Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHITRADURGA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ದಿಂಡಾವರ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/AV/93393042892298664) AV 51 01/07/2022 16/12/2022 235657.6
ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/AV/93393042892298964) AV 38 01/07/2022 16/12/2022 244657.6
ಲಾಯರದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/AV/93393042892298965) AV 35 23/08/2022 16/12/2022 237322
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬೇವಿನಾಳಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892598935) IF 39 01/07/2022 16/12/2022 30685
ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಬೀವುಲ್ಲಾರವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗೌಡನ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ (1510003024/WC/93393042892390102) WC 26 22/08/2022 16/12/2022 83165
ದಿಂಡಾವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ನಂ 8/4ರಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್ ಬೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/WC/93393042892488931) WC 37 23/08/2022 16/12/2022 52776.0016
ದಿಂಡಾವರ ಬಡಕಟ್ಟೆ ಕಣಿವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ನಂ 8/4ರಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್ ಬೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/WC/93393042892488934) WC 36 23/08/2022 16/12/2022 52776.1242
Total (In Lakhs.) 9.37
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಪಿಲಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿರಿಯಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003024/FP/93393042892191455) FP 31 31/03/2022 24/06/2022 238135.4
ವೀರವ್ವನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಕೋಂ ರಂಗನಾಥ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892550650) IF 30 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ವೀರವ್ವನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892550654) IF 34 06/11/2021 29/04/2022 7624
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಭೂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892557968) IF 30 28/10/2021 29/04/2022 8065.5
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ(ಸೋಕ್ ಪಿಟ್)ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892562944) IF 35 06/11/2021 29/04/2022 5250
ಬಾಲದೇವರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ(ಸೋಕ್ ಪಿಟ್)ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892562952) IF 36 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892565710) IF 32 28/10/2021 29/04/2022 8065.5
ಬಾಲದೇವರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892565715) IF 37 06/11/2021 29/04/2022 8065.59
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892565734) IF 57 06/11/2021 29/04/2022 8065.59
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವಮ್ಮ ಕೋಂ ಧನಂಜಯ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892565786) IF 50 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರಧ.ಕೆ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568833) IF 33 28/10/2021 29/04/2022 8066
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮದಾಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568885) IF 27 28/10/2021 29/04/2022 8065.5
ಬಾಲದೇವರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಕರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568892) IF 38 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568910) IF 52 06/11/2021 29/04/2022 8065.59
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568911) IF 53 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568914) IF 28 28/10/2021 29/04/2022 8065.5
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ತಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568918) IF 51 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಚೈತ್ರ ಕೋಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568928) IF 29 28/10/2021 29/04/2022 8065.5
ದಿಂಡಾವರ ಭೋವಿಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಾಭೋವಿ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568931) IF 54 06/11/2021 29/04/2022 8065.59
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568936) IF 55 06/11/2021 29/04/2022 8065.59
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568944) IF 56 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪ ಕೋಂ ಜಯಕುಮಾರ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568956) IF 31 28/10/2021 29/04/2022 8065.5
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಸಿಂಧು ಕೋಂ ಪರಮೇಶ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568962) IF 31 06/11/2021 29/04/2022 8065
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568965) IF 58 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ಕೊಟ್ಟಿಗೇರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಕೋಂ ರಂಗೇಗೌಡ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568973) IF 32 06/11/2021 29/04/2022 8065
ಕೊಟ್ಟಿಗೇರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೋಂ ಡಿ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568979) IF 39 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568983) IF 33 06/11/2021 29/04/2022 7255
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568988) IF 59 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ಜುಂಜಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿತ್ತಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/IF/93393042892568991) IF 40 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಣ ಇವರ ರಿಸನಂ 16/7ರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003024/IF/93393042893246402) IF 72 24/12/2021 24/06/2022 20035
ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ರಿಸನಂ 15ರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003024/IF/93393042893246440) IF 75 24/12/2021 24/06/2022 20035
ದಿಂಡಾವರ ಭೋವಿಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಬೋವಿ ಇವರ ರಿಸನಂ 90ರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವು (1510003024/IF/93393042893246683) IF 74 24/12/2021 24/06/2022 19455
ದಿಂಡಾವರ ಭೋವಿಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಾಬೋವಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ರಿಸನಂ 34ರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡು (1510003024/IF/93393042893294250) IF 73 24/12/2021 24/06/2022 17762
ದಿಂಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಭೈಲಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಣ್ಣ ಇವರರಿಸನಂ 18ರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1510003024/IF/93393042893294578) IF 71 24/12/2021 24/06/2022 17762
ದಿಂಡಾವರ ಭೋವಿಕಾಲೋನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಸಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/LD/93393042892026818) LD 33 31/03/2022 24/06/2022 179345
ದಿಂಡಾವರ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪನಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RC/93393042892179895) RC 32 31/03/2022 24/06/2022 239974.4
ಕೊಟ್ಟಿಗೇರಹಟ್ಟಿ ರಾಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗನಾಥ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ,ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RC/93393042892185097) RC 30 31/03/2022 24/06/2022 248725
ಕೊಟ್ಟಿಗೇರಹಟ್ಟಿ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ,ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RC/93393042892185098) RC 28 31/03/2022 24/06/2022 248725
ಸೂರಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪನಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ,ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RC/93393042892186360) RC 26 31/03/2022 24/06/2022 246210
ಸೂರಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ,ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (1510003024/RC/93393042892186365) RC 25 31/03/2022 24/06/2022 246210
ದುಗ್ಗಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಡಿ.ಕೆ .ಚಿತ್ತಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ,ಸಿ,ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RC/93393042892195268) RC 37 31/03/2022 24/06/2022 200632
ದಿಂಡಾವರ ಹೊಸೂರು ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ,ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RC/93393042892195521) RC 34 31/03/2022 24/06/2022 187525
ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಗುರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RS/93393042892264955) RS 47 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RS/93393042892264957) RS 41 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RS/93393042892264960) RS 48 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RS/93393042892264961) RS 49 06/11/2021 29/04/2022 8065.59
ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ರಾಜಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RS/93393042892264962) RS 42 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RS/93393042892264963) RS 43 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಕದುರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RS/93393042892264964) RS 44 06/11/2021 29/04/2022 8066.09
ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RS/93393042892264965) RS 26 28/10/2021 29/04/2022 8065.5
ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RS/93393042892264971) RS 25 28/10/2021 29/04/2022 8066.09
ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RS/93393042892264978) RS 45 06/11/2021 29/04/2022 8065.59
ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003024/RS/93393042892264981) RS 46 06/11/2021 29/04/2022 8065.59
Total (In Lakhs.) 24.41
Grand Total (In Lakhs.) 33.78
Report Completed
Excel View