Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೂಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಧನದ ಕೋಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505007017/IF/93393042893297709) IF 65 20/06/2022 21/07/2022 15900
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಕೊಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಢಿ ನಿರ್ಮಣ ಮಾಡುವುದು (1505007017/IF/93393042893813248) IF 45 26/06/2022 01/12/2022 4650
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505007017/LD/93393042892279479) LD 27 23/06/2022 21/07/2022 208014.5
ಎಂ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಪ್ಪನವರ ಪಂಪಾಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಸೀದಿ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505007017/RC/93393042892251382) RC 29 21/05/2022 21/07/2022 218815
ದೊಡ್ಡರಾಜ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಕೊರಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಗೋಪಾಲಪ್ಪನ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಗ್ರಾವಲ್ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007017/RC/93393042892275500) RC 10 23/08/2022 01/12/2022 145144
ದೊಡ್ಡರಾಜ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಹೊನ್ನುರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ವೀರಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಗ್ರಾವಲ್ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007017/RC/93393042892275501) RC 22 23/08/2022 01/12/2022 145144
ಎಂ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ದಾರ್ ವೀರೇಶಪ್ಪನ ಹೊಲಿದಿಂದ ಕಲ್ದಾರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಹೋಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭ (1505007017/RC/93393042892307745) RC 25 23/08/2022 01/12/2022 82168
    30 23/08/2022 01/12/2022 151900
ಎಂ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೊಸಳೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದ (1505007017/RC/93393042892307747) RC 10 24/08/2022 01/12/2022 215022
ಎಂ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನೂರು ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು (1505007017/RC/93393042892307753) RC 12 24/08/2022 01/12/2022 142502
ಎಂ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾನಿ ಬಾಬು ಮನೆಯವರಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸು (1505007017/RC/93393042892307760) RC 15 24/08/2022 01/12/2022 191368
    16 24/08/2022 01/12/2022 232500
    17 24/08/2022 01/12/2022 21840
ಎಂ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಟ್ರಳ್ಳಿ ಎರೆಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಅಯ್ಯೋದಿ ನಾಗಮ್ಮನ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಗ್ ಹಾಕಿ ಅಸ್ತೆ ಅಭಿವ (1505007017/RC/93393042892333101) RC 26 23/06/2022 21/07/2022 219600
ಎಂ.ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜುಬಾನು ಟೀಚರ್ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಾಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007017/RC/93393042892339267) RC 03 26/04/2022 21/07/2022 210500
ಎಂ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪಂಪಾಪತಿ ಮನೆವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007017/RC/93393042892339272) RC 01 26/04/2022 21/07/2022 115375
    04 26/04/2022 21/07/2022 115825
ಎಂ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಪಂಪಾಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮುದನಗೌಡನ ಮನೆವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007017/RC/93393042892339278) RC 02 26/04/2022 21/07/2022 113600
    05 26/04/2022 21/07/2022 115825
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಂದಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೋಲದಿಂದ ಚಲವಾದಿ ಜಡೆಪ್ಪನ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಗ್ರಾವಲ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಭಿವೃ (1505007017/RC/93393042892359706) RC 23 23/06/2022 21/07/2022 76100
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಲುವಾದಿ ಪ್ರಾಣೇಶನ ಹೊಲದಿಂದ ಬೆಣಕಲ್ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಗ್ ಹಾಕಿ ಅಸ್ತೆ ಅಭಿವ (1505007017/RC/93393042892359762) RC 24 23/06/2022 21/07/2022 160200
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಲುವಾದಿ ನಾಗಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಚಲುವಾದಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಗ್ರಾವಲ್ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1505007017/RC/93393042892359764) RC 25 23/06/2022 21/07/2022 236300
ಎಂ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಾನನಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಜಟನೂರು ವೀರಭದ್ರನ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಗ್ರಾವಲ್ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007017/RC/93393042892360679) RC 19 24/08/2022 01/12/2022 143230
ಎಂ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಾಂಥಿ ಹೂಲದಿಂದ ಅಗಸರು ಮೌಲಮ್ಮನ ಹೂಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಗ್ರಾವಲ್ ಹಾಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007017/RC/93393042892360680) RC 20 24/08/2022 01/12/2022 143230
ಎಂ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಕಲ್ಲಾರ್ ನಾಗರಾಜನ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007017/RC/93393042892360682) RC 21 24/08/2022 01/12/2022 151900
    22 24/08/2022 01/12/2022 86900
ಎಂ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುರಬರ ದ್ಯಾವರಪ್ಪನವರ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ದಮ್ಮೂರು ಕಾಡಪ್ಪನ ಹೊಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾವಲ್ ಹಾಕಿ  (1505007017/RC/93393042892370054) RC 28 24/08/2022 01/12/2022 79340
ಎಂ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೊಗಣಿ ಬಸವನ ಹೊಲದಿಂದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಾಗರಾಜ ಹೂಲದವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007017/RC/93393042892370153) RC 25 24/08/2022 01/12/2022 151900
    26 24/08/2022 01/12/2022 86900
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಗ-03 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವು (1505007017/WC/93393042892459759) WC 07 26/04/2022 21/07/2022 95760
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಗ-04 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯು (1505007017/WC/93393042892459760) WC 08 26/04/2022 21/07/2022 67830
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಗ-06 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವು (1505007017/WC/93393042892459766) WC 13 04/05/2022 21/07/2022 95760
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಗ-08, ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ (1505007017/WC/93393042892459772) WC 14 04/05/2022 21/07/2022 95760
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಗ-09 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವು (1505007017/WC/93393042892459776) WC 15 04/05/2022 21/07/2022 67830
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಗ-11 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವು (1505007017/WC/93393042892459779) WC 28 21/05/2022 21/07/2022 66500
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಗ-01 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವು (1505007017/WC/93393042892475738) WC 16 29/05/2022 21/07/2022 66500
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಗ-02 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವು (1505007017/WC/93393042892475741) WC 17 30/05/2022 21/07/2022 61180
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಗ-05 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ (1505007017/WC/93393042892475742) WC 19 30/05/2022 21/07/2022 66500
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಗ-07, ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ (1505007017/WC/93393042892475743) WC 20 30/05/2022 21/07/2022 61180
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಗ-10 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವು (1505007017/WC/93393042892475745) WC 21 30/05/2022 21/07/2022 66500
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಗ-12 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವು (1505007017/WC/93393042892475746) WC 22 30/05/2022 21/07/2022 33250
Total (In Lakhs.) 48.26
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007017/AV/93393042892255900) AV 136 07/10/2021 01/12/2022 121544
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ತತ್ತಿ ಮಾರೆಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸರ ಹನುಮಂತಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505007017/FP/93393042892257520) FP 129 10/10/2021 24/05/2022 163069.5
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ದಾಸರ ಜಾನಕಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505007017/FP/93393042892257524) FP 130 10/10/2021 24/05/2022 160229.5
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಕರೆಯಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (1505007017/IF/93393042892799337) IF 148 11/01/2022 24/05/2022 33518
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಂಪಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505007017/IF/93393042892884049) IF 149 11/01/2022 24/05/2022 5946.4
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಾದಿಲಿಂಗ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಧನದ ಕೋಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505007017/IF/93393042892923066) IF 147 11/01/2022 24/05/2022 33835.5
ಮಣ್ಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮೇಶ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505007017/IF/93393042893316736) IF 16 02/12/2021 21/07/2022 17526.4
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಾಳೇಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಣ ಮಾಡುವುದು (1505007017/IF/93393042893474348) IF 146 11/01/2022 24/05/2022 12359.8
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ರವಿಚಂದ್ರ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505007017/IF/93393042893474541) IF 18 02/12/2021 21/07/2022 17526.4
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾತಿ ಗಂಡ ಸೋಮಪ್ಪ ಚಲುವಾದಿ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505007017/IF/93393042893517172) IF 145 11/01/2022 24/05/2022 15638
ಎಂ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡ್ಲಯ್ಯನ ಜಾಗದಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505007017/RC/93393042892269814) RC 62 08/02/2022 21/07/2022 211990
ಎಂ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ದನಕಾಯಿ ಶೇಕಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಟಿ ಈರಣ್ಣನ ಮನೆಯವವರಗೆ ಕಡೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505007017/RC/93393042892269815) RC 63 08/02/2022 21/07/2022 211990
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ಜಾನಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸರ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಡುವುದು (1505007017/RC/93393042892291504) RC 0127 10/10/2021 24/05/2022 126065
ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಹುಲೀಗೆಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದಾಸರ ಜಾನಕಮ್ಮನ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಡುವುದು (1505007017/RC/93393042892291505) RC 128 10/10/2021 24/05/2022 184069
Total (In Lakhs.) 13.15
Grand Total (In Lakhs.) 61.42
Report Completed
Excel View