Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಎಂ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಜನಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/AV/93393042892254115) AV 35 11/04/2022 21/07/2022 99182.2
    36 08/04/2022 21/07/2022 65100.14
    37 08/04/2022 21/07/2022 90865.59
    38 08/04/2022 21/07/2022 80238.5849
    39 08/04/2022 21/07/2022 81611.2
    40 05/05/2022 01/12/2022 11814
    59 05/05/2022 01/12/2022 98611.98
    60 05/05/2022 01/12/2022 97545.92
    61 05/05/2022 01/12/2022 58724.5
ಎಂ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಗ 11 (1505006024/AV/93393042892255903) AV 33 04/04/2022 21/07/2022 92291.82
    34 01/04/2022 21/07/2022 19906
ಜಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಅಗಸರ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042892464292) IF 06 01/07/2022 01/12/2022 8560
ತ್ಯಾಗದಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಫಕೃಸಾಬ್ ತಂದೆ ಬಾಬಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042892580995) IF 10 01/04/2022 01/12/2022 7515
ತ್ಯಾಗದಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುರ್ತೆಜ್ ಬೀ ಗಂಡ ಖಾದರ ಇವರ ಮನೆಯ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042892583112) IF 9 14/05/2022 01/12/2022 8182.5
ತ್ಯಾಗದಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಶೈನಾಜ್ ಗಂಡ ಜೈನುಲ್ಲ ಇವರ ಮನೆಯ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042892583853) IF 20 22/08/2022 01/12/2022 7947.5
ಎಂ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505006024/IF/93393042892634958) IF 07 01/04/2022 01/12/2022 6081.14
ಸ್ವಾಮಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042892635156) IF 8 01/04/2022 21/07/2022 5971
ಸ್ವಾಮಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮನಗೌಡ ತಂದೆ ಸುಬ್ಬನಗೌಡ ಇವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042892635159) IF 08 01/04/2022 01/12/2022 5997
ಎಂ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಓಬಯ್ಯ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ (1505006024/IF/93393042893224186) IF 04 01/07/2022 21/07/2022 16713.8
ಯರ್ರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042893235111) IF 14 23/08/2022 01/12/2022 16109.2
ಎಂ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042893235281) IF 03 01/07/2022 01/12/2022 17185.3
ತ್ಯಾಗದಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ರಷೀದ ಬೀ ಗಂಡ ಫಾರುಕ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042893317603) IF 106 21/04/2022 01/12/2022 15738.3
ಯರ್ರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಿ ಓಬಯ್ಯ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042893370096) IF 13 23/08/2022 01/12/2022 16809.2
ಎಂ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಬೀಮಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042893407454) IF 35 01/07/2022 21/07/2022 16713.8
ಎಂ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ರಕುಮಾರ ತಂದೆ ಟಿ ಹುಲಿಕುಂಟಪ್ಪ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042893407480) IF 2 01/07/2022 01/12/2022 16713.8
ತ್ಯಾಗದಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಎಸ್ ಖಲಂದರ್ ತಂದೆ ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042893447039) IF 103 21/04/2022 21/07/2022 16109.2
ತ್ಯಾಗದಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಬ್ಬೀರ್ ತಂದೆ ಮಾಬುಸಾಬ್ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042893449018) IF 107 21/04/2022 01/12/2022 15230.821
ತ್ಯಾಗಳದಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಷವಲಿ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಷೀದ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042893457159) IF 104 21/04/2022 21/07/2022 15509.2
ಎಂ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ತಂದೆ ತಳವಾರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042893767065) IF 62 15/05/2022 01/12/2022 102550.738
ಎಂ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೆಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಬಾಗ 13  (1505006024/WC/93393042892391867) WC 66 05/05/2022 01/12/2022 27360
ಎಂ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೆಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಬಾಗ 14 (1505006024/WC/93393042892405304) WC 64 05/05/2022 01/12/2022 27360
ಎಂ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೆಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಬಾಗ 15 (1505006024/WC/93393042892405307) WC 65 05/05/2022 01/12/2022 21280
ಎಂ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೆಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಬಾಗ 16 (1505006024/WC/93393042892405310) WC 67 05/05/2022 01/12/2022 27360
ಸ್ವಾಮಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೊಣಸಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/WC/93393042892428768) WC 64 06/06/2022 01/12/2022 40345.4126
ಸ್ವಾಮಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಗೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/WC/93393042892428769) WC 63 06/06/2022 01/12/2022 39559.25
Total (In Lakhs.) 12.95
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಎಂ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಗ 11 (1505006024/AV/93393042892255903) AV 31 20/09/2021 21/07/2022 88053.4
ಜಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೊಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042892323791) IF 03 13/10/2021 01/12/2022 27545
ಎಂ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಡಣ್ಣರ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042892325661) IF 01 13/10/2021 01/12/2022 25215
ಜಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042892777186) IF 04 13/10/2021 24/05/2022 8800
ತ್ಯಾಗದಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಾಳ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು  (1505006024/RC/93393042892273099) RC 28 20/09/2021 21/07/2022 99190
    29 20/09/2021 21/07/2022 98868
    30 20/09/2021 21/07/2022 34835
ಸ್ವಾಮಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಬಾಗ 02 (1505006024/RC/93393042892283213) RC 25 20/09/2021 21/07/2022 98100
    26 20/09/2021 21/07/2022 91409
ಎಂ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/WH/93393042892233883) WH 27 20/09/2021 21/07/2022 67585.34
    32 20/09/2021 21/07/2022 53120
Total (In Lakhs.) 6.93
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಜಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042892576198) IF 96 21/01/2021 01/12/2022 7783.5
ತ್ಯಾಗದಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜುಮ್ ಗಂಡ ಖಲೀಲ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042892581768) IF 42 04/01/2021 24/05/2022 8160.5
ತ್ಯಾಗದಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಫಿಜ ಗಂಡ ಟಿ ಎಸ್ ಖಲೀಲ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/IF/93393042892595816) IF 36 23/12/2020 24/05/2022 8518.3
ಎಂ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006024/RS/93393042892270682) RS 101 31/03/2021 24/05/2022 76796
Total (In Lakhs.) 1.01
Grand Total (In Lakhs.) 20.89
Report Completed
Excel View