Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 24, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHITRADURGA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾ೵ರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/LD/93393042892283248) LD 3 24/08/2022 16/12/2022 199915.7
ವಿ.ವಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/LD/93393042892284558) LD 1 24/08/2022 16/12/2022 199764
    2 24/08/2022 16/12/2022 60762.4
ಮೇಕೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/LD/93393042892284661) LD 5 24/08/2022 16/12/2022 199915.7
ಮೇಕೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/LD/93393042892284662) LD 6 24/08/2022 16/12/2022 199915.7
ತಳವಾರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/LD/93393042892285150) LD 18 26/08/2022 16/12/2022 197015.12
ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/LD/93393042892285194) LD 4 24/08/2022 16/12/2022 199915.7
ಭರಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/LD/93393042892287024) LD 10 24/08/2022 16/12/2022 199915.7
ಕಕ್ಕಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/LD/93393042892287025) LD 8 24/08/2022 16/12/2022 199915.7
ವಿವಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾ೵ರಿ ಪದವಿ ಪೂವ೵ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿಮಾ೵ಣ  (1510003017/LD/93393042892288667) LD 07 24/08/2022 16/12/2022 199915.7
ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/RS/93393042892283969) RS 11 24/08/2022 16/12/2022 150754.34
ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/RS/93393042892284600) RS 14 26/08/2022 16/12/2022 134502.24
ವಿ.ವಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/RS/93393042892284878) RS 12 26/08/2022 16/12/2022 150754.34
ಭರಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/RS/93393042892285187) RS 13 26/08/2022 16/12/2022 129479.34
ಎ.ಜೆ.ಸಿ ಯರಕೇ ನಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ ೨೪ ಸಕಾ೯ರಿ ಗೋಮಳದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿಮಾ೯ಣ 13.918037 N 76.53129 (1510003017/WC/93393042892509097) WC 21 26/08/2022 16/12/2022 49203.37
ಎ.ಜೆ.ಸಿ ಯರಕೇ ನಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ ೨೪ ಸಕಾ೯ರಿ ಗೋಮಳದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿಮಾ೯ಣ 13.921092N 76.533899 (1510003017/WC/93393042892509098) WC 17 26/08/2022 16/12/2022 49336.12
ಎ.ಜೆ.ಸಿ.ಯರಕೇನಾಗೆಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಕಮಲಿಬಾಯಿ ಕೊ/ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹ. ಸ. ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿ.13. (1510003017/WC/93393042892509112) WC 16 26/08/2022 16/12/2022 49436.12
ಎ.ಜೆ.ಸಿ ಯರಕೇ ನಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 24 ಸಕಾ೯ರಿ ಗೋಮಳದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿಮಾ೯ಣ 13.919803 76.532564 (1510003017/WC/93393042892509116) WC 19 26/08/2022 16/12/2022 49203.37
Total (In Lakhs.) 26.2
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಭರಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಹೆಚ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಂ ಹೆಚ್ ಕಲ್ಲಣ್ಣ ನವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಶೆಡ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042892507017) IF 08 01/08/2021 24/06/2022 24552.2
ಭರಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042892545601) IF 06 01/08/2021 24/06/2022 9943.5
ಭರಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042892549490) IF 05 01/08/2021 24/06/2022 9943.5
ಭರಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಲ್ಲವೀರಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042892549938) IF 01 01/08/2021 24/06/2022 9943.5
ಭರಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಕೆ ಬಿನ್ ಕಲ್ಲುವೀರಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042892549944) IF 02 01/08/2021 24/06/2022 9943.5
ಭರಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯಣ್ಣ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042892551413) IF 04 01/08/2021 24/06/2022 9943.5
ಭರಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಎನ್ ಕೋಂ ರಂಗನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042892551965) IF 03 01/08/2021 24/06/2022 9443.5
ಭರಮಗಿರಿ ಗ್ರ಻ಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಂ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042892551971) IF 07 01/08/2021 24/06/2022 9943.5
ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ತಂಗವೇಲು ಬಿನ್‌ ಕೊಳಂದಗೌಡರ್‌ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರ ಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042893405558) IF 33 30/03/2022 24/06/2022 20559.3
ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜ್‌ ಬಿನ್‌ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ರವರ ಎರೆ ಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042893405585) IF 32 30/03/2022 24/06/2022 20559.3
ವಿ.ವಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/LD/93393042892284558) LD 1 31/03/2022 24/06/2022 149948.05
ತಳವಾರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/LD/93393042892285150) LD 2 31/03/2022 24/06/2022 120352
ತಳವಾರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸರ್ವ ಋತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510003017/RC/93393042892044845) RC 100 12/12/2021 24/06/2022 136356
ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/RS/93393042892284600) RS 3 31/03/2022 24/06/2022 32723.34
ಬಾಲಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ರಿ.ಸ.ನಂ 26 ರಲ್ಲಿ ಗೋಕಟ್ಟಿ ಹೊಳು ತೆಗೆಯುವುದು (1510003017/WC/93393042892290283) WC 09 01/08/2021 24/06/2022 39440
ವಿ.ವಿ,ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ (ವೆಂಕಟೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ) ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಬೊಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ  (1510003017/WC/93393042892411688) WC 10 01/08/2021 24/06/2022 59977.8978
ವಿ.ವಿ,ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ (ವೆಂಕಟೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ) ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಬೊಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ 1 (1510003017/WC/93393042892411694) WC 11 01/08/2021 24/06/2022 59977.8978
Total (In Lakhs.) 7.34
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಭರಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಆರ್ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042892549479) IF 16 20/09/2020 24/06/2022 9943.5
ಭರಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042892549482) IF 25 15/09/2020 24/06/2022 9943.5
ಭರಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042892549484) IF 13 19/09/2020 24/06/2022 9943.5
ತಳವಾರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042892549505) IF 12 19/09/2020 24/06/2022 9943.5
ಭರಮಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಾನಂದಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042892549973) IF 15 20/09/2020 24/06/2022 9943.5
ತಳವಾರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಕೊಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042892549976) IF 18 20/09/2020 24/06/2022 9943.5
ತಳವಾರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರೀಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042892549977) IF 17 20/09/2020 24/06/2022 9943.5
ತಳವಾರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003017/IF/93393042892551224) IF 14 20/09/2020 24/06/2022 9943.5
ಭರಮಗಿರಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳುತೆಗೆಯುವುದು (1510003017/WC/93393042892278477) WC 02 10/09/2020 24/06/2022 37025
Total (In Lakhs.) 1.17
Expenditure on Material purchased in 2019-2020 but paid in 2022-2023
ಕಕ್ಕಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೂತಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಸರ್ವ ಋತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510003017/RC/93393042892045052) 511 01/04/2019 24/06/2022 82052
Total (In Lakhs.) 0.82
Total (In Lakhs.) 0.82
Grand Total (In Lakhs.) 35.52
Report Completed
Excel View