Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHITRADURGA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
2022-23 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂತಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾ (1510003031/FP/93393042892289490) FP 31 22/08/2022 16/12/2022 78094.24
2021-22 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನನಾಯಕಿ ಕೋಂ ವೀರೇಂದ್ರಸಿಂಹ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042893236982) IF 04 08/07/2022 16/12/2022 20443.26
2021-22 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ವೀರನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042893236986) IF 03 08/07/2022 16/12/2022 18235.64
2021-22 ಗುಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042893236992) IF 02 08/07/2022 16/12/2022 20472.92
2021-22 ಗುಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042893243712) IF 05 08/07/2022 16/12/2022 20472.92
2021-22 ಗುಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಪತಿಯಣ್ಣನವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042893359292) IF 06 08/07/2022 16/12/2022 18294.96
2021-22 ಗುಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ಶಶಿಧರ ಬಿನ್ ಭೀಮಾಬೋವಿ ರವರ ರೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042893359369) IF 07 08/07/2022 16/12/2022 18294.96
2021-22 ಗುಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಭೀಮಾಬೋವಿ ರವರ ರೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042893359606) IF 09 08/07/2022 16/12/2022 18680.54
2021-22 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಕೋಡಿರಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042893466595) IF 10 08/07/2022 16/12/2022 16456.04
2021-22 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೋಡಿರಂಗಪ್ಪ ರವರ ರಿಸನಂ.148/8ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾ (1510003031/IF/93393042893466690) IF 11 08/07/2022 16/12/2022 16456.04
2021-22 ಮುದಿಯಪ್ಪನಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042893476718) IF 13 08/07/2022 16/12/2022 20680.54
2021-22 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಮರಡಿರಂಗಪ್ಪ ರವರ ರೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042893479216) IF 12 08/07/2022 16/12/2022 16423
2021-22 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/LD/93393042892281015) LD 34 01/07/2022 16/12/2022 156876.6
    35 01/07/2022 16/12/2022 173690
2021-22 ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/LD/93393042892281215) LD 23 22/08/2022 16/12/2022 184586
    25 22/08/2022 16/12/2022 149362.2
2021-22 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/LD/93393042892281492) LD 26 22/08/2022 16/12/2022 180067
    27 22/08/2022 16/12/2022 152946
2021-22 ಕಪಿಲೇಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/LD/93393042892281496) LD 28 22/08/2022 16/12/2022 213108.8
    30 22/08/2022 16/12/2022 75322.62
2022-23 ಚನ್ನಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/LD/93393042892301752) LD 32 22/08/2022 16/12/2022 218748.424
    33 22/08/2022 16/12/2022 104088.81
Total (In Lakhs.) 18.92
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗುಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510003031/DP/93393042892251723) DP 52 08/09/2021 24/06/2022 12650
2018-19 ಚನ್ನಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಭೂತಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/FP/93393042892193793) FP 07 31/03/2022 24/06/2022 121485
2018-19 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಸೇತುವೆವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/FP/93393042892193800) FP 8 31/03/2022 24/06/2022 118164.8
2018-19 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಟ್ಟಿನಗಿರಣಿ ಜಡಿಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸೇತುವೆವರಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/FP/93393042892195944) FP 06 31/03/2022 24/06/2022 157474.4
2018-19 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕರಿಯಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/FP/93393042892196385) FP 9 31/03/2022 24/06/2022 225468
2017-18-ಗುಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೇಕೆ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892155483) IF 14 31/03/2022 24/06/2022 20390
2019-20 ಕಪಿಲೇಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮೈಗಪ್ಪ ರಿಸನಂ.11/2ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾನ (1510003031/IF/93393042892444368) IF 01 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಜಡಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರವರ ರಿಸನಂ.108/2ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892485769) IF 14 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ದ್ಯಾವರಪ್ಪ ರವರ ರಿಸನಂ.157/3ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892487579) IF 15 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಮುದಿಯ್ಪಪ್ನಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೋಂ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892488148) IF 02 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಮುದಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ರಿಸನಂ.167ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892490341) IF 03 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ರವರ ರಿಸನಂ.200/1ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892490351) IF 16 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿನ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892497819) IF 17 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಕಪಿಲೇಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ವೀರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಿಂಗಣ್ಣ ರಿಸನಂ.6/2 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892498307) IF 18 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಕಪಿಲೇಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗಣ್ಣ ರಿಸನಂ.6/6ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892498314) IF 19 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಲ ಕೋಂ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892500107) IF 04 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಈರಬೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892500116) IF 05 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892500134) IF 06 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಲಿಂಗಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892506229) IF 20 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಟಿ ರಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪನಾಯಕ ಇವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892508770) IF 13 31/03/2022 24/06/2022 18720
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೂಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿರೀತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರಿಸನ0 91/9 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510003031/IF/93393042892516424) IF 07 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892517034) IF 47 08/09/2021 24/06/2022 22756
2020-21 ಗುಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೊಂ ರಂಗಪ್ಪ ರಿಸನಂ.26ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892518748) IF 08 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮೈಗಣ್ಣ ರಿಸನಂ.34ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892521540) IF 09 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮೈಗಫ್ಪ ರಿಸನಂ.34ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892533927) IF 10 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದೇಶ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892551457) IF 31 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892551458) IF 27 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಫ್ ಉನ್ನಿಸಾ ಕೋಂ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ರವರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892551462) IF 30 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892551468) IF 33 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೋಕೇಶ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892551469) IF 32 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ನಾಗಜ್ಜನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಬೋವಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892554017) IF 8 02/09/2021 24/06/2022 7759.4
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಡಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892554021) IF 40 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಡಿತಿಮ್ಮಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892554684) IF 10 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಿತ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮರಾಯ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892561028) IF 14 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಿಂಗಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892569006) IF 42 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತ ಕೋಂ ಪ್ರಭಾಕರ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892571422) IF 15 08/09/2021 24/06/2022 7864.4
2020-21 ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಾಂತರಾಜ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892571436) IF 16 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಎ.ರವಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892571438) IF 17 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೂಡಲಗಿರಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892571443) IF 18 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಅಲ್ಕುರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892571445) IF 23 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಲ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892583178) IF 24 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಯಕ್ಕ ಕೋಂ ನಿಂಗಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892600257) IF 41 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂಪುಕುಮಾರಿ ಕೋಂ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ರವರ ರಿಸನಂ.173/1ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892600996) IF 11 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892609087) IF 43 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೋಂ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892611862) IF 25 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಲಿಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಪಾತಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892612229) IF 45 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892620075) IF 11 08/09/2021 24/06/2022 7915.4
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೀರಿಶ್ ಬಿನ್ ವೀರಣ್ಣ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892624967) IF 26 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಲ ಬಿನ್ ನಿಂಗಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892627689) IF 12 05/04/2021 24/06/2022 2000
2020-21 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗಣ್ದ ರವರ ಜಮೀನಿನನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892627693) IF 13 05/04/2021 24/06/2022 2000
2021-22 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892676842) IF 19 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2021-22 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಂ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892712684) IF 12 08/09/2021 24/06/2022 7864.4
2021-22 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಡಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕುಂಟಿರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042892942256) IF 22 08/09/2021 24/06/2022 7914.4
2021-22 ನಾಗಜ್ಜನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/IF/93393042893243617) IF 50 08/09/2021 24/06/2022 20602.44
2018-19 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ತಡೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/LD/93393042892026563) LD 10 31/03/2022 24/06/2022 118666
2018-19 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ತಡೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಗ-1 (1510003031/LD/93393042892026568) LD 11 31/03/2022 24/06/2022 120122.8
2017-18 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಡಿಕರಿಯಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗಪ್ಪರ ಕರಿಯಣ್ಣನ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/RC/93393042892044012) RC 04 31/03/2022 24/06/2022 81302
2018-19 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರ ರೊಪ್ಪದಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದ ವೆರಗೆ ಮೇಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/RC/93393042892046524) RC 01 31/03/2022 24/06/2022 74266.12
2018-19 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್.ಟಿ.ರಂಗನಾಯಕನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510003031/RC/93393042892184513) RC 02 31/03/2022 24/06/2022 118989.5
2018-19 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆದಾರಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510003031/RC/93393042892184552) RC 03 31/03/2022 24/06/2022 117716.12
2018-19 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದನಾಯಕನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗಾವಜ್ಜನ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ಮೇಟ್ಲೀಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510003031/RC/93393042892200508) RC 5 31/03/2022 24/06/2022 111680
ಹಿರಿಯೂರು-ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510003031/RC/93393042892292261) RC 6 02/09/2021 24/06/2022 203830
2021-22 ಹಿರಿಯೂರು-ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510003031/RC/93393042892292262) RC 7 02/09/2021 24/06/2022 173218
2021-22 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಲ್ಯಾಣಿಭಾವಿ ಪುನಶ್ವೇತನ (1510003031/WC/93393042892334158) WC 3 02/09/2021 24/06/2022 199977
2021-22 ಹರ್ತಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭಾವಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಭಾಗ-01 (1510003031/WC/93393042892335139) WC 2 05/09/2021 24/06/2022 199919
2021-22 ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಡಸಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭಾವಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ (1510003031/WC/93393042892352532) WC 1 02/09/2021 24/06/2022 198825.4
Total (In Lakhs.) 26.74
Grand Total (In Lakhs.) 45.66
Report Completed
Excel View