Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHITRADURGA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
2021-22ನೇಸಾಲಿನ ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/AV/93393042892298999) AV 15 02/07/2022 16/12/2022 21443.59
    16 02/07/2022 16/12/2022 87434.7436
    17 02/07/2022 16/12/2022 70571.6016
    18 02/07/2022 16/12/2022 91790.864
    19 02/07/2022 16/12/2022 146551.29
    20 02/07/2022 16/12/2022 83217.6393
    21 02/07/2022 16/12/2022 100026.598
2022-23ನೇ ಕಾರೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/AV/93393042892308032) AV 04 24/08/2022 16/12/2022 91431.8741
    05 24/08/2022 16/12/2022 69186.1573
    06 24/08/2022 16/12/2022 90607.672
2022-23ನೇ ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/AV/93393042892308036) AV 01 24/08/2022 16/12/2022 48693.0574
    02 24/08/2022 16/12/2022 53087.2441
    03 24/08/2022 16/12/2022 68477.6636
    07 24/08/2022 16/12/2022 62373.22
21-22ನೇ ಪಾ ಗ್ರಾ ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ ಶಾಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖೋ ಖೋ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ವಾಲೀಬಾಲ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಹೈಜಂಪ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟದ  (1510003003/LD/93393042892275978) LD 01 01/07/2022 16/12/2022 108204.7416
2021-22ನೇಸಾಲಿನ ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/LD/93393042892275982) LD 02 01/07/2022 16/12/2022 29001.14
    03 01/07/2022 16/12/2022 38273.42
    04 01/07/2022 16/12/2022 53346.74
    05 01/07/2022 16/12/2022 66078.38
2021-22ನೇಸಾಲಿನ ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/RS/93393042892280099) RS 07 01/07/2022 16/12/2022 53405.2256
    08 01/07/2022 16/12/2022 103332.5656
    09 01/07/2022 16/12/2022 63993.7709
2021-22ನೇಸಾಲಿನ ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/RS/93393042892284364) RS 12 02/07/2022 16/12/2022 27378.7456
    13 02/07/2022 16/12/2022 21655.97
    14 02/07/2022 16/12/2022 80391.62
Total (In Lakhs.) 17.3
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
Construction of sheep shed of Guruswami s/o Rangaswami in hosanaikarahatti village  (1510003003/IF/93393042892505335) IF 04 30/03/2022 16/12/2022 24340
ಕಾರೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892548344) IF 05 30/03/2022 16/12/2022 8788.74
ಕಾರೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892548345) IF 6 09/11/2021 16/12/2022 8097.26
ಕಾರೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಂ ಜಯಣ್ಣ ಿವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892554551) IF 4 09/11/2021 16/12/2022 8097.26
ಕಾರೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಿವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892554557) IF 2 09/11/2021 16/12/2022 8097.26
ಕಾರೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಿವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892554560) IF 06 30/03/2022 16/12/2022 8723.37
ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಂ ಲೋಕೇಶ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892555596) IF 15 30/03/2022 16/12/2022 8723.37
ಕಾರೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಿವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892555798) IF 8 09/11/2021 16/12/2022 8097.26
ಕಾರೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892555800) IF 3 09/11/2021 16/12/2022 8097.26
ಕಾರೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892555803) IF 7 09/11/2021 16/12/2022 9360.62
ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892561849) IF 5 09/11/2021 16/12/2022 8097.26
ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಂ ಲಿಂಗರಾಜು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892561852) IF 12 30/03/2022 16/12/2022 8723.37
ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892568941) IF 03 30/03/2022 16/12/2022 30338.3416
ಕಾರೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ನಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892574583) IF 1 09/11/2021 16/12/2022 8097.26
2021-22ನೇಸಾಲಿನ ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ರೇಖ ಕೋಂ ದೇವರಾಜ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892995747) IF 10 09/11/2021 16/12/2022 8097.26
2021-22ನೇಸಾಲಿನ ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892995778) IF 14 30/03/2022 16/12/2022 8776.81
2021-22ನೇಸಾಲಿನ ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾತಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪಾತಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892995816) IF 11 09/11/2021 16/12/2022 8097.26
2021-22ನೇಸಾಲಿನ ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892995849) IF 12 09/11/2021 16/12/2022 8097.26
2021-22ನೇಸಾಲಿನ ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಕುಮಾರ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892995905) IF 13 09/11/2021 16/12/2022 8097.26
2021-22ನೇಸಾಲಿನ ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892995938) IF 66 31/03/2022 16/12/2022 8399.4
2021-22ನೇಸಾಲಿನ ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/IF/93393042892995968) IF 14 09/11/2021 16/12/2022 8097.26
021-22ನೇಸಾಲಿನ ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ರವರ ರೀಸನಂ95/2 ರಲ್ಲಿ ಎರೆ (1510003003/IF/93393042893228578) IF 02 30/03/2022 16/12/2022 15132.6
2017-18ನೇಸಾಲಿನ ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಚೆಯಿಂದ ರಂಗನಾಥರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/RC/93393042892049056) RC 65 31/03/2022 16/12/2022 138140
ಕಾರೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಗ್ಲಿಬೋರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ ಿವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/RS/93393042892265128) RS 09 30/03/2022 16/12/2022 8723.37
ಕಾರೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಿವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003003/RS/93393042892265129) RS 11 30/03/2022 16/12/2022 8723.37
Total (In Lakhs.) 3.84
Grand Total (In Lakhs.) 21.14
Report Completed
Excel View