Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHITRADURGA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006004/AV/93393042892307333) AV 336 22/08/2022 16/12/2022 192347.19
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ(ಕಬಡ್ಡಿ ಖೋ ಖೋ ವಾಲಿಬಾಲ್) ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/AV/93393042892307935) AV 359 22/08/2022 16/12/2022 180043.62
    365 22/08/2022 16/12/2022 20571.36
    369 22/08/2022 16/12/2022 27920
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510006004/AV/93393042892307944) AV 102 22/08/2022 16/12/2022 180916
    103 22/08/2022 16/12/2022 67500
ಜಂಬಲಮಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಗೆ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಗ-1 (1510006004/FP/93393042892289131) FP 220 22/08/2022 16/12/2022 50276
    221 22/08/2022 16/12/2022 44125.6
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಡಗೈಕೊಲ್ಲಾರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/FP/93393042892292310) FP 340 22/08/2022 16/12/2022 185437.56
ಹಳೆದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶನ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಿರುಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/FP/93393042892293577) FP 333 22/08/2022 16/12/2022 191829.98
    334 22/08/2022 16/12/2022 11229.28
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/FP/93393042892294928) FP 137 22/08/2022 16/12/2022 190337.6
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೊಂ ಗಿಡ್ಡ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 65/2 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/IF/93393042892874730) IF 341 22/08/2022 16/12/2022 20790.21
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪರ್ವತರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 100ರಲ್ಲಿ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/IF/93393042892874787) IF 342 22/08/2022 16/12/2022 20009.22
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಪಿ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಿವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 67/3ರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಶಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/IF/93393042893143977) IF 367 22/08/2022 16/12/2022 15570.27
ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಏಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಹೂಲೆಪ್ಪ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 24/2 ರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/IF/93393042893261336) IF 341 23/08/2022 16/12/2022 13390.84
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಲೇಟ್‌ ಸಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಆಡು ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/IF/93393042893615958) IF 343 22/08/2022 16/12/2022 7220.4
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇಟ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 37/3ರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಶಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/IF/93393042893635145) IF 366 22/08/2022 16/12/2022 7381.42
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಪ್ಪ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಶಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/IF/93393042893650692) IF 344 22/08/2022 16/12/2022 7381.42
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/IF/93393042893973228) IF 339 22/08/2022 16/12/2022 27643.7
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892370831) RC 176 22/08/2022 16/12/2022 131887.8
    177 22/08/2022 16/12/2022 105839.27
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಜಮಿನಿನಿಂದ ವಂಕಾರಪ್ಪನ ಜಮಿನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892370944) RC 172 22/08/2022 16/12/2022 104132.43
    173 22/08/2022 16/12/2022 158734.4
ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892370951) RC 124 22/08/2022 16/12/2022 160200
    125 22/08/2022 16/12/2022 98250
ಹಳೆದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಕಣಿವೆಬಸಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೊಡ್ಡಕಣಿವೆಬಸಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ (1510006004/RC/93393042892371791) RC 331 22/08/2022 16/12/2022 156057.85
    332 22/08/2022 16/12/2022 102191.5
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾಕರಗೌಡರ ಜಮಿನಿನಿಂದ ದಾಸರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಮಿನಿನ ವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892371934) RC 126 22/08/2022 16/12/2022 102050
    127 22/08/2022 16/12/2022 158580
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಹನುಂಮತಪ್ಪನ ಜಮಿನಿನಿಂದ ಬಿ.ಹೆಚ್. ಶಂಕರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮ (1510006004/RC/93393042892371937) RC 133 22/08/2022 16/12/2022 158580
    134 22/08/2022 16/12/2022 100150
ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಾತನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892372381) RC 188 22/08/2022 16/12/2022 144814.38
    189 22/08/2022 16/12/2022 62610.38
ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಾತನ ಗುಡಿಯಿಂದ ದೇವರ ಬಾವಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892372384) RC 186 22/08/2022 16/12/2022 144814.38
    187 22/08/2022 16/12/2022 62610.38
ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಹರವು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಕೆರೆಏರಿವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892372387) RC 122 22/08/2022 16/12/2022 167800
    123 22/08/2022 16/12/2022 96350
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜುನ್ನಾಕುರುಗೋಡಪ್ಪನ ಜಮಿನಿನಿಂದ ಕೆರೆಏರಿವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892372390) RC 108 22/08/2022 16/12/2022 165152
    109 22/08/2022 16/12/2022 73550
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892372392) RC 110 22/08/2022 16/12/2022 165152
    111 22/08/2022 16/12/2022 80200
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳೆಬಸವರಾಜನ ಹೊಲದಿಂದ ರೇವಣ್ಣನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892372393) RC 112 22/08/2022 16/12/2022 161640
    113 22/08/2022 16/12/2022 92550
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಉಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾನೆ ಬಡಪ್ಪ ರಜಮಿನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892372395) RC 114 22/08/2022 16/12/2022 157025
    115 22/08/2022 16/12/2022 102050
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪತ್ ಗೌಡರ ಹೊಲದಿಂದ ಕೊಂಡ್ಲಯ್ಯನಕುಂಟೆವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892372397) RC 116 22/08/2022 16/12/2022 165054
    117 22/08/2022 16/12/2022 98250
ಜೆಬಿಹಳ್ಳಿಬಿ.ಪಿಸೀತಾರಾಮರೆಡ್ಡಿಇವರಪಕ್ಕುರ್ತಿರಿ.ಸ.ನಂ63ರ ಜಮಿನಿನಿಂದ ಮಲ್ಲೇಹರವಿಗೆಹೋಗುವಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆರಸ್ತೆನಿರ್ (1510006004/RC/93393042892374150) RC 106 22/08/2022 16/12/2022 162970
    107 22/08/2022 16/12/2022 64050
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನಿಂದ ಶಾಂತಮ್ಮನ ಜಮಿನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892374162) RC 178 22/08/2022 16/12/2022 156933.4
    179 22/08/2022 16/12/2022 83915.25
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ ಜಮಿನಿನಿಂದ ಪಾಲಾಕ್ಷಿ ಜಮಿನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892374164) RC 180 22/08/2022 16/12/2022 83915.25
    181 22/08/2022 16/12/2022 156933.4
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡ್ರರ ಜಮಿನಿನಿಂದ ದೋಸಿರೆಡ್ಡಿಕೆರೆ ದಾರಿವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892374166) RC 174 22/08/2022 16/12/2022 156933.4
    175 22/08/2022 16/12/2022 83915.25
ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಕುಂಟಗುಡ್ಡದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892375642) RC 118 22/08/2022 16/12/2022 155560
    119 22/08/2022 16/12/2022 98250
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಶುಪತಿಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದಿಂದ ಜಟಂಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ (1510006004/RC/93393042892376358) RC 120 22/08/2022 16/12/2022 142640
    121 22/08/2022 16/12/2022 97968
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಪಾಯಿನಗರದಿಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಜಮಿನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892377237) RC 212 22/08/2022 16/12/2022 156780
    213 22/08/2022 16/12/2022 94695
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892377239) RC 135 22/08/2022 16/12/2022 87400
    136 22/08/2022 16/12/2022 154865
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಹನುಮಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892377227) WC 158 22/08/2022 16/12/2022 44544.1
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿ ಗೌಡ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892379410) WC 156 22/08/2022 16/12/2022 45909
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿ ಗೌಡ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892379420) WC 157 22/08/2022 16/12/2022 48304.3
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892379433) WC 154 22/08/2022 16/12/2022 43900
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892379448) WC 159 22/08/2022 16/12/2022 47731.22
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೀಪಾ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892379488) WC 228 22/08/2022 16/12/2022 44905
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006004/WC/93393042892379519) WC 160 22/08/2022 16/12/2022 45915.4
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 47/01 ರ ಪ್ರಭಾಕರಗೌಡ ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ಇವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383531) WC 229 22/08/2022 16/12/2022 49890
    230 22/08/2022 16/12/2022 1330
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892404586) WC 163 22/08/2022 16/12/2022 41246
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 45 ರ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಇವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892415619) WC 129 22/08/2022 16/12/2022 49890
    132 22/08/2022 16/12/2022 29925
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 19 ರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892415627) WC 245 22/08/2022 16/12/2022 42249.1
ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 20/3ಬಿ ರ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892415642) WC 214 22/08/2022 16/12/2022 49890
    215 22/08/2022 16/12/2022 11645
ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲೆಮನೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892415647) WC 130 22/08/2022 16/12/2022 49890
    131 22/08/2022 16/12/2022 19950
ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 20/2ರ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892415650) WC 226 22/08/2022 16/12/2022 49890
    227 22/08/2022 16/12/2022 11305
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 52/3 ಎ.ಕೆ.ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಭರಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892417206) WC 360 22/08/2022 16/12/2022 54898.5
    361 22/08/2022 16/12/2022 19299.4
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 51/10 ಬೀಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892417213) WC 356 22/08/2022 16/12/2022 53232
    357 22/08/2022 16/12/2022 21632.5
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 49/3 ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892417239) WC 362 22/08/2022 16/12/2022 54898.5
    363 22/08/2022 16/12/2022 14974.5
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 50/1 ಹನುಮಂತಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892417306) WC 350 22/08/2022 16/12/2022 38265.5
    351 22/08/2022 16/12/2022 38265.5
ಎನ್ ಆರ್ ಕೆ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೀ. ಸ. ನಂ 49/1 ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಜೆಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006004/WC/93393042892417469) WC 357 23/08/2022 16/12/2022 54898.5
    358 23/08/2022 16/12/2022 16641
ಎನ್ ಆರ್ ಕೆ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೀ. ಸ. ನಂ 50/3 ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ತೋರಣಗಲ್ಲು ಹ ಇವರ ಜೆಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006004/WC/93393042892417473) WC 352 22/08/2022 16/12/2022 53232
    353 22/08/2022 16/12/2022 8984.7
ಎನ್ ಆರ್ ಕೆ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೀ. ಸ. ನಂ 50/1 ಕುಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ಜೆಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006004/WC/93393042892417474) WC 354 22/08/2022 16/12/2022 53232
    355 22/08/2022 16/12/2022 19966
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 49/2 ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892421394) WC 348 22/08/2022 16/12/2022 54898.5
    349 22/08/2022 16/12/2022 14974.5
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 51/2 ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಿವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892436196) WC 346 22/08/2022 16/12/2022 49899
    347 22/08/2022 16/12/2022 9983
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಿ.ಸ.ನಂ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892497893) WC 207 22/08/2022 16/12/2022 56202
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಬಸಯ್ಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಿ.ಸ.ನಂ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892497898) WC 128 22/08/2022 16/12/2022 55869
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದದಾಸರ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಿ.ಸ.ನಂಜಮಿನಿನಹತ್ತಿರಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892498283) WC 144 22/08/2022 16/12/2022 39912
    145 22/08/2022 16/12/2022 13966
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾಪತಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಿ.ಸ.ನಂಜಮಿನಿನಹತ್ತಿರಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892498300) WC 142 22/08/2022 16/12/2022 42574
    143 22/08/2022 16/12/2022 16625
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾಕ್ಷಿ ಸಾಬ್ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಗುಂಡೇರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892501586) WC 101 22/08/2022 16/12/2022 56425
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ರಿ.ಸ.ನಂ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಗುಂಡೇರಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892501610) WC 150 22/08/2022 16/12/2022 48230
    201 22/08/2022 16/12/2022 7980
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ರಿ.ಸ.ನಂ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿ (1510006004/WC/93393042892501627) WC 152 22/08/2022 16/12/2022 54890.5
ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ನಿಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892501632) WC 155 22/08/2022 16/12/2022 54890.5
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಪಿ ಪರ್ವತರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892501636) WC 01 22/08/2022 16/12/2022 54880
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಪಿ ಸೀತರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ರಿಸನಂ 62/1 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್  (1510006004/WC/93393042892501643) WC 104 22/08/2022 16/12/2022 34850
    105 22/08/2022 16/12/2022 20560
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಪಿ ಸೀತರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಜಿಲ್ಲದಗುಂದಿ ರಿಸನಂ 14 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ (1510006004/WC/93393042892501650) WC 170 22/08/2022 16/12/2022 54890.5
ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲದಗುಂದಿ ರಿ.ಸ.ನಂ 14 ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892501655) WC 151 22/08/2022 16/12/2022 54890.5
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿವೀರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892501675) WC 153 22/08/2022 16/12/2022 49899
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಂಪುರ ಮಡಿವಾಳ ಮಾರಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892502104) WC 202 22/08/2022 16/12/2022 36590
    203 22/08/2022 16/12/2022 22610
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892502110) WC 195 22/08/2022 16/12/2022 49899
    196 22/08/2022 16/12/2022 9983
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892502112) WC 307 22/08/2022 16/12/2022 43249
    308 22/08/2022 16/12/2022 16969.5
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892502116) WC 305 22/08/2022 16/12/2022 43249
    306 22/08/2022 16/12/2022 16969.5
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಡಿವೆಪ್ಪನವರ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892502119) WC 311 22/08/2022 16/12/2022 49899
    312 22/08/2022 16/12/2022 9983
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೇತೋಟದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892502123) WC 309 22/08/2022 16/12/2022 43585.5
    310 22/08/2022 16/12/2022 15639.5
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಮಣ್ಣರ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892502130) WC 315 22/08/2022 16/12/2022 43274
    316 22/08/2022 16/12/2022 14982
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892502134) WC 199 22/08/2022 16/12/2022 49899
    200 22/08/2022 16/12/2022 9983
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892502136) WC 205 22/08/2022 16/12/2022 49890
    206 22/08/2022 16/12/2022 9975
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892502137) WC 313 22/08/2022 16/12/2022 43249
    314 22/08/2022 16/12/2022 14974.5
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದಹೊನ್ನೂರಪ್ಪಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಇವರಜಂಬಲಮ್ಲಕಿರಿಸನಂ40/2ರಜಮೀನಿನಹತ್ತಿರಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ (1510006004/WC/93393042892503820) WC 168 22/08/2022 16/12/2022 49899
    169 22/08/2022 16/12/2022 24619.4
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಕೊಮ ಅಕ್ಕಣ್ಣ ಇವರ ಜಂಬಲಮ್ಲಕಿ ರಿಸನಂ 40/2ರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892503825) WC 166 22/08/2022 16/12/2022 49899
    167 22/08/2022 16/12/2022 23291
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾನೆ ಬಡಪ್ಪಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892503830) WC 161 22/08/2022 16/12/2022 49899
ಜಂಬಲಮಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಪ್ಪ.ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892503835) WC 162 22/08/2022 16/12/2022 45236
ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ.ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892503939) WC 165 22/08/2022 16/12/2022 49899
ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಸೊಂಡ್ರಪ್ಪ.ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892503956) WC 164 22/08/2022 16/12/2022 49899
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892504082) WC 204 22/08/2022 16/12/2022 63200
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892504089) WC 210 22/08/2022 16/12/2022 63200
    338 22/08/2022 16/12/2022 12665.4
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಿ.ಸ.ನಂ.ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892504706) WC 138 22/08/2022 16/12/2022 23946
    139 22/08/2022 16/12/2022 33250
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಾರ್ ನಾಗಪ್ಪ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಿ.ಸ.ನಂ.ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892504709) WC 211 22/08/2022 16/12/2022 56535
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಟಿ.ಕುಮಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505084) WC 182 22/08/2022 16/12/2022 36599
    183 22/08/2022 16/12/2022 21969
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಎಂ.ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505086) WC 197 22/08/2022 16/12/2022 43249
    198 22/08/2022 16/12/2022 16969.5
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505090) WC 184 22/08/2022 16/12/2022 43249
    185 22/08/2022 16/12/2022 16633
ಹೊಸಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505141) WC 329 22/08/2022 16/12/2022 45907.4
    330 22/08/2022 16/12/2022 10648
ಹೊಸಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಕರೆಗಂಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505148) WC 224 22/08/2022 16/12/2022 43240
    225 22/08/2022 16/12/2022 13300
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮೂರ್ತೆಪ್ಪ ಜಂಬಲಮಲ್ಕಿ ರಿ.ಸ.ನಂ. ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505152) WC 231 22/08/2022 16/12/2022 43240
    232 22/08/2022 16/12/2022 13300
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣನಾಗಪ್ಪ .ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505174) WC 216 22/08/2022 16/12/2022 43240
    217 22/08/2022 16/12/2022 13300
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ತಪ್ಪ.ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505176) WC 327 22/08/2022 16/12/2022 43249
    328 22/08/2022 16/12/2022 13308
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಪ್ಪ.ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505180) WC 325 22/08/2022 16/12/2022 43249
    326 22/08/2022 16/12/2022 13308
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನೂರಮ್ಮ ಕೊಂ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505189) WC 190 22/08/2022 16/12/2022 43249
    191 22/08/2022 16/12/2022 13316
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಿಗೇರ ರಮೇಶ.ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505191) WC 218 22/08/2022 16/12/2022 44905
    219 22/08/2022 16/12/2022 9980
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505193) WC 222 22/08/2022 16/12/2022 41575
    223 22/08/2022 16/12/2022 14634
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಣ್ಣನವರ ನಾಗರಾಜಶೆಟ್ಟಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505197) WC 323 22/08/2022 16/12/2022 43249
    324 22/08/2022 16/12/2022 13308
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ್ಣಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505200) WC 321 22/08/2022 16/12/2022 38250
    322 22/08/2022 16/12/2022 13305
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೊಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505219) WC 147 22/08/2022 16/12/2022 43240
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505231) WC 194 22/08/2022 16/12/2022 43249
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505237) WC 303 22/08/2022 16/12/2022 43249
    304 22/08/2022 16/12/2022 13973
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಡಿವಾಳ ಬಸಪ್ಪಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892505717) WC 208 22/08/2022 16/12/2022 49890
    209 22/08/2022 16/12/2022 6650
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವುಲತೋಟದ ಭರತೇಶ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892508032) WC 192 22/08/2022 16/12/2022 49899
    193 22/08/2022 16/12/2022 19958
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892508035) WC 301 22/08/2022 16/12/2022 49899
    302 22/08/2022 16/12/2022 19966
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892508037) WC 317 22/08/2022 16/12/2022 49899
    318 22/08/2022 16/12/2022 19966
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಕುಂಟತಿಮ್ಮಪ್ಪಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892508660) WC 335 22/08/2022 16/12/2022 61548.5
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892510183) WC 146 22/08/2022 16/12/2022 43240
    337 22/08/2022 16/12/2022 15639.5
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಗೊಂಚಗಾರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006004/WC/93393042892510567) WC 148 22/08/2022 16/12/2022 48230
    149 22/08/2022 16/12/2022 13300
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವಿರದಿಮ್ಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892510569) WC 319 22/08/2022 16/12/2022 49899
    320 22/08/2022 16/12/2022 15639.5
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮ (1510006004/WC/93393042892511004) WC 140 22/08/2022 16/12/2022 36590
    141 22/08/2022 16/12/2022 23280
Total (In Lakhs.) 116.55
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಜಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂಪ್ಪ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 46 ರಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಶಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/IF/93393042893054350) IF 65 13/10/2021 29/04/2022 14464.3782
ಜೆ. ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಟಿ.ಗಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 29 ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006004/IF/93393042893244086) IF 104 14/08/2021 24/06/2022 13582.2
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎನ್.ಟಿ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 4 ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/IF/93393042893358649) IF 100 13/09/2021 24/06/2022 15727.5
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಟಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಿವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 14/3 ರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/IF/93393042893358783) IF 96 13/09/2021 24/06/2022 14201.26
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪಇವ ಜಂಬಲಮಲ್ಕಿ ರಿ.ಸ.ನಂ 34/3ರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಆಡು ಶಡ್ ನಿರ್ಮಾ (1510006004/IF/93393042893372259) IF 98 15/12/2021 24/06/2022 14658.2
ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿಶಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/IF/93393042893578411) IF 105 30/11/2021 24/06/2022 20047
ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲು ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/LD/93393042892027412) LD 17 01/04/2021 24/06/2022 97560
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ  (1510006004/LD/93393042892028226) LD 24 01/04/2021 24/06/2022 70150
ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾಪತಿ ಮನೆ ಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892168505) RC 29 01/04/2021 24/06/2022 61931.8
ಗೋಸಿರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಓಬಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ (1510006004/RC/93393042892168526) RC 08 01/04/2021 24/06/2022 59948
ಜಂಬಲಮಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಬಸವನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892168579) RC 18 01/04/2021 24/06/2022 99720
    19 01/04/2021 24/06/2022 60068
    20 01/04/2021 24/06/2022 36073.6
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ (1510006004/RC/93393042892168582) RC 41 01/04/2021 24/06/2022 83005
    44 01/04/2021 24/06/2022 23340
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪನ ಜಮಿನಿನಿಂದ ಸೊಟ್ಟ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ (1510006004/RC/93393042892168612) RC 11 01/04/2021 24/06/2022 30712.8
    28 01/04/2021 24/06/2022 88589
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೊಟ್ಟ ಗಂಗಪ್ಪನ ಜಮಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಗಂಗಪ್ಪನ ಜಮಿನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ (1510006004/RC/93393042892168616) RC 06 01/04/2021 24/06/2022 96015.98
    07 01/04/2021 24/06/2022 52716
ಓಬಳಾಪುರ ದಿಂದ ಕೋನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ (1510006004/RC/93393042892168930) RC 05 01/04/2021 24/06/2022 59948
ನರ್ಲ ಗಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ (1510006004/RC/93393042892182396) RC 40 01/04/2021 24/06/2022 57800
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜುನ್ನಾ ನಾಗರಾಜನ ಮನೆಯಿಂದ ರಿ.ಸ.ನಂ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892185949) RC 01 01/04/2021 24/06/2022 62319.7
    02 01/04/2021 24/06/2022 92302
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜುನ್ನಾ ನಾಗರಾಜನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ,ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892185966) RC 09 01/04/2021 24/06/2022 99978
    10 01/04/2021 24/06/2022 97334.8
ಜಂಬಲಮಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಹಳ್ಲಿ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/RC/93393042892186798) RC 25 01/04/2021 24/06/2022 99220
    26 01/04/2021 24/06/2022 81532
    27 01/04/2021 24/06/2022 13885
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಗುಂಡ್ಲು ಒಕ್ಕಲು ಕಣದಿಂದ ಕೆಲಸೇರು ಜಮಿನಿನವರೆಗೆ ಸರ್ವೃ ಋತು ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ (1510006004/RC/93393042892186926) RC 03 01/04/2021 24/06/2022 43829
    04 01/04/2021 24/06/2022 37234
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಣಿವೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ (1510006004/RC/93393042892196074) RC 21 01/04/2021 24/06/2022 85847
    22 01/04/2021 24/06/2022 19810
    23 01/04/2021 24/06/2022 40116
ಎನ್ ಆರ್ ಕೆ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಮಪ್ಪ ಜೆಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006004/WC/93393042892308615) WC 10 09/04/2021 29/04/2022 37451.248
ಎನ್ ಆರ್ ಕೆ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಜೆಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892316049) WC 34 13/10/2021 29/04/2022 37162.887
ಎನ್ ಆರ್ ಕೆ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006004/WC/93393042892316050) WC 9 09/04/2021 29/04/2022 37451.248
ಜೆ ಬಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ.ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892316522) WC 66 13/10/2021 29/04/2022 33006.3992
ಜೆಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892316526) WC 15 09/04/2021 29/04/2022 33028.135
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಡ್ಲಾರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892318007) WC 12 09/04/2021 29/04/2022 37428.7
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಜೆಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006004/WC/93393042892319030) WC 13 09/04/2021 29/04/2022 37451.248
ಯರೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಹರವು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006004/WC/93393042892319319) WC 7 09/04/2021 29/04/2022 37451.248
ಯರೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಹರವು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006004/WC/93393042892319321) WC 8 09/04/2021 29/04/2022 37428.7
ಯರ್ರೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892321719) WC 4 09/04/2021 29/04/2022 37428.7
ಯರ್ರೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892321721) WC 6 09/04/2021 29/04/2022 37451.248
ಯರ್ರೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892321723) WC 5 09/04/2021 29/04/2022 37451.248
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892321724) WC 3 09/04/2021 29/04/2022 37450.288
ಯರ್ರೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892322712) WC 1 08/04/2021 29/04/2022 37428.7
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892322714) WC 2 09/04/2021 29/04/2022 37428.7
ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಡ್ಲರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892365159) WC 11 19/06/2021 29/04/2022 38448.596
ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892365166) WC 12 19/06/2021 29/04/2022 38020.841
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಡ್ಲರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892375447) WC 38 13/10/2021 29/04/2022 37600.984
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ರುದ್ರಪ್ಪ ಿವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892375456) WC 89 13/10/2021 29/04/2022 35732.2927
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಡ್ಲರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892377203) WC 69 05/08/2021 24/06/2022 21230.564
    70 05/08/2021 24/06/2022 17828.64
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892377212) WC 67 13/10/2021 29/04/2022 38183.571
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892377216) WC 37 13/10/2021 29/04/2022 37972.414
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಹನುಮಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892377225) WC 45 13/10/2021 29/04/2022 43997.2002
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892377230) WC 60 13/10/2021 29/04/2022 37809.671
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 100 ರಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892378661) WC 61 13/10/2021 29/04/2022 46455.433
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲಿಯಪ್ಪ ರಿ.ಸ.ನಂ 100 ರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಲ್ಲು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892378672) WC 77 13/10/2021 29/04/2022 52189.166
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪರ್ವತರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 100 ರಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಲ್ಲು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ (1510006004/WC/93393042892378680) WC 95 13/10/2021 29/04/2022 50851.7637
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ಲಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಿವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 50 ರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಲ್ಲು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006004/WC/93393042892378705) WC 96 13/10/2021 29/04/2022 51261.7909
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಿವರ ರಿ.ಸನಂ 50ರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಲ್ಲು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892378715) WC 62 13/10/2021 29/04/2022 50848.44
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಕೇಶ ಿವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 38 ರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892378723) WC 53 16/07/2021 24/06/2022 46290.5508
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892379455) WC 43 13/10/2021 29/04/2022 38039.081
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892379469) WC 76 13/10/2021 29/04/2022 35439.8365
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೀಪಾ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892379502) WC 67 05/08/2021 24/06/2022 21491.936
    68 05/08/2021 24/06/2022 17575.888
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006004/WC/93393042892379535) WC 44 13/10/2021 29/04/2022 38034.081
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮೇಶ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006004/WC/93393042892379551) WC 75 13/10/2021 29/04/2022 35439.8365
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಹನುಮಕ್ಕ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006004/WC/93393042892379579) WC 95 04/08/2021 24/06/2022 40014.39
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಹನುಮಕ್ಕ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892379592) WC 91 13/10/2021 29/04/2022 33687.4485
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892379637) WC 58 04/08/2021 24/06/2022 40243.2
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892379647) WC 56 04/08/2021 24/06/2022 22970.6875
    57 04/08/2021 24/06/2022 19499.8125
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892379698) WC 61 04/08/2021 24/06/2022 36971.58
ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಶುಪತಿಸ್ವಾಮಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006004/WC/93393042892379708) WC 62 04/08/2021 24/06/2022 39638.26
ಹೊಸಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383416) WC 72 13/10/2021 29/04/2022 33845.4283
ಹೊಸಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383426) WC 73 13/10/2021 29/04/2022 35205.1163
ಹೊಸಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ತಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383434) WC 83 13/10/2021 29/04/2022 34023.7144
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 41/12 ರ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383554) WC 101 13/10/2021 29/04/2022 51518.6928
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 41/06 ರ ಪಂಪಾಪತಿ ಬಿನ್ ಅರಗಂಜಿಗಂಗಣ್ಣ ಇವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383567) WC 72 05/08/2021 24/06/2022 51952.2
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 41/7 ಎ.ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಅ ಗಂಗಣ ಇವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383585) WC 71 05/08/2021 24/06/2022 50242.635
ಮಲ್ಲೇಹರವು ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 09 ರ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383592) WC 63 13/10/2021 29/04/2022 50728.0434
ಮಲ್ಲೇಹರವು ಗ್ರಾಮದಯರ್ರೆನಹಳ್ಳ.ಸ.ನಂ 19 ರ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383603) WC 64 13/10/2021 29/04/2022 50760.1948
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383707) WC 85 13/10/2021 29/04/2022 35815.1503
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383713) WC 81 13/10/2021 29/04/2022 35917.968
ಜಂಬಲಮಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಪಾದಮ್ಮ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383739) WC 84 13/10/2021 29/04/2022 35951.3412
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಗುಂಡಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383754) WC 71 13/10/2021 29/04/2022 33956.2753
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383763) WC 104 13/10/2021 29/04/2022 31141.161
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383771) WC 30 13/10/2021 29/04/2022 35632.34
ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383780) WC 31 13/10/2021 29/04/2022 35665.9286
ಜಂಬಲಮಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಪಾದಮ್ಮ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383789) WC 52 13/10/2021 29/04/2022 38389.5586
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383797) WC 35 13/10/2021 29/04/2022 38915.275
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383804) WC 42 13/10/2021 29/04/2022 37776.2228
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ತಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383811) WC 41 13/10/2021 29/04/2022 40020.042
ಹೊಸಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383821) WC 55 13/10/2021 29/04/2022 36724.79
ಹೊಸಹಳ್ಳೀ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892383831) WC 57 13/10/2021 29/04/2022 36023.8348
ಎನ್ ಆರ್ ಕೆ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ43/1 ವೈ ಹೆಚ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892384308) WC 99 13/10/2021 29/04/2022 51382.6024
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 43/3 ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ ಿವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892384328) WC 97 13/10/2021 29/04/2022 50987.297
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 43/2 ಪರ್ವತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬೀಮಣ್ಣ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿ (1510006004/WC/93393042892384338) WC 96 13/10/2021 29/04/2022 50940.6301
ಎನ್ ಆರ್ ಕೆ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 43/1 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೊಂ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ರಿ.ಸ.ನಂ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿ (1510006004/WC/93393042892384355) WC 100 13/10/2021 29/04/2022 51287.2641
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 34/2 ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಿವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892384375) WC 98 13/10/2021 29/04/2022 51521.996
ಜಂಬಲಮ್ಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892393379) WC 50 13/10/2021 29/04/2022 37820.0325
ಜಂಬಲಮ್ಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892393380) WC 80 13/10/2021 29/04/2022 36558.0103
ಜಂಬಲಮ್ಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892393383) WC 40 13/10/2021 29/04/2022 38214.3198
ಜಂಬಲಮ್ಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಪ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892393385) WC 87 13/10/2021 29/04/2022 35206.5763
ಜಂಬಲಮ್ಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892393386) WC 36 13/10/2021 29/04/2022 42420.051
ಜಂಬಲಮ್ಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892393387) WC 79 13/10/2021 29/04/2022 36558.0103
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ಕೃಷ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892393390) WC 49 13/10/2021 29/04/2022 40046.8986
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾಪತಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892393392) WC 88 13/10/2021 29/04/2022 35206.5763
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾಪತಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892393393) WC 54 13/10/2021 29/04/2022 35505.738
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸರ ಕೃಷ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892393394) WC 78 13/10/2021 29/04/2022 36558.0103
ಜಂಬಲಮಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892393396) WC 39 13/10/2021 29/04/2022 40282.8996
ಜಂಬಲಮಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892393397) WC 86 13/10/2021 29/04/2022 36133.2467
ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 39 ರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892394108) WC 51 13/10/2021 29/04/2022 38915.275
ಪಕ್ಕುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 39 ರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892394121) WC 82 13/10/2021 29/04/2022 38470.7936
ಎನ್ ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892394130) WC 53 13/10/2021 29/04/2022 36872.872
ಎನ್ ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892394141) WC 90 13/10/2021 29/04/2022 33321.1719
ಜಂಬಲಮ್ಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892402545) WC 73 05/08/2021 24/06/2022 35047.76
ಜಂಬಲಮ್ಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆ್ಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892402558) WC 92 13/10/2021 29/04/2022 33439.8365
ಜಂಬಲಮ್ಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆ್ಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892402564) WC 74 05/08/2021 24/06/2022 22268
    75 05/08/2021 24/06/2022 17666.32
ಜಂಬಲಮ್ಲಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892402573) WC 46 13/10/2021 29/04/2022 39170.7046
ಜಂಬಲಮಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892402599) WC 47 13/10/2021 29/04/2022 39170.7046
ಜಂಬಲಮಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892402607) WC 81 05/08/2021 24/06/2022 30772.76
ಜಂಬಲಮಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892402612) WC 79 05/08/2021 24/06/2022 24514.38
    80 05/08/2021 24/06/2022 17733.41
ಜಂಬಲಮಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892402618) WC 76 05/08/2021 24/06/2022 40069.82
ಜಂಬಲಮಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಾಪುರ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892402626) WC 77 05/08/2021 24/06/2022 24514.38
    78 05/08/2021 24/06/2022 17733.41
ಜಂಬಲಮಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಾಪುರ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006004/WC/93393042892402629) WC 93 13/10/2021 29/04/2022 35438.3765
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892404592) WC 68 13/10/2021 29/04/2022 35440.5642
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892404603) WC 102 13/10/2021 29/04/2022 33321.9519
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892404631) WC 32 13/10/2021 29/04/2022 36286.693
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892404632) WC 74 13/10/2021 29/04/2022 33563.205
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892404633) WC 94 13/10/2021 29/04/2022 36558.0103
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892404635) WC 56 13/10/2021 29/04/2022 40046.8986
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾಕರ ಗೌಡ ಜಮಿನನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892407156) WC 103 13/08/2021 24/06/2022 36743.01
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892408517) WC 50 16/07/2021 24/06/2022 38046.8986
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892408523) WC 59 04/08/2021 24/06/2022 37146.06
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಟಿ.ಕುಮಾರರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892408528) WC 51 16/07/2021 24/06/2022 37221.9429
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಟಿ.ಕುಮಾರರೆಡ್ಡಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892408530) WC 70 13/10/2021 29/04/2022 35105.7961
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892408535) WC 59 13/10/2021 29/04/2022 39221.9429
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892408541) WC 103 13/10/2021 29/04/2022 32316.8509
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡಿನ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892408546) WC 52 16/07/2021 24/06/2022 38098.1369
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡಿನ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892408554) WC 69 13/10/2021 29/04/2022 35688.483
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಕುಮಾರಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892408556) WC 58 13/10/2021 29/04/2022 39221.9429
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಕುಮಾರಪ್ಪ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892408557) WC 54 16/07/2021 24/06/2022 38430.38
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುರಾಧ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892408562) WC 48 13/10/2021 29/04/2022 40046.8986
ಹೊಸದಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುರಾಧ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892408564) WC 60 04/08/2021 24/06/2022 38148.64
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892412899) WC 93 07/12/2021 24/06/2022 33752.53
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೇವಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892412902) WC 94 13/12/2021 24/06/2022 29767.1
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892412903) WC 84 05/08/2021 24/06/2022 30952.51
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892412904) WC 65 05/08/2021 24/06/2022 12914.34
    66 05/08/2021 24/06/2022 29916.314
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892412906) WC 90 05/08/2021 24/06/2022 7868
    91 05/08/2021 24/06/2022 33902.2
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892412909) WC 88 05/08/2021 24/06/2022 17438.17
    89 05/08/2021 24/06/2022 24960.096
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892412914) WC 63 05/08/2021 24/06/2022 10003.4
    64 05/08/2021 24/06/2022 28380.3
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892413003) WC 85 05/08/2021 24/06/2022 41291.34
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಮಣ್ಣ ಪಿ-1 ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892413009) WC 102 05/08/2021 24/06/2022 39409.69
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಮಣ್ಣ ಪಿ-1 ಇವರ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892413013) WC 101 13/08/2021 24/06/2022 39672.42
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892413714) WC 82 05/08/2021 24/06/2022 39333.5
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892413717) WC 93 05/08/2021 24/06/2022 40672.3
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಮಣ್ಣ ಪಿ-02 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್‌ ಚೆಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006004/WC/93393042892413725) WC 83 05/08/2021 24/06/2022 40076.36
ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಮಣ್ಣ ಪಿ-02 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾ (1510006004/WC/93393042892413727) WC 92 05/08/2021 24/06/2022 43053.18
Total (In Lakhs.) 67.66
Grand Total (In Lakhs.) 184.21
Report Completed
Excel View