Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHITRADURGA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೂಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042893963012) IF 01 15/10/2022 16/12/2022 7948.5825
ಚನ್ನಿಗ ಸ್ವಾಮಿಸಮುಧಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಹೈಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/LD/93393042892299283) LD 05 15/10/2022 16/12/2022 47520.76
ಗೌರಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೇಘನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ (1510006003/RC/93393042892361006) RC 49 24/08/2022 16/12/2022 163039.55
ಸುರೇಶ ಜಮಮೀನಿನಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡದ ವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892361008) RC 48 24/08/2022 16/12/2022 197780.0701
ದೇವರಮನೆ ಓಬಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892361942) RC 44 29/12/2022 27/02/2023 55860
    47 24/08/2022 16/12/2022 87712.028
ಆಜಿನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾಮದಿಂದ ಸಮಾಧಿ ಭಾವಿವವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892361976) RC 11 15/10/2022 16/12/2022 97904.0983
ಸಮಾಧಿಭಾವಿಯಿಂದ ಗೋನಭಾವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892361981) RC 08 15/10/2022 16/12/2022 34425.19
    09 15/10/2022 16/12/2022 85337.736
    10 15/10/2022 16/12/2022 11428.8
ಗುಮ್ಮಗಟ್ಟೆ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892361982) RC 12 15/10/2022 16/12/2022 66271.1812
    13 15/10/2022 16/12/2022 84095.729
ತಿಮ್ಮಮ್ಮಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892365395) RC 15 15/10/2022 16/12/2022 92026.092
ದಾಸರ ಬೋರಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪಾಲಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ  (1510006003/RC/93393042892365539) RC 19 15/10/2022 16/12/2022 56908.2675
    20 15/10/2022 16/12/2022 99631.8056
ನಾಗರಾಜ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬೋರಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ (1510006003/RC/93393042892365545) RC 21 15/10/2022 16/12/2022 47143.99
    22 15/10/2022 16/12/2022 94594.45
ಬೋಸನಾರಹಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಪಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನಂದ ಓಬಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892365549) RC 17 15/10/2022 16/12/2022 31028.9351
    18 15/10/2022 16/12/2022 98178.48
    27 29/12/2022 27/02/2023 8095.4
    40 29/12/2022 27/02/2023 41522.254
ಉಡೇವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಯಿಂದ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892374393) RC 02 15/10/2022 16/12/2022 94389.595
    03 15/10/2022 16/12/2022 83589.4775
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892312237) WC 13 01/07/2022 16/12/2022 34571.55
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಕ್ಕ ಕೋಂ ಮಾರಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್‌ ‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892316500) WC 1 24/08/2022 16/12/2022 43303.2
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892408392) WC 12 01/07/2022 16/12/2022 42660.672
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾ (1510006003/WC/93393042892408400) WC 11 01/07/2022 16/12/2022 46632.45
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಡ್ಲತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892477764) WC 41 24/08/2022 16/12/2022 13562
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಡ್ಲ ಪಾಲಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892477766) WC 06 15/10/2022 16/12/2022 33050.5
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಡ್ಲ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892477768) WC 07 15/10/2022 16/12/2022 25795.35
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892477770) WC 42 24/08/2022 16/12/2022 12343.5
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892477777) WC 1 22/08/2022 16/12/2022 54569
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892477782) WC 2 22/08/2022 16/12/2022 54596.812
ಕರಡಿ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892485718) WC 40 24/08/2022 16/12/2022 44265.956
ರಿಸನಂ 74ರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892485719) WC 43 24/08/2022 16/12/2022 16708.66
ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892485741) WC 44 24/08/2022 16/12/2022 16708.98
ತಳುಕಿನ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892487632) WC 3 22/08/2022 16/12/2022 54883.812
ಕೆಂಗೋಬಯ್ಯಬನಟ್ಟಿ ಯರ್ರಿಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892487636) WC 4 22/08/2022 16/12/2022 54596.812
ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892494022) WC 22 29/12/2022 27/02/2023 33791.11
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892494041) WC 24 29/12/2022 27/02/2023 29043.85
ಜೆ ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರ ಜಮೀನನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892494305) WC 36 23/08/2022 16/12/2022 54494.83
ಮಲ್ಲಮ್ಮ 382ರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892494331) WC 33 23/08/2022 16/12/2022 54348.16
ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892494337) WC 34 23/08/2022 16/12/2022 54678.76
ಪೈತೋಟ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892494721) WC 06 29/12/2022 27/02/2023 44169.3
    07 29/12/2022 27/02/2023 8999.91
ಕಮಲಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892494728) WC 16 29/12/2022 27/02/2023 55350.41
    17 29/12/2022 27/02/2023 2333.31
ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892494736) WC 10 29/12/2022 27/02/2023 55350.41
ಜಿ ಬೋರಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892494741) WC 12 29/12/2022 27/02/2023 55350.41
    13 29/12/2022 27/02/2023 2333.31
ದಾಸರಯ್ಯ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892494748) WC 02 29/12/2022 27/02/2023 44169.3
    03 29/12/2022 27/02/2023 8999.91
ಪೈತೋಟ ವೆಂಕಡೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892494752) WC 04 29/12/2022 27/02/2023 44169.3
    05 29/12/2022 27/02/2023 8999.91
ಗೊಲ್ಲಹ‍ಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಬದಿ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892494762) WC 08 29/12/2022 27/02/2023 46350.5
    09 29/12/2022 27/02/2023 8999.91
ಬಿ ವಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಲಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892497710) WC 30 23/08/2022 16/12/2022 54419.9846
ಟಿ ಟಿ ರವಿಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಲಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892497711) WC 29 23/08/2022 16/12/2022 54539.9834
ಟಿ ವಿ ಮೋಹನ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಲಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892497717) WC 32 23/08/2022 16/12/2022 54539.9834
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ಓಬಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501919) WC 14 22/08/2022 16/12/2022 39707.3407
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ಓಬಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501921) WC 27 22/08/2022 16/12/2022 41912.7507
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ರಾಮು ಪಿ1 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501925) WC 28 22/08/2022 16/12/2022 39753.8907
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ರಾಮು ಪಿ1 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501929) WC 16 22/08/2022 16/12/2022 41887.437
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ಓಬಳೇಶ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501932) WC 9 22/08/2022 16/12/2022 39753.1107
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ಓಬಳೇಶ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501936) WC 23 22/08/2022 16/12/2022 41912.7507
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ನಾಗೇಶ ಪಿ1 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501940) WC 8 22/08/2022 16/12/2022 39660.0107
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ನಾಗೇಶ ಪಿ2 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501945) WC 11 22/08/2022 16/12/2022 39753.1107
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ನಾಗೇಶ ಪಿ1 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501950) WC 19 22/08/2022 16/12/2022 41906.0841
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ನಾಗೇಶ ಪಿ2 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501952) WC 20 22/08/2022 16/12/2022 41909.4174
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ನಾಗರಾಜ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501954) WC 12 22/08/2022 16/12/2022 39753.1107
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ನಾಗರಾಜ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501957) WC 18 22/08/2022 16/12/2022 41912.7507
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ಬಂಜೋಬಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501959) WC 15 22/08/2022 16/12/2022 39753.8907
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ಬಂಜೋಬಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501962) WC 17 22/08/2022 16/12/2022 41896.0842
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ಬೊಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಪಾಲಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501963) WC 13 22/08/2022 16/12/2022 39753.1107
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ಬೊಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಪಾಲಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501964) WC 25 22/08/2022 16/12/2022 41912.7507
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ಜಬೀ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501965) WC 5 22/08/2022 16/12/2022 39752.3589
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ಜಬೀ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501968) WC 22 22/08/2022 16/12/2022 41912.7507
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ಕೋಣೋಬಯ್ಯ ಪಿ1 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501970) WC 10 22/08/2022 16/12/2022 39753.1107
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ಕೋಣೋಬಯ್ಯ ಪಿ2 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501972) WC 7 22/08/2022 16/12/2022 39753.1107
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ಕೋಣೋಬಯ್ಯ ಪಿ3 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501974) WC 6 22/08/2022 16/12/2022 39753.1107
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ಕೋಣೋಬಯ್ಯ ಪಿ1 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501976) WC 26 22/08/2022 16/12/2022 41912.7507
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ಕೋಣೋಬಯ್ಯ ಪಿ2 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501977) WC 21 22/08/2022 16/12/2022 41912.7507
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ AJC ಕೋಣೋಬಯ್ಯ ಪಿ3 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892501978) WC 24 22/08/2022 16/12/2022 41912.7507
AJC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892504713) WC 45 24/08/2022 16/12/2022 54539.9834
AJC ಮಂಗಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋವಿಂದಪ್ವ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892504718) WC 46 24/08/2022 16/12/2022 50175.6167
AJC ಕುಂಬಾರ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892504794) WC 37 23/08/2022 16/12/2022 54646.89
AJC ಸುಂಕದಾರ ಮಾರಕ್ಕ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892504797) WC 35 23/08/2022 16/12/2022 54457.76
AJC ಬುಗುಲ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892507605) WC 20 29/12/2022 27/02/2023 36464.41
AJC ಸೂರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892507611) WC 19 29/12/2022 27/02/2023 38166.81
AJC ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892508813) WC 04 15/10/2022 16/12/2022 35841.3761
AJC ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892508817) WC 26 29/12/2022 27/02/2023 12185.6
    29 29/12/2022 27/02/2023 2416.65
    30 29/12/2022 27/02/2023 2416.65
    32 29/12/2022 27/02/2023 16638.1101
Total (In Lakhs.) 43.48
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಕ್ಕಲು ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/FG/8808521503) FG 89 31/03/2022 24/06/2022 42035.5
    91 31/03/2022 24/06/2022 47525.5
ಕಪ್ಪಡಬಂಡೆಹಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/FP/93393042892192453) FP 160 31/03/2022 24/06/2022 49005.62
    161 31/03/2022 24/06/2022 125497.2
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಚೌಡೀಪುರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/FP/93393042892198932) FP 58 31/03/2022 24/06/2022 21618
ಕಪ್ಪಡ ಬಂಡೆಹಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/FP/93393042892201506) FP 163 31/03/2022 24/06/2022 23110
ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಅನುಸೂಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆ ಪಿ ಓಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042892155174) IF 140 30/03/2022 24/06/2022 16781.51
ಬಿ ಬೋರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಬೋರಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042892155257) IF 146 31/03/2022 24/06/2022 9534.4
ಕಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸೂರಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042892170957) IF 142 31/03/2022 24/06/2022 24357.24
ಓಬಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೋಸಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042892170966) IF 147 31/03/2022 24/06/2022 23083.6
ಜಯಣ್ಣ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042892263410) IF 148 31/03/2022 24/06/2022 15581
ಜಿ ಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಲೀರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/IF/93393042892271996) IF 141 31/03/2022 24/06/2022 13788
ಪ್ರಶಾತ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042892283496) IF 137 31/03/2022 24/06/2022 15625
ಮಹಮದ್ ಸೈಯದ್ ಇವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042892600775) IF 16 13/10/2021 29/04/2022 9872.1145
ಬೋವಿನಿಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042892600777) IF 13 13/10/2021 29/04/2022 9871.9245
ಸೂಗೇನಳ್ಳಿ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042892600819) IF 14 13/10/2021 29/04/2022 9875.8845
ಜಿ ನೀಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಜ್ಜಾರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042892600823) IF 12 13/10/2021 29/04/2022 9872.1145
ರಾಮಾಂಜಿನೇಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042892600824) IF 15 13/10/2021 29/04/2022 9871.9245
ಕೋನಸಾಗರ ವೀರೇಶ ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ 249ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042892860650) IF 115 13/10/2021 29/04/2022 3950
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅನಸೂಯಮ್ಮ ಇವರ 321ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/IF/93393042892890176) IF 22 13/10/2021 29/04/2022 2000
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಬಾಗಾಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕುಂದರಿಪಯ್ಯ ಇವರ 262ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷೊಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042892890454) IF 19 13/10/2021 29/04/2022 3966.3
ಕೋನಸಾಗರ ಎಂ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಂಗಪ್ಪನವರ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ 241ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ  (1510006003/IF/93393042892934333) IF 66 13/10/2021 29/04/2022 3901.7216
ಕೋನಸಾಗರ ಎಸ್ ವೀರಶ ಇವರ 82ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/IF/93393042892965820) IF 114 13/10/2021 24/06/2022 2000
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೊಂಡನಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ 298ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ (1510006003/IF/93393042893044847) IF 18 13/10/2021 29/04/2022 3966.3
ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೆಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042893239029) IF 23 13/10/2021 29/04/2022 17124.4
ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042893239059) IF 24 13/10/2021 29/04/2022 17134.4
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಓಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042893239104) IF 26 13/10/2021 29/04/2022 17624.895
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042893239134) IF 27 13/10/2021 29/04/2022 17624.895
ಕೆ ಬಿ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042893239268) IF 116 13/10/2021 29/04/2022 17609.46
ಕೆ ಬಿ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬುಗಲು ಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042893239309) IF 117 13/10/2021 29/04/2022 17475.2
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಹೆಚ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042893239376) IF 17 13/10/2021 29/04/2022 17494.7
ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಪಾಲಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ತಿರುಕ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾನ (1510006003/IF/93393042893242754) IF 25 13/10/2021 29/04/2022 17770.15
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಪ್ಪ ಇವರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042893242791) IF 20 13/10/2021 29/04/2022 17656
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಎಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್‌ ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042893242966) IF 94 31/03/2022 24/06/2022 17257.2
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042893243044) IF 184 31/03/2022 24/06/2022 16715
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ಬೋರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/IF/93393042893243469) IF 216 31/03/2022 24/06/2022 16715
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಕ್ಕಲು ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/LD/93393042892025285) LD 55 31/03/2022 24/06/2022 56165
    57 31/03/2022 24/06/2022 137210
ಕುಂಟೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಕ್ಕಲು ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/LD/93393042892025359) LD 165 31/03/2022 24/06/2022 131213.92
    56 31/03/2022 24/06/2022 61455.92
ಗೌರಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಬದಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಮನೆಯಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲುಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/LD/93393042892025433) LD 154 31/03/2022 24/06/2022 53012.4
    155 31/03/2022 24/06/2022 138945.6
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪನ ಜಮಿನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲು ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/LD/93393042892026075) LD 151 31/03/2022 24/06/2022 133455.34
    152 31/03/2022 24/06/2022 56165
ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ತಾ/ ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/LD/93393042892033460) LD 150 31/03/2022 24/06/2022 107241
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಮ52ರ ಹುಲ್ಲು ಬನ್ನಿ ಕರಾಬಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಕ್ಕಲು ಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/LD/93393042892234979) LD 242 13/10/2021 29/04/2022 32326
ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/LD/93393042892272164) LD 92 31/03/2022 24/06/2022 174032
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/LD/93393042892272168) LD 180 31/03/2022 24/06/2022 179804
ಕೋನಸಾಗರ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಂಬಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ತುರುಬುಲ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892045273) RC 33 31/03/2022 24/06/2022 169809.36
ಕೋನಸಾಗರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892048377) RC 93 31/03/2022 24/06/2022 83721.55
    94 31/03/2022 24/06/2022 76613.97
ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಊಡೇವು ರಸ್ತೆ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892048688) RC 104 31/03/2022 24/06/2022 63332.64
    105 31/03/2022 24/06/2022 84755
ಜಯದೇವಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗಿಡದಾಗಳ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892048690) RC 98 31/03/2022 24/06/2022 75363.83
    99 31/03/2022 24/06/2022 57626.6
ತುರುಬುಲ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗುಡ್ಡದ ವರಗೆ ಸರ್ವಋತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892162451) RC 38 31/03/2022 24/06/2022 64000.04
    40 31/03/2022 24/06/2022 82991.83
ರಾಯದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ ಸುರೇಶನ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ನಮ್ಮಹೊಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892162455) RC 60 31/03/2022 24/06/2022 78276.4
    61 31/03/2022 24/06/2022 56462.1
ಚ್ನನಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಜಿನಪ್ಪನ ಮನೆ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892162897) RC 75 31/03/2022 24/06/2022 26301
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರಮ್ಮನ ಮನೆ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ (1510006003/RC/93393042892163051) RC 96 31/03/2022 24/06/2022 51936.94
    97 31/03/2022 24/06/2022 87653.42
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರವರ ಸರ್ವೆನಂ 38ರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂ 37ರ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ (1510006003/RC/93393042892179371) RC 82 31/03/2022 24/06/2022 59809.33
    84 31/03/2022 24/06/2022 57140.5
    85 31/03/2022 24/06/2022 79572
ಕೋನಸಾಗರ ಹಾಸ್ಟಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಮನೆ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ (1510006003/RC/93393042892181325) RC 28 31/03/2022 24/06/2022 61189.86
    29 31/03/2022 24/06/2022 163919.14
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಸುರೇಶ್ ಇವರ ಜಮಿನಿನಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡದ ವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ (1510006003/RC/93393042892181618) RC 34 31/03/2022 24/06/2022 58630.86
    36 31/03/2022 24/06/2022 76592.24
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪನ ಮನೆವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ (1510006003/RC/93393042892181870) RC 129 31/03/2022 24/06/2022 162415.4
    130 31/03/2022 24/06/2022 61784.6
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ದಾನಸೂರಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸೂರಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ (1510006003/RC/93393042892181973) RC 42 31/03/2022 24/06/2022 66050.7
    43 31/03/2022 24/06/2022 57758.61
    44 31/03/2022 24/06/2022 80022.46
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷಕಂಠಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮದ್ದಾನಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ (1510006003/RC/93393042892182076) RC 63 31/03/2022 24/06/2022 133069.09
    64 31/03/2022 24/06/2022 61717.87
ಉಡೆವು ಗ್ರಾಮ ಕೋನಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಪಕ್ಕನ ಮನೆವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ (1510006003/RC/93393042892182079) RC 122 31/03/2022 24/06/2022 146464.6
    123 31/03/2022 24/06/2022 59710
ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕಪ್ಪಡಬಂಡೆಹಟ್ಟಿ ಪೂಲಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ (1510006003/RC/93393042892182083) RC 126 31/03/2022 24/06/2022 39412
    127 31/03/2022 24/06/2022 97000.04
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗೇಶ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ (1510006003/RC/93393042892182140) RC 102 31/03/2022 24/06/2022 63377.54
    103 31/03/2022 24/06/2022 162475
ಕೋನಸಾಗರ ಕುಂಬಾರ ರಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892182231) RC 124 31/03/2022 24/06/2022 63557.12
    125 31/03/2022 24/06/2022 141613.68
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಸಮುದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣನ ಮನೆ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892182239) RC 120 31/03/2022 24/06/2022 64237.46
    121 31/03/2022 24/06/2022 160453.34
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಕಣದಿಂದ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಕಣದ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892182242) RC 79 31/03/2022 24/06/2022 163440.18
    80 31/03/2022 24/06/2022 61776.5
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚ್ನಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗುರಜ್ಜಾರ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892182243) RC 135 31/03/2022 24/06/2022 113648
    136 31/03/2022 24/06/2022 58298
ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಮಾಧಿಬಾವಿ ವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892182260) RC 132 31/03/2022 24/06/2022 55949.8
    133 31/03/2022 24/06/2022 138102.6
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರ ಗಂಗಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ನಿಂಗಣ್ಣನ ಮನೆ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ (1510006003/RC/93393042892197898) RC 108 31/03/2022 24/06/2022 51988.2
    109 31/03/2022 24/06/2022 126567.28
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಶರಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನ ಮನೆ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ  (1510006003/RC/93393042892198205) RC 66 31/03/2022 24/06/2022 64156.32
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮ್ಮನ ಮನೆ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ (1510006003/RC/93393042892198221) RC 30 31/03/2022 24/06/2022 200003.16
ಮೊಳಕಾಲ್ಮರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892204598) RC 50 31/03/2022 24/06/2022 126371.27
    51 31/03/2022 24/06/2022 50853
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ನಾಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಮನೆ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892204812) RC 73 31/03/2022 24/06/2022 16179
ಬಸಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ನೀಲಾಂಜಿನಿ ಮನೆ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892204814) RC 71 31/03/2022 24/06/2022 36367.7
ಚೌಡೀಪುರ ಸಿದ್ದಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಲಮ್ಮನ ಮನೆ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892204818) RC 70 31/03/2022 24/06/2022 40947.6
ಕುಂಟೋಬಯ್ಯನ ಹಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಪಾಪಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವನಾಯಕನ ಮನೆ ವರಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892204887) RC 77 31/03/2022 24/06/2022 22793.38
ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಯರಗೋಡ್ಲೋಬಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892204891) RC 76 31/03/2022 24/06/2022 52707.84
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಮಹಂತೇಶ ನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ (1510006003/RC/93393042892205049) RC 72 31/03/2022 24/06/2022 25265.82
ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ರಾಜಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪಡ್ಲೋಬಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ (1510006003/RC/93393042892205091) RC 74 31/03/2022 24/06/2022 30345
ಸಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಮ್ಮನ ಮನೆ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892205356) RC 32 31/03/2022 24/06/2022 198390.66
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಾಪಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂಧಪ್ಪನ ಮನೆ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892205485) RC 81 31/03/2022 24/06/2022 58013.2
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಳೆಗಾರ ಶೀನಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892205696) RC 53 31/03/2022 24/06/2022 51988.2
    54 31/03/2022 24/06/2022 110249.27
ಸರ್ಮಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಮನೆ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892272336) RC 109 13/10/2021 29/04/2022 159781
ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋರಕ್ಕನ ಮನೆ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892272337) RC 27 13/10/2021 29/04/2022 154606
ಕೆ ಟಿ ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಛಾವಡಿವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892272338) RC 108 13/10/2021 29/04/2022 161481
ರುದ್ರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ವರಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892272339) RC 26 13/10/2021 29/04/2022 161481
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೆ ಮಾರನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮಾರಕ್ಕನ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892327965) RC 177 31/03/2022 24/06/2022 200758.976
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಕ್ಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಾಲಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892327967) RC 172 31/03/2022 24/06/2022 182517.12
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪಾಪಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892327968) RC 178 31/03/2022 24/06/2022 182885
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಲ್ಲಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1510006003/RC/93393042892327969) RC 171 31/03/2022 24/06/2022 192145.5
ಗೌರಸಮುದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕದ ವರಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/RC/93393042892334266) RC 93 31/03/2022 24/06/2022 178759
ಕೋನಸಾಗರ ಓಬಮ್ಮಜ್ಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆ ವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892202463) WC 110 31/03/2022 24/06/2022 60464
    111 31/03/2022 24/06/2022 142070.9828
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡೀಪುರ ಜಾನುವಾರು ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಂಕದ ಪಾಪಯ್ಯನ ಮನೆ ವರಗೆ ಚರಂಡಿ (1510006003/WC/93393042892202705) WC 106 31/03/2022 24/06/2022 134572.9
    107 31/03/2022 24/06/2022 54414
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯಿಂದ ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯ ನಿಂಗಯ್ಯನವರ ಮನೆ ವರಗೆ ಚರಂಡಿ (1510006003/WC/93393042892207943) WC 92 31/03/2022 24/06/2022 82098.75
ಕೋನಸಾಗರ ಶಿವಶಿವಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಜ್ಜಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆ ವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892243549) WC 101 31/03/2022 24/06/2022 78743
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಜೆ ಜಯಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892309666) WC 98 19/06/2021 29/04/2022 24766.72
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಣ್ಣರ ಮಂಜಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892309667) WC 97 19/06/2021 29/04/2022 24814.22
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನವರ ಮಂಜಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892309668) WC 102 13/10/2021 29/04/2022 32585.5433
ಕೋನಸಾಗರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕಮರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೊವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892311504) WC 241 13/10/2021 29/04/2022 82090.39
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಎಸ್ ಪಿ ಹಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892311922) WC 36 19/06/2021 29/04/2022 30485.7
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಎಸ್ ಪಿ ಹಟ್ಟಿ ಜಗಲೂರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892311924) WC 37 19/06/2021 29/04/2022 30485.7
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂತ್ರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892312107) WC 412 14/10/2021 29/04/2022 26218.12
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892312235) WC 22 19/06/2021 29/04/2022 24228.96
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ಪಿ ಪಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892312888) WC 38 19/06/2021 29/04/2022 28009.5
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮೀಸಲು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892313064) WC 107 13/10/2021 29/04/2022 30206.192
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪಲ ಪಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892313319) WC 15 19/06/2021 29/04/2022 18209.89
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪಲ ಪಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892313320) WC 16 19/06/2021 29/04/2022 24057.15
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೂರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006003/WC/93393042892313377) WC 17 19/06/2021 29/04/2022 26247.55
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892313378) WC 39 19/06/2021 29/04/2022 29866.65
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892313382) WC 27 19/06/2021 29/04/2022 30866.7
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892313384) WC 24 19/06/2021 29/04/2022 22723.9
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಗಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892313386) WC 25 19/06/2021 29/04/2022 22390.65
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಗಿ ಬಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892313387) WC 65 13/10/2021 29/04/2022 22057.22
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಗಿ ಬಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006003/WC/93393042892313388) WC 08 13/10/2021 29/04/2022 18485.92
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ರೆಮರದ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892313398) WC 104 13/10/2021 29/04/2022 23001.948
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892313400) WC 103 13/10/2021 29/04/2022 23002.171
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892313402) WC 55 19/06/2021 29/04/2022 22181.28
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892313405) WC 51 18/06/2021 29/04/2022 36487.537
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮ್ಯಾಕಲ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892313407) WC 50 16/06/2021 29/04/2022 37724.577
ಕೋಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕಡ್ಲೆ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892314300) WC 105 13/10/2021 29/04/2022 30628.48
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ವಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892314303) WC 58 18/06/2021 29/04/2022 41795.97
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892314307) WC 26 19/06/2021 29/04/2022 21402.45
ಕೋ ಗ್ರಾ ಪಂ ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ನೀಲರಾಜ ಇವರ ಪಿ1 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892314381) WC 64 18/06/2021 29/04/2022 39842.46
ಕೋ ಗ್ರಾ ಪಂ ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ನೀಲರಾಜ ಇವರ ಪಿ1 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892314382) WC 63 18/06/2021 29/04/2022 33454.287
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892314384) WC 65 18/06/2021 29/04/2022 33633.5326
ಕೋ ಗ್ರಾ ಪಂ ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರಿರಾಜಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892314388) WC 78 19/06/2021 29/04/2022 27188.2965
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ದ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892314389) WC 76 19/06/2021 29/04/2022 36213.806
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892314390) WC 75 19/06/2021 29/04/2022 29937.733
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರ ಮಾರನಾಯಕ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892314442) WC 72 19/06/2021 29/04/2022 36213.806
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ತಕ್ಕ ಪಿ1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892314444) WC 74 19/06/2021 29/04/2022 36213.806
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ತಕ್ಕ ಪಿ2 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892314445) WC 77 19/06/2021 29/04/2022 36213.806
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ತಕ್ಕ ಪಿ1 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892314446) WC 73 19/06/2021 29/04/2022 33458.937
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮುದಿಯಪ್ಪನವರ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ವೆಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892314456) WC 107 13/10/2021 29/04/2022 27238.656
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಿಕಾರ ಮಾರನಾಯಕ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892314668) WC 71 19/06/2021 29/04/2022 27176.3635
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಕೆಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892314839) WC 96 31/03/2022 24/06/2022 18371.73
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಎಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892315367) WC 33 19/06/2021 29/04/2022 22723.9
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಏಕಾಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892315369) WC 79 19/06/2021 29/04/2022 29276.6
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892315371) WC 56 18/06/2021 29/04/2022 31132.8656
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892315372) WC 54 18/06/2021 29/04/2022 32375.56
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಏಕಾಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892315485) WC 80 19/06/2021 29/04/2022 26452.44
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಎಸ್ ಪಿ ಪಾಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892315950) WC 82 19/06/2021 29/04/2022 20514.66
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಎಸ್ ಪಿ ಪಾಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006003/WC/93393042892315952) WC 84 19/06/2021 29/04/2022 18602.66
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006003/WC/93393042892315954) WC 83 19/06/2021 29/04/2022 19642.2
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892315956) WC 81 19/06/2021 29/04/2022 20514.66
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಉಡೇವು ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892316491) WC 86 19/06/2021 29/04/2022 18286.08
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಉಡೇವು ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892316492) WC 85 19/06/2021 29/04/2022 19911.02
ಕೋ ಗ್ರಾ ಪಂ ಉಡೇವು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌  (1510006003/WC/93393042892316493) WC 106 13/10/2021 29/04/2022 30381.37
ಕೋ ಗ್ರಾ ಪಂ ಉಡೇವು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892316494) WC 07 07/06/2021 29/04/2022 30813.86
ಕೋ ಗ್ರಾ ಪಂ ಉಡೇವು ನಾಗಭೂಷಣ ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌  (1510006003/WC/93393042892316495) WC 08 19/06/2021 29/04/2022 29638.51
ಕೋ ಗ್ರಾ ಪಂ ಉಡೇವು ನಾಗಭೂಷಣ ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892316496) WC 06 19/06/2021 29/04/2022 30813.97
ಕೋ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಾಳಿಗೆ ಪಾಲಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892316497) WC 23 19/06/2021 29/04/2022 18286.08
ಕೋ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಾಳಿಗೆ ಪಾಲಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892316498) WC 24 19/06/2021 29/04/2022 20443.03
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಕ್ಕ ಕೋಂ ಮಾರಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892316499) WC 34 19/06/2021 29/04/2022 34171.86
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳ್ಳೇರ ರಾಮಜ್ಜ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892316590) WC 93 19/06/2021 29/04/2022 32609.95
ಕೋನಸಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಪಡ್ಲ ಪಾಲಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892318127) WC 18 19/06/2021 29/04/2022 21485.9
ಕೋನಸಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಗುಸೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892318128) WC 20 19/06/2021 29/04/2022 25009.55
ಕೋನಸಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನೋಬಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892318129) WC 21 19/06/2021 29/04/2022 24676.25
ಕೋನಸಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಪಡ್ಲ ಬೋರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892318130) WC 19 19/06/2021 29/04/2022 20062.18
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892321207) WC 60 18/06/2021 29/04/2022 31482.8722
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪುತ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892321208) WC 55 18/06/2021 29/04/2022 35419.0966
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892321209) WC 53 18/06/2021 29/04/2022 32742.22
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪುತ್ರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892321210) WC 57 18/06/2021 29/04/2022 32090.93
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892323964) WC 41 19/06/2021 29/04/2022 42371.895
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892323966) WC 28 19/06/2021 29/04/2022 38342.55
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ಸೂರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892323967) WC 46 19/06/2021 29/04/2022 27638.5
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ಸೂರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892323969) WC 47 19/06/2021 29/04/2022 28009.5
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892323971) WC 230 14/10/2021 29/04/2022 35444.0594
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892323973) WC 231 14/10/2021 29/04/2022 31789.48
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892323975) WC 13 19/06/2021 29/04/2022 27638.5
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892323976) WC 11 19/06/2021 29/04/2022 27390.45
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892323977) WC 45 19/06/2021 29/04/2022 21695.62
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892323978) WC 12 19/06/2021 29/04/2022 20983.71
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892323981) WC 401 14/10/2021 29/04/2022 33200.12
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892323982) WC 236 14/10/2021 29/04/2022 31170.44
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892323984) WC 48 19/06/2021 29/04/2022 21514.665
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892323985) WC 14 19/06/2021 29/04/2022 27390.45
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಉಡೇವು ರಾಮಾಂಜಿನೆಯ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892324958) WC 66 18/06/2021 29/04/2022 37722.114
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಚಿತ್ತಕ್ಕ ಪಿ2 ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006003/WC/93393042892324959) WC 68 18/06/2021 29/04/2022 33470.9595
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ದೊಡ್ಡಬಸವರಾಜ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892324960) WC 69 18/06/2021 29/04/2022 37560.83
ಕೋನಸಾಗರ ದೊಡ್ಡ ಬಸವರಾಜ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892324961) WC 62 18/06/2021 29/04/2022 37986.962
ಕೋನಸಾಗರ ಮುದಿಯಪ್ಪರ ಪ್ರಕಾಶ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892324963) WC 67 18/06/2021 29/04/2022 37987.662
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892347790) WC 90 19/06/2021 29/04/2022 32686.14
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892347794) WC 05 19/06/2021 29/04/2022 32947.46
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892347798) WC 91 19/06/2021 29/04/2022 32686.14
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892347800) WC 92 19/06/2021 29/04/2022 32947.46
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892347807) WC 31 19/06/2021 29/04/2022 42961.7
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892347811) WC 30 19/06/2021 29/04/2022 42886.16
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892347816) WC 29 19/06/2021 29/04/2022 43961.6
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡಿ ಬೋರಯ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892349690) WC 95 19/06/2021 29/04/2022 43476.64
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡಿ ಬೋರಯ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892349699) WC 89 19/06/2021 29/04/2022 43790.27
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892349706) WC 87 19/06/2021 29/04/2022 43552.83
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892349711) WC 94 19/06/2021 29/04/2022 43790.27
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಜೋಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892349723) WC 409 14/10/2021 29/04/2022 37171.85
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಜೋಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892349730) WC 410 14/10/2021 29/04/2022 36723.78
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892349735) WC 59 13/10/2021 29/04/2022 37171.85
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892349738) WC 407 14/10/2021 29/04/2022 36723.78
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಕೊಲ್ಲಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892349747) WC 57 13/10/2021 29/04/2022 45038.55
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಕೊಲ್ಲಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892349761) WC 56 13/10/2021 29/04/2022 39199.94
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892352084) WC 233 13/10/2021 29/04/2022 32057.32
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892352086) WC 234 13/10/2021 29/04/2022 31217.48
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸೂರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬುಗಲು ಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892352112) WC 231 13/10/2021 29/04/2022 31492.7464
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸೂರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಬುಗಲು ಪಾಪಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892352115) WC 228 13/10/2021 29/04/2022 36789.48
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಸೇರ್ ನಾಗಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892352148) WC 248 13/10/2021 29/04/2022 31314.46
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಲ್ಲಯ್ ಬಿನ್ ಪಾಪಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892352163) WC 215 13/10/2021 29/04/2022 31456.2903
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಲ್ಲಯ್ ಬಿನ್ ಪಾಪಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892352170) WC 226 13/10/2021 29/04/2022 31459.5456
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಸೇರ್ ನಾಗಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892352177) WC 207 13/10/2021 29/04/2022 31314.46
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬುಗಲು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892352188) WC 230 13/10/2021 29/04/2022 30909.76
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬುಗಲು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892352200) WC 227 13/10/2021 29/04/2022 34495.1856
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಡಿ ಮಾರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892352215) WC 49 13/10/2021 29/04/2022 29247.78
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಸಿನೀರು ಶರಣೇಶಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892352216) WC 100 19/06/2021 29/04/2022 37609.95
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಸಿನೀರು ಶರಣೇಶಿ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892352223) WC 99 19/06/2021 29/04/2022 38004.52
ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892352256) WC 21 19/06/2021 29/04/2022 37609.95
ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892352262) WC 22 19/06/2021 29/04/2022 39899.56
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಡಿ ಮಾರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892352272) WC 50 13/10/2021 29/04/2022 31228.97
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಡಿ ಈರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892352291) WC 53 13/10/2021 29/04/2022 31228.97
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಡಿ ಈರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892352298) WC 52 13/10/2021 29/04/2022 35438.18
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892363881) WC 232 13/10/2021 29/04/2022 32057.32
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006003/WC/93393042892363908) WC 235 13/10/2021 29/04/2022 29299.096
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892363912) WC 208 13/10/2021 29/04/2022 32800.03
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892363916) WC 206 13/10/2021 29/04/2022 31496.688
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಪಾಲಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892363944) WC 254 13/10/2021 29/04/2022 39581.385
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಪಾಲಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892363951) WC 253 13/10/2021 29/04/2022 37623.59
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಸೂರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892363958) WC 207 31/03/2022 24/06/2022 46366.8577
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಸೂರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892363962) WC 208 31/03/2022 24/06/2022 39410.9
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892363970) WC 252 13/10/2021 29/04/2022 44371.88
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ನೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892363974) WC 251 13/10/2021 29/04/2022 43194.95
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಟಿ ರವಿಕುಮಾರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892363983) WC 04 13/10/2021 29/04/2022 33742.96
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಟಿ ರವಿಕುಮಾರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892363988) WC 03 13/10/2021 29/04/2022 31218.12
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳೆಗಾರ ಸೀನಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892365374) WC 02 13/10/2021 29/04/2022 33000.1
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳೆಗಾರ ಸೀನಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892365377) WC 01 13/10/2021 29/04/2022 32456.2
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೊಲ್ಲಾರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892365385) WC 249 13/10/2021 29/04/2022 33381.36
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೊಲ್ಲಾರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892365389) WC 247 13/10/2021 29/04/2022 33480.88
ಕೋ.ಗ್ರಾ.ಪಂ ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ಗೋನಬಾವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892365393) WC 225 13/10/2021 29/04/2022 39581.385
ಕೋ.ಗ್ರಾ.ಪಂ ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ಗೋನಬಾವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892365396) WC 224 13/10/2021 29/04/2022 37676.04
ಕೋ.ಗ್ರಾ.ಪಂ ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892365402) WC 404 14/10/2021 29/04/2022 34200.41
ಕೋ.ಗ್ರಾ.ಪಂ ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892365405) WC 235 13/10/2021 29/04/2022 33295.28
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಉಡೇವು ಗುಮ್ಮಗಟ್ಟೆನಿಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892367519) WC 232 13/10/2021 29/04/2022 33927.0753
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಉಡೇವು ಗುಮ್ಮಗಟ್ಟೆನಿಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892367523) WC 231 13/10/2021 29/04/2022 33295.28
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892368013) WC 05 13/10/2021 29/04/2022 30486.11
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892368014) WC 06 13/10/2021 29/04/2022 34247.62
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892368017) WC 48 13/10/2021 29/04/2022 39248.05
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892368031) WC 47 13/10/2021 29/04/2022 36723.78
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಉಡೇವು ಚೌಡಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892368032) WC 234 13/10/2021 29/04/2022 32714.69
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಉಡೇವು ಚೌಡಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892368033) WC 233 13/10/2021 29/04/2022 33581.02
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂ ಗಂಡುಗಲಿ ಬೋರಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892368036) WC 236 13/10/2021 29/04/2022 26997.7912
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂ ಗಂಡುಗಲಿ ಬೋರಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಭಾಗ-2 (1510006003/WC/93393042892368038) WC 237 13/10/2021 29/04/2022 31514.38
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂ ಗಂಡುಗಲಿ ಬೋರಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006003/WC/93393042892368040) WC 239 13/10/2021 29/04/2022 31218.12
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂ ಗಂಡುಗಲಿ ಬೋರಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ಭಾಗ-2 (1510006003/WC/93393042892368041) WC 238 13/10/2021 29/04/2022 31218.12
ಕೋ ಗ್ರಾ ಪಂ ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಸಾಗರ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892369078) WC 223 13/10/2021 29/04/2022 41476.63
ಕೋ ಗ್ರಾ ಪಂ ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಸಾಗರ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892369079) WC 220 13/10/2021 29/04/2022 9966.04
    221 13/10/2021 29/04/2022 35938.27
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಮ್ಮ ಕೋಂ ದೇವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892369080) WC 202 13/10/2021 29/04/2022 33457.55
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಮ್ಮ ಕೋಂ ದೇವಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892369081) WC 201 13/10/2021 29/04/2022 31766.69
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಎದ್ದಲು ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892369082) WC 203 13/10/2021 29/04/2022 31600.4
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಎದ್ದಲು ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892369084) WC 204 13/10/2021 29/04/2022 33628.58
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892369099) WC 05 13/10/2021 29/04/2022 33457.55
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗೇಶ್ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892369121) WC 63 13/10/2021 29/04/2022 33766.66
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892369124) WC 06 13/10/2021 29/04/2022 33766.66
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892369128) WC 07 13/10/2021 29/04/2022 33457.55
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892370857) WC 46 13/10/2021 29/04/2022 35609.94
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892371896) WC 43 13/10/2021 29/04/2022 33457.55
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ಭಾಗ-2 (1510006003/WC/93393042892371899) WC 44 13/10/2021 29/04/2022 33381.36
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892371905) WC 41 13/10/2021 29/04/2022 33847.66
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ಭಾಗ-2 (1510006003/WC/93393042892371908) WC 42 13/10/2021 29/04/2022 31790.56
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892375618) WC 218 13/10/2021 29/04/2022 32031.8303
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892375622) WC 29 13/10/2021 29/04/2022 24990.56
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತುರುಬುಲ ಓಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892375625) WC 37 13/10/2021 29/04/2022 33800.411
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತುರುಬುಲ ಓಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892375628) WC 38 13/10/2021 29/04/2022 31676.26
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸೋನಮನಳ್ಳಿ ಪಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892375634) WC 39 13/10/2021 29/04/2022 31943.261
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಪಾಪಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892375645) WC 217 13/10/2021 29/04/2022 32031.8303
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಪಾಪಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892375651) WC 34 13/10/2021 29/04/2022 45137.62
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಮದ್ದಾನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892375656) WC 31 13/10/2021 29/04/2022 34023.269
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಮದ್ದಾನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892375660) WC 219 13/10/2021 29/04/2022 31961.96
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಬೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮದ್ದಾನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892375663) WC 35 13/10/2021 29/04/2022 46371.89
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಬೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮದ್ದಾನಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892375667) WC 36 13/10/2021 29/04/2022 45137.62
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892375684) WC 33 13/10/2021 29/04/2022 32031.8303
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪಾಲಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892376240) WC 40 13/10/2021 29/04/2022 31676.26
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892376268) WC 32 13/10/2021 29/04/2022 45137.62
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರ ಪಾಪನಾಯಕ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892376486) WC 245 13/10/2021 29/04/2022 32261.5454
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರಪಾಪಮ್ಮ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892376488) WC 243 13/10/2021 29/04/2022 36131.846
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರಪಾಪಮ್ಮ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಚೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892376496) WC 221 31/03/2022 24/06/2022 45567.9
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರ ಪಾಪನಾಯಕ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್‌ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892376511) WC 220 31/03/2022 24/06/2022 45567.9
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್‌ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892376517) WC 223 31/03/2022 24/06/2022 45567.9
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892376523) WC 258 13/10/2021 29/04/2022 33457.55
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜಣ್ಣ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್‌ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892376527) WC 219 31/03/2022 24/06/2022 45567.9
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜಣ್ಣ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892376530) WC 244 13/10/2021 29/04/2022 32261.5454
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣೋಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892376532) WC 224 31/03/2022 24/06/2022 47015.4316
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣೋಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892376534) WC 222 31/03/2022 24/06/2022 45567.9
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892379236) WC 45 13/10/2021 29/04/2022 39171.86
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892379237) WC 188 31/03/2022 24/06/2022 46499.92
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ಭಾಗ-1 (1510006003/WC/93393042892379238) WC 190 31/03/2022 24/06/2022 47035.4317
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯದೇವಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ಭಾಗ-2 (1510006003/WC/93393042892379239) WC 189 31/03/2022 24/06/2022 44044.08
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂಕದಾರ ಪಾಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892379240) WC 214 31/03/2022 24/06/2022 47027.61
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂಕದಾರ ಪಾಪಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892379241) WC 215 31/03/2022 24/06/2022 45567.9
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರಹಟ್ಟಿ ಏಕಾಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892379242) WC 205 31/03/2022 24/06/2022 46954.284
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾರಹಟ್ಟಿ ಏಕಾಂತ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892379244) WC 217 31/03/2022 24/06/2022 45567.9
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಪ್ಪ (ಜಿನ್ ದುರುಗಪ್ಪ) ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892379245) WC 54 13/10/2021 29/04/2022 23209.89
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಪ್ಪ (ಜಿನ್ ದುರುಗಪ್ಪ) ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006003/WC/93393042892379246) WC 55 13/10/2021 29/04/2022 37342.82
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಮೋಹನ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892380410) WC 210 13/10/2021 29/04/2022 34048.03
ಕುಂಟೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಓಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕುಂಟೋಬಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892380437) WC 211 13/10/2021 29/04/2022 32046.116
ಕುಂಟೋಬಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೇ ಓಬಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006003/WC/93393042892380449) WC 209 13/10/2021 29/04/2022 31747.068
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡವೀರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892380792) WC 406 14/10/2021 29/04/2022 30986.9494
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡವೀರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892380798) WC 405 14/10/2021 29/04/2022 29801.76
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಯರಪೂತ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892382555) WC 209 31/03/2022 24/06/2022 46995.4315
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಯರಪೂತ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892382560) WC 183 31/03/2022 24/06/2022 44922
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಯರಪೂತ್ಲ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892382561) WC 211 31/03/2022 24/06/2022 47015.4316
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಯರಪೂತ್ಲ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006003/WC/93393042892382565) WC 212 31/03/2022 24/06/2022 45567.9
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ (ಮುದ್ದು ವೀರಯ್ಯ) ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892382572) WC 237 14/10/2021 29/04/2022 30028.66
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ (ಮುದ್ದು ವೀರಯ್ಯ) ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892382579) WC 218 31/03/2022 24/06/2022 45567.9
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಎಂ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892382584) WC 238 14/10/2021 29/04/2022 33000.1
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಎಂ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892382586) WC 234 14/10/2021 29/04/2022 31218.12
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತರಕಾರಿ ಸುರೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892382595) WC 402 14/10/2021 29/04/2022 30771.52
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ತರಕಾರಿ ಸುರೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892382598) WC 235 14/10/2021 29/04/2022 31837.16
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಮ್ಮಗಟ್ಟೆ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892382603) WC 233 14/10/2021 29/04/2022 30771.52
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಮ್ಮಗಟ್ಟೆ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892382607) WC 403 14/10/2021 29/04/2022 31744.34
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಜ್ಜರ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892382611) WC 210 31/03/2022 24/06/2022 47015.4316
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಜ್ಜರ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892382616) WC 213 31/03/2022 24/06/2022 45567.9
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಬೋರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892382620) WC 182 31/03/2022 24/06/2022 47035.4317
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಬೋರಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892382624) WC 185 31/03/2022 24/06/2022 47160
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಮಾರಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892382628) WC 209 31/03/2022 24/06/2022 47015.4316
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಮಾರಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892382630) WC 206 31/03/2022 24/06/2022 45567.9
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಯರಪೋತ್ಲ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892382632) WC 181 31/03/2022 24/06/2022 47035.4317
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಯರಪೂತ್ಲ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892382637) WC 186 31/03/2022 24/06/2022 45520.34
ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006003/WC/93393042892382764) WC 191 31/03/2022 24/06/2022 47402.0908
ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006003/WC/93393042892382765) WC 192 31/03/2022 24/06/2022 46724.92
ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನೇಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892394735) WC 195 31/03/2022 24/06/2022 47508.344
ಉಡೇವು ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನೇಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892394738) WC 196 31/03/2022 24/06/2022 47706.34
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892394761) WC 90 31/03/2022 24/06/2022 45741.12
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892394767) WC 91 31/03/2022 24/06/2022 47487.3
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಬಿನ್ ನೀಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892394777) WC 187 31/03/2022 24/06/2022 46244.99
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಬಿನ್ ನೀಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892394778) WC 197 31/03/2022 24/06/2022 46186.94
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ನೀಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892394785) WC 170 31/03/2022 24/06/2022 47015.4316
ಕೋನಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ನೀಲಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006003/WC/93393042892394793) WC 198 31/03/2022 24/06/2022 45567.9
Total (In Lakhs.) 173.74
Grand Total (In Lakhs.) 217.22
Report Completed
Excel View