Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಅಲಬನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಕೆ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007004/IF/93393042892858859) IF 05 02/07/2022 21/07/2022 24955.8
ನಾಗರಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007004/IF/93393042893293483) IF 01 06/06/2022 21/07/2022 16266
ನಾಗರಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರಾವಿಹಾಳು ಬಾಯಿರಸೂಲ್ ಸಾಬ್ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007004/RC/93393042892296518) RC 03 18/06/2022 21/07/2022 141092
ಅಲಬನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಈರಣ್ಣನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007004/RC/93393042892326615) RC 01 18/06/2022 21/07/2022 93184
Total (In Lakhs.) 2.75
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬಿ ಎಂ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಿ ಸಣ್ಣ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007004/IF/93393042892467288) IF 02 21/10/2021 21/07/2022 7752.2
ನಾಡಂಗ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಶೇಕಣ್ಣ ತಂದೆ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲ ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007004/IF/93393042892558746) IF 08 28/10/2021 21/07/2022 7036
Total (In Lakhs.) 0.15
Grand Total (In Lakhs.) 2.9
Report Completed
Excel View