Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHITRADURGA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಬೋವಿ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892541060) IF 54 02/07/2022 16/12/2022 30084.5
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಎನ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗನಾಯ್ಕ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892595292) IF 50 02/07/2022 16/12/2022 7856.95
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892969834) IF 43 02/07/2022 16/12/2022 10186.35
ಉಪ್ಪಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892969944) IF 52 02/07/2022 16/12/2022 7657.85
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೋಂ ಜಯಣ್ಣ ಿವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042893067413) IF 49 02/07/2022 16/12/2022 7143.95
ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣ ಕುಮಾರಿ ಕೊಂ ಶ್ರೀಹರಿ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042893335972) IF 03 18/05/2022 24/06/2022 13745.8
ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042893345795) IF 40 24/08/2022 16/12/2022 15114
ಆರನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣವೀರಪ್ಪ ಿವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042893374527) IF 47 02/07/2022 16/12/2022 10186.35
ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042893374765) IF 45 02/07/2022 16/12/2022 10186.35
ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಕೋಂ ಹೊರಕೇರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042893512843) IF 44 02/07/2022 16/12/2022 10186.35
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510003005/LD/93393042892301801) LD 34 24/08/2022 16/12/2022 245211.33
    35 24/08/2022 16/12/2022 237403.03
    36 24/08/2022 16/12/2022 243620
    37 24/08/2022 16/12/2022 16326
ಆರನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆ ಪಶ್ವಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003005/LD/93393042892301808) LD 30 24/08/2022 16/12/2022 245212.48
    31 24/08/2022 16/12/2022 237403.03
    32 24/08/2022 16/12/2022 243620
    33 24/08/2022 16/12/2022 16326
ಆರನಕಟ್ಟೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಹೊಲದಹೊರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003005/RC/93393042892201267) RC 32 28/06/2022 16/12/2022 167457
ರಂಗನಾಥಪುರ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ೵ಣ. (1510003005/RC/93393042892201313) RC 31 28/06/2022 16/12/2022 103170
ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪೇಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಸಣ್ಣರಂಗಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003005/RC/93393042892201598) RC 33 28/06/2022 16/12/2022 150540
ಆರನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಡ್ಯೂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/RC/93393042892211970) RC 34 28/06/2022 16/12/2022 151312
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (1510003005/RC/93393042892249739) RC 01 18/05/2022 24/06/2022 214350
    02 18/05/2022 24/06/2022 40930
ಆರನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003005/RC/93393042892370875) RC 11 20/08/2022 16/12/2022 190022.4
    12 20/08/2022 16/12/2022 195512.47
ಆರನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಘರಾಜು ಜಮೀನಿನಿಂದರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003005/RC/93393042892370876) RC 13 20/08/2022 16/12/2022 183145.77
    14 20/08/2022 16/12/2022 172906.25
ದೊಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನರಸಿಂಹಣ್ಣಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003005/RC/93393042892370877) RC 18 20/08/2022 16/12/2022 185599.6
    19 20/08/2022 16/12/2022 190914.8
ದೊಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರಮೇಶ್‌ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003005/RC/93393042892370878) RC 22 20/08/2022 16/12/2022 201238.7
    23 20/08/2022 16/12/2022 169811.1
ದೊಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈರಣ್ಣ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003005/RC/93393042892370880) RC 15 20/08/2022 16/12/2022 171502.25
    16 20/08/2022 16/12/2022 200657.7
ದೊಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮುರುಗೇಶ್‌ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003005/RC/93393042892370882) RC 24 20/08/2022 16/12/2022 181688.8
    25 20/08/2022 16/12/2022 176704.95
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003005/RC/93393042892373578) RC 20 20/08/2022 16/12/2022 178615.75
    21 20/08/2022 16/12/2022 190950.65
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ//ರಂಗನಾಥ ಜಮೀನಿನಿಂದ ವಿ ವಿ ನಾಲೆಯವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510003005/RC/93393042892373583) RC 48 15/10/2022 16/12/2022 174717.4
    49 15/10/2022 16/12/2022 195496.92
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೆಶ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಹೇಂಜೇರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003005/RC/93393042892373587) RC 26 20/08/2022 16/12/2022 200238.7
    27 20/08/2022 16/12/2022 169811.1
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜೇಶ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮಂಜಕ್ಕ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003005/RC/93393042892373592) RC 50 15/10/2022 16/12/2022 173717.4
    51 15/10/2022 16/12/2022 195503
ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510003005/RC/93393042892373599) RC 53 15/10/2022 16/12/2022 173717.4
    54 15/10/2022 16/12/2022 195507.24
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಂಚಿಕಾರ್ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಆರ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510003005/RC/93393042892374997) RC 45 14/10/2022 16/12/2022 189510
Total (In Lakhs.) 66.93
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಉಪ್ಪಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಯಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಮಿನಿಟ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003005/FP/93393042892191010) FP 09 31/03/2022 24/06/2022 186555
ಶಿವಪುರ ಏಳುಕೋಟಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003005/IF/93393042892174878) IF 10 31/03/2022 24/06/2022 22987.4
ಉಪ್ಪಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬೀಮಕ್ಕ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003005/IF/93393042892208281) IF 09 07/09/2021 24/06/2022 22579
ಶಿವಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003005/IF/93393042892208329) IF 10 07/09/2021 24/06/2022 22579
ಟಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ ಇವರ ವೈಕ್ತಿಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003005/IF/93393042892277537) IF 11 07/09/2021 24/06/2022 23804
ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿ ಪುಪ್ವಲತಾ ಕೋಂ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892448293) IF 02 27/10/2021 24/06/2022 24681
ಟಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚೌಕಲಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892448301) IF 06 07/09/2021 24/06/2022 20149
ಟಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892448941) IF 03 27/10/2021 24/06/2022 24681
ಆರನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892510107) IF 04 27/10/2021 24/06/2022 22408
ಟಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಿರಿಯಣ್ಣ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892534809) IF 05 27/10/2021 24/06/2022 24681
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೋಕಣ್ಣ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892537007) IF 01 27/10/2021 24/06/2022 23121
ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892541674) IF 07 07/09/2021 24/06/2022 20839
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003005/IF/93393042892598316) IF 03 29/10/2021 24/06/2022 8051.88
ಆರನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892970000) IF 14 31/03/2022 24/06/2022 8051.88
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಂತರಾಯ ಿವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042893067443) IF 12 31/03/2022 24/06/2022 8139.7
ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042893281298) IF 02 29/10/2021 24/06/2022 20898
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042893335647) IF 01 29/10/2021 24/06/2022 20898
ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀಣಾ ಕೋಂ ರಾಧಕೃಷ್ಣನ್ ಇವರ ವೈಯಕ್ರಿಕ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042893336051) IF 11 31/03/2022 24/06/2022 12176.64
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೋರನಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಜಗಣ್ಣವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003005/RC/93393042892146367) RC 08 31/03/2022 24/06/2022 120760
ಆರನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜಮಾಣಿಕ್ಯಂ ರವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003005/RC/93393042892162105) RC 05 31/03/2022 24/06/2022 150046.6
ಉಪ್ಪಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ದೇವರಾಜ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.. (1510003005/RC/93393042892179938) RC 06 31/03/2022 24/06/2022 234601.6
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರಂಗನಾಥಪುರ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮ (1510003005/RC/93393042892180289) RC 01 31/03/2022 24/06/2022 158966
ಉಪ್ಪಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003005/RC/93393042892181641) RC 07 31/03/2022 24/06/2022 236601.6
ರಂಗನಾಥಪುರ ಶಾಂತಿನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003005/RC/93393042892201273) RC 03 31/03/2022 24/06/2022 239785
ರಂಗನಾಥಪುರ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿನಾಥ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003005/RC/93393042892201307) RC 02 31/03/2022 24/06/2022 239785
ರಂಗನಾಥಪುರ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ೵ಣ. (1510003005/RC/93393042892201313) RC 04 31/03/2022 24/06/2022 136615
ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲರಾಜು ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದ (1510003005/RC/93393042892207116) RC 50 08/02/2022 24/06/2022 167370
ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾವತಿ ಕೋಂ ಗೋವರ್ಥನ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/RS/93393042892265503) RS 13 31/03/2022 24/06/2022 8051.88
ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/RS/93393042892265506) RS 16 31/03/2022 24/06/2022 8038.59
Total (In Lakhs.) 22.18
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892329411) IF 46 29/03/2021 24/06/2022 22579
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಧನಂಜಯ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892414500) IF 44 29/03/2021 24/06/2022 23804
ಆರನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಳನಿಯಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892414816) IF 48 29/03/2021 24/06/2022 31196
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೇಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುಉದ (1510003005/IF/93393042892455015) IF 43 29/03/2021 24/06/2022 23804
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೇವಿನ ಮರದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಿವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892455321) IF 42 29/03/2021 24/06/2022 22274
ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊವಿನಹೊಳೆ ತುಂಬಿನಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು (1510003005/RC/93393042892248269) RC 01 12/03/2021 24/06/2022 154495
    02 12/03/2021 24/06/2022 103620
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪಿಡ್ಯೂಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (1510003005/RC/93393042892249740) RC 03 12/03/2021 24/06/2022 248170
ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನವದರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು (1510003005/RC/93393042892249741) RC 07 12/03/2021 16/12/2022 103620
    08 12/03/2021 16/12/2022 153495
ಸಮುದ್ರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಲೋಕೇಶ್ ಜಮೀನಿನಿವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದ (1510003005/RC/93393042892249992) RC 04 04/03/2021 24/06/2022 236536
    05 12/03/2021 24/06/2022 24058
Total (In Lakhs.) 11.48
Expenditure on Material purchased in 2019-2020 but paid in 2022-2023
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ ರಿಸನಂ:180ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003005/IF/93393042892324412) 30 29/08/2019 24/06/2022 15968
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ರಿಸನಂ:180ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003005/IF/93393042892324419) 31 29/08/2019 24/06/2022 3000
ರಂಗನಾಥಪುರ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ ರಿಸನಂ:87 ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003005/IF/93393042892324428) 32 29/08/2019 24/06/2022 13366
ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ರಿಸನಂ 87ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/IF/93393042892371444) 34 29/08/2019 24/06/2022 3000
ಉಪ್ಪಳಗೆರೆ ಇ ದೇವರಾಜ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಆರನಕಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003005/RC/93393042892211973) 15 31/07/2019 24/06/2022 148228
Total (In Lakhs.) 1.84
Total (In Lakhs.) 1.84
Grand Total (In Lakhs.) 102.42
Report Completed
Excel View