Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಶೇಷಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ  (1505007011/FP/93393042892267624) FP 05 12/04/2022 21/07/2022 139115
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದಿಂದ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆಯವೆರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/FP/93393042892276531) FP 04 12/04/2022 21/07/2022 142665
ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042892568738) IF 78 30/05/2022 01/12/2022 6973.8
ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಚಿದಾನಂದ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042892568743) IF 79 30/05/2022 21/07/2022 7358.8
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಇವರ ಜಾದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042893328655) IF 15 23/08/2022 01/12/2022 16345
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042893328687) IF 27 23/08/2022 01/12/2022 16345
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಂಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042893329002) IF 17 23/08/2022 01/12/2022 16345
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042893329182) IF 18 23/08/2022 01/12/2022 16345
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಜಯಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042893338895) IF 18 23/08/2022 01/12/2022 16345
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042893339005) IF 19 23/08/2022 01/12/2022 16345
ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042893354638) IF 29 23/08/2022 01/12/2022 16345
ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042893358209) IF 28 23/08/2022 01/12/2022 16345
ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಈರೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042893359068) IF 20 23/08/2022 01/12/2022 16345
ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಪ್ಪ ಚಲುವಾದಿ ತಂದೆ ಲಂಕೆಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042893361229) IF 21 23/08/2022 01/12/2022 16345
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಷಪ್ಪ ನಾಯಕರು ತಂದೆ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042893474331) IF 22 23/08/2022 01/12/2022 16345
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಬಸವ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042893474363) IF 23 23/08/2022 01/12/2022 16345
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042893474404) IF 24 23/08/2022 01/12/2022 16345
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಲುವಾದಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042893474486) IF 25 23/08/2022 01/12/2022 16345
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042893474521) IF 26 23/08/2022 01/12/2022 16345
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕುರುಬರು ಗಂಗಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/RC/93393042892305739) RC 07 12/04/2022 21/07/2022 143555
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರು ಗಂಗಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕುರುಬರು ಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/RC/93393042892305741) RC 14 12/04/2022 21/07/2022 101455
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಬುಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/RC/93393042892323943) RC 08 12/04/2022 21/07/2022 216115
ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಲ್ಲೂರು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿರಿಗೇರಿ ಬಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/RC/93393042892342000) RC 06 12/04/2022 21/07/2022 90245
ರುದ್ರಪಾದ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಜಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007011/RC/93393042892343398) RC 10 12/04/2022 21/07/2022 218815
ರುದ್ರಪಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಮಾಡುವುದು (1505007011/RC/93393042892349422) RC 30 16/06/2022 21/07/2022 216000
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಡಿತಿನಿ ಹನುಮಯ್ಯ ಹೊಲದವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007011/RC/93393042892368701) RC 87 20/07/2022 01/12/2022 176900
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/WC/93393042892442994) WC 02 12/04/2022 21/07/2022 141923.5
ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/WC/93393042892443007) WC 01 12/04/2022 21/07/2022 137222.5
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಳೇ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/WC/93393042892443008) WC 03 12/04/2022 21/07/2022 141922.5
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಭಾಗ 19 ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892230485) WH 16 13/05/2022 21/07/2022 30590
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ-25 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892233079) WH 17 13/05/2022 21/07/2022 22610
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ-29 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892233090) WH 19 13/05/2022 21/07/2022 22876
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ-35 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892233947) WH 56 26/04/2022 21/07/2022 31920
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ-36 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892233988) WH 57 26/04/2022 21/07/2022 31920
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ-37 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892233990) WH 58 26/04/2022 21/07/2022 31920
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ-38 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892233991) WH 59 26/04/2022 21/07/2022 30590
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ-39 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892233992) WH 60 26/04/2022 21/07/2022 29260
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ-40 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892233996) WH 61 26/04/2022 21/07/2022 31920
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ-41 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892233997) WH 20 13/05/2022 21/07/2022 30590
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -42 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892242945) WH 21 13/05/2022 21/07/2022 23941
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -43 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892242946) WH 22 13/05/2022 21/07/2022 29792
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -44 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892242947) WH 23 13/05/2022 21/07/2022 29260
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -45 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892242966) WH 24 13/05/2022 21/07/2022 31920
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -47 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892242968) WH 25 13/05/2022 21/07/2022 21280
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -48 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892242969) WH 26 13/05/2022 21/07/2022 29260
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -49 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892242970) WH 27 13/05/2022 21/07/2022 11970
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -50 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892242971) WH 28 13/05/2022 21/07/2022 29260
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -51 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892242972) WH 32 16/06/2022 21/07/2022 29260
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -52 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892243038) WH 1 16/06/2022 21/07/2022 29260
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -53 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892243039) WH 33 16/06/2022 21/07/2022 21280
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -55 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1505007011/WH/93393042892243564) WH 68 22/06/2022 21/07/2022 29260
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -56 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1505007011/WH/93393042892243566) WH 35 16/06/2022 21/07/2022 29260
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -57 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1505007011/WH/93393042892243567) WH 41 16/06/2022 21/07/2022 29260
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -58 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1505007011/WH/93393042892243568) WH 42 16/06/2022 21/07/2022 30590
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಮಾಳಾಪುರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ -54 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892243777) WH 34 16/06/2022 21/07/2022 30590
ಮಾಳಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಭಾಗ-02 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892244004) WH 44 16/06/2022 21/07/2022 66500
ಮಾಳಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಭಾಗ-05 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892244010) WH 46 16/06/2022 21/07/2022 93100
ಮಾಳಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಭಾಗ-06 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1505007011/WH/93393042892244013) WH 69 22/06/2022 21/07/2022 79800
ಮಾಳಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಭಾಗ-08 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1505007011/WH/93393042892244115) WH 70 22/06/2022 21/07/2022 77140
ಮಾಳಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಭಾಗ-11 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1505007011/WH/93393042892244118) WH 71 22/06/2022 21/07/2022 63840
ಮಾಳಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಭಾಗ-14 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು  (1505007011/WH/93393042892244121) WH 72 22/06/2022 21/07/2022 78470
Total (In Lakhs.) 33.14
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಉಡೇಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042892702544) IF 22 02/01/2022 21/07/2022 33398
ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/IF/93393042892733886) IF 23 02/01/2022 21/07/2022 16000
ರುದ್ರಪಾದ ಗ್ರಾಮ ಕುರುಬರು ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸಮನೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮನೆವರಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮನಿರ್ಮಾಣ (1505007011/RC/93393042892321457) RC 51 30/01/2022 24/05/2022 177905
Total (In Lakhs.) 2.27
Grand Total (In Lakhs.) 35.41
Report Completed
Excel View