Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHITRADURGA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಯರದಕಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ - 2 (1510003006/LD/93393042892274447) LD 01 29/06/2022 16/12/2022 175722
Total (In Lakhs.) 1.76
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
Metikurke gramada N H -4 Rod to Uguruswamy Tempal rodu kamagari (1510003006/IF/93393042892192600) RC 12 31/03/2022 24/06/2022 119070
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವಮ್ಮ ಕೋಂ ಹೊರಕೇರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892468983) IF 101 18/06/2021 24/06/2022 31330
ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ರಿ.ಸ.ನಂ 109/4 ರಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892485839) IF 58 23/11/2021 24/06/2022 19060
ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೈತ್ರ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ರಿ.ಸ.ನಂ. 109/4 ರಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892485850) IF 02 30/03/2022 24/06/2022 19881
ಬೀ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892488933) IF 108 22/06/2021 24/06/2022 19390
ಯರದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರೊಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892498962) IF 59 23/11/2021 24/06/2022 22560
ಬೀ.ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜು ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892499022) IF 102 18/06/2021 24/06/2022 24605
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಬೋವಿಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಸಣ್ಣಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892499042) IF 60 23/11/2021 24/06/2022 19740
ಮೇ. ಬೋವಿಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ರಿ.ಸ.ನಂ 8/1 ರಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892499075) IF 55 23/11/2021 24/06/2022 23810
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892509518) IF 68 23/11/2021 24/06/2022 19260
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಭೂತರಾಜ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892546980) IF 107 23/06/2021 24/06/2022 29444
ಬೀರೇನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ಶಿವನ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892547039) IF 21 23/11/2021 24/06/2022 5200
ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892554728) IF 26 21/11/2021 24/06/2022 5516.8
ಗುಯಿಲಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಫಜುಲ್ಲಾ ಉನ್ನೀಸಾ ಕೋಂ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892558654) IF 27 21/11/2021 24/06/2022 8071.7
ಗುಯಿಲಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಜುಬೇದಾಬಿ ಕೋಂ ದಾದಾಪೀರ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892561696) IF 29 21/11/2021 24/06/2022 7926.1
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ರಮೀಜ ಕೆ ಕೋಂ ಬಾಬುಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892570649) IF 30 21/11/2021 24/06/2022 5618.6
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಬಿಜಾನ್ ಕೋಂ ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892570668) IF 31 21/11/2021 24/06/2022 9526.1
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಬೂನ್ ಕೋಂ ಹೊನ್ನೂರ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892570674) IF 32 21/11/2021 24/06/2022 7804
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892570680) IF 36 21/11/2021 24/06/2022 7940
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಫರಿದಾ ಬೇಗಂ ಕೋಂ ಹೊನ್ನೂರ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892570685) IF 37 23/11/2021 24/06/2022 8157.6
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಕೋಂ ಪ್ರಾಣೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892570735) IF 38 23/11/2021 24/06/2022 5200
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಶೈಲಾ ಕೋಂ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892570736) IF 39 21/11/2021 24/06/2022 5970
ಗಿಡ್ಡೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892571400) IF 40 21/11/2021 24/06/2022 8396.4
ಗಿಡ್ಡೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892571412) IF 41 21/11/2021 24/06/2022 5602
ಗಿಡ್ಡೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೀಳ ಕುಮಾರಿ ಕೋಂ ದೇವರಾಜ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892575142) IF 42 21/11/2021 24/06/2022 8202.2
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಜುಬೇದಾಬಿ ಕೋಂ ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892576576) IF 52 21/11/2021 24/06/2022 8342
ಗುಯಿಲಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892602321) IF 46 23/11/2021 24/06/2022 8087.6
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಬೋವಿಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಷಾ ಕೋಂ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892617927) IF 71 23/11/2021 24/06/2022 28759.2
ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892628967) IF 65 23/11/2021 24/06/2022 6270
ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಗನ್ನಾಥ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042892637483) IF 52 23/11/2021 24/06/2022 5435
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಬೋವಿಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042893108418) IF 69 23/11/2021 24/06/2022 5770
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಂ ನರೇಂದ್ರಬಾಬು ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042893344925) IF 56 23/11/2021 24/06/2022 5435
ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಎಂ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042893345801) IF 57 23/11/2021 24/06/2022 5636
ಯರದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ (ಕೆಂಗಪ್ಪ) ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042893377134) IF 53 31/03/2022 24/06/2022 17388.4
ಯರದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042893382295) IF 44 31/03/2022 24/06/2022 17388.4
ಯರದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042893386671) IF 46 31/03/2022 24/06/2022 17388.4
ಯರದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/IF/93393042893386717) IF 54 31/03/2022 24/06/2022 17388.4
ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲು ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/LD/93393042892026781) LD 4 31/03/2022 24/06/2022 238104
ಬೀ. ಕಾಟನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲು ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/LD/93393042892027542) LD 6 31/03/2022 24/06/2022 239604
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/LD/93393042892211863) LD 42 31/03/2022 24/06/2022 139512.5
    43 31/03/2022 24/06/2022 70000
ಯ-ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/LD/93393042892271087) LD 19 31/03/2022 24/06/2022 196426
ಬೀ ಕಾಟನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/LD/93393042892271707) LD 11 31/03/2022 24/06/2022 160160
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಬೋವಿಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/LD/93393042892273866) LD 40 31/03/2022 24/06/2022 116153
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಬೋವಿಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/LD/93393042892273867) LD 37 31/03/2022 24/06/2022 175034.8
    38 31/03/2022 24/06/2022 61992.6
ಯರದಕಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ - 2 (1510003006/LD/93393042892274447) LD 16 31/03/2022 24/06/2022 194138.3652
ಬೀ.ಕಾಟನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510003006/LD/93393042892274925) LD 10 31/03/2022 24/06/2022 43232
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಬೋವಿಕಾಲೋನಿ ತವಂದಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೈನಾಬಿ ಕೋಂ ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ್ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/RC/93393042892185143) RC 5 31/03/2022 24/06/2022 103705
ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರಗುಂಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/RC/93393042892195493) RC 8 31/03/2022 24/06/2022 117230.4
ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿನಾಗಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 109 ಗೋಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ - 1 (1510003006/RC/93393042892250163) RC 2 08/09/2021 24/06/2022 155099
ಯರದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸೇಗೌಡರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕಪ್ಪೆಚಿಕ್ಕಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ - 2 (1510003006/RC/93393042892250510) RC 49 31/03/2022 24/06/2022 158080
ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಲಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಗ್ ತೆಗೆದು ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1510003006/WC/93393042892198890) WC 7 31/03/2022 24/06/2022 41484
ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಲಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ - 1 (1510003006/WC/93393042892344940) WC 1 08/09/2021 24/06/2022 30400
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510003006/WC/93393042892350540) WC 38 31/03/2022 24/06/2022 114640
ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಲಿಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ - 2 (1510003006/WC/93393042892371108) WC 03 30/03/2022 24/06/2022 36480
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ತೂಬು/ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ - 1 (1510003006/WC/93393042892420333) WC 41 31/03/2022 24/06/2022 117152.4
ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಎನ್ ಹೆಚ್ -4 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಕಡೆ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ನೀರು ಭಾಗ-2 (1510003006/WC/93393042892436307) WC 01 29/03/2022 24/06/2022 128659
Total (In Lakhs.) 32.28
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಬೀರೇನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) (1510003006/AV/3795) AV 105 31/03/2021 24/06/2022 90402
Total (In Lakhs.) 0.9
Expenditure on Material purchased in 2019-2020 but paid in 2022-2023
ಮೇಟಿಕುರ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಗನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003006/RC/93393042892196962) 68 05/10/2019 24/06/2022 119298
Total (In Lakhs.) 1.19
Total (In Lakhs.) 1.19
Grand Total (In Lakhs.) 36.13
Report Completed
Excel View