Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 25, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKAMAGALURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Panchayat Samiti Level Works
Maintenance of 10X16 8550 PB Seedlings During 2022-23  (1509006/DP/93393042892320724) DP 3 15/10/2022 12/12/2022 87749
Maintenance of 6X9 20000 PB Seedlings During 2022-23 (1509006/DP/93393042892320766) DP 5 15/10/2022 12/12/2022 56080
Maintenance of 8X12 10000 PB Seedlings During 2022-23 (1509006/DP/93393042892320779) DP 4 15/10/2022 12/12/2022 59480
Raising of 14X20 1000 PBs During 2022-23 (1509006/DP/93393042892324824) DP 7 15/10/2022 12/12/2022 35040
Shidle to Gadikal Maintenance of one year roadside plantation during 2022-23 (1509006/DP/93393042892324948) DP 1 15/10/2022 12/12/2022 84820
    2 15/10/2022 12/12/2022 61585
Raising of 10X16 PB Seedlings During 2022-23 (1509006/DP/93393042892335219) DP 10 15/10/2022 12/12/2022 96588
    11 15/10/2022 12/12/2022 97544
    9 15/10/2022 12/12/2022 96045
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಪಂಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಸೂರಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892436677) IF 387 01/04/2022 29/09/2022 5250
ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ತಮ್ಮೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892476562) IF 372 01/04/2022 29/09/2022 8130
ಧರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ .ಪಂ ಯ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನೆಡುವುದು (1509006/IF/93393042892476968) IF 371 01/04/2022 29/09/2022 8200
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಉಳವಳ್ಳಿ ಸುಂದರಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆಚಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನೆಡುವುದು (1509006/IF/93393042892484630) IF 363 01/04/2022 29/09/2022 10120
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಗಿಣಿಕಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892517089) IF 382 01/04/2022 29/09/2022 10050
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುಗೌಡ ಬಿನ್ ಜಡೀಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892517159) IF 389 01/04/2022 29/09/2022 7160
ಕೆರೆ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಮುಡುಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಾ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಹೊಸಬಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892541642) IF 423 01/04/2022 29/09/2022 7048
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾಪಂ ಯ ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892542003) IF 369 01/04/2022 29/09/2022 8560
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹ ಜೋಯಿಸ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892554834) IF 521 01/04/2022 29/09/2022 7930
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೇಗಾರು ಹೆಚ್.ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1509006/IF/93393042892570652) IF 164 29/06/2022 25/11/2022 2850
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892573023) IF 153 01/04/2022 29/09/2022 4968
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಕೋಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ತಮ್ಮೇನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892573077) IF 403 01/04/2022 29/09/2022 9456
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ ಪಂ ಯ ಕೋಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892573651) IF 391 01/04/2022 29/09/2022 10940
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892576439) IF 400 01/04/2022 29/09/2022 11630
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಮಸಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892578007) IF 524 01/04/2022 29/09/2022 9680
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಪಂಯ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892580800) IF 395 01/04/2022 29/09/2022 7048
ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892600992) IF 375 01/04/2022 29/09/2022 12968
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ..ಯ ಕಿಕ್ಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892603423) IF 383 01/04/2022 29/09/2022 12120
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಮಸಿಗೆ ಗ್ರ಻ಮದ ಶೇಷಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೋಬಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892603485) IF 532 01/04/2022 29/09/2022 6288
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892603740) IF 379 01/04/2022 29/09/2022 6832
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ ಪಂ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಇವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892603897) IF 394 01/04/2022 29/09/2022 7920
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892604309) IF 401 01/04/2022 29/09/2022 10940
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892605308) IF 404 01/04/2022 29/09/2022 5192
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ಯ ಬಾಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892613916) IF 563 01/04/2022 25/11/2022 6064
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದಾನಂದ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042892852349) IF 392 01/04/2022 29/09/2022 8560
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಗಂಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಸ್ಕರ ಬಿನ್ ಶೇಷಚಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892890423) IF 402 01/04/2022 29/09/2022 10940
ಅ ಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಕೆಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042892945396) IF 302 01/04/2022 29/09/2022 12120
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042892945617) IF 370 01/04/2022 29/09/2022 12120
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಮ್ಮ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042892979536) IF 388 01/04/2022 29/09/2022 11540
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂಯ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1509006/IF/93393042892986978) IF 422 01/04/2022 29/09/2022 4740
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಮೀಗಾ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ್ಪಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892987097) IF 409 01/04/2022 29/09/2022 12120
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯ ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬರೀಶ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892990138) IF 413 01/04/2022 29/09/2022 13960
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ವಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸಿಎಸ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪ್ರದೇಶವಿಸ್ತರಣೆ (1509006/IF/93393042893003959) IF 353 01/04/2022 29/09/2022 7816
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893049947) IF 412 01/04/2022 29/09/2022 11600
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಚಂದೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893050255) IF 408 01/04/2022 29/09/2022 8152
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಯಡದಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893052505) IF 386 01/04/2022 29/09/2022 12590
ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಕುಚಾಲಪೂಜಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042893052799) IF 377 01/04/2022 29/09/2022 9456
ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೆಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893060174) IF 378 01/04/2022 29/09/2022 9456
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಮಸಿಗೆ ಗ್ರಾ. ಕಾಡಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893061995) IF 425 01/04/2022 29/09/2022 11544
ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಡೋಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893070987) IF 374 01/04/2022 29/09/2022 8480
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ದಿವಾಕರ ಬಿನ್ ಧರ್ಮಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893077752) IF 390 01/04/2022 29/09/2022 6970
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893085085) IF 405 01/04/2022 29/09/2022 10940
ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893085195) IF 373 01/04/2022 29/09/2022 8560
ವಿ.ಪು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ವಿ.ಪು ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಸಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋ. ನಿ (1509006/IF/93393042893105636) IF 361 01/04/2022 29/09/2022 7928
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ತನಿಯಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋ. ನಿ (1509006/IF/93393042893105884) IF 366 01/04/2022 29/09/2022 7384
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾ (1509006/IF/93393042893134636) IF 364 01/04/2022 29/09/2022 10227
ಮರ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯಡದಾಳು ಗ್ರಾಮ ಲಕ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ (1509006/IF/93393042893136072) IF 549 01/04/2022 29/09/2022 10986
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮ ಗೋಪಾಲ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ (1509006/IF/93393042893136514) IF 362 01/04/2022 29/09/2022 7851
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ. ಅಸನಬಾಳುಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿಂಗಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893149433) IF 368 01/04/2022 29/09/2022 10620
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗವೇಣಿ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆತೋಟ ನಿರ್ಮಾ (1509006/IF/93393042893149826) IF 356 01/04/2022 29/09/2022 12120
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ ಬಿನ್ ಸಿಂಗೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893162900) IF 542 01/04/2022 29/09/2022 10120
ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣಗೌಡ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893166897) IF 52 01/04/2022 25/11/2022 2500
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೇನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸ (1509006/IF/93393042893167212) IF 328 01/04/2022 29/09/2022 9182
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಬಿನ್‌ ಅನಂತಗೌಡ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893167436) IF 162 29/06/2022 25/11/2022 3000
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕುಂಬ್ರಗೋಡು ಗ್ರಾ. ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೌಡ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893167567) IF 163 29/06/2022 25/11/2022 3000
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893189668) IF 393 01/04/2022 29/09/2022 9710
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ (1509006/IF/93393042893200787) IF 357 01/04/2022 29/09/2022 14000
ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕಾವಡಿ ಗ್ರಾಮ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಾ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893201215) IF 343 01/04/2022 29/09/2022 11030
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಫಣಿಯಪ್ಪಯ್ಯ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893230535) IF 354 01/04/2022 29/09/2022 6608
ಮರ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀಧರ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಳಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893235132) IF 406 01/04/2022 29/09/2022 6465
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಪುನಶ್ಚೇತನ  (1509006/IF/93393042893253499) IF 345 01/04/2022 29/09/2022 10520
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಭಲೇಕಡಿ ಗ್ರಾ. ರೇವತಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893292620) IF 562 01/04/2022 25/11/2022 11030
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆತೋಟಪುನಶ್ಚೇತನ ನ (1509006/IF/93393042893336068) IF 360 01/04/2022 29/09/2022 11420
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಿತಾ ಕೋಂ ಜಗದೀಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893336142) IF 424 01/04/2022 29/09/2022 9800
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893366929) IF 385 01/04/2022 29/09/2022 10620
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಮಸಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೆಳ್ಳಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ. (1509006/IF/93393042893371303) IF 565 01/04/2022 25/11/2022 10620
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ವಿ. ಗೋಪಾಲರಾವ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳ (1509006/IF/93393042893371479) IF 358 01/04/2022 29/09/2022 9171
ಮರ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕೆ ಎಂ ರವೀಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042893401982) IF 397 01/04/2022 29/09/2022 7640
ಮರ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಸೂರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893403420) IF 399 01/04/2022 29/09/2022 4650
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮ ುದಯಶಂಕರ ಬಿನ್ ವಿಶ್ವನಾಥಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893413266) IF 365 01/04/2022 29/09/2022 11734
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042893431325) IF 351 01/04/2022 29/09/2022 10620
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893451720) IF 411 01/04/2022 29/09/2022 10620
ನೆಮ್ಮಾರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಳಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶೇಷಣ್ಣ ಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893465568) IF 555 21/04/2022 25/11/2022 10535
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893466400) IF 421 01/04/2022 29/09/2022 8115
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾ ಸೂರಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893502176) IF 367 01/04/2022 29/09/2022 11030
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ ಪಂ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಬಿನ್ ಚಂದೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042893503299) IF 396 01/04/2022 29/09/2022 7640
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893524715) IF 407 01/04/2022 29/09/2022 11030
ಮೆಣಸೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042893544023) IF 381 01/04/2022 29/09/2022 8480
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893563815) IF 420 01/04/2022 29/09/2022 7640
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾ. ನಾಗೇಶ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893564177) IF 380 01/04/2022 29/09/2022 15650
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ (1509006/IF/93393042893569707) IF 359 01/04/2022 29/09/2022 9028
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ರವೀಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಂದಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893575121) IF 553 29/06/2022 25/11/2022 11030
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಯಡದಾಳು ಗ್ರಾ. ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893577618) IF 551 30/05/2022 25/11/2022 10620
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893577829) IF 554 30/05/2022 25/11/2022 9930
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಯಡದಾಳು ಗ್ರಾ. ರೇಣುಕಾ ಕೋಂ ರಮೇಶಾಚಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893577968) IF 416 01/04/2022 29/09/2022 10120
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಯಡದಾಳು ಗ್ರಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893578872) IF 417 01/04/2022 29/09/2022 11030
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಗಿಣಿಕಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಮಡಿವಾಳ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893579419) IF 384 01/04/2022 29/09/2022 10620
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ದಿನೇಶ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾ (1509006/IF/93393042893585622) IF 414 01/04/2022 29/09/2022 10678
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಕೆ.ಮಸಿಗೆ ಗ್ರಾ ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893590280) IF 410 01/04/2022 29/09/2022 11030
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893590310) IF 415 01/04/2022 29/09/2022 10120
ಕೂತುಗೋಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ವಾಸುದೇವ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893602078) IF 53 01/04/2022 25/11/2022 3000
ಕೂತುಗೋಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಗಿಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಹಾಲಪ್ಪಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893602254) IF 56 01/04/2022 25/11/2022 3000
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಾಕರ ಬಿನ್ ಕಳಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893603553) IF 418 01/04/2022 29/09/2022 7640
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ ಪಂ ಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಸತೀಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893622482) IF 419 01/04/2022 29/09/2022 10120
ದರೇಕೋಪ್ಪ ಗ್ರ.ಪಂ ಧರೇಕೋಪ್ಪ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗೇಂದ್ರಯ್ಯ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ  (1509006/IF/93393042893666836) IF 561 03/08/2022 25/11/2022 7640
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರ.ಪಂ ಕುಂತೂರು ಬೆಳ್ಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೋನ್ನಯ್ಯಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ (1509006/IF/93393042893707614) IF 571 27/05/2022 25/11/2022 6840
ವಿ.ಪುರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಿ.ಪುರ ಗ್ರಾ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893739921) IF 570 27/05/2022 25/11/2022 16167
ಮರ್ಕಲ್‌ ಗಾ. ಪಂ. ಕೋಗೋಡು ಗ್ರಾ. ಸುರೇಶ ಭಟ್‌ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ (1509006/IF/93393042893927436) IF 3000 30/06/2022 25/11/2022 3000
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯಡದಾಳು ಗ್ರಾ. ವೆಂಕಟೇಶ ಗುತ್ತಳಿಕೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ. (1509006/IF/93393042893929691) IF 553 09/09/2022 25/11/2022 7380
ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹರೂರು ಗ್ರಾ. ಅಚ್ಯುತ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ. (1509006/IF/93393042893951503) IF 558 12/07/2022 25/11/2022 9660
ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹರೂರು ಗ್ರಾ. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ. (1509006/IF/93393042893951552) IF 561 12/07/2022 25/11/2022 9700
ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಹರೂರು ಗ್ರಾ. ಶ್ರೀಗೌರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893951581) IF 559 12/07/2022 25/11/2022 10448
Total (In Lakhs.) 16.04
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
Maintenance of 14X20 pbs During 2021-22 (1509006/DP/93393042892282080) DP 03 12/10/2021 05/05/2022 10800
Maintenance of 10X16 pbs During 2021-22 (1509006/DP/93393042892282085) DP 02 12/10/2021 05/05/2022 25500
Maintenance of 8X12 pbs During 2021-22 (1509006/DP/93393042892282093) DP 01 12/10/2021 05/05/2022 55000
Maintenance 6X9 pbs During 2021-22 (1509006/DP/93393042892282098) DP 004 12/10/2021 05/05/2022 109000
    04 12/10/2021 05/05/2022 100000
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕ ಬಿನ್ ಶಾಂತು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282128) DP 1 10/02/2022 05/05/2022 282
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಕೋಂ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282129) DP 2 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೌಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬಿನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282175) DP 3 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282177) DP 4 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282181) DP 5 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282184) DP 6 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282187) DP 7 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282189) DP 8 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282192) DP 09 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಕೋಂ ಮಹೇಶ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282194) DP 10 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282197) DP 11 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282201) DP 12 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಂಗಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಕಾಳನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282206) DP 14 10/02/2022 05/05/2022 706
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಮಿನಾ. ಬಿ ಕೋಂ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282207) DP 13 10/02/2022 05/05/2022 706
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282221) DP 15 10/02/2022 05/05/2022 706
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282223) DP 17 10/02/2022 05/05/2022 706
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282224) DP 16 10/02/2022 05/05/2022 706
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282228) DP 18 10/02/2022 05/05/2022 706
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಟಿ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282234) DP 19 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರೋಜ ಕೋಂ ಕೆ.ಬಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282239) DP 20 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282242) DP 21 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282247) DP 22 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282249) DP 23 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಚಂದೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282254) DP 25 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282258) DP 26 10/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282263) DP 27 10/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೋಬೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282264) DP 45 10/02/2022 05/05/2022 282
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಶಿಡ್ಲೆಯಿಂದ ಗಡಿಕಲ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು (1509006/DP/93393042892282479) DP 005 12/10/2021 05/05/2022 127660
    05 12/10/2021 05/05/2022 100000
    09 14/12/2021 05/05/2022 83030
    13 09/02/2022 05/05/2022 45663
    5 12/10/2021 05/05/2022 100000
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ದುಗ್ಗಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282706) DP 44 10/02/2022 05/05/2022 282
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282713) DP 46 10/02/2022 05/05/2022 282
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282716) DP 47 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಿವಾಕರ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282718) DP 48 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282720) DP 49 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಣ್ಣಗೌಡ ಟಿ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282721) DP 50 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282726) DP 51 10/02/2022 05/05/2022 706
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282730) DP 52 10/02/2022 05/05/2022 706
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನ (1509006/DP/93393042892282731) DP 53 10/02/2022 05/05/2022 706
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282734) DP 54 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282736) DP 55 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೌಡ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ (1509006/DP/93393042892282745) DP 56 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳಸಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ (1509006/DP/93393042892282747) DP 57 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಕೋಂ ನಾಗೇಶ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892282754) DP 58 10/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892284801) DP 61 10/02/2022 05/05/2022 282
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಶೃಂಗೇಶ್ವರಭಟ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892284970) DP 64 10/02/2022 05/05/2022 282
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳಸಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892284973) DP 59 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892284988) DP 62 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೆಳ್ಳಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892284989) DP 63 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುದೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892284993) DP 60 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892284997) DP 65 10/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285558) DP 81 10/02/2022 05/05/2022 282
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಪ್ಪ ಎಸ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಚೌಡಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285562) DP 82 10/02/2022 05/05/2022 423
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285570) DP 83 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285572) DP 84 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬಸವ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285577) DP 85 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285584) DP 86 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸತೀಶ ಎಂ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285590) DP 90 10/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಶೃಂಗೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285598) DP 91 10/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285600) DP 87 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285605) DP 88 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285608) DP 89 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ವಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಳಾಚಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285831) DP 66 10/02/2022 05/05/2022 282
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿ.ಆರ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285838) DP 67 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿ.ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285839) DP 68 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿ.ಎಸ್ ಗೋಪಾಲ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285842) DP 69 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285844) DP 70 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285847) DP 71 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿ.ಜಿ ಪಾಪಣ್ಣಯಾನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285848) DP 72 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕರಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285849) DP 73 10/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285851) DP 74 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285854) DP 75 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892285858) DP 76 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿನ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892286681) DP 94 10/02/2022 05/05/2022 282
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪಾಚಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892286683) DP 95 10/02/2022 05/05/2022 282
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ಕಿಟ್ಟಾಚಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892286684) DP 96 10/02/2022 05/05/2022 282
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892286685) DP 97 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892286686) DP 98 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892286687) DP 99 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಶೇಷಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892286689) DP 100 10/02/2022 05/05/2022 706
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಾಬುಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892286691) DP 101 10/02/2022 05/05/2022 706
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸೀನಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892286692) DP 102 10/02/2022 05/05/2022 706
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಶಂಕರ ಬಿನ್ ಗಣೇಶಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892286694) DP 103 10/02/2022 05/05/2022 706
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892286695) DP 104 10/02/2022 05/05/2022 706
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಾಚಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892286696) DP 105 10/02/2022 05/05/2022 706
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892286697) DP 106 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287456) DP 38 10/02/2022 05/05/2022 423
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗೌರಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಂಢಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287463) DP 39 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಹೆಚ್. ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287661) DP 40 10/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287662) DP 41 10/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಕೋಂ ಸುಧಾಕರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287663) DP 29 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ಕೊಲ್ಲಯಾಚಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287664) DP 30 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಪತಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287665) DP 36 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287667) DP 37 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರತ್ನ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287668) DP 28 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಾಡಾಚಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287669) DP 31 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287670) DP 32 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287672) DP 33 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287674) DP 34 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪಾಚಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287675) DP 35 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದುಗ್ಗಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಮರಿನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287962) DP 107 10/02/2022 05/05/2022 663
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287963) DP 108 10/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಿನ್ ಐಯ್ಯಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287964) DP 109 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೋಂ ಶೇಷೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287966) DP 110 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿ.ಟಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287967) DP 112 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಿಡ್ಡಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287968) DP 113 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287969) DP 114 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪುಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287970) DP 115 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಬಿನ್ ಕಳಸಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287971) DP 116 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ ಮೂಲ್ಯ ಬಿನ್ ಶೇಷಹಾಂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287977) DP 117 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಯೋಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287979) DP 118 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287981) DP 119 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೀನಹಾಂಡ ಬಿನ್ ಚೀಂಕ್ರ ಹಾಂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287982) DP 120 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287984) DP 121 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಳಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892287985) DP 122 10/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892288230) DP 123 10/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಿಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892288234) DP 124 10/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892288238) DP 125 10/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892288239) DP 126 10/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧಿನಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892288240) DP 77 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892288245) DP 78 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೇನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892288246) DP 79 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892288509) DP 06 12/10/2021 05/05/2022 21549
    08 14/12/2021 05/05/2022 42593
    14 09/02/2022 05/05/2022 13444
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289280) DP 80 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289286) DP 171 08/02/2022 05/05/2022 663
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಿನ್ ಬಾಲೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289291) DP 172 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಮ್ಮೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289299) DP 173 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹದೇಶ್ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289316) DP 174 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಬೋಬಯ್ಯಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289458) DP 42 10/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೇಷಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289460) DP 43 10/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289462) DP 175 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗುಂಡೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289466) DP 176 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸೋಮಯ್ಯನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289471) DP 177 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಂಡೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289473) DP 178 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕೋಂ ರತ್ನಾಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289481) DP 180 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289482) DP 179 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುದೇಶ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289489) DP 181 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೇದಾವತಿ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289495) DP 182 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಶೇಷಗಿರಿಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289499) DP 183 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಧರಣೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289507) DP 184 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಬಿನ್ ಧರಣೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289525) DP 185 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289529) DP 186 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳಸಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಗೋಪೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289533) DP 187 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289536) DP 188 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾಳೇಗವಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289537) DP 189 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289540) DP 190 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇಶ್ವರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289541) DP 191 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಕೇಶವ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289544) DP 192 08/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289569) DP 193 08/02/2022 05/05/2022 1991
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್ ಕಳಸಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289573) DP 194 08/02/2022 05/05/2022 1991
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೇವತಿ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289574) DP 195 08/02/2022 05/05/2022 1991
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲ ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289576) DP 196 08/02/2022 05/05/2022 1991
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಗದೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289578) DP 197 08/02/2022 05/05/2022 1991
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಶಂಕರ ಬಿನ್ ಕಳಸಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289580) DP 198 08/02/2022 05/05/2022 1991
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289582) DP 199 08/02/2022 05/05/2022 1991
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289584) DP 200 08/02/2022 05/05/2022 1991
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೆಲುವೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289696) DP 201 08/02/2022 05/05/2022 1991
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಿಯಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289699) DP 202 08/02/2022 05/05/2022 1991
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿಂಗೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289702) DP 203 08/02/2022 05/05/2022 1991
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಕೋಂ ಕಾಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289704) DP 204 08/02/2022 05/05/2022 1991
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬುಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289706) DP 205 08/02/2022 05/05/2022 1991
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಧರ್ಮಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289877) DP 206 08/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇಷೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289888) DP 207 08/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289903) DP 208 08/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289917) DP 209 08/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289920) DP 210 08/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಯಾವೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289926) DP 211 08/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892289933) DP 212 08/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290056) DP 213 08/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಿನ್ ವೆಂಕೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290058) DP 214 08/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290060) DP 215 08/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇಷೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290061) DP 216 08/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೋಳೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290064) DP 217 08/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290908) DP 129 09/02/2022 05/05/2022 663
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬೆಳ್ಳಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290914) DP 130 09/02/2022 05/05/2022 663
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ವೆಂಕೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290919) DP 131 09/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಬಿನ್ ವೆಂಕೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290922) DP 132 09/02/2022 05/05/2022 1327
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೋಬಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290925) DP 133 09/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290927) DP 134 09/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290931) DP 135 09/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290934) DP 136 09/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290936) DP 137 09/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290939) DP 138 09/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290940) DP 139 09/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290941) DP 140 09/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದ್ಯಾವಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290946) DP 141 09/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಂಕರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290949) DP 142 09/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290952) DP 143 09/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಲ ಕೋಂ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290958) DP 144 09/02/2022 05/05/2022 706
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290959) DP 145 09/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290961) DP 146 09/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅನಂತರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290963) DP 147 09/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290964) DP 148 09/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290965) DP 149 09/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನವೀನ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290966) DP 150 09/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾಳೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290969) DP 151 09/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರೋಜ ಕೋಂ ಸಿಂಗಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290972) DP 152 09/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಂಡೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892290974) DP 153 09/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೂರೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291099) DP 154 09/02/2022 05/05/2022 1991
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291109) DP 155 09/02/2022 05/05/2022 1991
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291113) DP 156 09/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ ಬಿನ್ ಬಾಲಚಂದ್ರರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291115) DP 157 09/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಮೇಶನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ತಮ್ಮೇನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291123) DP 158 09/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291127) DP 159 09/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಬಿನ್ ಗುಂಡೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291136) DP 160 09/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಬೆಳ್ಳೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291139) DP 161 09/02/2022 05/05/2022 1991
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291153) DP 162 09/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291159) DP 163 09/02/2022 05/05/2022 1129
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291164) DP 164 09/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ವೆಂಕೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291175) DP 165 09/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೆಳ್ಳೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291180) DP 166 09/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪುಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291184) DP 167 09/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291186) DP 168 09/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291190) DP 169 09/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ಕೋಂ ಗಣೇಶ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291498) DP 170 09/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉದಯ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣುಹಾಂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291704) DP 127 10/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೇಷೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291706) DP 128 10/02/2022 05/05/2022 564
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್ ಶಾಮರಾಯಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291714) DP 218 08/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಕೋಂ ಪದ್ಮನಾಭ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291725) DP 92 10/02/2022 05/05/2022 847
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ (1509006/DP/93393042892291729) DP 93 10/02/2022 05/05/2022 1411
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಸಿಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಡುತೋಪು ಕಾಮಗಾರಿ ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ ಪಂ (1509006/DP/93393042892302593) DP 07 14/12/2021 05/05/2022 24549
    15 09/02/2022 05/05/2022 53037
Raising Of 6X9 PB Seedlings During 2021-22 at Thunga Nursery (1509006/DP/93393042892309216) DP 11 08/02/2022 05/05/2022 229000
Raising Of 8X12 PB Seedlings 2021-22 at Thunga Nursery (1509006/DP/93393042892309217) DP 010 08/02/2022 05/05/2022 100000
    10 08/02/2022 05/05/2022 184500
Raising of 10X16 PB Seedlings During 2021-22 (1509006/DP/93393042892309948) DP 012 08/02/2022 05/05/2022 153431
    12 08/02/2022 05/05/2022 242100
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಬಾಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೆಳ್ಳೆಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892380328) IF 165 01/04/2021 05/05/2022 5600
ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂಯ ಮಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾಳೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892389072) IF 417 28/04/2021 16/08/2022 6270
ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂಯ ಹರೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892401114) IF 107 01/04/2021 05/05/2022 9440
ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಪಂಯ ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪೆಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892438461) IF 103 01/04/2021 16/08/2022 5336
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಗಿಣಿಕಲು ಗ್ರಾಮ ಕಾಳ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯುವುದು (1509006/IF/93393042892471546) IF 202 01/04/2021 05/05/2022 10968
ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ವಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಾಸಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892476528) IF 454 01/04/2021 05/05/2022 8130
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಕೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಳಸಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042892479040) IF 197 01/04/2021 05/05/2022 5500
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೆಚ್.ಎಂ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1509006/IF/93393042892488775) IF 150 01/04/2021 25/11/2022 3000
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಮೀಗಾ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892489478) IF 114 01/04/2021 05/05/2022 11220
ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892493928) IF 110 01/06/2021 05/05/2022 6520
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಬೋಬೇನಾಯ್ಕ ಇವರ ತರಿ ಜಮೀನು ಭಾಗಾಯ್ತು ಮಾಡುವುದು (1509006/IF/93393042892497040) IF 248 01/04/2021 05/05/2022 11250
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ಯ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನೆಡುವುದು (1509006/IF/93393042892497538) IF 180 01/04/2021 05/05/2022 6600
ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಗೌಡ ತೆಕ್ಕೂರು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892505671) IF 154 01/04/2021 25/11/2022 2850
ಸುಬ್ಬಣ್ಣಗೌಡ ಹಾದಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892516204) IF 108 01/04/2021 25/11/2022 2850
ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಸೂರ್ಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892521182) IF 88 01/04/2021 25/11/2022 2850
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಪಡುಬೈಲು ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬಸಿಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1509006/IF/93393042892525542) IF 102 08/12/2021 25/11/2022 2850
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಮಸಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892527533) IF 109 01/04/2021 05/05/2022 5600
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಳಸಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892531745) IF 115 01/04/2021 05/05/2022 12120
ವಿ,ಗ್ರಾ,ಪಂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಕಾಲುವೆ  (1509006/IF/93393042892537035) IF 103 08/12/2021 25/11/2022 2850
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಯ ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪುಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042892541031) IF 01 01/06/2021 25/11/2022 7275
ಧರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಧರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಎಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042892558771) IF 190 08/07/2021 25/11/2022 10050
ಧರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಧರೇಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042892562450) IF 188 08/07/2021 16/08/2022 9255
ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಪಂ ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892564370) IF 205 18/05/2021 25/11/2022 11220
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ತಂಗಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892567317) IF 111 01/04/2021 05/05/2022 4600
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಮಸಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶೀಲಾ ರಾವ್ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ನಟಶೇಖರ ರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892578043) IF 161 18/05/2021 16/08/2022 10120
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಗಿಣಿಕಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೇ. ಗೌಡ್ಲು ಪುಟ್ಟ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892579954) IF 180 15/06/2021 25/11/2022 13584
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892581391) IF 169 01/04/2021 16/08/2022 4568
ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾ ಪಂ ಯ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದಿನೇಶ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892586770) IF 117 28/04/2021 16/08/2022 12120
ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಗದೀಶ ಹೆಗ್ಡೆ ಹುಲ್ಗಾರ್ ಬೈಲ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892588014) IF 131 01/04/2021 25/11/2022 2850
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892588721) IF 199 01/04/2021 05/05/2022 5800
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತಾರಿನಬೈಲು ಸತೀಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1509006/IF/93393042892592011) IF 100 08/12/2021 25/11/2022 2850
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರ಻ಪಂ ಯ ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892601437) IF 175 15/06/2021 16/08/2022 7600
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾಪಂ ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಹಾಂಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮ಻ಣ (1509006/IF/93393042892601527) IF 208 15/06/2021 25/11/2022 12120
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಗಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನೆಡುವುದು (1509006/IF/93393042892602498) IF 101 01/04/2021 16/08/2022 7000
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಗುಣಶೇಖರ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892602641) IF 102 01/04/2021 16/08/2022 4792
ಕೆರೆ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಬಾಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇಶ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042892604906) IF 184 01/04/2021 05/05/2022 6075
ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಕೆಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದಾಚಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892605233) IF 120 01/04/2021 25/11/2022 10660
ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಮಲೆನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮೇಹೆಗ್ಡೆ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ್ಪಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892606001) IF 222 15/06/2021 16/08/2022 8560
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಬಾಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜುಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892607308) IF 233 11/05/2021 16/08/2022 8560
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕಿಕ್ಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಷಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಬಾಲೇನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042892607424) IF 160 13/05/2021 16/08/2022 8835
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892607441) IF 150 01/04/2021 25/11/2022 6660
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾಮಲ ಕೋಂ ಸಾಧುಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892607779) IF 108 01/04/2021 05/05/2022 10940
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾಮದ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892614059) IF 210 18/05/2021 16/08/2022 8130
ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕೆಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮರಿಯಾಚಾರಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042892614727) IF 151 01/04/2021 25/11/2022 4375
ಕೆ ಟಿ ಚನ್ನಕೇಶವ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬಸಿ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892620020) IF 101 08/12/2021 25/11/2022 2850
ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕೆಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಪ್ಪ ಸಿಂಗಪ್ಪ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892652528) IF 204 11/05/2021 25/11/2022 10380
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ ಬಿನ್ ಬಾಬಣ್ಣನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892748351) IF 209 03/12/2021 16/08/2022 12120
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡ ಭಟ್ಟ ಬಿನ್ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892789980) IF 349 21/06/2021 16/08/2022 12274
ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗಾ. ಪಂ.ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್‌ ಶಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892811523) IF 159 13/05/2021 25/11/2022 3000
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಶೆ:ತನ (1509006/IF/93393042892857041) IF 232 29/06/2021 25/11/2022 4550
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಶೆ:ತನ (1509006/IF/93393042892857450) IF 234 19/06/2021 25/11/2022 6740
ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕರುಣಾಕರ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನ:ಶ್ಚೆತನ (1509006/IF/93393042892900993) IF 218 16/07/2021 29/09/2022 7240
ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಲೇಟ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892915037) IF 158 08/06/2021 25/11/2022 2850
ಕೂತುಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಕೂತುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನ:ಶ್ಚೆತನ  (1509006/IF/93393042892918891) IF 198 15/06/2021 16/08/2022 10240
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಮಸಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶರಾವತಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶ ರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸುತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.  (1509006/IF/93393042892931451) IF 135 07/07/2021 16/08/2022 13296
ಕೂತುಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜ ಕೋಂ ದಿ. ಕಳಸಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ.ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ.  (1509006/IF/93393042892931634) IF 201 03/07/2021 16/08/2022 6820
ಕೂತುಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಕೂತುಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ .ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿತೋಟನಿರ್ಮಾಣ.  (1509006/IF/93393042892932853) IF 698 10/06/2021 16/08/2022 9980
ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ.ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ವೇತನ. (1509006/IF/93393042892944457) IF 301 07/07/2021 25/11/2022 6110
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯ ಉಳುವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್. ಜಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಶಿ ಹೊಂಡ (1509006/IF/93393042892973336) IF 156 18/06/2021 25/11/2022 3000
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಹಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಕಳಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೋಪೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042892986604) IF 106 25/06/2021 05/05/2022 8500
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯ ಮೀಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಾಬುಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892989812) IF 216 19/07/2021 29/09/2022 12120
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ. ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪುಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893012735) IF 160 25/06/2021 25/11/2022 3000
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾ. ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893015232) IF 161 25/06/2021 25/11/2022 3000
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯ ಹಾಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿಮಾಣ (1509006/IF/93393042893015421) IF 155 25/06/2021 25/11/2022 3000
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕಿಕ್ಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಐಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893034561) IF 159 07/07/2021 16/08/2022 12120
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಮಸಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದಿನೇಶ ಬಿನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893042036) IF 174 07/07/2021 25/11/2022 12120
ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893043373) IF 156 01/07/2021 25/11/2022 6560
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ದೇವಣ್ಣನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ (1509006/IF/93393042893044159) IF 207 07/07/2021 25/11/2022 9456
ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಕೆಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ (1509006/IF/93393042893044448) IF 152 01/07/2021 25/11/2022 8912
ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾ. ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಮಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893050463) IF 196 08/07/2021 16/08/2022 11480
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತನಿಕೋಡು ಗ್ರಾ. ಸದಾಶಿವ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042893052946) IF 248 19/07/2021 29/09/2022 7240
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1509006/IF/93393042893052968) IF 213 02/09/2021 25/11/2022 12120
ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೆಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ. ಜಗದೀಶ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಾಚಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893053231) IF 217 16/07/2021 25/11/2022 9760
ಕೆರೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರ ಬಿನ್ ಲೋಕಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893053971) IF 253 12/08/2021 25/11/2022 8560
ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾ. ವೀರಪ್ಪ ನರ್ಕುಳಿ ಬಿನ್ ಚಿಣ್ಣೆಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893061794) IF 199 03/09/2021 16/08/2022 12120
ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ. ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ಬೊಬೆಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893061924) IF 191 07/07/2021 25/11/2022 9456
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ. ಸತೀಶ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893062114) IF 178 08/07/2021 25/11/2022 10695
ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕೆಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ದುಗ್ಗಾಚಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1509006/IF/93393042893067176) IF 203 09/07/2021 25/11/2022 9456
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಾಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893069021) IF 231 14/07/2021 25/11/2022 7384
ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ  (1509006/IF/93393042893074839) IF 194 25/02/2022 16/08/2022 9395
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಬಾಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ  (1509006/IF/93393042893075054) IF 228 14/07/2021 25/11/2022 7695
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯಡದಾಳು ಗ್ರಾ. ಕೆ.ಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893079091) IF 239 19/07/2021 16/08/2022 12590
ಬೇಗಾರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮ ಗಿರೀಶ ಬಿನ್ ಕಳಸಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893090381) IF 212 09/08/2021 16/08/2022 12120
ವಿ.ಪು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ವಿ.ಪು ಗ್ರಾಮದ ಟಿ. ಎಸ್ ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಸುಬ್ರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋ. ನಿ (1509006/IF/93393042893103083) IF 152 14/07/2021 16/08/2022 6944
ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893108472) IF 200 21/12/2021 16/08/2022 13408
ಮೆಣಸೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹಾಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893122129) IF 181 13/08/2021 16/08/2022 7272
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲಾ ಅನಂತರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸುತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893122645) IF 183 09/08/2021 16/08/2022 13040
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಉಳುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವೀಣ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893132401) IF 187 15/11/2021 16/08/2022 14000
ಮರ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಯಡದಾಳು ಗ್ರಾಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893138019) IF 238 09/08/2021 25/11/2022 10120
ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893163786) IF 416 28/07/2021 25/11/2022 3000
ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್‌ ಬೆಳ್ಳಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893165530) IF 109 29/07/2021 25/11/2022 2850
ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾ. ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893167007) IF 151 29/07/2021 25/11/2022 3000
ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾ. ವನಜಾಕ಼್ಷೀ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893167194) IF 152 29/07/2021 25/11/2022 3000
ಕೂತುಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಹಾಲಪ್ಪಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋ ಟ ನಿರ್ಮಾ (1509006/IF/93393042893188469) IF 195 03/09/2021 25/11/2022 13584
ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ರತ್ನಾಕರ ಬಿನ್‌ ರಾಮಪ್ಪ ಹೆಗ್ದೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893201197) IF 110 05/08/2021 25/11/2022 3000
ಮರ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಯಡದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ ಬಿನ್ ಕಿಟ್ಟಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893201250) IF 237 17/09/2021 25/11/2022 10120
ಮೆಣಸೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಸಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದಿನೇಶ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042893206054) IF 158 09/12/2021 16/08/2022 10620
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಮೀಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎ. ಸತೀಶ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸುತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893206075) IF 211 02/09/2021 25/11/2022 10986
ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಮಹೇಶ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶ್ಚೇತನ  (1509006/IF/93393042893207949) IF 154 07/08/2021 25/11/2022 9028
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮೇಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893208544) IF 185 16/08/2021 25/11/2022 12042
ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042893208858) IF 155 13/08/2021 25/11/2022 11460
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಿ.ಪುರಗ್ರಾಮ ದಿನೇಶ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ (1509006/IF/93393042893209247) IF 186 02/09/2021 25/11/2022 6916
ಮೆಣಸೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ವೆಂಕಾಚಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893215002) IF 182 03/09/2021 16/08/2022 8115
ಮೆಣಸೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕರ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893215173) IF 170 02/09/2021 16/08/2022 10620
ಕೆರೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೋಂ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ  (1509006/IF/93393042893220804) IF 227 30/09/2021 16/08/2022 6660
ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಜಯೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893223399) IF 189 27/09/2021 25/11/2022 6465
ಕೂತಗೋಡು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಳಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893223983) IF 197 15/11/2021 16/08/2022 6916
ಮೆಣಸೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042893224400) IF 373 12/10/2021 25/11/2022 8000
ಮೆಣಸೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹಾಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ರಾಮಭಟ್ಟ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042893225140) IF 171 02/09/2021 16/08/2022 16880
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸುತೋಟನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893264036) IF 255 27/09/2021 25/11/2022 11030
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಬಿ.ನಾಗೇಶನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಬೋಬೇನಾಯ್ಕ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042893291642) IF 179 27/09/2021 25/11/2022 9560
ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಮಲೆನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರರಾವ್ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893335653) IF 224 01/10/2021 16/08/2022 10620
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಗಂಧಿನಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸುತೋಟ ನಿರ (1509006/IF/93393042893340781) IF 184 18/02/2022 25/11/2022 12636
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಮಸಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ  (1509006/IF/93393042893367083) IF 176 21/12/2021 16/08/2022 4804
ಮೆಣಸೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮ ಶಿವಶಂಕರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893397885) IF 172 30/10/2021 16/08/2022 11734
ಮೆಣಸೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹಾಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಎಸ್ ಟಿ ಹರೀಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಮಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893398117) IF 164 20/11/2021 25/11/2022 10120
ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಜಮೀನಿಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893413402) IF 364 15/11/2021 25/11/2022 9028
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾ. ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಸುಬ್ರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893421913) IF 157 28/09/2021 25/11/2022 2850
ಮೆಣಸೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಗಿಣಿಕಲು ಗ್ರಾಮ ನಾಗೇಶ ಬಿನ್ ಬೋಬೇಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893429447) IF 165 09/12/2021 25/11/2022 7380
ಮೆಣಸೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮ ಗುಂಡಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893429794) IF 361 30/11/2021 16/08/2022 16167
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ದೇವರಾಜ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893450730) IF 243 08/12/2021 25/11/2022 10120
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಚ್ಛೇತನ (1509006/IF/93393042893450954) IF 247 18/02/2022 29/09/2022 7640
ಮೆಣಸೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ  (1509006/IF/93393042893451676) IF 167 11/11/2021 16/08/2022 7640
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಗಿಣಿಕಲು ಗ್ರಾ. ಶಿವಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಬಿನ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನಿರ (1509006/IF/93393042893454353) IF 177 30/10/2021 16/08/2022 9776
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಸದಾಶಿವ ಬಿನ್ ಗುಂಡಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893466671) IF 246 15/11/2021 25/11/2022 9620
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893502028) IF 206 15/11/2021 16/08/2022 10620
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಸಿಗೆ ಗ್ರಾ. ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893522327) IF 370 03/12/2021 16/08/2022 10620
ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾ. ಸಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893527224) IF 220 22/02/2022 29/09/2022 11030
ಧರೇಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಪಂ ಮೇಲಿಕೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಛೇತನ (1509006/IF/93393042893529391) IF 193 03/12/2021 25/11/2022 10620
ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಮಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾ ಗೋಪಾಲ ಬಿನ್ ಮರಿಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893538102) IF 221 09/12/2021 25/11/2022 11030
ನೆಮ್ಮಾರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಉಮೇಶ ಬಿನ್ ಶಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893550218) IF 222 03/12/2021 29/09/2022 10620
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕಂತೂರು ಗ್ರಾ. ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893562146) IF 161 13/02/2022 25/11/2022 13087
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893563187) IF 244 08/12/2021 25/11/2022 8115
ಬೇಗಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಾ ಕೋಂ ರಾಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893563594) IF 215 22/02/2022 29/09/2022 10620
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಗೀಶ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893563967) IF 242 22/02/2022 25/11/2022 9620
ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893571490) IF 192 18/02/2022 25/11/2022 9028
ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾ ಶ್ರೀಗೌರಿ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893572327) IF 221 18/02/2022 29/09/2022 11030
ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಗುಂಡಾಚಾರ್ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893577118) IF 202 24/02/2022 16/08/2022 10620
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಶಿವಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದಯ್ಯ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042893585565) IF 241 25/02/2022 29/09/2022 9622
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾ. ಗಣೇಶ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಾ ಭಟ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893589189) IF 169 24/02/2022 25/11/2022 9930
ಕೂತುಗೋಡು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬೆಳ್ಳಣ್ಣಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893602192) IF 153 05/12/2021 25/11/2022 3000
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ ರಾಮೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893603645) IF 245 05/02/2022 25/11/2022 7640
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾವೂದ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ. (1509006/IF/93393042893605605) IF 240 22/02/2022 25/11/2022 11030
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ಯ ಮಸಿಗೆ ಗ್ರಾ ಸುವರ್ಣ ಕೋಂ ಪದ್ಮನಾಭ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ  (1509006/IF/93393042893607591) IF 166 18/02/2022 16/08/2022 9840
ಬೇಗಾರು ಗ್ರ.ಪಂ ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ದೇವರಾಜ ಬಿನ್ ಅನಂದನಾಯ್ಕ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆ (1509006/IF/93393042893669937) IF 214 28/02/2022 29/09/2022 10620
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರ.ಪಂ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042893690120) IF 173 03/03/2022 25/11/2022 8480
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರ.ಪಂ ಹೇರೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042893690414) IF 162 03/03/2022 25/11/2022 10620
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುದೇಶ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ  (1509006/IF/93393042893696188) IF 251 02/03/2022 29/09/2022 8480
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರ.ಪಂ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಯೋಗಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಷಪ್ಪಗೌಡ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042893707556) IF 168 03/03/2022 16/08/2022 10620
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರ.ಪಂ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗಣೇಶಯ್ಯ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1509006/IF/93393042893714809) IF 163 02/03/2022 16/08/2022 6560
Total (In Lakhs.) 32.99
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂಯ ಭಲೇಕಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್ ಕಳಸಪ್ಪಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನೆಡುವಿಕೆ (1509006/IF/93393042892389792) IF 713 05/09/2020 25/11/2022 12050
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮೆಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892394691) IF 144 24/03/2021 25/11/2022 9060
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂಯ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಾನಕಿ ಕೋಂ ದ್ಯಾವಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892396043) IF 22 28/12/2020 25/11/2022 9384
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಪಂಯ ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಹೆಗ್ಡೆ ಬಿನ್ ಚಂದಯ್ಯಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892425537) IF 712 04/09/2020 25/11/2022 7520
ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ಮಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೆಳ್ಳೆಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1509006/IF/93393042892467637) IF 45 20/02/2021 25/11/2022 8100
ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಬಿನ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892483502) IF 142 23/03/2021 25/11/2022 11120
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಭಲೇಕಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕೋಂ ತಮ್ಮಯ್ಯಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನೆಡುವುದು (1509006/IF/93393042892484591) IF 35 04/02/2021 25/11/2022 8600
ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಯಡದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ವೈ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ನೆಡುವುದು (1509006/IF/93393042892489429) IF 39 05/02/2021 25/11/2022 10630
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಹಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತಾ ಲೇಟ್ ವಿಜೇಂದ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನೆಡುವುದು (1509006/IF/93393042892496493) IF 09 04/12/2020 25/11/2022 11430
ಅಡ್ಡಗದ್ದೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕೆಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಸ್ಕರ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಭಟ್ಟ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ನೆಡುವುದು  (1509006/IF/93393042892500862) IF 161 14/11/2020 25/11/2022 11110
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಗುಲಗಂಜಿಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಗಿಡ ನೆಡುವುದು  (1509006/IF/93393042892501427) IF 68 02/03/2021 25/11/2022 9160
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಭಲೇಕಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರದೀಪ ಬಿನ್ ಜಗದೀಶ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಗಿಡ ನೆಡುವುದು  (1509006/IF/93393042892501496) IF 712 05/09/2020 25/11/2022 9400
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಸುಂಕದಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ರಾಮರಾವ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಗಿಡ ನೆಡುವುದು  (1509006/IF/93393042892501503) IF 41 06/02/2021 25/11/2022 8600
ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ನೆಡುವುದು (1509006/IF/93393042892506301) IF 50 10/02/2021 25/11/2022 10230
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಹಾದಿಕಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನೆಡುವುದು (1509006/IF/93393042892511213) IF 712 05/09/2020 25/11/2022 5560
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಭಲೇಕಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಾಕರ ಬಿನ್ ಹೂವಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನೆಡುವುದು (1509006/IF/93393042892511235) IF 80 06/03/2021 25/11/2022 8720
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ ಬಿನ್ ಬೋಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892523785) IF 67 02/03/2021 25/11/2022 5640
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ  (1509006/IF/93393042892528755) IF 59 02/02/2021 25/11/2022 7176
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892542017) IF 56 01/02/2021 25/11/2022 9160
ಮೆಣಸೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ಯ ಕಿಕ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸುದೇವ ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ  (1509006/IF/93393042892542188) IF 73 02/03/2021 25/11/2022 7035
ಯಡದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾ ಪಂ ಯ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892544583) IF 148 13/10/2020 25/11/2022 12000
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ಯ ಹಾದಿಕಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಚ್ ಡಿ ಬಿನ್ ಧರ್ಮೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892544708) IF 196 22/03/2021 25/11/2022 7000
ಕೆರೆ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಭಲೇಕಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಾ ಕೋಂ ರತ್ನಾಕರ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892570469) IF 53 12/02/2021 25/11/2022 10960
ಕೆರೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ಯ ಭಲೇಕಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ದ್ಯಾವಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892570616) IF 43 16/02/2021 25/11/2022 8060
ಕೆರೆ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಗುಲಗಂಜಿಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892579948) IF 71 02/03/2021 25/11/2022 9376
ಕೆರೆ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಭಲೇಕಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕೋಂ ಸತೀಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಪುನಶ್ಚೇತನ  (1509006/IF/93393042892583169) IF 143 24/03/2021 25/11/2022 7305
ಕೆರೆ ಗ್ರಾಪಂ ಯ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರ ಬಿನ್ ಲೋಕಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892601044) IF 62 02/03/2021 25/11/2022 9376
Total (In Lakhs.) 2.44
Expenditure on Material purchased in 2019-2020 but paid in 2022-2023
ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾ ಪಂ ಯ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಂಡೇಗೌಡ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1509006/IF/93393042892317893) 018 12/07/2019 25/11/2022 7100
ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯ ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂದೋಡಿ ಬಿನ್ ಗುಂಡಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನೆಡುವುದು (1509006/IF/93393042892366551) 060 20/08/2019 25/11/2022 11330
ನೆಮ್ಮಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂಯ ನೆಮ್ಮಾರ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗುಂಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ನೆಡುವುದು (1509006/IF/93393042892391742) 115 18/02/2020 25/11/2022 8000
Total (In Lakhs.) 0.26
Total (In Lakhs.) 0.26
Grand Total (In Lakhs.) 51.74
Report Completed
Excel View