Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋದಾಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/FG/8808519185) FG 02 01/04/2022 21/07/2022 109257
    03 01/04/2022 21/07/2022 99163
    05 01/04/2022 21/07/2022 97642.5
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಊರುಮುಂದಿನ ಚರಂಡಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಹೊಲದವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ (1505006020/FP/93393042892280353) FP 601 25/06/2022 21/07/2022 101901
    602 25/06/2022 21/07/2022 107510.5
    603 25/06/2022 21/07/2022 76906
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಊರುಮುಂದಿನ ಚರಂಡಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಅಳ್ಳದವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಚರ (1505006020/FP/93393042892280354) FP 605 30/06/2022 21/07/2022 89792.5
    606 30/06/2022 21/07/2022 107880
    607 30/06/2022 21/07/2022 100354
ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893229063) IF 24 01/04/2022 01/12/2022 17091.5
ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893229153) IF 25 01/04/2022 01/12/2022 17591.5
21-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲರ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ 46ನೇ ಸರ್ವೇನಂಬರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತ (1505006020/IF/93393042893481200) IF 59 01/04/2022 01/12/2022 12034.4126
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರವಿಂದ್ರನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಪ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊ (1505006020/IF/93393042893511459) IF 58 01/04/2022 01/12/2022 12034.4126
ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯ ತಂದೆ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ 58/2 ಸರ್ವೇನಂಬರನಲ್ಲಿ ಮೆಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893754874) IF 51 10/09/2022 01/12/2022 775.609
    52 10/09/2022 01/12/2022 45514.6931
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶಿ ಹೊಲದಿಂದ ಈಡಿಗರ ಚಿದನಂಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006020/RC/93393042892279853) RC 01 01/04/2022 21/07/2022 77424.5
ಎಂ ಗಂಗ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಳೇನಿರು ಕೋಯ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವದು (1505006020/WC/93393042892365619) WC 555 01/04/2022 01/12/2022 24338.5
ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಕಾಸಿ ಹನುಮಕ್ಕನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು (1505006020/WH/93393042892232351) WH 503 01/04/2022 21/07/2022 54550
ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು (1505006020/WH/93393042892232352) WH 502 01/04/2022 21/07/2022 54540
ಕೆರೆರಾಂಪುರ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/WH/93393042892234421) WH 303 01/04/2022 21/07/2022 58130
    304 01/04/2022 21/07/2022 59629
Total (In Lakhs.) 13.24
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/FP/93393042892202214) FP 215 15/06/2021 24/05/2022 47387.5
    216 15/06/2021 24/05/2022 48545
    217 15/06/2021 24/05/2022 49600
    218 19/06/2021 24/05/2022 48515
    219 15/06/2021 24/05/2022 5920
ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಾದಂತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/FP/93393042892252051) FP 301 12/12/2021 16/06/2022 48354.74
    302 12/12/2021 16/06/2022 72545
ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಾದಂತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/FP/93393042892252052) FP 303 12/12/2021 16/06/2022 71097
    304 12/12/2021 16/06/2022 50975
    305 12/12/2021 16/06/2022 46692
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ 1 (1505006020/FP/93393042892255135) FP 306 12/12/2021 16/06/2022 44575
    307 12/12/2021 16/06/2022 48207
    308 12/12/2021 16/06/2022 49742.5
    309 12/12/2021 16/06/2022 78275
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ 2 (1505006020/FP/93393042892255137) FP 310 12/12/2021 16/06/2022 84880
    311 12/12/2021 16/06/2022 98500
    312 12/12/2021 16/06/2022 25000
ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಲು ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ದನಗಳ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042892494444) IF 95 07/05/2021 24/05/2022 23787.5
ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಹೆಚ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042892494456) IF 97 07/05/2021 24/05/2022 26717.5
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ ಕೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಉಮಾಪತಿ ಇವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042892516228) IF 52 08/05/2021 01/12/2022 20230
ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042892764800) IF 52 11/12/2021 01/12/2022 41672
ತುಮಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಗಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನ ಸರ್ವೇ 38/05 ನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042892918056) IF 51 11/12/2021 16/06/2022 49978
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಹೊನ್ನೂರಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಹುಲಗಪ್ಪ ಇವರ 260/2ರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893228995) IF 60 10/12/2021 01/12/2022 17526
ತುಮಟಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಜನಾಯ್ಕಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893229242) IF 01 10/12/2021 01/12/2022 17526
ಎಂ ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893246653) IF 48 10/12/2021 16/06/2022 17026
ಮಹೇಶ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ ಇವರ 110ನೇ ಸರ್ವೇನಂಬರನಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹೂಳೂ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893261663) IF 28 10/12/2021 01/12/2022 17526
ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ತಾಳವಾರು ಮಾದಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893261783) IF 45 10/12/2021 01/12/2022 17526
ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಚಿತ್ತಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893262002) IF 49 10/12/2021 01/12/2022 17026
ತುಮಟಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಸ್ ರಮೇಶ ನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಕೆ ಸೋಮ್ಲನಾಯ್ಕ ಇವರ 12/a2 ಸರ್ವೇನಂಬರ ಜನಮೀನಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ  (1505006020/IF/93393042893276678) IF 12 10/12/2021 16/06/2022 17526
ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಕ್ಕ ಗಂಡ ಮಾರೆಣ್ಣ 34/2 ಸರ್ವೇನಂಬರನಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893292249) IF 42 10/12/2021 01/12/2022 17526
ತುಮಟಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಿನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಲಾಲ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ 12/a/1ಸರ್ವೇನಂಬರನಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893293856) IF 34 10/12/2021 16/06/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚರೆಡ್ಡಿ 15ನೇ ಸರ್ವೇನಂಬರನಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿ (1505006020/IF/93393042893375289) IF 21 10/12/2021 16/06/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893375528) IF 30 10/12/2021 01/12/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಲು ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ 51ನೇ ಸರ್ವೇನಂಬರ ನಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893375639) IF 20 10/12/2021 16/06/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಈ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಹರಿಚಂದ್ರಪ್ಪ 53ನೇ ಸರ್ವೇನಂಬರನಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893378200) IF 16 10/12/2021 01/12/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ 51ನೇ ಸರ್ವೇನಂಬರನಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893378205) IF 56 01/01/2022 24/05/2022 17294
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 64ನೇ ಸರ್ವೇನಂಬರನಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893378226) IF 18 10/12/2021 01/12/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರುಗಯ್ಯ 25ನೇ ಸರ್ವೇನಂಬರನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893399256) IF 11 10/12/2021 01/12/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಚ್ಚರೆಡ್ಡಿ 15ನೇ ಸರ್ವೇನಂಬರನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾ (1505006020/IF/93393042893399315) IF 19 10/12/2021 16/06/2022 17526
ಎಂ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮರ್ತಿ ತಂದ ಸಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893405591) IF 13 10/12/2021 16/06/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವಿನಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ 69/b ಸರ್ವೇನಂಬರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿ (1505006020/IF/93393042893417722) IF 38 10/12/2021 16/06/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವಿನಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ದನಗಳ ದೊಡ್ಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ (1505006020/IF/93393042893417728) IF 36 10/12/2021 16/06/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವಿನಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ದನಗಳ ದೊಡ್ಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ (1505006020/IF/93393042893417731) IF 40 10/12/2021 16/06/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವಿನಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ರಾಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ಭೀಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ದನಗಳ ದೊಡ್ಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿ (1505006020/IF/93393042893417736) IF 36 10/12/2021 01/12/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ 4 ಸರ್ವೇನಂಬರನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ (1505006020/IF/93393042893421371) IF 31 10/12/2021 01/12/2022 17526
ಎಂ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಡಿ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893422890) IF 10 10/12/2021 24/05/2022 17526
ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893422896) IF 8 10/12/2021 01/12/2022 17526
ಎಂ ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 36/4 ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893422901) IF 24 10/12/2021 16/06/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆರೆರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893424597) IF 52 10/12/2021 01/12/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆರೆರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ 95 ಸರ್ವೇನಂಬರನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893424846) IF 51 10/12/2021 01/12/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಮರಸ್ವಾಮಿ ಇವರ 27ನೇ ಸರ್ವೇನಂಬರನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893432669) IF 44 10/12/2021 01/12/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾವಿನಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಈ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರ 68/bc ಸರ್ವೇನಂಬರನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮ (1505006020/IF/93393042893433068) IF 41 10/12/2021 01/12/2022 17526
21-22ನೇಸಾಲಿನ ಹಾವಿನಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ದನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893433074) IF 39 10/12/2021 16/06/2022 17526
ಎಂ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಷ್ಠರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಿ ನಂ 16/ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893443341) IF 55 10/12/2021 01/12/2022 17526
ಎಂ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸ ನಂ61ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893443391) IF 69 10/12/2021 01/12/2022 17526
ಎಂ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಆಂಜನೇಯ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸ ನಂ 16/ಎ ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893443403) IF 56 10/12/2021 16/06/2022 17526
ಎಂ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಹಂಪಮ್ಮ ಗಂಡ ರಂಗಪ್ಪ ಸ ನಂ 16 ಎ ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893443434) IF 05 10/12/2021 01/12/2022 17526
ಎಂ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893443459) IF 04 10/12/2021 24/05/2022 17526
ಎಂ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೊನ್ನೂರ ಸ್ವಾಮಿ ಸ ನಂ 18ಜಿ ರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893443473) IF 03 10/12/2021 01/12/2022 17526
ಎಂ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸ ನಂ 46ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893443501) IF 02 10/12/2021 24/05/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಡಿ ಸಿದ್ದೇಶ ತಂದೆ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೇನಂಬರ 30ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹೂಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿ (1505006020/IF/93393042893451813) IF 46 10/12/2021 16/06/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪೊತಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣ್ಣ 18ಸರ್ವೇನಂಬರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893451946) IF 15 10/12/2021 16/06/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗಂಡ ದೇವನಗೌಡ 25 ಸರ್ವೇನಂಬರನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893451973) IF 23 10/12/2021 16/06/2022 17526
ಎಂ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಮಹದೆವ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893457053) IF 58 01/01/2022 01/12/2022 17287
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893476029) IF 33 10/12/2021 01/12/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893478305) IF 57 01/01/2022 01/12/2022 17287
21-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲರ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ 46ನೇ ಸರ್ವೇನಂಬರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತ (1505006020/IF/93393042893481200) IF 56 31/03/2022 01/12/2022 3450
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೌಲಾಲಿ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893484525) IF 17 10/12/2021 16/06/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಅನಂದ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893484539) IF 6 10/12/2021 01/12/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042893511450) IF 66 10/12/2021 01/12/2022 17526
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರವಿಂದ್ರನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಪ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊ (1505006020/IF/93393042893511459) IF 55 31/03/2022 01/12/2022 3450
ಮಾಳಾಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಂದ ಕಾಶಣ್ಣ ಹೊಲದ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು (1505006020/RC/93393042892277393) RC 220 15/06/2021 24/05/2022 49190
    221 15/06/2021 24/05/2022 48735
    222 15/06/2021 24/05/2022 19000
ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪು ಬೋರ್ ವೇಲ್ ಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/WC/93393042892301150) WC 75 07/05/2021 24/05/2022 25284.5
ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ (ಗಾಳೆಮ್ಮನ ಗುಡಿ) ಗಂಗಾಧರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1505006020/WC/93393042892311389) WC 76 07/05/2021 24/05/2022 5000
ಹೊಸ ಕುಂಟೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 2 (1505006020/WC/93393042892319304) WC 77 07/05/2021 24/05/2022 5000
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಅರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 1 (1505006020/WC/93393042892319400) WC 78 07/05/2021 24/05/2022 5000
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಅರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 4 (1505006020/WC/93393042892319403) WC 79 07/05/2021 24/05/2022 5000
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಅರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 5 (1505006020/WC/93393042892319404) WC 80 07/05/2021 24/05/2022 5000
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಗಂಗಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ರಿರ ವಿರುವ ನಾಲ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 1 (1505006020/WC/93393042892319407) WC 81 07/05/2021 24/05/2022 5000
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಗಂಗಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ರಿರ ವಿರುವ ನಾಲ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 2 (1505006020/WC/93393042892319411) WC 82 07/05/2021 24/05/2022 5000
ಮಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ವಡಕಲ ಕುಂಟೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ 2 (1505006020/WC/93393042892319413) WC 83 07/05/2021 24/05/2022 47560
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 25 (1505006020/WH/93393042892202377) WH 93 07/05/2021 24/05/2022 5000
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 12 (1505006020/WH/93393042892204980) WH 92 07/05/2021 24/05/2022 5000
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 13 (1505006020/WH/93393042892204981) WH 90 07/05/2021 24/05/2022 5000
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದಗಡೆ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 16 (1505006020/WH/93393042892222613) WH 89 07/05/2021 24/05/2022 5000
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದಗಡೆ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 17 (1505006020/WH/93393042892222614) WH 88 07/05/2021 24/05/2022 5000
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂದಗಡೆ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 19 (1505006020/WH/93393042892222616) WH 87 07/05/2021 24/05/2022 5000
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇಂಬಾಗ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಬಂಡು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು ಭಾಗ 1 (1505006020/WH/93393042892228823) WH 501 01/09/2021 21/07/2022 65360
ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಳೆಮ್ಮನಗುಡಿ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/WH/93393042892232353) WH 313 12/12/2021 16/06/2022 81600
    314 12/12/2021 16/06/2022 49625
ಮಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/WH/93393042892232355) WH 315 12/12/2021 16/06/2022 99602.5
Total (In Lakhs.) 24.61
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042892477712) IF 202 28/09/2020 01/12/2022 21610
ಹಾವಿನಮಡಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಸಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042892571456) IF 30 07/12/2020 01/12/2022 5607.5
ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಯನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ವಿರೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006020/IF/93393042892571481) IF 38 18/03/2021 01/12/2022 7207.5
ಹಾವಿನಮಡಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಳವಾರ ಗುಂಡು ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು 1 (1505006020/WH/93393042892215071) WH 256 25/03/2021 16/06/2022 50160
Total (In Lakhs.) 0.85
Grand Total (In Lakhs.) 38.7
Report Completed
Excel View