Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕರುರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007022/AV/93393042892255811) AV 130 09/08/2022 01/12/2022 241308.3822
    131 16/07/2022 01/12/2022 219988
    131 09/08/2022 01/12/2022 244124.3853
    230 21/04/2022 21/07/2022 199942.98
    232 25/06/2022 21/07/2022 184503.93
ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಡಿಗೇರ ತೋಟದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮರೇಶ ಗೌಡನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.  (1505007022/FP/93393042892276465) FP 226 21/04/2022 21/07/2022 146094.2
ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಡಿಗೇರ ತೋಟದ ಗೌಡರ ನೀಲಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸರ ರುದ್ರಪ್ಪ ನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು  (1505007022/FP/93393042892276466) FP 227 21/04/2022 21/07/2022 146052
ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಾ ಮುತ್ತ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. (1505007022/LD/93393042892280058) LD 231 25/06/2022 21/07/2022 237596
ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೂರಿಗನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಮಾರಗೌಡನ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (1505007022/RC/93393042892282364) RC 229 21/04/2022 21/07/2022 220086.4
ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿಪ್ಪಿಗೇರು ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದಿಂದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪನ ಹೊಲದವರಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಕುವುದು (1505007022/RC/93393042892282365) RC 228 21/04/2022 21/07/2022 216280.96
ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಿಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬುಡು ಬುಡುಕಿ ನಗರದವರಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505007022/RC/93393042892314601) RC 223 02/07/2022 21/07/2022 30808
ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಡಿಗೇರು ತೋಟದ ಗೌಡರ ನೀಲಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸರ ರುದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1505007022/RC/93393042892354612) RC 01 10/10/2022 01/12/2022 156112.9
ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಮರೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ದಾಸರ ಶೀನಪ್ಪನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505007022/RC/93393042892360776) RC 04 10/10/2022 01/12/2022 204218.2448
Total (In Lakhs.) 24.47
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕರುರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007022/AV/93393042892255811) AV 224 05/03/2022 21/07/2022 202031.2
    225 05/03/2022 21/07/2022 99973.6
ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಹೊನ್ನರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007022/IF/93393042892626544) IF 06 20/01/2022 21/07/2022 34832.061
ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ದರಪ್ಪ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007022/IF/93393042893299733) IF 01 11/01/2022 01/12/2022 16506.98
ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಮ್ಮ ಗಂಡ ಮರೇಗೌಡ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007022/IF/93393042893299816) IF 03 20/01/2022 01/12/2022 16649.14
ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಮರಿಕಟ್ಟೇಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007022/IF/93393042893299859) IF 02 11/01/2022 01/12/2022 15664.2
ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಗೌಡ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007022/IF/93393042893305567) IF 04 20/01/2022 01/12/2022 16646.9
ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505007022/IF/93393042893305680) IF 05 20/01/2022 01/12/2022 16646.9
ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಿಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬುಡು ಬುಡುಕಿ ನಗರದವರಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505007022/RC/93393042892314601) RC 223 05/03/2022 21/07/2022 219771
Total (In Lakhs.) 6.39
Grand Total (In Lakhs.) 30.86
Report Completed
Excel View