Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHITRADURGA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ( ಎಸ್ ಸಿ )ತೊಳಸಮ್ಮ ಕೊಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892516052) IF 101 15/05/2021 24/06/2022 22870
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ನೆತ್ರಾವತಿ ಕೊಂ ವಿರೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892545102) IF 24 12/11/2021 24/06/2022 8076.72
ರಂಗೇನಹಲ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ ಕೊಂ ಮಾರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892545105) IF 12 31/03/2022 24/06/2022 7647.52
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892548886) IF 14 12/11/2021 24/06/2022 8364.11
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕವಿತ ಕೊಂ ಕುಮಾರ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892550056) IF 20 31/03/2022 24/06/2022 8024.92
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892550071) IF 15 12/11/2021 24/06/2022 8403.05
ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕೊಂ ಜುಂಜಯ್ಯ ಿವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892551432) IF 24 31/03/2022 24/06/2022 8184.32
ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಮರುಕುಂಟಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892552431) IF 22 12/11/2021 24/06/2022 8403.12
ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಕೊಂ ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892554620) IF 31 31/03/2022 24/06/2022 8336.73
ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಲ ಕೊಂ ಜಯರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892554634) IF 5 06/11/2021 24/06/2022 6688.21
ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಾಯಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892554869) IF 23 12/11/2021 24/06/2022 8430.67
ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದುರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892554875) IF 17 12/11/2021 24/06/2022 8434.32
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನೀತ ಆರ್ ಕೊಂ ರಮೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892570501) IF 102 15/05/2021 24/06/2022 5075
ಬಿದರಕೆರೆ ಸಣ್ಣಹನುಮಕ್ಕ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಮಸಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892620887) IF 100 15/05/2021 24/06/2022 12865
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1510003022/IF/93393042892626576) IF 10 11/11/2021 24/06/2022 9070
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಕೊಂ ಚಲ್ಮೇಶ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892771480) IF 7 06/11/2021 24/06/2022 5981.56
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಕೊಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892771525) IF 3 06/11/2021 24/06/2022 5965.27
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಮ್ಮ ಕೊಂ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ರಿಸನಂ 68/2 ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಾಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042892845383) IF 33 31/03/2022 24/06/2022 9040
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಲೇ ರಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿನಾಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1510003022/IF/93393042892845758) IF 37 31/03/2022 24/06/2022 9040
ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಪಿ ರಾಜಶೇಖರ ಬಿನ್ ವಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಇವರ ರಿಸನಂ 85/1 ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042893008030) IF 55 31/03/2022 24/06/2022 9040
ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಮ ಚನ್ನಕೇಶವ ರಿಸನಂ 215/2 ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಾಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1510003022/IF/93393042893008195) IF 58 31/03/2022 24/06/2022 9040
ಶಿಡ್ಲಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಈರಣ್ಣ ಬನ್ ಬೀರಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042893048024) IF 36 31/03/2022 24/06/2022 7766.37
ಶಿಡ್ಲಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬೀರಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ರಿಸನಂ 36/6 ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042893124280) IF 34 31/03/2022 24/06/2022 9040
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ರಿಸನಂ 47/2 ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಾಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042893124652) IF 52 31/03/2022 24/06/2022 9040
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಟಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ರಿಸನಂ 58/3ಪಿ1 ರಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಸಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042893147551) IF 51 31/03/2022 24/06/2022 7670
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡೀರಪ್ಪ ರಿಸನಂ 69 ರಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042893233022) IF 54 31/03/2022 24/06/2022 7940
ಶಿಡ್ಲಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತವೀರಮ್ಮ ಕೊಂ ವೀರಣ್ಣ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳುಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510003022/IF/93393042893358862) IF 45 31/03/2022 24/06/2022 16384.15
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಮ್ಮ ಕೊಂ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ರಿಸನಂ 68/2 ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042893358891) IF 19 31/03/2022 24/06/2022 14358.56
ಶಿಡ್ಲಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನಪ್ಪ ವಿ ಬಿನ್ ವೀರಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042893371269) IF 13 31/03/2022 24/06/2022 16384.15
ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರ ಬಿನ್ ಪುಡ್ಡಪ್ಪ ರಿಸನಂ 85/1 ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042893438920) IF 27 31/03/2022 24/06/2022 6432
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುತೇಜ ಬಿ ಬಿನ್ ಆರ್ ಬಿ ಬುಡೇನ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042893440370) IF 46 31/03/2022 24/06/2022 16647.86
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಎ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಐಯಣ್ಣ ಇವರ ರಿಸನಂ 92/2 ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/IF/93393042893440446) IF 18 31/03/2022 24/06/2022 13451.02
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೊಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಗೆ ಹಿಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510003022/IF/93393042893589594) IF 29 31/03/2022 24/06/2022 6701
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾ ಭಾಗ 1 (1510003022/LD/93393042892026778) LD 2 31/03/2022 24/06/2022 189162
    3 31/03/2022 24/06/2022 179260
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510003022/LD/93393042892026892) LD 5 31/03/2022 24/06/2022 193312
    6 31/03/2022 24/06/2022 157000
ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ//ಕಿ//ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/LD/93393042892272550) LD 10 07/01/2022 24/06/2022 58465.7
    9 07/01/2022 24/06/2022 51722.96
ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಟ್ಟಿರುದ್ರಪ್ಪರನ ಹೊಲದಿಂದ ಹುಲಿ ಕುಂಟೆ ಗಡಿವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510003022/RC/93393042892038650) RC 10 31/03/2022 24/06/2022 117829
ಬಿದರಕೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಜಗ್ಗಬೋರ್ ನಿಂದ ಕಲಿತಮ್ಮ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003022/RC/93393042892196571) RC 1052 31/03/2022 24/06/2022 215168
    1053 31/03/2022 24/06/2022 184427
ಚಿತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಬಾಗದ ಗೊಮಾಳದಲ್ಲಿ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಹೋಳೆತ್ತುವುದು ಬಾಗ-1 (1510003022/WC/93393042892262254) WC 103 15/05/2021 24/06/2022 83600
Total (In Lakhs.) 17.49
Grand Total (In Lakhs.) 17.49
Report Completed
Excel View