Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಣ್ಣೂರು ಹನುಮೇಶ ತಂ/ ಮಣ್ಣೂರಪ್ಪ ಇವರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/IF/93393042892699838) IF 76 02/07/2022 01/12/2022 14565
ತೊಂಡೆಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಗಂ/ ವೀರೇಶ ಪ.ಜಾತಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/IF/93393042892802447) IF 461 25/07/2022 01/12/2022 33200
ತೊಂಡೆಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಬಂಡೇಗೌಡ ತಂ/ ದೊಡ್ಡನಗೌಡನ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/IF/93393042893147191) IF 42 04/07/2022 01/12/2022 21335
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತಾ ಗಂ/ ಪ್ರಶಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/IF/93393042893147366) IF 785 04/07/2022 01/12/2022 16890
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂ/ ಈರಣ್ಣ ಪ.ಜಾತಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/IF/93393042893753020) IF 458 16/07/2022 01/12/2022 33200
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರು ಹೊಲದಿಂದ ಗ್ರಾವೇಲ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007006/RC/93393042892335601) RC 02 19/05/2022 21/07/2022 237300
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರು ಗೌಡ್ರು ಹೊಲದಿಂದ ದೇವಮಾಗಿ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೇಲ್ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007006/RC/93393042892335602) RC 03 16/05/2022 21/07/2022 237300
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗದ್ದೆ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಗರಿನೆಲ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೇಲ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದ (1505007006/RC/93393042892335603) RC 04 16/05/2022 21/07/2022 237300
ಟಿ.ರಾಂಪುರು ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೇಲ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದ (1505007006/RC/93393042892340851) RC 05 16/05/2022 21/07/2022 237300
ತೊಂಡೆಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರು ಹೊಲದಿಂದ ಆಟೋ ಮೂಕಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೇಲ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007006/RC/93393042892340854) RC 06 15/05/2022 21/07/2022 237300
ತೊಂಡೆಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಕೋರಿ ರಾಮಣ್ಣನ ಹೊಲದವರಗೆ ಗ್ರಾವೇಲ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007006/RC/93393042892340855) RC 07 15/05/2022 21/07/2022 161700
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಚಲಿ ಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಹುಲುಗಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತ (1505007006/RC/93393042892358014) RC 45 16/06/2022 21/07/2022 237300
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಲಾಪೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007006/RC/93393042892358723) RC 230 12/10/2022 01/12/2022 225799.9835
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊರವರ ಈರಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸವನಗೌಡನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007006/RC/93393042892358725) RC 233 12/10/2022 01/12/2022 225271.24
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007006/RC/93393042892358726) RC 232 12/10/2022 01/12/2022 233997.61
ಟಿ.ರಾಂಪುರು ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರು ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಹೊಲದಿಂದ ನಾಗಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007006/RC/93393042892358782) RC 234 12/10/2022 01/12/2022 225799.9835
ಟಿ.ರಾಂಪುರು ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007006/RC/93393042892358783) RC 235 12/10/2022 01/12/2022 225799.9835
ತೊಂಡೆಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾರಾವಿ ಬಾರಿಕೇರು ಹೊಲದಿಂದ ಟಿ.ಮಲ್ಲನಗೌಡನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (1505007006/RC/93393042892366893) RC 238 24/08/2022 01/12/2022 94134.41
    239 24/08/2022 01/12/2022 143706.2
ತೊಂಡೆಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಮರೇಗೌಡನ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸೇಟೇಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (1505007006/RC/93393042892366896) RC 240 24/08/2022 01/12/2022 94134.41
    241 24/08/2022 01/12/2022 143711.05
ತೊಂಡೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಾತ ದೇವಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/RS/93393042892270401) RS 15 15/05/2022 21/07/2022 213575
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಲಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/RS/93393042892273299) RS 09 15/05/2022 21/07/2022 183760
    10 15/05/2022 21/07/2022 189100
    11 15/05/2022 21/07/2022 210081
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಂಗಲ್ ವೀರೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ 3ನೇ ಚೇಂಬರ್ ವರಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/RS/93393042892273302) RS 13 15/05/2022 21/07/2022 146660
Total (In Lakhs.) 42.6
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಟಿ.ರಾಂಪುರು ಗ್ರಾಮದ ಸವಾರೆಮ್ಮ ಗಂ/ ವೀರೇಶ ಪ.ಪಂಗಡ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/IF/93393042892517127) IF 145 14/02/2022 01/12/2022 34045
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ತಂ/ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲ ಇಂಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/IF/93393042892565730) IF 156 14/02/2022 21/07/2022 6305
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಸರ್ವೋತ್ತಮರೆಡ್ಡಿ ತಂ/ ಕೆ.ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಸಾಮನ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/IF/93393042892803320) IF 157 14/02/2022 01/12/2022 16818.5
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂ/ ಕರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಪ.ಜಾತಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/IF/93393042892826385) IF 159 14/02/2022 21/07/2022 32245
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ತಂ/ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತ ಪ.ಜಾತಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/IF/93393042893304382) IF 158 14/02/2022 01/12/2022 33345
ಟಿ.ರಾಂಪುರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/LD/93393042892274346) LD 83 11/02/2022 16/06/2022 150690
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಳ್ಳಾಳಿ ಶೇಕಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ 4ನೇ ಚೇಂಬರ್ ವರಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/RS/93393042892273300) RS 42 28/01/2022 16/06/2022 214860
    43 28/01/2022 16/06/2022 221337.6
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ 2ನೇ ಚೇಂಬರ್ ವರಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/RS/93393042892273301) RS 44 28/01/2022 16/06/2022 167500
    45 28/01/2022 16/06/2022 91290.26
ಕುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಂಗಲ್ ವೀರೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ 3ನೇ ಚೇಂಬರ್ ವರಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007006/RS/93393042892273302) RS 46 28/01/2022 16/06/2022 182000
    47 28/01/2022 16/06/2022 202900
    48 28/01/2022 16/06/2022 159549
Total (In Lakhs.) 15.13
Grand Total (In Lakhs.) 57.73
Report Completed
Excel View