Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಶಾನವಾಸಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಊಟದ ಕೊಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007020/AV/93393042892297186) AV 21 14/04/2022 21/07/2022 176080
    22 14/04/2022 21/07/2022 196236
    23 14/04/2022 21/07/2022 226091.7
    24 14/04/2022 21/07/2022 213723
ಶಾನವಾಸಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007020/FP/93393042892273161) FP 08 14/04/2022 21/07/2022 177119
ಶಾನವಾಸಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಉತ್ತರ ಬಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007020/FP/93393042892273162) FP 11 14/04/2022 21/07/2022 177551
ಶಾನವಾಸಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007020/FP/93393042892273163) FP 10 14/04/2022 21/07/2022 177552
ಶಾನವಾಸಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007020/FP/93393042892273164) FP 12 14/04/2022 21/07/2022 177551
ಶಾನವಾಸಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆಗ್ನೆಯ ಬಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007020/FP/93393042892273165) FP 13 14/04/2022 21/07/2022 177552
ಶಾನವಾಸಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007020/FP/93393042892273166) FP 15 14/04/2022 21/07/2022 177552
ಶಾನವಾಸಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ನೈಋತ್ಯ ಬಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007020/FP/93393042892273167) FP 17 14/04/2022 21/07/2022 177551
ಶಾನವಾಸಪುರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಬಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007020/FP/93393042892273168) FP 19 14/04/2022 21/07/2022 177551
ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗ-1 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು  (1505007020/IC/93393042892270883) IC 09 14/06/2022 21/07/2022 49476
ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗ-2 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು  (1505007020/IC/93393042892270884) IC 12 14/06/2022 21/07/2022 31122
ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗ-3 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು  (1505007020/IC/93393042892270885) IC 10 14/06/2022 21/07/2022 53998
ಈರಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007020/IF/93393042892880478) IF 06 12/10/2022 01/12/2022 30099.6639
ಈರಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಗಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007020/IF/93393042892880523) IF 50 10/10/2022 01/12/2022 29739.2731
ಎ ಶಿವಕುಮಾರಗೌಡ ತಂದೆ ಬಸವನಗೌಡ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007020/IF/93393042893660270) IF 01 12/04/2022 01/12/2022 16300
ದರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡನ ಹೊಲದಿಂದ ಹಳೆಮನೆ ರಂಜಾನ್‌ ಸಾಬ್‌ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007020/RC/93393042892341613) RC 01 14/04/2022 21/07/2022 88800
ದರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಮನೆ ರಂಜಾನ್‌ ಸಾಬ್‌ ಹೊಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಸಾಬ್‌ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007020/RC/93393042892341614) RC 02 14/04/2022 21/07/2022 88800
ದರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಿಸಾಬ್‌ ಹೊಲದಿಂದ ಹಸನ್‌ ಸಾಬ್‌ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007020/RC/93393042892341615) RC 04 14/04/2022 21/07/2022 88800
ದರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಹಸನ್‌ ಸಾಬ್‌ ಹೊಲದಿಂದ ಪೀರಸಾಬ್‌ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007020/RC/93393042892341616) RC 05 14/04/2022 21/07/2022 88800
ದರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಗಳ ಮನೆ ರುದ್ರಗೌಡನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007020/RC/93393042892341617) RC 06 14/04/2022 21/07/2022 88800
ದರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಗಳ ಮನೆ ರುದ್ರಗೌಡನ ಹೊಲದಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು (1505007020/RC/93393042892341618) RC 07 14/04/2022 21/07/2022 88800
ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗ-4 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು  (1505007020/WC/93393042892478800) WC 04 14/06/2022 21/07/2022 21280
ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗ-5 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು  (1505007020/WC/93393042892478805) WC 06 14/06/2022 21/07/2022 23674
ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗ-6 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು  (1505007020/WC/93393042892478810) WC 07 14/06/2022 21/07/2022 14098
ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗ-7 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು  (1505007020/WC/93393042892478814) WC 08 14/06/2022 21/07/2022 11970
ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಅಗ್ನೆಯ ಭಾಗ-1 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು  (1505007020/WC/93393042892478816) WC 1 12/06/2022 21/07/2022 14630
ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಆಗ್ನೆಯ ಭಾಗ-2 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು  (1505007020/WC/93393042892478823) WC 2 14/06/2022 21/07/2022 11438
ಮಾಳಪುರ ಕೆರೆಯ ಆಗ್ನೆಯ ಭಾಗ-3 ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು  (1505007020/WC/93393042892478827) WC 01 24/08/2022 01/12/2022 88845
Total (In Lakhs.) 31.62
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ದರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಪ್ಪನಾಯ್ಕ ತಂದೆ ಪಾರ್ಥಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007020/IF/93393042893369516) IF 01 11/12/2021 01/12/2022 16590
ದರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಟೇಲಪ್ಪನವರ ರುದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಹೊನ್ನುರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007020/IF/93393042893369613) IF 02 11/12/2021 01/12/2022 16590
Total (In Lakhs.) 0.33
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಮಿಷಿನಿ ಚಂದ್ರಧರ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007020/IF/93393042892471188) IF 20 01/03/2021 01/12/2022 29511
Total (In Lakhs.) 0.3
Expenditure on Material purchased in 2019-2020 but paid in 2022-2023
ದರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಂಕೇರು ಹೊನ್ನುರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ.ಪಂ)  (1505007020/IF/93393042892291288) 58 14/03/2020 01/12/2022 30177.5
Total (In Lakhs.) 0.3
Total (In Lakhs.) 0.3
Grand Total (In Lakhs.) 32.54
Report Completed
Excel View