Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/IF/93393042892617862) IF 78 22/06/2022 01/12/2022 7507.5
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜು ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕಾಶ್ (1505006022/IF/93393042893227942) IF 07 01/05/2022 01/12/2022 15142.5
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ದಿವಂಗತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್130/2 ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006022/IF/93393042893228240) IF 06 01/05/2022 01/12/2022 15142.5
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 168/1 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/IF/93393042893237627) IF 05 01/05/2022 01/12/2022 15142.5
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ದುರುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 86/1ಸಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/IF/93393042893320858) IF 05 01/05/2022 01/12/2022 15142.5
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೈಲಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 86/1ಎ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/IF/93393042893320945) IF 04 01/05/2022 01/12/2022 15142.5
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006022/IF/93393042893342148) IF 03 01/05/2022 01/12/2022 15142.5
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಕೊಮಾರಗೌಡ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 51/1 32 35 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/IF/93393042893430742) IF 9 01/04/2022 01/12/2022 710
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಜಿ ಬಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ ಆರ್ ಎಸ್ 90ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾ (1505006022/IF/93393042893629173) IF 25 01/04/2022 01/12/2022 49799.5
ಎಸ್ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಮರೇಗೌಡ ರವರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/IF/93393042893763581) IF 01 01/06/2022 01/12/2022 13402.5
ಎಸ್ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/WC/93393042892365886) WC 501 02/07/2022 01/12/2022 92065
Total (In Lakhs.) 2.54
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಮುತ್ತೇಶ ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/IF/93393042892485273) IF 03 11/12/2021 16/06/2022 40864
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಶಾರದ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/IF/93393042892772002) IF 21 24/10/2021 01/12/2022 6555.5
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/IF/93393042892894141) IF 01 11/12/2021 01/12/2022 49947.5
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾನಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 168/1 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/IF/93393042893237599) IF 6 14/12/2021 16/06/2022 15974.5
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಟೀ ಮಹೇಶಮ್ಮ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 75/3 ರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006022/IF/93393042893304061) IF 23 02/01/2022 01/12/2022 15597.5
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಲಂಕೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಹರಿಜನ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 394 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ  (1505006022/IF/93393042893306603) IF 02 11/12/2021 01/12/2022 17462
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಹರಿಜನ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಹರಿಜನ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 25/ಎ ರ ಹೊಲದಲ (1505006022/IF/93393042893306651) IF 03 11/12/2021 01/12/2022 17462
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಹರಿಜನ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 370/ಎ ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ (1505006022/IF/93393042893306687) IF 04 11/12/2021 01/12/2022 17462
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕರೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಹರಿಜನ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 26/ಇ ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ (1505006022/IF/93393042893306754) IF 05 11/12/2021 01/12/2022 17462
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಸಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಾಂಜನಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006022/IF/93393042893342155) IF 12 14/12/2021 16/06/2022 15334.5
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಗುಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ನೀಲಕಂಠ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006022/IF/93393042893362146) IF 22 02/01/2022 01/12/2022 15897.5
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ದಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/IF/93393042893397174) IF 7 14/12/2021 16/06/2022 15334.5
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದೆ ದಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/IF/93393042893397195) IF 8 14/12/2021 16/06/2022 15334.5
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಗವಿಸಿದ್ದ ತಂದೆ ದಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/IF/93393042893397235) IF 11 14/12/2021 01/12/2022 15334.5
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲಿಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಶೀಲಪ್ಪ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/IF/93393042893397265) IF 9 14/12/2021 16/06/2022 15334.5
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಶೀಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 107ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/IF/93393042893418927) IF 10 14/12/2021 01/12/2022 15974.5
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನೆಗುಂದಿ ಪಂಪಣ್ಣನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ 2 ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892294297) WC 122 07/05/2021 16/06/2022 5000
ಎಸ್ ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ ತೋಟದಿಂದ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ತೋಟದವರೆಗೆ ನಾಲ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892295059) WC 121 07/05/2021 16/06/2022 5000
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊರಪ್ಪನ ಮಗ ಶಿವಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ನಾಗಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892295080) WC 120 07/05/2021 16/06/2022 5000
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಸ್ಥನದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505006022/WC/93393042892302257) WC 265 10/09/2021 01/12/2022 48415
    266 12/09/2021 01/12/2022 49125.6
    267 12/09/2021 16/06/2022 50300
    268 12/09/2021 16/06/2022 49360
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸವನಗೌಡನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892314347) WC 119 07/05/2021 16/06/2022 5000
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಹುಲುಗಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892314349) WC 118 07/05/2021 16/06/2022 5000
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಯಿತಾಳು ಯಂಕಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಜಂಬುನಾಥ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892314375) WC 116 07/05/2021 16/06/2022 5000
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಗೌಡನ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892314376) WC 115 07/05/2021 16/06/2022 5000
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನರಿ ತಾಯಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ನಾರಯಣಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೂ ಕಿರು ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892315150) WC 114 07/05/2021 16/06/2022 5000
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಜಂಬುನಾಥನ ಹೊಲದಿಂದ ಮೈಲಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892315418) WC 113 07/05/2021 16/06/2022 5000
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವಗೌಡನ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಾಪುರ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892315421) WC 111 07/05/2021 16/06/2022 5000
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯಮ್ಮನ ನಾಲ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. ಭಾಗ 2 (1505006022/WC/93393042892315435) WC 109 07/05/2021 16/06/2022 5000
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಜ್ಜಜ್ಜಿ ಬಾವಿಯಿಂದ ಚೌಡಮ್ಮ ಗುಡಿವರೆಗೆ ನಾಲ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892315445) WC 108 07/05/2021 16/06/2022 5000
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯಮ್ಮನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. ಭಾಗ 4 (1505006022/WC/93393042892315491) WC 107 07/05/2021 16/06/2022 5000
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತೆಲುಗರ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ನ ಹೊರಗೆ ನಾಲ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892315496) WC 106 07/05/2021 16/06/2022 5000
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತೆಲುಗರ ಯಂಕಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಕುರುಬರು ದೊಡ್ಡ ಕುಮಾರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892315497) WC 105 07/05/2021 16/06/2022 5000
ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಮಾರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ವರೆಗೆ ನಾಲ್ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892315499) WC 103 07/05/2021 16/06/2022 5000
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವನಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892316574) WC 102 07/05/2021 16/06/2022 5000
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಬಸವರಾಜನ ಹೊಲದಿಂದ ಕೊಮಾರಣ್ಣನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892316575) WC 101 07/05/2021 16/06/2022 5000
ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಅಂಜಿನಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸಾಪುರ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪನ ಹೊಲದವೆರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು. (1505006022/WC/93393042892316601) WC 100 07/05/2021 16/06/2022 5000
Total (In Lakhs.) 6
Grand Total (In Lakhs.) 8.54
Report Completed
Excel View