Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಮುದೇನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007015/FP/93393042892243206) FP 15 25/05/2022 21/07/2022 210210.35
    16 25/05/2022 21/07/2022 32925.6
ಬಂಡ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007015/FP/93393042892273864) FP 12 25/05/2022 21/07/2022 204664.35
ಕೆ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲ ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007015/IF/93393042892547694) IF 07 21/06/2022 21/07/2022 8997.4
ಕೆ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲ ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007015/IF/93393042892564067) IF 08 23/06/2022 01/12/2022 8997.4
ನೆಹರು ನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಗಂಡ ಸೂರ್ಯ ರಾವ್ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲ ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007015/IF/93393042893129888) IF 05 21/06/2022 01/12/2022 9147.4
ಕೆ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಂಗಳಮ್ಮ ಗಂಡ ವೀರೇಶ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007015/IF/93393042893294750) IF 02 21/06/2022 21/07/2022 16472
ಕೆ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007015/IF/93393042893294815) IF 03 21/06/2022 01/12/2022 16515
ಕೆ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಗಂಡ ಮುದುಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007015/IF/93393042893294868) IF 04 21/06/2022 21/07/2022 16558
ಬಂಡ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಪಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007015/IF/93393042893296138) IF 11 30/06/2022 21/07/2022 16472
ಬಂಡ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ತಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007015/IF/93393042893296149) IF 12 30/06/2022 21/07/2022 16472
ಕೆ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹುಸೇನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007015/IF/93393042893395168) IF 01 21/06/2022 01/12/2022 16472
ಬಂಡ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಳ್ಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕೋಬ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505007015/IF/93393042893451989) IF 09 30/06/2022 21/07/2022 16472
ಮುದೇನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಕಾಳಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007015/IF/93393042893465359) IF 18 25/05/2022 01/12/2022 34717
ಬಂಡ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505007015/IF/93393042893598034) IF 13 30/06/2022 01/12/2022 16472
ಬಂಡ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಲೇಟ್ ಹಂಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505007015/IF/93393042893598037) IF 10 30/06/2022 21/07/2022 16472
ಹಿರೇಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ದೇವನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007015/RC/93393042892269597) RC 02 25/05/2022 21/07/2022 157471
ಬೆಂಚೆಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ತಿಪ್ಪಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಹುಲುಗಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007015/RC/93393042892335612) RC 03 25/05/2022 21/07/2022 157032
ಮುದೇನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬಲಕುಂದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಗರೆಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007015/RC/93393042892341606) RC 01 21/06/2022 21/07/2022 14200
    04 25/05/2022 21/07/2022 214102
Total (In Lakhs.) 12.01
Grand Total (In Lakhs.) 12.01
Report Completed
Excel View