Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHITRADURGA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬಬ್ಬೂರು ಫಾರಂ ಶಿಶುವಿಹಾರದಿಂದ ಕೊತ್ತೂರು ಸಣ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಬಾಕ್ಸ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/FP/93393042892199103) FP 66 31/03/2022 24/06/2022 179588.78
    67 31/03/2022 24/06/2022 187100
ಬಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಕಾಟಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892405886) IF 57 31/03/2022 24/06/2022 6296.5
ಬಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಅರ್ತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892528150) IF 31 19/03/2022 24/06/2022 25142.8
ಬಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892551918) IF 22 19/03/2022 24/06/2022 3309.14
ಬಬ್ಬೂರು ಫಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಕ್ಕ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892552593) IF 20 27/12/2021 24/06/2022 6362.85
ಬಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಲೇ||ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892553868) IF 15 04/01/2022 24/06/2022 6267.72
ಬಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892553870) IF 16 04/01/2022 24/06/2022 8299.09
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲುಗೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892558038) IF 17 04/01/2022 24/06/2022 8299.09
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892558895) IF 19 04/01/2022 24/06/2022 4249.93
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892558902) IF 15 19/03/2022 24/06/2022 4747.14
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಕ್ಕ ಕೋಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892558903) IF 16 19/03/2022 24/06/2022 4747.14
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892558906) IF 17 19/03/2022 24/06/2022 6003.15
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಪ|| ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510003001/IF/93393042892558914) IF 18 19/03/2022 24/06/2022 7918.56
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಭೋರನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510003001/IF/93393042892558916) IF 20 19/03/2022 24/06/2022 6072.86
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಕ್ಕ ಕೋಂ ಬಾಳೆ ರಾಮಣ್ಣ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510003001/IF/93393042892558919) IF 21 19/03/2022 24/06/2022 5231.59
ಬಬ್ಬೂರು ಫಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಂಚ್ಚಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892561745) IF 59 31/03/2022 24/06/2022 24301.72
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೋಂ ವೈ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892563081) IF 04 30/10/2021 24/06/2022 5749.37
ಬಬ್ಬೂರು ಫಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲಾ ಕೋಂ ಸಿ ಸತೀಶ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892569989) IF 29 19/03/2022 24/06/2022 4399.47
ಬಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892583085) IF 28 19/03/2022 24/06/2022 4399.17
ಹೊಸಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಾಂತ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892584263) IF 07 30/10/2021 24/06/2022 7692.55
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೂಡ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892588007) IF 03 30/10/2021 24/06/2022 7012.49
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿರಭದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892588492) IF 25 19/03/2022 24/06/2022 31491.16
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪಾಪೀರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿದ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892591998) IF 02 30/10/2021 24/06/2022 6845.78
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892592000) IF 01 30/10/2021 24/06/2022 7691.26
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892592002) IF 05 30/10/2021 24/06/2022 6846.71
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892596835) IF 23 19/03/2022 24/06/2022 6527.6
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾ ಕೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042892610260) IF 24 19/03/2022 24/06/2022 4748.38
ಬಬ್ಬೂರು ಫಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/IF/93393042893035098) IF 30 19/03/2022 24/06/2022 5931.38
ಬಬ್ಬೂರು ಫಾರಂ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕರ ಹೊಲದಿಂದ ಡಿ.ರಾಜು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510003001/RC/93393042892048762) RC 65 31/03/2022 24/06/2022 113229
ಬಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಿರಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/RC/93393042892196249) RC 50 31/03/2022 24/06/2022 108577.86
    51 31/03/2022 24/06/2022 98355
ಬಬ್ಬೂರು ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಡಾ|| ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/RC/93393042892201590) RC 56 31/03/2022 24/06/2022 101638.88
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಲಲಿತಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/RC/93393042892203275) RC 54 31/03/2022 24/06/2022 121815
    55 31/03/2022 24/06/2022 114519.68
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಂಡಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಕುರುಬರಹಟ್ಟಿ ಗೌರಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ  (1510003001/RC/93393042892203283) RC 52 31/03/2022 24/06/2022 116286.2
ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ವೈ ಇವರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/RC/93393042892211705) RC 56 31/03/2022 24/06/2022 193906
ಬಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003001/RS/93393042892265314) RS 27 19/03/2022 24/06/2022 2860.64
Total (In Lakhs.) 15.64
Grand Total (In Lakhs.) 15.64
Report Completed
Excel View