Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 25, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHIKKAMAGALURU
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Panchayat Samiti Level Works
Maintenance of One Year Mallenahalli to Gondedahalli Roadside Plantation (1509007/DP/93393042892320351) DP 3 10/10/2022 12/12/2022 105906
    6 29/06/2022 12/12/2022 125776
Maintenance of Second Year Sokke to Karadipura Roadside Plantation (1509007/DP/93393042892320382) DP 2 10/10/2022 12/12/2022 55830
    7 29/06/2022 17/08/2022 41873
ಟಿ. ರಂಗಾಪುರದಿಂದ ಅತ್ತಿಮೊಗ್ಗೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ (1509007/DP/93393042892336169) DP 1 10/10/2022 12/12/2022 205833
ಗೀಜಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ್ /ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ  (1509007/IF/93393042893382190) IF 04 20/04/2022 16/08/2022 20862.5
ಶ್ಯಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತ / ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆ ಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ  (1509007/IF/93393042893467507) IF 467 01/04/2022 16/08/2022 20042.3
ಚಿಣ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಮ್ಮನ ಹೊಲದಿಂದ ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1509007/RC/93393042892233490) RC 08 23/08/2022 20/09/2022 95346
    09 23/08/2022 20/09/2022 98000
    10 23/08/2022 20/09/2022 45120
    11 23/08/2022 22/11/2022 90038
    12 23/08/2022 22/11/2022 42500
ಶ್ಯಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ದೊಡ್ಡಬೋಕಿಕೆರೆ ರಾಜಪ್ಪರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1509007/RC/93393042892257763) RC 06 22/08/2022 20/09/2022 64924
ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗೊಂಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಚಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1509007/WC/93393042892297066) WC 01 22/08/2022 20/09/2022 74426
    02 22/08/2022 22/11/2022 93670
    03 22/08/2022 20/09/2022 88200
    04 22/08/2022 20/09/2022 74426
    05 22/08/2022 22/11/2022 97500
ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮನ ಸಕಾ೵ರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮಂಟ್ ನಿಮಾ೵ಣ (1509007/WC/93393042892419025) WC 152 02/07/2022 20/09/2022 78809.21
    153 02/07/2022 20/09/2022 73809.21
ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾ.ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ದಾಸರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಣಸೇಕೆರೆ ಅಭಿವ್ಋದ್ದಿ (1509007/WH/93393042892239684) WH 13 23/08/2022 22/11/2022 82029.3
    14 23/08/2022 22/11/2022 89797.7
    15 23/08/2022 22/11/2022 84797.7
    16 23/08/2022 22/11/2022 84797.7
Total (In Lakhs.) 19.34
Grand Total (In Lakhs.) 19.34
Report Completed
Excel View