ಕುಮಾರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬುಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042892575150) IF 103 02/07/2022 21/07/2022 8726
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೆದಿಕೇರಪ್ಪರು ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಮೆದಿಕೇರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042892615210) IF 101 20/07/2022 01/12/2022 7603
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಲುವಾದಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042892623853) IF 110 10/08/2022 01/12/2022 7236
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಬಿ ಕ್ರಿಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042893285703) IF 102 02/07/2022 01/12/2022 15184
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಬಿ ಗಂಗಾಧರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042893705657) IF 101 02/07/2022 01/12/2022 15184
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಯಿಂದ ಎಂ ಬಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆವರಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/RC/93393042892325463) RC 401 12/08/2022 01/12/2022 99645
    402 12/08/2022 01/12/2022 62650
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಬಿ ಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ 428 ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬೋಡರ್ ಚಕ್ ಮಾಡ (1505006011/WC/93393042892322977) WC 101 20/05/2022 01/12/2022 48000
ಸಣ್ಣಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/WH/93393042892235512) WH 404 12/08/2022 01/12/2022 51900
Total (In Lakhs.) 3.4
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗನಗೌಡ ಇವರ ಮನೆ ಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042892549956) IF 105 10/06/2021 01/12/2022 8666
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಡಪದ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042892567063) IF 101 10/06/2021 21/07/2022 8666
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಕಣದ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505006011/IF/93393042893233982) IF 101 10/01/2022 01/12/2022 15080
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಬಿ ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಹೂಲೆಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042893279754) IF 102 10/01/2022 01/12/2022 16660
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಬಿ ಸಣ್ಣ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042893284871) IF 103 10/01/2022 21/07/2022 16660
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಬಿ ನಾಗೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042893285089) IF 104 10/01/2022 21/07/2022 16660
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಎಂ ಬಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042893285171) IF 105 10/01/2022 01/12/2022 16660
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಃಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042893285214) IF 106 10/01/2022 01/12/2022 16660
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042893285241) IF 107 10/01/2022 01/12/2022 16660
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042893285519) IF 108 10/01/2022 01/12/2022 16660
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಬಿ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042893285561) IF 109 10/01/2022 01/12/2022 16660
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎಂ ಬಿ ಅಂಜೀನಪ್ಪ ಇವರ ಕಣದ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505006011/IF/93393042893285618) IF 110 10/01/2022 21/07/2022 16660
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಬಿ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042893285765) IF 113 10/01/2022 01/12/2022 16660
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲೇಶ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042893286730) IF 116 10/01/2022 01/12/2022 16660
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಬಿ ತಿಮ್ಮರಾಜ ತಂದೆ ಜಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505006011/IF/93393042893289651) IF 117 10/01/2022 01/12/2022 16660
ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505006011/IF/93393042893504895) IF 118 10/01/2022 01/12/2022 16660
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಗರದ ಕೋಟ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಹರಿಜನ ಮದಗಪ್ಪ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು  (1505006011/RC/93393042892270937) RC 328 15/06/2021 21/07/2022 97950
    329 15/06/2021 21/07/2022 42000
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಮದಗಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಕಜ್ಜಿ ದುರುಗಪ್ಪಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1505006011/RC/93393042892270939) RC 325 05/06/2021 21/07/2022 98700
    326 05/06/2021 21/07/2022 97950
    327 05/06/2021 21/07/2022 18000
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಮಾಡುವುದು  (1505006011/WC/93393042892316417) WC 318 05/06/2021 21/07/2022 98500
    319 05/06/2021 21/07/2022 47300
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಬಿ ಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ 369 ಬಿಸ್ ಜಿ ಷಣ್ಮುಖನ ಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬೋಡರ್ ಚ (1505006011/WC/93393042892322976) WC 321 06/05/2021 21/07/2022 48100
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಎ ಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ 54 ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಒಂದರ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು (1505006011/WC/93393042892333895) WC 320 05/06/2021 21/07/2022 97500
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಬಿ ಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ 428 ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬೋಲ್ಡರ್ ಚಕ್ ಮ (1505006011/WC/93393042892333907) WC 323 18/05/2021 21/07/2022 48100
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಾ ಬಿ ಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ 432 ಪರುಸಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬೋಲ್ಡರ್ ಚಕ್ ಮಾಡುವು (1505006011/WC/93393042892333910) WC 324 18/06/2021 21/07/2022 48100
Total (In Lakhs.) 9.91
Expenditure on Material purchased in 2019-2020 but paid in 2022-2023
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಭರ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006011/IF/93393042892222880) 101 05/05/2019 01/12/2022 5090
  111 05/05/2019 01/12/2022 5090
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1505006011/WC/93393042892217660) 103 20/07/2019 21/07/2022 32360
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬರೆ ತೆಗ್ಗಿನಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವು (1505006011/WC/93393042892225018) 104 20/07/2019 21/07/2022 29320
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುದುಕಲ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಳೆತ್ತುವುದು (1505006011/WC/93393042892226364) 105 20/07/2019 21/07/2022 18680
ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಳುತೆಗೆಯವುದು ಭಾಗ-ಬಿ (1505006011/WC/93393042892228166) 110 20/07/2019 21/07/2022 51870
Total (In Lakhs.) 1.42
Total (In Lakhs.) 1.42
Grand Total (In Lakhs.) 14.74
Report Completed
Excel View