Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಉಬ್ಬಲಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಧನುಂಜಯ ತಂದೆ ಬಿ.ಭೀಮಯ್ಯ ರವರ ಕುರಿದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042892618726) IF 225 04/05/2022 01/12/2022 24646.46
ನಿರಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಇವರ ವಯಕ್ತಿಕದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042892781539) IF 60 01/04/2022 01/12/2022 34002.297
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ರಮೇಶ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ-123/2 ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬೋರ್ ವೆಲ್ಗೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042892906988) IF 221 14/06/2022 01/12/2022 11004.4
ನೀರಲಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಲೇಟ್ ಮಾರೆಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ-235/2 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042893248513) IF 210 04/04/2022 01/12/2022 12321.74
ಯು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಬೋರಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ-77 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042893251619) IF 207 04/04/2022 01/12/2022 8650.28
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರೇಶನ ಹೊಲದಿಂದ ದಾಸರ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006027/RC/93393042892241833) RC 1005 01/04/2022 01/12/2022 95972.8
    1006 01/04/2022 01/12/2022 92984.8
    1007 01/04/2022 01/12/2022 21954
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನ್ನದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹೊಲದಿಂದ ದಾಸರ ಅಂಜಿನಿ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006027/RC/93393042892241835) RC 1008 01/04/2022 01/12/2022 64758
    1009 01/04/2022 01/12/2022 98573.6
    1010 01/04/2022 01/12/2022 11612
ಯು ರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಡಹಳ್ಳದಿಂದ ತಿಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವ್ರದ್ದಿ ಪಡುಸುವುದು (1505006027/RC/93393042892252865) RC 1012 01/04/2022 01/12/2022 89234
    1013 01/04/2022 01/12/2022 65708.8
ಯು.ರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಹನುಮಯ್ಯಹೊಲದಿಂದ ಜಿನ್ನದ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಅಬಿವೃದ್ದಿ ಪಡುಸುವುದು. (1505006027/RC/93393042892252869) RC 1001 01/04/2022 01/12/2022 80898
    1002 01/04/2022 01/12/2022 84736
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ತಾತನ ಕುಂಟೆನಾಲು ಬಾಗ-1 ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1505006027/WC/93393042892313587) WC 890 04/04/2022 01/12/2022 22800
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ತಾತನ ಕುಂಟೆನಾಲು ಬಾಗ-2 ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1505006027/WC/93393042892313588) WC 889 04/04/2022 01/12/2022 22800
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ತಾತನ ಕುಂಟೆನಾಲು ಬಾಗ-3 ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1505006027/WC/93393042892313590) WC 888 04/04/2022 01/12/2022 27360
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ತಾತನ ಕುಂಟೆನಾಲು ಬಾಗ-4 ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1505006027/WC/93393042892313591) WC 887 04/04/2022 01/12/2022 22800
ಉಬ್ಬಲಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006027/WC/93393042892319709) WC 1014 05/04/2022 01/12/2022 95647.58
    1015 05/04/2022 01/12/2022 93660.054
    1016 05/04/2022 01/12/2022 74634.9855
    1017 05/04/2022 01/12/2022 91500
    1018 05/04/2022 01/12/2022 93236
    1019 05/04/2022 01/12/2022 96482.7
ಯು. ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ತಾತನಕುಂಟೆ ಭಾಗ-6 ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1505006027/WC/93393042892330273) WC 1026 04/04/2022 01/12/2022 24320
ಯು. ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ತಾತನಕುಂಟೆ ಭಾಗ-7 ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1505006027/WC/93393042892330275) WC 886 04/04/2022 01/12/2022 21280
ಯು. ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ತಾತನಕುಂಟೆ ಭಾಗ-8 ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1505006027/WC/93393042892330276) WC 885 05/05/2022 01/12/2022 21280
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭಿಮಪ್ಪ ತಾತನ ಕುಂಟೆ ಬಾಗ-9 ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1505006027/WC/93393042892362282) WC 892 05/05/2022 01/12/2022 38000
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಭೀಮಪ್ಪ ತಾತನ ಕುಂಟೆ ಭಾಗ-10ಹೊಳುತ್ತುವುದೆ (1505006027/WC/93393042892362384) WC 1025 04/04/2022 01/12/2022 16720
    1027 04/04/2022 01/12/2022 15200
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಭೀಮಪ್ಪ ತಾತನ ಕುಂಟೆ ಭಾಗ-11 ಹೊಳುತ್ತುವುದೆ (1505006027/WC/93393042892362408) WC 891 05/04/2022 01/12/2022 31920
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/WC/93393042892365192) WC 1011 01/04/2022 01/12/2022 63988.9903
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಬೋರ್ ವೆಲ್ 1 ಗೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/WC/93393042892365226) WC 1003 04/04/2022 01/12/2022 47152.468
ಯು ರಾಜಾಪುಉರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಬೋರ್ ವೆಲ್ 2 ಗೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪಿಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/WC/93393042892365235) WC 1004 01/04/2022 01/12/2022 44937.192
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/WC/93393042892370379) WC 1022 04/04/2022 01/12/2022 23774.78
    1023 04/04/2022 01/12/2022 43481.237
ಯು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/WC/93393042892381922) WC 1020 01/04/2022 01/12/2022 46311.488
ಉಬ್ಬಲಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಊಟಿ ಬಾವಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505006027/WC/93393042892411790) WC 1028 24/08/2022 01/12/2022 101781.065
    1029 24/08/2022 01/12/2022 77727
    1030 24/08/2022 01/12/2022 101535
    1031 24/08/2022 01/12/2022 79010.08
    1032 24/08/2022 01/12/2022 96010.57
Total (In Lakhs.) 23.32
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಯು.ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಂದೆ ಗುಕ್ಕ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042892549348) IF 52 05/04/2021 01/12/2022 6730.4565
ಯು.ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಗುಕ್ಕ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042892549361) IF 59 04/04/2021 01/12/2022 6240.93
ಯು.ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042892559596) IF 102 11/04/2021 27/06/2022 5624.13
ಉಬ್ಬಲ ಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದವಿರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042892791420) IF 59 07/06/2021 01/12/2022 13635.691
ನೀರಲಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ-111 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042893252809) IF 208 24/10/2021 01/12/2022 10957.38
ನೀರಲಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ-111/A ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042893254260) IF 214 29/10/2021 01/12/2022 11109.76
ನೀರಲಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಕರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ-105 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042893254602) IF 209 02/11/2021 01/12/2022 11431.94
ಯು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ-125/A ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042893273444) IF 211 25/09/2021 01/12/2022 15816.1
ಯು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೇ ನಂ-41/1 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042893338115) IF 206 22/09/2021 16/06/2022 16023.72
ಯು.ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ರಮೇಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಪತ್ರಿ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ-67 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042893357026) IF 202 29/10/2021 01/12/2022 16735.56
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಕುಂಟೆಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ-130 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042893376130) IF 217 22/10/2021 16/06/2022 15834.76
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ-106 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042893418398) IF 203 29/10/2021 27/06/2022 17742.16
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ರಾಜ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ-120 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042893418467) IF 201 28/10/2021 16/06/2022 16838.2
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ-127 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042893418518) IF 204 28/10/2021 01/12/2022 17105.14
ಯು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಾದ ಖಲಾಂದರ್ ತಂದೆ ಖಾಸೀಂಸಾಬ್ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ-37/B ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505006027/IF/93393042893418568) IF 217 29/10/2021 27/06/2022 17050.82
ಯು ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಗಂಡ ಬಿ.ವೀರೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ-61 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505006027/IF/93393042893418805) IF 205 28/10/2021 01/12/2022 17002.5
Total (In Lakhs.) 2.16
Grand Total (In Lakhs.) 25.48
Report Completed
Excel View