Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೋಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893233220) IF 27 30/06/2022 01/12/2022 15080
ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರಂಗಳ್ಳಿ ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಯರ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೋಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893233412) IF 26 30/06/2022 01/12/2022 15080
ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡ್ರಿ ಸಿದ್ದೇಶ ತಂದೆ ಹಲ್ಕುಓಬಯ್ಯ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893248045) IF 11 30/06/2022 01/12/2022 15080
ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಕೆ.ಪಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893248057) IF 8 30/06/2022 01/12/2022 15400
ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಂಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಮುದುಕಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೋಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893248121) IF 24 30/06/2022 01/12/2022 15240
ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಮುದುಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಂಪಣ್ಣ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೋಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893248153) IF 6 30/06/2022 01/12/2022 15080
ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಮಾರಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893248333) IF 9 30/06/2022 01/12/2022 15400
ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893248367) IF 28 30/06/2022 01/12/2022 14880
ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೂರಯ್ಯ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893248387) IF 7 30/06/2022 01/12/2022 15400
ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಪ್ಪ ತಾಯಿ ನುಂಕಮ್ಮ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893248544) IF 10 30/06/2022 01/12/2022 15080
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಸ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893256333) IF 13 30/06/2022 01/12/2022 15240
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಕಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಮಿ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893256364) IF 28 30/06/2022 01/12/2022 16120
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ‌ ತಂದೆ ಎಸ್‌ ಹಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893256383) IF 14 30/06/2022 01/12/2022 15240
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಸ್.ಹಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893256422) IF 12 30/06/2022 01/12/2022 15080
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಮಿತ್ರ ತಂದೆ ಎಸ್‌ ಹಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893256438) IF 15 30/06/2022 01/12/2022 15240
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893280529) IF 29 30/06/2022 01/12/2022 16120
AJC ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಈರಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂ ಓಬಯ್ಯ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893319735) IF 22 30/06/2022 01/12/2022 15755
AJC ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ಎಂ ಓಬಯ್ಯ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893319752) IF 4 30/06/2022 01/12/2022 15915
AJC ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಮಾರಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893344604) IF 18 30/06/2022 01/12/2022 16075
AJC ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ.ಹೊನ್ನೂರಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893344643) IF 21 30/06/2022 01/12/2022 15240
AJC ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂ ಓಬಯ್ಯ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893344664) IF 19 30/06/2022 01/12/2022 15080
AJC ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893344682) IF 17 30/06/2022 01/12/2022 15400
AJC ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893344704) IF 20 30/06/2022 01/12/2022 15240
ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೇಶ ತಂದೆ ಪಂಪಾಪತಿ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893395202) IF 2 30/06/2022 01/12/2022 15080
ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893395229) IF 3 30/06/2022 01/12/2022 15080
ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಪ್ಪ ತಂದೆ ನಲ್ಲಜವರಯ್ಯ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893395332) IF 1 30/06/2022 01/12/2022 15080
ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893395367) IF 16 30/06/2022 01/12/2022 15400
ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893395691) IF 23 30/06/2022 01/12/2022 15080
ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯು.ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಮೂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸನಂ522 ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893406581) IF 25 30/06/2022 01/12/2022 15240
ಹಿರಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ದಾದಾಖಲಂದರ್‌ ತಂದೆ ಕರಿಂಸಾಬ್‌ ಇವರ ಎರೆಹೂಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042893411443) IF 5 30/06/2022 01/12/2022 15811
ಹಿರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 1000ಘ.ಮೀ ಹೂಳುಎತ್ತುವುದು  (1505006014/WC/93393042892463602) WC 31 20/06/2022 01/12/2022 20960
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ 1000ಘ.ಮೀ ಎತ್ತುವುದು (1505006014/WC/93393042892463605) WC 32 21/05/2022 01/12/2022 14880
ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಗುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು ಭಾಗ1 (1505006014/WC/93393042892480093) WC 36 25/06/2022 01/12/2022 17920
ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಗುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು ಭಾಗ2 (1505006014/WC/93393042892480098) WC 305 01/08/2022 01/12/2022 25976
ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಗುಂಟೆ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು ಭಾಗ3 (1505006014/WC/93393042892480099) WC 39 25/06/2022 01/12/2022 11080
ಅಂಕಮನಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು ಭಾಗ 5 (1505006014/WH/93393042892227527) WH 33 25/06/2022 01/12/2022 27800
ಹಿರಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಎತುವದು ಭಾಗ6 (1505006014/WH/93393042892228015) WH 35 25/06/2022 01/12/2022 24000
Total (In Lakhs.) 6.03
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಅಂಕಮನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯ ಇವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892301236) IF 13 10/08/2021 21/07/2022 28510
ಅಂಕಮನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಮೂಕ ಬಸಯ್ಯ ಇವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892495975) IF 2 25/04/2021 01/12/2022 29550
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಕರಿವಿರಪ್ಪ ಇವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892541959) IF 11 10/08/2021 21/07/2022 7495
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಹೂಲೆಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892565713) IF 51 18/06/2021 01/12/2022 7029
ಹಿರಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈಮಾನ್‌ ಸಾಬ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/RC/93393042892284324) RC 5 12/10/2021 01/12/2022 77345
    6 12/10/2021 01/12/2022 87494.2
    7 12/10/2021 01/12/2022 38923
ಹಿರಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಕೆ ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ಸಾಬ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಷಬ್ಬೀರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/RC/93393042892284327) RC 3 12/10/2021 01/12/2022 32402
ಡಿ.ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು ಭಾಗ 8 (1505006014/WH/93393042892227469) WH 52 18/04/2021 01/12/2022 50600
Total (In Lakhs.) 3.59
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಮಿತ್ರ ತಂದೆ ಹಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892541957) IF 12 30/03/2021 01/12/2022 7112
ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಂಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892547632) IF 76 30/12/2020 01/12/2022 7913.5
ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಬೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892547638) IF 10 19/01/2021 21/07/2022 8644
ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೆಮಚಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892547651) IF 11 19/01/2021 01/12/2022 8644
ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892551332) IF 58 17/03/2021 01/12/2022 6055.93
ಡಿ.ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ನುಂಕಪ್ಪ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892553168) IF 65 05/01/2021 21/07/2022 7809
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892562370) IF 105 07/11/2020 21/07/2022 6901.745
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಹಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892562374) IF 106 07/11/2020 01/12/2022 7347.545
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಂ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892562375) IF 114 27/10/2020 01/12/2022 7123.2245
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೆಚ್ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892562377) IF 55 17/03/2021 01/12/2022 8677.08
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892565691) IF 101 09/11/2020 21/07/2022 6125.825
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಎಸ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892565694) IF 113 23/10/2020 21/07/2022 7744.735
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಂದೆ ಎಸ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892565697) IF 112 11/11/2020 21/07/2022 5485.27
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892565704) IF 103 07/01/2021 21/07/2022 7007.065
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892565705) IF 51 17/03/2021 21/07/2022 7248.045
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಬೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892565708) IF 115 11/11/2020 01/12/2022 5573.87
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಂ.ಬೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892565717) IF 52 17/03/2021 21/07/2022 6294.52
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೂಲೆಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892565719) IF 54 17/03/2021 01/12/2022 6301.75
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892565720) IF 59 17/03/2021 21/07/2022 6224.68
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892565722) IF 63 17/03/2021 01/12/2022 6055.93
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892565724) IF 61 17/03/2021 01/12/2022 6055.93
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892565726) IF 60 17/03/2021 21/07/2022 6224.68
ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892566993) IF 62 17/03/2021 21/07/2022 6055.93
ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಪ್ಪ ತಂಧೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892570914) IF 69 05/01/2021 01/12/2022 7623
ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892570915) IF 70 05/01/2021 01/12/2022 7623
ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಬದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕೆ.ಈರಪ್ಪ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892570917) IF 66 05/01/2021 01/12/2022 7594.7
ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಕೆ.ಈರಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892570923) IF 66 05/01/2021 21/07/2022 7641
ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲ್ದೀರಪ್ಪ ತಂಧೆ ದೊಡ್ಡ ಈರಪ್ಪ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892570924) IF 56 17/03/2021 01/12/2022 7796.33
ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ಚಿತ್ತಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ತಪ್ಪ ಇವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892570925) IF 71 05/01/2021 01/12/2022 7548.4
ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡ್ರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892571342) IF 67 05/01/2021 21/07/2022 7566.4
ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಕಜ್ಜಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892571349) IF 68 05/01/2021 01/12/2022 7594.7
Total (In Lakhs.) 2.2
Expenditure on Material purchased in 2019-2020 but paid in 2022-2023
ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರನಳ್ಳಿ ಮಾರಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಧನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006014/IF/93393042892298467) 13 10/05/2019 21/07/2022 27005
Total (In Lakhs.) 0.27
Total (In Lakhs.) 0.27
Grand Total (In Lakhs.) 12.09
Report Completed
Excel View