Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHITRADURGA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಟಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/FP/93393042892285025) FP 125 20/08/2022 16/12/2022 198503.94
    126 20/08/2022 16/12/2022 155260
ಇಕ್ಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510003009/LD/93393042892283589) LD 190 24/08/2022 16/12/2022 249931.4
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಶಾಲೆಯ ಖೋ,ಖೋ ಕಬ್ಬಡಿ,ವಾಲಿಬಾಲ್,ಲಾಗ್ ಜಪ್ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892296858) LD 140 23/08/2022 16/12/2022 241452.0504
    141 23/08/2022 16/12/2022 94584
ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ತಡೆಗೊಂಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892298340) LD 115 20/08/2022 16/12/2022 167422
    185 20/08/2022 16/12/2022 198208.25
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892298576) LD 132 20/08/2022 16/12/2022 173993.19
    133 20/08/2022 16/12/2022 193506.4
ಇಕ್ಕನೂರು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಂದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892300194) LD 128 20/08/2022 16/12/2022 184993.19
    129 20/08/2022 16/12/2022 194236.4
ಇಕ್ಕನೂರು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಂದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892300196) LD 130 20/08/2022 16/12/2022 184993.14
    131 20/08/2022 16/12/2022 194506.4
ಎಣ್ಣೆಗೆರೆ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892302217) LD 144 23/08/2022 16/12/2022 182993.19
    145 23/08/2022 16/12/2022 196633.33
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲಿ ಬಾಲ್ ಅಂಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892302926) LD 118 20/08/2022 16/12/2022 208858.65
    119 20/08/2022 16/12/2022 193320
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಅಂಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892302927) LD 104 20/08/2022 16/12/2022 242650.55
    105 20/08/2022 16/12/2022 230272.8
    106 20/08/2022 16/12/2022 226830
    107 20/08/2022 16/12/2022 58000
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಟೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892302928) LD 108 20/08/2022 16/12/2022 211032.55
    109 20/08/2022 16/12/2022 209400
    111 20/08/2022 16/12/2022 214620.3
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892302931) LD 101 20/08/2022 16/12/2022 203966.82
    102 20/08/2022 16/12/2022 200000
    103 20/08/2022 16/12/2022 242384
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಕವನಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಪಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಕೆ.ಸಿ ರಂಗಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ  (1510003009/RC/93393042892363190) RC 142 23/08/2022 16/12/2022 173218.8
    143 23/08/2022 16/12/2022 146036.28
ಕುಂದಲಗುರ ಲಂಬಾಣಿ ಹಟ್ಟಿ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋರನಕುಂಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/RC/93393042892365207) RC 135 20/08/2022 16/12/2022 193759.8
    136 20/08/2022 16/12/2022 175964.89
ಶಿವನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚಾನಲ್ ನಿಂದ ದಾಸೇಗೌಡ್ರು ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/RC/93393042892367860) RC 116 20/08/2022 16/12/2022 216498.8
    117 20/08/2022 16/12/2022 208900.75
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೇವರ್ಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/RC/93393042892369510) RC 120 20/08/2022 16/12/2022 201228.35
    121 20/08/2022 16/12/2022 209400
    122 20/08/2022 16/12/2022 223388
    123 20/08/2022 16/12/2022 123800
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ತೂಬು/ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಭಾಗ-1 (1510003009/WC/93393042892417554) WC 150 24/08/2022 16/12/2022 144777.968
AJC ತಿಮ್ಲಾಪುರ ಸಣ್ಣಯ್ಯನ ಕಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (13.927515 76.768574) (1510003009/WC/93393042892501730) WC 160 20/08/2022 16/12/2022 64575
AJC ತಿಮ್ಲಾಪುರ ಸಣ್ಣ್ಯಯ್ಯನಕಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (13.926078 76.766617) (1510003009/WC/93393042892501750) WC 161 20/08/2022 16/12/2022 64570
AJC ಕುಂದಲಗುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಅಕ್ಬರ್‌ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಬೋಲ್ಡ್‌ ರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (13.9203180 76741700) (1510003009/WC/93393042892501770) WC 150 20/08/2022 16/12/2022 64804.05
AJC ಕುಂದಲಗುರ ಹುಳಿ ಹಳ್ಳದ ರತ್ನಮ್ಮನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಬೋಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (13.925054 76.726465) (1510003009/WC/93393042892501802) WC 157 20/08/2022 16/12/2022 64950
AJC ಕುಂದಲಗುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (13.918096 76.736666) (1510003009/WC/93393042892501811) WC 151 20/08/2022 16/12/2022 53149.918
AJC ಕುಂದಲಗುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಬೋಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (13.916646 76.73464) (1510003009/WC/93393042892501820) WC 159 20/08/2022 16/12/2022 64950
AJC ಕುಂದಲಗುರ ಗ್ರಾಮದ ಬುಡೇನ್‌ ಸಾಬ್‌ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಬೋಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (13.919877 76.737596) (1510003009/WC/93393042892501823) WC 152 20/08/2022 16/12/2022 64903
AJC ಕುಂದಲಗುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಾರಾಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೋಲ್ಡ್ರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (13.929117 76.735045) (1510003009/WC/93393042892501828) WC 153 20/08/2022 16/12/2022 64950
AJC ಕುಂದಲಗುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (13.915265 76.732935) (1510003009/WC/93393042892501836) WC 154 20/08/2022 16/12/2022 64950
AJC ಕುಂದಲಗುರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಳಿ ಹಳ್ಳದ ಸರದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (13.923035 76.726664) (1510003009/WC/93393042892501840) WC 155 20/08/2022 16/12/2022 64950
AJC ಕುಂದಲಗುರ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಬೋಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (13.922326 76.733914) (1510003009/WC/93393042892501844) WC 156 20/08/2022 16/12/2022 64950
AJC ಕುಂದಲಗುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (13.922062 76727976 (1510003009/WC/93393042892501849) WC 158 20/08/2022 16/12/2022 64550
Total (In Lakhs.) 80.36
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/AV/93393042892297154) AV 55 25/03/2022 24/06/2022 80007.8867
    56 25/03/2022 24/06/2022 219925.6325
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510003009/FP/93393042892196551) FP 101000 13/12/2021 24/06/2022 224655
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-3 (1510003009/FP/93393042892196554) FP 37 31/03/2022 24/06/2022 220658
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-4 (1510003009/FP/93393042892196555) FP 36 31/03/2022 24/06/2022 220658
ಇಕ್ಕನೂರು ಮಾರಕ್ಕನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/FP/93393042892267451) FP 52 08/02/2022 29/04/2022 220167
ಇಕ್ಕನೂರು ಪ್ರಸನ್ನರ ಮನಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/FP/93393042892269791) FP 56 15/02/2022 24/06/2022 219347.6
ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಈರಣ್ಣನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/FP/93393042892269792) FP 53 08/02/2022 29/04/2022 220167
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿದಾನಂದಸ್ವಾಮಿ/ಮಾರಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ (1510003009/IF/93393042892191692) IF 1005 12/12/2021 24/06/2022 23891
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003009/IF/93393042892266154) IF 1006 12/12/2021 24/06/2022 23466
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಥಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ (1510003009/IF/93393042892327723) IF 49 18/03/2022 24/06/2022 20180
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸೇವ್ಯಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/IF/93393042892455348) IF 1001 12/12/2021 24/06/2022 23541
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಂಗನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/IF/93393042892455354) IF 1002 12/12/2021 24/06/2022 23891
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ/ಸಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮನಾಯ್ಕ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/IF/93393042892458780) IF 1003 12/12/2021 24/06/2022 23891
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಮ್ಮ/ಏಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/IF/93393042892529181) IF 03 13/10/2021 29/04/2022 19355
    04 13/10/2021 29/04/2022 4800
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜ/ಏಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/IF/93393042892529192) IF 05 13/10/2021 29/04/2022 20405
    06 13/10/2021 29/04/2022 3594
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಧಪ್ಪ/ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/IF/93393042892529201) IF 01 13/10/2021 29/04/2022 20296
    02 13/10/2021 29/04/2022 3594
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಪ್ಪ/ಪರಸಪ್ಪ ಇವರ ರಿಸನಂ38/6ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು (1510003009/IF/93393042893152884) IF 50 08/02/2022 24/06/2022 15151.6
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪ/ಪರಸಪ್ಪ ಇವರ ರಿಸನಂ38/7ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು (1510003009/IF/93393042893224219) IF 51 08/02/2022 24/06/2022 15151.6
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಹೊಂಬಿನ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಒಕ್ಕಲು ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003009/LD/93393042892028668) LD 1 31/03/2022 24/06/2022 235986
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಶಾಲಾ ಹಿಂಬಾಗ ಒಕ್ಕಲು ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892029342) LD 30 31/03/2022 24/06/2022 237780
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ pwd ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಒಕ್ಕಲು ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003009/LD/93393042892029360) LD 31 31/03/2022 24/06/2022 237786
ಇಕ್ಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510003009/LD/93393042892274399) LD 15 13/12/2021 29/04/2022 223886.548
ಇಕ್ಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510003009/LD/93393042892274400) LD 19 13/12/2021 29/04/2022 187997
    19.1 13/12/2021 29/04/2022 47125
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ) ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510003009/LD/93393042892274401) LD 01 15/02/2022 24/06/2022 230211
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510003009/LD/93393042892274402) LD 54 15/02/2022 24/06/2022 230121
ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಶಾಲೆಗೆ ತಡೆಗೊಂಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510003009/LD/93393042892274642) LD 54 08/02/2022 29/04/2022 232000
ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ತಡೆಗೊಂಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892274647) LD 72 31/03/2022 24/06/2022 231817.6
ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892276689) LD 35 31/03/2022 24/06/2022 231817.6
ಇಕ್ಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ (ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ) ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892277043) LD 55 15/02/2022 24/06/2022 225261
ಇಕ್ಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖೋಖೋ,ಕಬಡ್ಡಿ,ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್,ಹೈಜಂಪ್,ವಾಲಿಬಾರ್ ಆಟದಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದ (1510003009/LD/93393042892279154) LD 73 31/03/2022 24/06/2022 247070
    74 31/03/2022 24/06/2022 5000
ಕುಂದಲಗುರ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡದ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892279656) LD 47 18/03/2022 24/06/2022 231817.6
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖೋ-ಖೋ,ಕಬ್ಬಡಿ, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510003009/LD/93393042892279688) LD 01 31/03/2022 24/06/2022 247070
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892280860) LD 65 31/03/2022 24/06/2022 237501
    66 31/03/2022 24/06/2022 151239
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/LD/93393042892280861) LD 62 31/03/2022 24/06/2022 237501
    63 31/03/2022 24/06/2022 151239
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಖೋಖೋ,ಕಬಡ್ಡಿ,ವಾಲಿಬಾಲ್,ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಆಟದಮೈದಾನ ಅಭಿವ (1510003009/LD/93393042892281007) LD 70 31/03/2022 24/06/2022 247070
    71 31/03/2022 24/06/2022 179364
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ - 1 (1510003009/WC/93393042892371497) WC 20 13/12/2021 29/04/2022 39937
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ - 2 (1510003009/WC/93393042892371499) WC 21 13/12/2021 29/04/2022 47987
Total (In Lakhs.) 64.41
Expenditure on Material purchased in 2019-2020 but paid in 2022-2023
ಮ್ಯಾದನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ/ನಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/IF/93393042892291565) 11 14/02/2020 24/06/2022 17755
ಮ್ಯಾದನಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಭೂತಣ್ಣ/ರಂಗಣ್ಣ ಇವರ ಜಾನುವಾರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003009/IF/93393042892341179) 12 14/02/2020 24/06/2022 21728
Total (In Lakhs.) 0.39
Total (In Lakhs.) 0.39
Grand Total (In Lakhs.) 145.17
Report Completed
Excel View