Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾತಾನ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/FP/93393042892259645) FP 60 14/04/2022 21/07/2022 180450
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/FP/93393042892265862) FP 21 22/08/2022 01/12/2022 85776
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾತನ ಶಾಲೆಯ ಭಾಗ-1ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/FP/93393042892276582) FP 56 14/04/2022 21/07/2022 186700
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾತನ ಶಾಲೆಯ ಭಾಗ-2ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/FP/93393042892276583) FP 58 14/04/2022 21/07/2022 187163
ಬಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಕೊಮಾರೆಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪ.ಪಂ.) (1505007019/IF/93393042892517115) IF 01 11/04/2022 01/12/2022 34319.8
ಬಿ ಮುದಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಿ ಕೊಮಾರೆಪ್ಪ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪ.ಪಂ.) (1505007019/IF/93393042892675926) IF 02 10/10/2022 01/12/2022 30503.5651
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಡೆಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505007019/IF/93393042892871653) IF 15 10/10/2022 01/12/2022 31612.3961
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಏಳುಬೆಂಚಿ ಮಾರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893068935) IF 18 10/10/2022 01/12/2022 30819.7082
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಿ ಎರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505007019/IF/93393042893278874) IF 04 12/04/2022 21/07/2022 16300
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಳ್ಳಿಮರದ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893491081) IF 02 12/04/2022 21/07/2022 16300
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಂಡ ವೇಮಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ.  (1505007019/IF/93393042893523237) IF 01 12/04/2022 21/07/2022 16300
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಮಾಡುವುದು (1505007019/LD/93393042892271686) LD 30 14/04/2022 21/07/2022 152214
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಶೈವ ಜಂಗಮ ಸಮಾಜದ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು (1505007019/LD/93393042892274676) LD 20 22/08/2022 01/12/2022 58536
    66 14/04/2022 21/07/2022 189588
    67 14/04/2022 21/07/2022 201601
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಯೋಧ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ಮಾರಕದ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಧ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/LD/93393042892279699) LD 18 22/08/2022 01/12/2022 235291
    19 22/08/2022 01/12/2022 136621
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂಕಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/RS/93393042892277104) RS 22 22/08/2022 01/12/2022 29825
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಭಾಗ-44ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892343359) WC 32 14/04/2022 21/07/2022 22876
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಭಾಗ-45ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892343369) WC 33 14/04/2022 21/07/2022 23408
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಭಾಗ-46ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892343374) WC 38 14/04/2022 21/07/2022 14630
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಭಾಗ-47ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892343377) WC 36 14/04/2022 21/07/2022 18886
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಭಾಗ-48ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892343379) WC 41 14/04/2022 21/07/2022 24206
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಭಾಗ-49ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892343380) WC 44 14/04/2022 21/07/2022 29260
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್-A ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892456567) WC 48 14/04/2022 21/07/2022 61446
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್-B ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892456568) WC 54 14/04/2022 21/07/2022 64638
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್-C ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892456572) WC 55 13/04/2022 21/07/2022 80332
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್-D ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892456573) WC 23 22/08/2022 01/12/2022 37506
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್-E ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892456576) WC 10 14/06/2022 21/07/2022 49210
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್-F ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892456577) WC 14 14/06/2022 21/07/2022 69958
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್-G ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892456579) WC 26 14/06/2022 21/07/2022 74746
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್-H ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892456581) WC 29 14/06/2022 21/07/2022 55062
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್-I ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892469277) WC 25 14/06/2022 21/07/2022 70756
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್-J ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892469282) WC 28 14/06/2022 21/07/2022 62510
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್-K ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892469285) WC 35 14/06/2022 21/07/2022 63840
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್-L ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892469287) WC 38 04/06/2022 21/07/2022 50540
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್-M ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892469290) WC 24 22/08/2022 01/12/2022 37240
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್-N ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892469295) WC 25 22/08/2022 01/12/2022 48412
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್-O ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892469300) WC 26 22/08/2022 01/12/2022 39102
ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್-P ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು. (1505007019/WC/93393042892469302) WC 27 22/08/2022 01/12/2022 42028
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ರು ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007019/WH/93393042892239878) WH 03 14/04/2022 21/07/2022 85628.4
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007019/WH/93393042892240061) WH 09 14/04/2022 21/07/2022 8798
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (1505007019/WH/93393042892240062) WH 16 14/04/2022 21/07/2022 63053.8
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಹತ್ತಿರ ವಿರುವ ಬಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು  (1505007019/WH/93393042892240146) WH 18 13/04/2022 21/07/2022 74988.4
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007019/WH/93393042892240148) WH 20 14/04/2022 21/07/2022 85156
    25 14/04/2022 21/07/2022 215589.56
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತನಗೌಡನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಎರಡೋಣಿ ಬಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007019/WH/93393042892240162) WH 26 14/04/2022 21/07/2022 55745.8
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಮಾರೆಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007019/WH/93393042892240571) WH 27 14/04/2022 21/07/2022 69014.4
Total (In Lakhs.) 35.18
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/FP/93393042892266470) FP 12 08/12/2021 16/06/2022 184225
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನ್ನಿ ಗಂಡ ಖಾಸಿಂವಲಿ ಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042892620530) IF 01 13/10/2021 01/12/2022 8739
ತೋಟಪಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನಗಳ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸಾಮಾನ್ಯ) (1505007019/IF/93393042892675946) IF 26 01/12/2021 16/06/2022 15260
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಗುಡಿ ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042892871716) IF 03 13/10/2021 16/06/2022 8739
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಸಣ್ಣ ಈರಣ್ನ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಚ್ಚಲಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042892934750) IF 04 13/10/2021 01/12/2022 8739
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಧನುಂಜಯ ತಾಯಿ ಹನುಮಂತಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893028005) IF 02 01/12/2021 01/12/2022 8610
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೊಳಗುಂದಿ ಶೇಖಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893028032) IF 09 01/12/2021 16/06/2022 8610
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳ್ಳಿ ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಪವಾಡೆಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893028918) IF 05 13/10/2021 01/12/2022 8739
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893169297) IF 10 01/12/2021 16/06/2022 8610
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893233711) IF 18 01/12/2021 16/06/2022 16394
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಷಂಮಷದ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ವಲಿ ಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505007019/IF/93393042893278984) IF 19 01/12/2021 16/06/2022 16655
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಪರಮೇಶ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳೂ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893344796) IF 11 01/12/2021 16/06/2022 16300
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ವೀರೇಶ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳೂ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893344824) IF 13 01/12/2021 16/06/2022 16300
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳೂ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893344838) IF 02 01/12/2021 01/12/2022 16300
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿಲೇಕಾಬೀ ಗಂಡ ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳೂ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893344848) IF 13 01/12/2021 01/12/2022 16300
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳೂ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893344903) IF 03 01/12/2021 01/12/2022 16300
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳೂ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893344917) IF 21 01/12/2021 16/06/2022 16300
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಸುಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಶೇಖಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳೂ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893344930) IF 18 01/12/2021 16/06/2022 16655
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸೂಲ್ ಬೀ ಗಂಡ ಹಾಮಾದ್ ಶರೀಫ್ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳೂ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893344946) IF 18 01/12/2021 16/06/2022 16655
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಂಕೋಬ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳೂ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893344960) IF 14 01/12/2021 01/12/2022 16300
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಮಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳೂ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893344971) IF 04 01/12/2021 01/12/2022 16300
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳೂ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893344991) IF 06 01/12/2021 16/06/2022 16300
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505007019/IF/93393042893394772) IF 10 01/12/2021 16/06/2022 16300
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೇಟೆಗೌಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳೂ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/IF/93393042893440441) IF 14 01/12/2021 01/12/2022 16300
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸ ಕಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು (1505007019/LD/93393042892274430) LD 13 01/12/2021 16/06/2022 154425
ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದುಗಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರುದ್ರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007019/RC/93393042892295124) RC 14 20/10/2021 16/06/2022 134600
Total (In Lakhs.) 7.95
Grand Total (In Lakhs.) 43.13
Report Completed
Excel View