Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಾಯಿ ತಾಯಮ್ಮ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006019/IF/93393042892643094) IF 25 01/06/2022 01/12/2022 31485
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಯ್ಯ ತಂದೆ ಹನುಮಯ್ಯ ಇವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006019/IF/93393042892910392) IF 18 01/05/2022 01/12/2022 20592
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ತಂದೆ ಅಳ್ಳಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ.712ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006019/IF/93393042893291983) IF 44 24/08/2022 01/12/2022 17272
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಳ್ಳಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006019/IF/93393042893779205) IF 45 24/08/2022 01/12/2022 44757.5
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006019/LD/93393042892279304) LD 324 01/05/2022 21/07/2022 49950
    325 01/05/2022 21/07/2022 50400
    332 01/05/2022 21/07/2022 50250
    333 01/05/2022 21/07/2022 49750
    335 01/05/2022 21/07/2022 45825
    337 01/05/2022 21/07/2022 118450
    338 01/05/2022 21/07/2022 49647.5
    339 01/05/2022 21/07/2022 50327.5
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಖೋಖೋ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006019/LD/93393042892279333) LD 326 01/05/2022 21/07/2022 46750
    327 01/05/2022 21/07/2022 48600
    328 01/05/2022 21/07/2022 49017.5
    329 01/05/2022 21/07/2022 51800
    334 01/05/2022 21/07/2022 15520
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಕುವುದು. (1505006019/RC/93393042892294786) RC 381 18/04/2022 21/07/2022 50836.2
    382 18/04/2022 21/07/2022 71000.448
ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006019/WC/93393042892365822) WC 06 01/04/2022 21/07/2022 26545
ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006019/WC/93393042892365826) WC 353 01/05/2022 21/07/2022 49072.5
    354 01/05/2022 21/07/2022 78831.4
    355 01/05/2022 21/07/2022 10000
ಕೊಡಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಪಡಿಸುವುದು  (1505006019/WC/93393042892438918) WC 340 01/05/2022 21/07/2022 74200
    341 01/05/2022 21/07/2022 65535
    342 01/05/2022 21/07/2022 101300
    343 01/05/2022 21/07/2022 91000
    344 01/05/2022 21/07/2022 73780
    345 01/05/2022 21/07/2022 37020
    346 01/05/2022 21/07/2022 1500
    347 01/05/2022 21/07/2022 3550
Total (In Lakhs.) 15.25
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕೊಡಾಲು ಗ್ರಾಮದ ವಿ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006019/IF/93393042892571434) IF 10 10/06/2021 01/12/2022 7185
ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಗಂಗಣ್ಣ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006019/IF/93393042892619871) IF 15 06/08/2021 01/12/2022 30515
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ವಿರುಪಾಕ್ಷೀ ತಂದೆ ಎಂ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರ್ವೇ ನಂ.168 ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006019/IF/93393042893249640) IF 01 06/12/2021 16/06/2022 17525
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿರಾಪುರ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ದುರುಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006019/IF/93393042893276067) IF 15 10/01/2022 01/12/2022 17007.5
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ತಂದೆ ಅಗಲೂರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006019/IF/93393042893276071) IF 10 06/12/2021 01/12/2022 16202
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006019/IF/93393042893276086) IF 14 06/12/2021 01/12/2022 17374
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ತಂದೆ ತಳವಾರ ಹನುಮಯ್ಯನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006019/IF/93393042893291754) IF 06 06/12/2021 01/12/2022 17374
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಲೂರಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಳ್ಳಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ.713ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006019/IF/93393042893292065) IF 12 06/12/2021 01/12/2022 17374
ಚಿಕ್ಕಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006019/IF/93393042893356032) IF 13 06/12/2021 01/12/2022 17374
ಚಿಕ್ಕಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006019/IF/93393042893356259) IF 16 10/01/2022 16/06/2022 17070
ಚಿಕ್ಕಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಿ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006019/IF/93393042893356308) IF 05 06/12/2021 01/12/2022 17374
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006019/IF/93393042893388241) IF 04 06/12/2021 16/06/2022 17374
ಚಿಕ್ಕಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006019/IF/93393042893391127) IF 03 06/12/2021 01/12/2022 17374
ಚಿಕ್ಕಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋರಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿಳಿಬಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006019/IF/93393042893391147) IF 11 06/12/2021 01/12/2022 17374
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉಂತ್ಕಲ್ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ.13/F ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006019/IF/93393042893448586) IF 08 06/12/2021 01/12/2022 17374
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006019/IF/93393042893448614) IF 07 06/12/2021 01/12/2022 15702
ಚಿಕ್ಕಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋರಿ ಮಣಿಕ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006019/IF/93393042893499483) IF 17 10/01/2022 16/06/2022 17112.5
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ - 4 ಗಿರಿಡ್ಡರ ಮಡಗು ಹೂಳೇತ್ತವುದು. (1505006019/WC/93393042892293707) WC 158 19/06/2021 16/06/2022 53640
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ - 4 ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು. (1505006019/WC/93393042892295274) WC 152 19/06/2021 16/06/2022 53640
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಬಾವಿ ಹೂಳು ಎತ್ತಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವುದು. (1505006019/WC/93393042892311669) WC 153 19/06/2021 16/06/2022 23240
    180 19/06/2021 16/06/2022 30400
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯಯ್ಯನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕುಂಟೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು (1505006019/WC/93393042892320970) WC 154 19/06/2021 16/06/2022 47560
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು. (1505006019/WC/93393042892327571) WC 175 17/06/2021 16/06/2022 39960
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಹನುಮಯ್ಯನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು. (1505006019/WC/93393042892327572) WC 176 19/06/2021 16/06/2022 21720
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಹನುಮಯ್ಯನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು. ಭಾಗ - 02 (1505006019/WC/93393042892339105) WC 156 19/06/2021 16/06/2022 21720
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಹನುಮಯ್ಯನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು. ಭಾಗ - 03 (1505006019/WC/93393042892339108) WC 156 17/06/2021 16/06/2022 21720
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ - 06 ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು. (1505006019/WC/93393042892339114) WC 177 19/06/2021 16/06/2022 21720
ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು. ಭಾಗ - 2 (1505006019/WC/93393042892344112) WC 178 19/06/2021 16/06/2022 4800
Total (In Lakhs.) 6.35
Grand Total (In Lakhs.) 21.59
Report Completed
Excel View