Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHITRADURGA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಹೊ ಗ್ರಾ ಟಿ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಎಮ್ ಈರಣ್ಣ ಮನೆಯ ಹಿತ್ರೆತಲಿನಲ್ಲಿ ಎ ಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003025/IF/93393042893482211) IF 201 16/05/2022 24/06/2022 16201.2
Total (In Lakhs.) 0.16
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಖಂ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ (ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ) ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003025/IF/93393042892561936) IF 1 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಖಂ ಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಣ್ಣ ಿವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್(ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ)ನಿರ್ಮಾಣ (1510003025/IF/93393042892572161) IF 2 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಖಂ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಇಮ ಕೋಂ ಎಸ್ವ ಈರಣ್ಣ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್(ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ)ನಿರ್ಮಾಣ (1510003025/IF/93393042892572210) IF 3 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಬಿ ಕೆ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯಣ್ಣ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್(ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ)ನಿರ್ಮಾಣ (1510003025/IF/93393042892572231) IF 4 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಖಂ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಜಿ ತಿಮ್ಮರಾಯ ಬಿನ್ ಕೆ ಎನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್(ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ)ನಿರ್ಮಾಣ (1510003025/IF/93393042892572256) IF 5 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಖಂಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಈ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆ ಈ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್(ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ)ನಿರ್ಮಾಣ (1510003025/IF/93393042892572268) IF 6 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಹೋಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್(ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ)ನಿರ್ಮಾಣ (1510003025/IF/93393042892572278) IF 7 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಖಂ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಪಿ ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್(ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ)ನಿರ್ಮಾಣ (1510003025/IF/93393042892572280) IF 8 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಬಿ ಕೆ ಹಟ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿ ಕೋಂ ಸಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್(ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ)ನಿರ್ಮಾಣ (1510003025/IF/93393042892572284) IF 9 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಬಿ ಕೆ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗನಾಥ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ (ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ) ನಿರ್ಮಾಣ (1510003025/IF/93393042892574788) IF 20 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಬಿ ಕೆ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೆಂಕಿಕಾಟಪ್ಪ ಿವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್(ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ) ನಿರ್ಮಾಣ (1510003025/IF/93393042892596114) IF 10 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಬಿ ಕೆ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿದಾನಂದ ಿವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್(ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ) ನಿರ್ಮಾಣ (1510003025/IF/93393042892596115) IF 11 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇವರ ರಿ ಸ ನಂ 117/2ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892611329) IF 224 30/09/2021 29/04/2022 8440
ಖಂ ಗ್ರಾ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ರಿ ಸ ನಂ 201/10ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892623132) IF 225 30/09/2021 29/04/2022 8440
ಹೊ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ರಿ ಸ ನಂ 122 ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892636757) IF 201 08/12/2021 29/04/2022 8440
ಖಂ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನ್ನಪ್ಪ ರಿ ಸ ನಂ87ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892636977) IF 209 08/12/2021 29/04/2022 8440
ಖಂ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರಿ ಸ ನಂ169ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892637023) IF 210 08/12/2021 29/04/2022 8539.99
ಖಂ ಗ್ರಾ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಬಿನ್ ಮೂಡ್ಲಪ್ಪ ರಿ ಸ ನಂ 184/ಪಿ2ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892641960) IF 220 30/09/2021 29/04/2022 8539.99
ಹೊ ಗ್ರಾ ಹೆಚ್ ಈ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ ರಿ ಸ ನಂ 87/3ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892641988) IF 202 08/12/2021 29/04/2022 8440
ಹೊ ಗ್ರಾ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಲ್ದಪ್ಪ ರಿ ಸ ನಂ 62/4ರಲ್ಲಿ ರಿ ಸ ನಂ 62/4ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892755213) IF 205 08/12/2021 29/04/2022 8440
ಖಂ ಪಾ ಗ್ರಾ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜುಂಜಣ್ಣ ರಿ ಸ ನಂ 147/4ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892767471) IF 207 08/12/2021 29/04/2022 8440
ಖಂ ಗ್ರಾ ಡಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಲೇ//ದಾಸಪ್ಪ ರಿ ಸ ನಂ 201/10ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892767743) IF 218 30/09/2021 29/04/2022 8539.99
ಹೊಸಕೆರೆ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ರಿ ಸ ನಂ 714/3ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892775544) IF 223 30/09/2021 29/04/2022 8440
ಖಂ ಗ್ರಾ ಲಿಂಗರಾಜು ಈ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ರಿ ಸ ನಂ 203/3ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892837586) IF 222 30/09/2021 29/04/2022 8539.99
ಖಂ ಗ್ರಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ರಿ ಸ ನಂ 236ರಲ್ಲಿ (ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್)ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1510003025/IF/93393042892875338) IF 214 08/12/2021 29/04/2022 23297.2442
ಖಂ ಗ್ರಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ರಿ ಸ ನಂ 5/8ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892906883) IF 212 08/12/2021 29/04/2022 6079.99
ಖಂ ಗ್ರಾ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಿ ಸ ನಂ 271/1ರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892946882) IF 221 30/09/2021 29/04/2022 8539.99
ಹೊ ಗ್ರಾ ನಿಖಿಲ್ ಗೌಡ ಜೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಜಯಣ್ಣ ರಿ ಸ ನಂ 656/4ರಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892949126) IF 203 08/12/2021 29/04/2022 7839.86
ಹೊ ಗ್ರಾ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ರಿ ಸ ನಂ 657ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892949127) IF 206 08/12/2021 29/04/2022 8440
ಹೊ ಗ್ರಾ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ರಿ ಸ ನಂ 58ರಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892971901) IF 204 08/12/2021 29/04/2022 7839.86
ಖಂ ಗ್ರಾ ಷಪಿವುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಮೋದಿನ್ ಸಾಬ್ ರಿ ಸ ನಂ 88ರಲ್ಲಿ (ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್) ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1510003025/IF/93393042893024194) IF 215 08/12/2021 29/04/2022 22553.2296
ಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಾರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003025/LD/9447705789869) LD 506 31/03/2022 24/06/2022 105600
    507 31/03/2022 24/06/2022 229240
ಖಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರ಻ಮದ ಕೆ.ಜಿ.ಬಸವರಾಜು ಜಮೀನಿನಿಂದ ಎಸಿ ಈರಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510003025/RC/93393042892043456) RC 509 31/03/2022 24/06/2022 149136
ಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೇಷಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾನ (1510003025/RC/93393042892044125) RC 504 31/03/2022 24/06/2022 236592
ಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ದ ಹೊನ್ನಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಈರಣ್ಣನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003025/RC/93393042892178547) RC 501 31/03/2022 24/06/2022 182993
ಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ೀರಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ಚಿರುಪ್ತಾಳಪ್ಪನ ತೋಟದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003025/RC/93393042892178805) RC 502 31/03/2022 24/06/2022 154183
    503 31/03/2022 24/06/2022 142951
ಖಂ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಣ್ಣ ಎಂ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ (ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ) ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003025/RS/93393042892265658) RS 12 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಖಂ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಎಂ ದಾಸರಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ (ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ) ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003025/RS/93393042892265674) RS 13 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಖಂ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಆಲಗುಂಡಜ್ಜರ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ (ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ) ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003025/RS/93393042892265701) RS 14 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಖಂ ಗ್ರಾಮದ ಪೆನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ//ಹನುಮಂತರಾಯ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ (ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ) ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003025/RS/93393042892265712) RS 15 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಖಂ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡ್ಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೆಲ್ಲದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ (ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ) ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003025/RS/93393042892265713) RS 16 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಖಂ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಂಜುಳ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ (ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ) ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003025/RS/93393042892265717) RS 17 06/11/2021 29/04/2022 6373
ಖಂ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ (ಬಚ್ಚಲು ಗುಂಡಿ) ನಿರ್ಮಾಣ. (1510003025/RS/93393042892265718) RS 18 06/11/2021 29/04/2022 6373
Total (In Lakhs.) 15.08
Expenditure on Material purchased in 2019-2020 but paid in 2022-2023
ಖಂ//ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003025/IF/93393042892308755) 152 18/02/2020 24/06/2022 24260
ಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ರಿ ಸ ನಂ 167ರಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892314715) 110 07/02/2020 24/06/2022 39628
ಹೊ ಪಾ// ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ರಿ ಸ ನಂ 117 ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಸಿ ನಟಿ (1510003025/IF/93393042892325133) 106 07/02/2020 24/06/2022 19860
ಖಂ.ಪಾ//ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಉದ್ದಪ್ಪ ರಿ ಸ ನಂ 133ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಸಿ ನಾಟಿ (1510003025/IF/93393042892325152) 108 07/02/2020 24/06/2022 19630
Total (In Lakhs.) 1.03
Total (In Lakhs.) 1.03
Grand Total (In Lakhs.) 16.28
Report Completed
Excel View