Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
2ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನ ಸಾಮುದ್ ಸಾಬು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/FP/93393042892270588) FP 12 20/04/2022 21/07/2022 31322.5
2ನೇ ವಾರ್ಡನ ಕೆ ಸುಭಾನ್ ಸಾಬು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/FP/93393042892270589) FP 14 20/04/2022 21/07/2022 31187.5
2ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/FP/93393042892270590) FP 13 20/04/2022 21/07/2022 31187.5
ದೇಶನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಮಹಾಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋದಿನ್ ಬಿ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/FP/93393042892274064) FP 15 20/04/2022 21/07/2022 213272.5
5ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/FP/93393042892275266) FP 16 20/04/2022 21/07/2022 130929
ಹಳೇ ದೇಶನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಆಲಂಬಾಷ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಜನೇಯ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/FP/93393042892275842) FP 17 20/04/2022 21/07/2022 144795
ಹಳೇ ದೇಶನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/FP/93393042892275843) FP 18 20/04/2022 21/07/2022 138037.5
ದೇಶನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಸಿಂಗಾಸನ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೋಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/IF/93393042893620914) IF 44 29/06/2022 21/07/2022 16320
ದೇಶನೂರು ಗ್ರಾಮದ 4ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಗೆ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/LD/93393042892276614) LD 19 20/04/2022 21/07/2022 209965
    20 20/04/2022 21/07/2022 61650
5ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮುತ್ತಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾದಲದೊಡ್ಡಿ ಗಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/RC/93393042892277974) RC 21 20/04/2022 21/07/2022 115550
5ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಯಾದಲದೊಡ್ಡಿ ಗಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹುತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/RC/93393042892277975) RC 28 12/05/2022 21/07/2022 133375
ಹಳೇ ದೇಶನೂರು ಗ್ರಾಮದ 5ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಗಾಂಧಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಂಜಿನೇಯ್ಯನ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/RC/93393042892277976) RC 22 20/04/2022 21/07/2022 209200
ಹಳೇ ದೇಶನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಆಲಂಬಾಷನ ಮನೆಯಿಂದ ಇಮಾಂಸಾಬು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/RC/93393042892277979) RC 23 20/04/2022 21/07/2022 147850
ಹಳೇ ದೇಶನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇಮಾಂಸಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ಬೋರ್ ವೇಲ್ ದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/RC/93393042892277980) RC 24 20/04/2022 21/07/2022 147850
Total (In Lakhs.) 17.62
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ದೇಶನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ್ ಬಾಸ್ಕರ್ ತಂದೆ ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/IF/93393042893368101) IF 01 13/12/2021 21/07/2022 17000.8
ರವಿ ಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಕೆ ಶಿವರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/IF/93393042893506753) IF 26 18/01/2022 21/07/2022 16965
ದೇಶನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸಂದ್ಯ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007009/IF/93393042893506768) IF 025 18/01/2022 21/07/2022 13677
Total (In Lakhs.) 0.48
Grand Total (In Lakhs.) 18.1
Report Completed
Excel View