Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHITRADURGA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.40/3ರ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ್ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿವೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892266535) IC 243 29/12/2022 27/02/2023 36645
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ ಕೆ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892272442) IC 109 02/07/2022 16/12/2022 35253
    110 02/07/2022 16/12/2022 15974.4
ಕೆ ಕೆ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಲರಾಮನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892272446) IC 009 01/07/2022 16/12/2022 42739.45
    108 02/07/2022 16/12/2022 8319.7
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892273283) IC 089 02/07/2022 16/12/2022 39249.4
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉಚ್ಚು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವಸ್ಧಾನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892273288) IC 088 02/07/2022 16/12/2022 39249.4
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಪುರಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಂ.47ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510006006/IC/93393042892273291) IC 091 02/07/2022 16/12/2022 39249.4
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್.ದೊಡ್ಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆ (1510006006/IC/93393042892273295) IC 092 02/07/2022 16/12/2022 39249.4
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.38/1 ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892273300) IC 094 02/07/2022 16/12/2022 39249.4
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್.ಎಮ್. ವಿಜಯ್ ಬಾಸ್ಕರ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006006/IC/93393042892273301) IC 090 02/07/2022 16/12/2022 39249.4
22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಿ.ಸ.ನಂ.101/ಪಿ3ರ ಬಸಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006006/IC/93393042892273302) IC 095 02/07/2022 16/12/2022 39249.4
22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಿ.ಸ.ನಂ.101/ಪಿ4ರ ಬಸಪ್ಪ ಕೋಂ ಹೊಲೆಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ (1510006006/IC/93393042892273304) IC 096 02/07/2022 16/12/2022 39249.4
22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಿ.ಸ.ನಂ.101/ಪಿ1ರ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೊಲೆಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892273307) IC 093 02/07/2022 16/12/2022 39249.4
2022-23 ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 8 ರ ದೊಡ್ಡ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನ (1510006006/IC/93393042892274882) IC 065 02/07/2022 16/12/2022 53224
22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 20/1 ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892274887) IC 066 02/07/2022 16/12/2022 53224
22-23 ನೇ ಸಾಲಿನವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 22/1 ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892274889) IC 064 02/07/2022 16/12/2022 53224
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸೋಮರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892275805) IC 228 29/12/2022 27/02/2023 55884
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892275808) IC 080 02/07/2022 16/12/2022 54890.5
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅರಗಂಜಿರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892276177) IC 297 30/12/2022 27/02/2023 53256
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡೇರಹಳ್ಳ ಚಕ್ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ಎಸ್.ಜಿ.ಎಮ್.ಕಾಲೇಜ್ ವರೆಗೂ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892276178) IC 274 30/12/2022 27/02/2023 53256
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.57/3ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892276181) IC 299 30/12/2022 27/02/2023 53256
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.41/2ರ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892276182) IC 298 30/12/2022 27/02/2023 53256
AJC ರಾಂಪುರಗ್ರಾಮದರಿಸನಂ41/2ರಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಿಲ್ಲೂರುಲಿಂಗಣ್ಣಹೊಲದಹತ್ತಿರಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ (1510006006/IC/93393042892276183) IC 296 30/12/2022 27/02/2023 53256
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.42ರ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಣ್ಣ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892276303) IC 300 30/12/2022 27/02/2023 53256
AJC ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಂ.11/ಪಿ4ರ ಹೊನ್ನೂರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರ್ರಿಸ್ವಾಮಿಹೊಲದಹತ್ತಿರಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006006/IC/93393042892277020) IC 224 29/12/2022 27/02/2023 54222
AJC ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.11ರ ಮರಿಯಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892277023) IC 223 29/12/2022 27/02/2023 46556
AJCವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತೆಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892277029) IC 100 02/07/2022 16/12/2022 39249.4
AJCವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.11/4ರ ಹೊನ್ನೂರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006006/IC/93393042892277030) IC 101 02/07/2022 16/12/2022 39249.4
AJC ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.31/2ರ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೊಲದಹತ್ತಿರಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006006/IC/93393042892277031) IC 102 02/07/2022 16/12/2022 39249.4
AJC ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.31/1ರ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006006/IC/93393042892277032) IC 067 02/07/2022 16/12/2022 53224
AJCರಾಂಪುರಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಂ39/1ರ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಮೈ.ಗಾ.ಖಾಸ ತಂದೆ ಮೂರ್ತಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006006/IC/93393042892277252) IC 235 29/12/2022 27/02/2023 56552
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.42ರ ವಡಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006006/IC/93393042892277257) IC 229 29/12/2022 27/02/2023 53556
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006006/IC/93393042892277259) IC 085 02/07/2022 16/12/2022 40589
AJC ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892277260) IC 68 02/07/2022 16/12/2022 43249
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892277261) IC 107 02/07/2022 16/12/2022 53224
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸೋಮರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006006/IC/93393042892277334) IC 233 29/12/2022 27/02/2023 56882
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಸೋಮರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892277335) IC 231 29/12/2022 27/02/2023 56217
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.38/1ಬಿ ರ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892277338) IC 234 29/12/2022 27/02/2023 55552
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.36/9ರ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾ (1510006006/IC/93393042892277340) IC 236 29/12/2022 27/02/2023 48552
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.48/3ರ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮ (1510006006/IC/93393042892277343) IC 220 29/12/2022 27/02/2023 47222
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.45ರ ಲಸುಮಮ್ಮ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮ (1510006006/IC/93393042892277346) IC 219 29/12/2022 27/02/2023 45226
AJC ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.14/1ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892277477) IC 003 01/07/2022 16/12/2022 51565.5
AJC ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.14/2ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892277478) IC 002 01/07/2022 16/12/2022 51565.5
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.11/ಪಿ3 ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ (1510006006/IC/93393042892277824) IC 081 02/07/2022 16/12/2022 53224
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.12/1 ಮರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ (1510006006/IC/93393042892277826) IC 084 02/07/2022 16/12/2022 53224
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.22ರ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ (1510006006/IC/93393042892277828) IC 082 02/07/2022 16/12/2022 53224
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಡಪ್ಪನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ (1510006006/IC/93393042892277830) IC 083 02/07/2022 16/12/2022 53224
AJC ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.60/3ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892277935) IC 106 02/07/2022 16/12/2022 52082.78
AJC ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.60/4ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892277936) IC 105 02/07/2022 16/12/2022 52082.78
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 36/4 ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892278013) IC 222 29/12/2022 27/02/2023 48220
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 36/9 ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510006006/IC/93393042892278017) IC 221 29/12/2022 27/02/2023 47554
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892278065) IC 117 24/08/2022 16/12/2022 54885
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.55/5ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892278066) IC 118 24/08/2022 16/12/2022 54885
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.55/2ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892278067) IC 119 24/08/2022 16/12/2022 54885
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.86/1ರ ದೀಪ ಕೋಂ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892278068) IC 087 02/07/2022 16/12/2022 39249.4
AJC ರಾಂಪುರಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಂ.86/4ರ ಕಾಳಿಂಗ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರಹೊಲದಹತ್ತಿರಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006006/IC/93393042892278069) IC 086 02/07/2022 16/12/2022 39249.4
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.22/2ಎ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಜ್ಜೇಶ್ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006006/IC/93393042892278070) IC 212 29/12/2022 27/02/2023 46620
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.22/2ಎ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892278071) IC 211 29/12/2022 27/02/2023 51556
AJC ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006006/IC/93393042892278184) IC 230 29/12/2022 27/02/2023 54222
AJC ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892278205) IC 241 29/12/2022 27/02/2023 53552
AJC ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.56/3ಬಿ ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892278207) IC 242 29/12/2022 27/02/2023 48552
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ ಕೆ ಪುರ ರಿ.ಸ.ನಂ.59/4 ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892278644) IC 142 24/08/2022 16/12/2022 56545
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ ಕೆ ಪುರ ರಿ.ಸ.ನಂ.59/5 ರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892278646) IC 151 24/08/2022 16/12/2022 53220
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892278915) IC 206 28/12/2022 27/02/2023 44560
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.6 ರ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892278917) IC 207 28/12/2022 27/02/2023 44560
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.5 ರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006006/IC/93393042892278918) IC 210 29/12/2022 27/02/2023 46556
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892278919) IC 204 29/12/2022 27/02/2023 46556
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾ (1510006006/IC/93393042892278921) IC 208 29/12/2022 27/02/2023 44560
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥನ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892278925) IC 209 29/12/2022 27/02/2023 44560
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892278926) IC 205 28/12/2022 27/02/2023 46556
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತೋಪುನಿಂದ ಬಟ್ಟೆಕಲ್ಲರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ (1510006006/IC/93393042892278928) IC 203 29/12/2022 27/02/2023 46556
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006006/IC/93393042892278933) IC 202 29/12/2022 27/02/2023 46556
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.20 ರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892278934) IC 201 29/12/2022 27/02/2023 46556
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದರಿ.ಸ.ನಂ.59/7 ರ ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ನ ಜಮೀನುಹತ್ತಿರಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006006/IC/93393042892279140) IC 226 29/12/2022 27/02/2023 47222
AJC 22-23 ನೇಸಾಲಿನರಾಂಪುರಗ್ರಾಮದರಿ.ಸ.ನಂ. 59/8 ರ ಹೆಚ್.ಬಸಪ್ಪ ನ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ (1510006006/IC/93393042892279141) IC 227 29/12/2022 27/02/2023 46556
AJC 22-23 ನೇಸಾಲಿನರಾಂಪುರಗ್ರಾಮದರಿ.ಸ.ನಂ. 59/7 ರ ಹೆಚ್.ಯಲ್ಪಪ್ಪ ನ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆ (1510006006/IC/93393042892279142) IC 225 29/12/2022 27/02/2023 47250
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 103 ರ ಗಂಗಣ್ಣ ನ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006006/IC/93393042892279301) IC 120 24/08/2022 16/12/2022 33926
    121 24/08/2022 16/12/2022 23285
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನರಾಮಸಾಗರಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.103ರ ಕೆ.ಜಿ.ನಾಗರಾಜನ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರಸರ್ಕಾರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006006/IC/93393042892279307) IC 123 24/08/2022 16/12/2022 37920
    124 24/08/2022 16/12/2022 16630
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎಮ್. ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006006/IC/93393042892279552) IC 238 29/12/2022 27/02/2023 52887
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1510006006/IC/93393042892279585) IC 239 29/12/2022 27/02/2023 68144
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಭರಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892280220) IC 216 29/12/2022 27/02/2023 67188
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೋಬಂದರ ಹೊಲದಿಂದ ಚೌಡಿಕೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892280223) IC 215 29/12/2022 27/02/2023 67188
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದದಿಂದ ಹುಚ್ಚಮಲ್ಲಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006006/IC/93393042892280225) IC 214 29/12/2022 27/02/2023 68520
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ (1510006006/IC/93393042892280226) IC 213 29/12/2022 27/02/2023 67188
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆಕೆಪುರ ಗ್ರಾಮದ.ಸ.ನಂ. 86/2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892280231) IC 246 29/12/2022 27/02/2023 71356
AJC 22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆಕೆಪುರ .ರಿ.ಸ.ನಂ. 86/4 ರ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892280232) IC 245 29/12/2022 27/02/2023 71356
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893157028) IF 103 02/07/2022 16/12/2022 37514.0646
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿರ್ಚಾಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893157052) IF 104 02/07/2022 16/12/2022 37178.0128
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.69/2Bರ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಗೌಸಾನಿ ಆಯ್ಯಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಧನ ಶೆಡ್ ನಿರ (1510006006/IF/93393042893401391) IF 005 01/07/2022 16/12/2022 15417.244
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಮಂಗಳ ಕೋಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510006006/IF/93393042893725858) IF 294 30/12/2022 27/02/2023 9529.98
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510006006/IF/93393042893725891) IF 290 30/12/2022 27/02/2023 9530.87
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ.ದೊಡ್ಡ ಗಂಗಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510006006/IF/93393042893725903) IF 293 30/12/2022 27/02/2023 9529.98
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಕೋಂ.ಸಣ್ಣ ಗಂಗಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510006006/IF/93393042893725913) IF 292 30/12/2022 27/02/2023 9525.24
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೋಂ.ಅಂಜಿನಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510006006/IF/93393042893725924) IF 291 30/12/2022 27/02/2023 9529.98
ಕೆಕೆ ಪುರಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದ ಕಡೆಗೆಹರಿಯುವ ಚರಂಡಿಗೆ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಭಾಗ-1 (1510006006/IF/93393042893781384) IF 001 01/07/2022 16/12/2022 184141.39
ಕೆಕೆಪುರಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದಕಡೆಗೆಹರಿಯುವ ಚರಂಡಿಗೆ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಭಾಗ-2 (1510006006/IF/93393042893781390) IF 006 01/07/2022 16/12/2022 125020
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/LD/93393042892282283) LD 048 02/07/2022 16/12/2022 134217
    054 02/07/2022 16/12/2022 120453.48
ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದಘನತ್ಯಾಜ್ಯವಿಲೇವಾರಿಘಟಕಕ್ಕೆದಾರಿಗೆಶಿರೇಕೋಳರಸ್ತೆಯಿಂದಶಿವಮೂರ್ತಿಹೊಲದವರೆಗೆಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮ (1510006006/RC/93393042892321555) RC 008 01/07/2022 16/12/2022 249370
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡೇರಹಳ್ಳದಿಂದ ಗೌರಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ  (1510006006/RC/93393042892337551) RC 007 01/07/2022 16/12/2022 50176
    257 29/12/2022 27/02/2023 164358.4
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.6/1ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈರಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892337558) RC 076 02/07/2022 16/12/2022 107520
    099 02/07/2022 16/12/2022 41164
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಸ್ಟ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿಂದ ಗೋವಿಂದರಾಜ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892337561) RC 079 02/07/2022 16/12/2022 106240
    097 02/07/2022 16/12/2022 41164
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತೆಲುಗರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮಹೊಲ ನಮ್ಮದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892337565) RC 078 02/07/2022 16/12/2022 104960
    098 02/07/2022 16/12/2022 41164
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಂಡೇರಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892337567) RC 077 02/07/2022 16/12/2022 245299
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ 80/1ರ ಬಸವರಾಜ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892337574) RC 035 01/07/2022 16/12/2022 145064
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಾಪುರ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮಹೊಲನಮ್ಮದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892337608) RC 037 01/07/2022 16/12/2022 72840
    131 24/08/2022 16/12/2022 53200
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್.ಐ.ಗೋಪಾಲ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಾನಟ್ಟಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಹೊಲದವರೆಗೆನಮ್ಮಹೊಲನಮ್ಮದಾರ (1510006006/RC/93393042892337612) RC 036 01/07/2022 16/12/2022 79385
    130 24/08/2022 16/12/2022 53200
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಾನಲ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಅಂಜಿನಯ್ಯನ ಜಮೀನಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892337626) RC 252 29/12/2022 27/02/2023 126151
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಕ್ಕನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892337631) RC 253 29/12/2022 27/02/2023 122095
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಮ್ಮನವರ ರಮೇಶನ ಹೋದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892338188) RC 027 01/07/2022 16/12/2022 201311
    028 01/07/2022 16/12/2022 52224
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡೆರು ಜಮೀನಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892338189) RC 034 01/07/2022 16/12/2022 190742
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೋಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892338221) RC 019 01/07/2022 16/12/2022 65536
    020 01/07/2022 16/12/2022 155438
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಏಳಂಜಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ತಪ್ಪಲಿ ಮಾರಣ್ಣ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892338226) RC 026 01/07/2022 16/12/2022 71030
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಬಿ.ಜಮೀನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892338232) RC 023 01/07/2022 16/12/2022 247670
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡಿ ಕೊಲ್ಲರಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕಾಡಪ್ಪನ ಜಮೀನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892338491) RC 022 01/07/2022 16/12/2022 247020
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೀರ್ರ ಬಸವರಾಜ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892338587) RC 044 02/07/2022 16/12/2022 199990
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡೇರಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೀರಾ ಸಾಬ್ ರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892338588) RC 043 02/07/2022 16/12/2022 188088
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಕೆ.ಬಸವರಾಜ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892338594) RC 040 02/07/2022 16/12/2022 196165
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಡಗೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892339113) RC 041 02/07/2022 16/12/2022 195721
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.11ರ ಹೊನ್ನೂರಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892339116) RC 039 02/07/2022 16/12/2022 193954
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರ ಗಂಗಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ಮಾರಯ್ಯ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892339117) RC 042 02/07/2022 16/12/2022 196999
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892339822) RC 017 01/07/2022 16/12/2022 52224
    018 01/07/2022 16/12/2022 173870
21-22 ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, (1510006006/RC/93393042892340576) RC 045 02/07/2022 16/12/2022 244556
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖ್ ಮಹಬೂಬ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಸಾಬ್ ಇವರಜಮೀನಿನಹತ್ತಿರನಮ್ಮಹೊಲನಮ್ಮದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892342547) RC 046 02/07/2022 16/12/2022 180070
    140 24/08/2022 16/12/2022 35150
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಕಾಲುವೇವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892342550) RC 030 01/07/2022 16/12/2022 247574
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾಕ್ಷಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ.ಲೇ. ಎಸ್.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರ (1510006006/RC/93393042892343009) RC 029 01/07/2022 16/12/2022 247658
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.38/1ಬಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೊಲದಿಂದ ಎನ್.ಎಚ್.ಗಂಗಣ್ಣ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ  (1510006006/RC/93393042892345825) RC 010 01/07/2022 16/12/2022 235272
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡೇರಹಳ್ಳದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ  (1510006006/RC/93393042892349005) RC 031 01/07/2022 16/12/2022 242447
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಹಿಂದ ಹೂಲೆಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ  (1510006006/RC/93393042892349006) RC 033 01/07/2022 16/12/2022 235386
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಪಾಸ್ ನಿಂದ ಪಣೆವೆಗೆ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ  (1510006006/RC/93393042892349007) RC 038 01/07/2022 16/12/2022 150520
    110 02/07/2022 16/12/2022 86340
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಪಾಸ್ ನಿಂದ ಗಂಗಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ  (1510006006/RC/93393042892349008) RC 032 01/07/2022 16/12/2022 138920
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಅನಿಲ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892359612) RC 061 02/07/2022 16/12/2022 240041.83
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿಲ ಹೊಲದಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892359613) RC 060 02/07/2022 16/12/2022 229961.71
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾತಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರವಿಕಾಂತ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892359614) RC 265 29/12/2022 27/02/2023 216675
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರೇಕೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯನ್ನಪ್ಪನ ಜಮೀನ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892359616) RC 107 24/08/2022 16/12/2022 225612
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಡಿಸೇಲ್ ರವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892359618) RC 269 30/12/2022 27/02/2023 221908
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರವಿಕಾಂತ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗಡ್ಡೆ ಶಿವರಾಂ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892359619) RC 268 30/12/2022 27/02/2023 221908
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.83/1 ರ ಶರಣಮ್ಮ ಕೋಂ.ಲೇ.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ವರಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲನಮ್ಮದಾರಿ  (1510006006/RC/93393042892360620) RC 262 29/12/2022 27/02/2023 210676
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡಿ ಕೊಲ್ಲರಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕಾಡಪ್ಪನ ಜಮೀನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892361001) RC 284 30/12/2022 27/02/2023 206312
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಡಗೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892361002) RC 136 24/08/2022 16/12/2022 214820
2022-23 ನೇ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892361004) RC 135 24/08/2022 16/12/2022 214820
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892363169) RC 073 02/07/2022 16/12/2022 227051.79
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892363170) RC 072 02/07/2022 16/12/2022 230032.7
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಕಾಲುವೇವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892363171) RC 69 02/07/2022 16/12/2022 233981.33
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಡ್ಡೇರ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕಂಬಯ್ಯರ ಗೋಪಲ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892365419) RC 070 02/07/2022 16/12/2022 210105.95
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಚ್ಚೆರಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಈರಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892365422) RC 071 02/07/2022 16/12/2022 209239.15
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ NH 150 ರೋಡ್ ದಿಂದ ಬಟ್ಟಕಲ್ಲು ಸರೇಶ್ ನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892365926) RC 113 24/08/2022 16/12/2022 117790
    115 24/08/2022 16/12/2022 99415
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕುಂಟ ಗಂಗಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892365929) RC 111 24/08/2022 16/12/2022 154840
    112 24/08/2022 16/12/2022 105115
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡೇರಹಳ್ಳದಿಂದ ಶಿವಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892365952) RC 074 02/07/2022 16/12/2022 136786.45
    075 02/07/2022 16/12/2022 83925.08
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ -01 (1510006006/RC/93393042892366411) RC 278 30/12/2022 27/02/2023 101560
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ -02 (1510006006/RC/93393042892366412) RC 102 24/08/2022 16/12/2022 101560
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ -03 (1510006006/RC/93393042892366415) RC 101 24/08/2022 16/12/2022 95290
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.84ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ  (1510006006/RC/93393042892366979) RC 133 24/08/2022 16/12/2022 214820
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.91ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ  (1510006006/RC/93393042892366982) RC 134 24/08/2022 16/12/2022 214820
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.7/2ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ  (1510006006/RC/93393042892366985) RC 250 29/12/2022 27/02/2023 101146
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.6/2ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ  (1510006006/RC/93393042892366986) RC 251 29/12/2022 27/02/2023 182519
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ NH 150 ರೋಡ್ ದಿಂದ ಬಳೇ ರತ್ನಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892368000) RC 261 29/12/2022 27/02/2023 219189
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ NH 150 ರೋಡ್ ದಿಂದ ನಾಗಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892368003) RC 255 29/12/2022 27/02/2023 186795
22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ ಕೆ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಸ್ರ್ತೀ ನಗರದಿಂದ ಸಿರೇಕೋಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1510006006/RC/93393042892371208) RC 263 29/12/2022 27/02/2023 234135
22-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ ಕೆ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕ ಸ್ಮಾಮಿ ಹೊಲದಿಂದ ಗಾಣಿಗರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮಹೊಲ ನಮ್ಮದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1510006006/RC/93393042892371216) RC 104 24/08/2022 16/12/2022 220439
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ ಹೋಲದಿಂದ ಪಂಪಾರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892371807) RC 267 30/12/2022 27/02/2023 204437
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಪಾರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892371808) RC 108 24/08/2022 16/12/2022 225612
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರೇಕೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಂದಿ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892371810) RC 110 24/08/2022 16/12/2022 225612
22-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892371812) RC 264 28/12/2022 27/02/2023 225825
22-23 ನೇಸಾಲಿನಕೆ.ಕೆ.ಪುರಗ್ರಾಮದ ಗಡ್ಡೇರ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಮೀನಿ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ  (1510006006/RC/93393042892373719) RC 271 30/12/2022 27/02/2023 218984
22-23 ನೇಸಾಲಿನಕೆ.ಕೆ.ಪುರಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಜೀವಿತಬಾಬು ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ  (1510006006/RC/93393042892373723) RC 287 30/12/2022 27/02/2023 191709
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.37/3ರ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892443206) WC 015 01/07/2022 16/12/2022 46247.12
    016 01/07/2022 16/12/2022 7019.04
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.38/1ಬಿರ ಮುರುಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ಪ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892443210) WC 051 02/07/2022 16/12/2022 46247.12
    052 02/07/2022 16/12/2022 6276.18
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೋಡ್ಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892443213) WC 237 29/12/2022 27/02/2023 48516
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಜಿ.ಗಂಗಾಧರ ಹೊಲದಿಂದ ವಡಕಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892443215) WC 013 01/07/2022 16/12/2022 41247.12
    014 01/07/2022 16/12/2022 9799.83
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.108/2ರ ಪೆನ್ನಕ್ಕ ಕೋಂ ಲೇ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892443217) WC 011 01/07/2022 16/12/2022 45266.46
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.108/3ರ ನಾಗರಾಜ ಕೋಂ ಲೇ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892443218) WC 057 02/07/2022 16/12/2022 45266.46
    058 02/07/2022 16/12/2022 8504.76
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.23 ರಕೆ.ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್.ಕೊಲ್ಲಾರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892443460) WC 063 02/07/2022 16/12/2022 48427.2
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892443798) WC 024 01/07/2022 16/12/2022 54999.9
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.36/1ರ ಲಸುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಲೇ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892444178) WC 021 01/07/2022 16/12/2022 40857.3
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಉಚ್ಚು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವಸ್ಧಾನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892444179) WC 025 01/07/2022 16/12/2022 53224
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಪುರಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಂ.47ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510006006/WC/93393042892444354) WC 217 29/12/2022 27/02/2023 40583
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಪುರಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಂ.36/9 ರ ಅರ್.ಜಿ.ಗಂಗಾಧರಪ್ಪನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510006006/WC/93393042892444356) WC 218 29/12/2022 27/02/2023 43613
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510006006/WC/93393042892444419) WC 244 29/12/2022 27/02/2023 65608
21-22ನೇಸಾಲಿನರಾಂಪುರಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.45/ಪಿ2ರ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಹತ್ತಿರಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006006/WC/93393042892445143) WC 056 02/07/2022 16/12/2022 14857.2
21-22ನೇಸಾಲಿನವಡೇರಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಂ.18/11ರ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಇವರ ಜಮೀನಿನಹತ್ತಿರಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006006/WC/93393042892445144) WC 125 24/08/2022 16/12/2022 33260
    126 24/08/2022 16/12/2022 15969
21-22ನೇಸಾಲಿನರಾಂಪುರಗ್ರಾಮದ ರಿಸನಂ.65/1A2 ಜಿರ್ರಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮರಿಸ್ವಾಮಪ್ಪಇರವ ಜಮೀನಿನಹತ್ತಿರಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆ (1510006006/WC/93393042892445940) WC 055 02/07/2022 16/12/2022 45266.46
21-22ನೇ ಸಾಲಿನರಾಂಪುರಗ್ರಾಮರಿಸನಂ.65/1A3 ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಜಿರ್ರಮರಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ ಇರವ ಜಮೀನಿನಹತ್ತಿರಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವಿಟ್ ಮೆ (1510006006/WC/93393042892445941) WC 012 01/07/2022 16/12/2022 55294.22
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆಕೆಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹತ್ತಿರ ವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-3 (1510006006/WC/93393042892484947) WC 004 01/07/2022 16/12/2022 110134.8
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆಕೆಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹತ್ತಿರ ವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-4 (1510006006/WC/93393042892494774) WC 240 29/12/2022 27/02/2023 100502.58
Total (In Lakhs.) 196.58
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/FP/93393042892033899) FP 41 31/03/2022 16/12/2022 96092
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್.ಎಸ್.ಶಾಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/FP/93393042892194055) FP 46 31/03/2022 24/06/2022 92410
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/FP/93393042892194213) FP 47 31/03/2022 24/06/2022 91745
2018-19ನೇ ಕುಬೇರನಗರ ಕಟ್ಟೆಬಸಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಂಕಾರೇಶ್ವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯವರಗೂ ಒಂದು ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/17163601502287224) IC 16 31/03/2022 24/06/2022 41943
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ರಘುಮನೆವರರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚಂರಡಿ (1510006006/IC/17163601502287535) IC 21 31/03/2022 24/06/2022 20010
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪನ ಮನೆವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/17163601502287539) IC 22 31/03/2022 24/06/2022 15870
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಚರ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರ ತಿಮ್ಮಾಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/17163601502287735) IC 28 31/03/2022 24/06/2022 61314
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.7/4ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892266683) IC 167 31/03/2022 24/06/2022 45215
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.7/2ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/93393042892266684) IC 168 31/03/2022 24/06/2022 45215
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಟೆ.ಕೊಮಾರರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂಕಾರಪ್ಪನಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/99808123379) IC 15 31/03/2022 24/06/2022 52055.6
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನೇಯಲು ಮನೆಯಿಂದ ಓಂಕಾರಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/99808123380) IC 48 31/03/2022 24/06/2022 80703
    49 31/03/2022 24/06/2022 71226
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಓಬಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/99808124862) IC 29 31/03/2022 24/06/2022 98678
    30 31/03/2022 24/06/2022 89061
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಕಾಮಗಾರಿ (1510006006/IF/93393042892053623) IF 50 31/03/2022 16/12/2022 9173
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892726737) IF 101 13/10/2021 29/04/2022 37432
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಂಬಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892726763) IF 102 13/10/2021 29/04/2022 37003.24
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892726845) IF 28 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892726862) IF 27 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892728357) IF 56 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892728361) IF 58 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮ (1510006006/IF/93393042892728371) IF 60 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ (1510006006/IF/93393042892728377) IF 62 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಕ್ಕ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892728388) IF 63 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಕ್ಕ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892728394) IF 64 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ (1510006006/IF/93393042892728403) IF 75 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿ (1510006006/IF/93393042892728410) IF 76 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892728425) IF 77 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892728429) IF 78 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892728440) IF 29 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892728444) IF 30 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892728824) IF 08 13/10/2021 29/04/2022 37482.4906
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892729025) IF 10 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892729040) IF 11 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892729058) IF 12 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892729400) IF 13 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892729548) IF 14 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892729572) IF 15 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892729687) IF 16 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892729788) IF 79 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892729808) IF 80 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892730053) IF 82 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892730119) IF 83 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮೀನಿಟ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ (1510006006/IF/93393042892732272) IF 18 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮೀನಿಟ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006006/IF/93393042892732303) IF 19 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892732353) IF 21 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892732383) IF 22 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೇಶ್ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892737857) IF 19 17/06/2021 29/04/2022 38481.4
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೇಶ್ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892737887) IF 21 17/06/2021 29/04/2022 38672.9
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892737906) IF 18 17/06/2021 29/04/2022 38867.24
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892737922) IF 16 17/06/2021 29/04/2022 38672.9
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892737947) IF 09 17/06/2021 29/04/2022 38867.24
21-22ನೇ ಸಾಲಿನಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮ ವಿಜಯಕುಮಾರಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892737959) IF 08 17/06/2021 29/04/2022 39411.6
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892737970) IF 07 17/06/2021 29/04/2022 38896.9272
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892737983) IF 10 17/06/2021 29/04/2022 38657.7626
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892738009) IF 24 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892738020) IF 15 17/06/2021 29/04/2022 36900.9
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಟ್ಟಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892738042) IF 22 17/06/2021 29/04/2022 37996.06
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಟ್ಟಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892738059) IF 17 17/06/2021 29/04/2022 38672.9
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892744198) IF 31 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892744225) IF 32 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆನ್ನೋಬಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ (1510006006/IF/93393042892744334) IF 85 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆನ್ನೋಬಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ (1510006006/IF/93393042892744366) IF 86 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892744454) IF 107 13/10/2021 29/04/2022 37482.4906
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892744489) IF 108 13/10/2021 29/04/2022 37063.1128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಾಪುರ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ (1510006006/IF/93393042892744512) IF 27 19/06/2021 29/04/2022 38439.695
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಾಪುರ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006006/IF/93393042892744519) IF 28 19/06/2021 29/04/2022 38672
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892744562) IF 109 13/10/2021 29/04/2022 37508.554
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892744590) IF 110 13/10/2021 29/04/2022 37159.7808
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ (1510006006/IF/93393042892744616) IF 33 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನ (1510006006/IF/93393042892744649) IF 34 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಸುರೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ (1510006006/IF/93393042892749478) IF 35 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಸುರೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿ (1510006006/IF/93393042892749501) IF 36 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಡಗೂರು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ (1510006006/IF/93393042892749530) IF 41 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಡಗೂರು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ (1510006006/IF/93393042892749559) IF 42 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892749595) IF 106 13/10/2021 29/04/2022 37482.4906
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಸುರೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ (1510006006/IF/93393042892749620) IF 105 13/10/2021 29/04/2022 37176.5528
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾ (1510006006/IF/93393042892749676) IF 104 13/10/2021 29/04/2022 37482.4906
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸುರೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006006/IF/93393042892749689) IF 103 13/10/2021 29/04/2022 37176.5528
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892752788) IF 54 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892754575) IF 130 31/03/2022 24/06/2022 36459
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892754592) IF 55 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892754621) IF 131 31/03/2022 24/06/2022 36459
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892762445) IF 134 31/03/2022 24/06/2022 36626
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892762470) IF 132 31/03/2022 24/06/2022 36459
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892762515) IF 135 31/03/2022 24/06/2022 36626
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892762538) IF 133 31/03/2022 24/06/2022 36459
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892871541) IF 45 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892871566) IF 47 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾಕರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892871600) IF 90 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧಾಕರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892871628) IF 92 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
21-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ಬಿನ್.ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510006006/IF/93393042893044672) IF 148 31/03/2022 24/06/2022 29793
21-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್. ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510006006/IF/93393042893044785) IF 149 31/03/2022 24/06/2022 29793
21-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಬಿನ್.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510006006/IF/93393042893044808) IF 150 31/03/2022 24/06/2022 29793
21-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510006006/IF/93393042893044824) IF 151 31/03/2022 24/06/2022 29793
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893111683) IF 49 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893111761) IF 50 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893209162) IF 136 31/03/2022 24/06/2022 36626
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893209187) IF 138 31/03/2022 24/06/2022 36459
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪುರ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮ (1510006006/IF/93393042893209211) IF 137 31/03/2022 24/06/2022 36626
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಪುರ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ (1510006006/IF/93393042893209243) IF 139 31/03/2022 24/06/2022 36459
20-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893241723) IF 02 13/10/2021 29/04/2022 17180.9
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893318886) IF 03 13/10/2021 29/04/2022 17180.9
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರೀಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893318900) IF 04 13/10/2021 29/04/2022 17180.9
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿಲ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893318921) IF 05 13/10/2021 29/04/2022 17180.9
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜೀತಬಾಬು ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893318939) IF 06 13/10/2021 29/04/2022 17180.9
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಮಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ರೆಡ್ಡಿ  (1510006006/IF/93393042893321346) IF 07 13/10/2021 29/04/2022 17180.9
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893357443) IF 153 31/03/2022 24/06/2022 16439
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893400200) IF 140 31/03/2022 24/06/2022 36626
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893400207) IF 141 31/03/2022 24/06/2022 36459
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893400217) IF 145 31/03/2022 24/06/2022 36626
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893400227) IF 142 31/03/2022 24/06/2022 36459
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893400269) IF 146 31/03/2022 24/06/2022 36626
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893400286) IF 143 31/03/2022 24/06/2022 36459
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893400300) IF 147 31/03/2022 24/06/2022 36626
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.22/1ರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು  (1510006006/IF/93393042893421651) IF 154 31/03/2022 24/06/2022 16439
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.11/5 ನವೀನ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು (1510006006/IF/93393042893421994) IF 155 31/03/2022 24/06/2022 16439
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.11/6ರ ಪ್ರಮೀಣ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ (1510006006/IF/93393042893422026) IF 156 31/03/2022 24/06/2022 16439
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.11/3ರ ಪ್ರಕಾಶ ಬಿನ್ ಲೇ ಗಡ್ಡೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟ (1510006006/IF/93393042893422068) IF 157 31/03/2022 24/06/2022 16439
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893433299) IF 144 31/03/2022 24/06/2022 36459
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.56/3ಬಿರ ಬಲರಾಮ ಕೋಂ ಸಣ್ಣ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ (1510006006/IF/93393042893434788) IF 158 31/03/2022 24/06/2022 16439
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.51/1ಬಿರ ಲಸುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಲೇ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ (1510006006/IF/93393042893434835) IF 159 31/03/2022 24/06/2022 16439
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.51/1ಬಿರ ಹಲುಕುಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ (1510006006/IF/93393042893434876) IF 160 31/03/2022 24/06/2022 16439
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.56/6ರ ಮಹದೇವ ಬಿನ್ ಹಲುಕುಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ (1510006006/IF/93393042893434913) IF 161 31/03/2022 24/06/2022 16439
ಕೆ ಕೆ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042893543668) IF 152 31/03/2022 24/06/2022 11060.2
ಕೆ ಕೆ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಏಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್.ಕಟ್ಟೇಗೌಢ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (1510006006/IF/93393042893547561) IF 162 31/03/2022 24/06/2022 16439
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1510006006/LD/9447705776567) LD 51 31/03/2022 24/06/2022 67722
    52 31/03/2022 24/06/2022 71981
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಶುವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/LD/9447705789289) LD 53 31/03/2022 24/06/2022 91426
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡೆರ್ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಮತ್ತುಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892047404) RC 42 31/03/2022 24/06/2022 126992
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚಮಲ್ಲಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892183970) RC 31 31/03/2022 24/06/2022 39459
    32 31/03/2022 24/06/2022 98661
    34 31/03/2022 24/06/2022 95726
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಐ.ಟಿ.ಐ.ಕಾಲೇಜುನಿಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದವರೆಗ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892184083) RC 01 31/03/2022 24/06/2022 95218
    02 31/03/2022 24/06/2022 43533
    03 31/03/2022 24/06/2022 94700
2018-19ನೇಸಾಲಿನ ಕುಬೇರನಗರದಲ್ಲಿ ಜೆಜಿಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿಗಿಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೆಯ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006006/RC/93393042892184087) RC 17 31/03/2022 24/06/2022 95446
    19 31/03/2022 24/06/2022 96791
    20 31/03/2022 24/06/2022 42198
2018-19ನೇ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರೆಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆಯವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892184089) RC 24 31/03/2022 24/06/2022 107280
    26 31/03/2022 24/06/2022 95726
    27 31/03/2022 24/06/2022 30895
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಯ್ಯನವರ ಬಾವಿ ಹೋಲದಿಂದ ಅಂಬ್ರಣ್ಣನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892184093) RC 54 31/03/2022 24/06/2022 93988
    55 31/03/2022 24/06/2022 68285
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡೇರು ಜಮೀನಿನವರಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892184095) RC 04 31/03/2022 24/06/2022 101349
    05 31/03/2022 24/06/2022 57704
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಈರಣ್ಣನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892185012) RC 08 31/03/2022 24/06/2022 93092
    09 31/03/2022 24/06/2022 99394
    10 31/03/2022 24/06/2022 37275
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892185045) RC 56 31/03/2022 24/06/2022 93592
    57 31/03/2022 24/06/2022 86692
    58 31/03/2022 24/06/2022 37743
    59 31/03/2022 24/06/2022 10780
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ  (1510006006/RC/93393042892185124) RC 60 31/03/2022 24/06/2022 97557
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೆನ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892185421) RC 61 31/03/2022 24/06/2022 97416
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚರ್ಚ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892185425) RC 62 31/03/2022 24/06/2022 99772
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ.ನಂ.6ಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892185700) RC 63 31/03/2022 24/06/2022 40290
    64 31/03/2022 24/06/2022 46470
    65 31/03/2022 24/06/2022 81490
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ವೆಲ್ಧಿಂಗ್ ಶಾಫ್ ನಿಂದ ಕುಮಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ (1510006006/RC/93393042892185702) RC 06 31/03/2022 24/06/2022 73362
    07 31/03/2022 24/06/2022 79168
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುರ್ತುಂಜಯ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892185703) RC 66 31/03/2022 24/06/2022 147333
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ  (1510006006/RC/93393042892185704) RC 13 31/03/2022 24/06/2022 103480
    14 31/03/2022 24/06/2022 130138
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕುಬೇರ ನಗರದ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ (1510006006/RC/93393042892185712) RC 11 31/03/2022 24/06/2022 133768
    12 31/03/2022 24/06/2022 102879
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೆ.ಎಮ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ  (1510006006/RC/93393042892185714) RC 67 31/03/2022 24/06/2022 97122
    68 31/03/2022 24/06/2022 136950
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಧರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892185716) RC 69 31/03/2022 24/06/2022 21530
    70 31/03/2022 24/06/2022 93566
    71 31/03/2022 24/06/2022 102042
    72 31/03/2022 24/06/2022 17250
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892185859) RC 73 31/03/2022 24/06/2022 158115
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ನಾಗೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ  (1510006006/RC/93393042892196208) RC 43 31/03/2022 24/06/2022 130966
    44 31/03/2022 24/06/2022 73884
    45 31/03/2022 24/06/2022 10990
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/RC/93393042892321562) RC 164 31/03/2022 24/06/2022 245083
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಲರಾಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ನಿರ್ (1510006006/RC/93393042892321564) RC 163 31/03/2022 24/06/2022 159222
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಓವರ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ದಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ  (1510006006/RC/93393042892321568) RC 165 31/03/2022 24/06/2022 166464
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಪಾಸ್ ನಿಂದ ಗಂಗಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ  (1510006006/RC/93393042892349008) RC 171 31/03/2022 24/06/2022 100855
2016-17 ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕೆ ಕೆ ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1510006006/WC/11020050920658592) WC 80 31/03/2022 16/12/2022 36750
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006006/WC/93393042892318838) WC 31 19/06/2021 29/04/2022 44794
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006006/WC/93393042892322028) WC 32 19/06/2021 29/04/2022 39497
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892337121) WC 23 17/06/2021 29/04/2022 38414.8
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892337123) WC 29 19/06/2021 29/04/2022 38039.4
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892337125) WC 73 13/10/2021 29/04/2022 37514.0646
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892337126) WC 72 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892337134) WC 30 19/06/2021 29/04/2022 38414.8
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892337136) WC 71 13/10/2021 29/04/2022 37178.0128
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892337137) WC 25 19/06/2021 29/04/2022 38448.596
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892337138) WC 26 19/06/2021 29/04/2022 38017.871
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892337232) WC 03 17/06/2021 29/04/2022 38901.5502
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892337280) WC 04 17/06/2021 29/04/2022 39499.2894
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಲುಕುಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892337297) WC 20 17/06/2021 29/04/2022 37992.04
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಲುಕುಂದಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾ (1510006006/WC/93393042892337328) WC 52 13/10/2021 29/04/2022 37184.0128
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಟಿ.ದೀಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006006/WC/93393042892345703) WC 14 17/06/2021 29/04/2022 38867.24
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಟಿ.ದೀಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ರಿರ್ಚಾಜ್ ವೆಲ್ (1510006006/WC/93393042892345711) WC 12 17/06/2021 29/04/2022 37828.36
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ. ನಾಗರಾಜ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006006/WC/93393042892345721) WC 13 17/06/2021 29/04/2022 38871.863
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ. ನಾಗರಾಜ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿರ್ಚಾಜ್ ವೆಲ್ (1510006006/WC/93393042892345726) WC 11 17/06/2021 29/04/2022 37829.9814
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892345747) WC 06 17/06/2021 29/04/2022 38871.863
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892345753) WC 02 17/06/2021 29/04/2022 39561.591
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ದರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892345765) WC 01 17/06/2021 29/04/2022 37882
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/WC/93393042892345772) WC 05 17/06/2021 29/04/2022 38716.5986
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.11 ರ ಉಪ್ಪಳ್ಳದಿಂದ ದುರುಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪಹೊಲದವರೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006006/WC/93393042892443458) WC 170 31/03/2022 24/06/2022 45215
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.81ರ ಮಂಡೆ ಮಾರಣ್ಣಬಿನ್.ಕೊಲ್ಲಾರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾ (1510006006/WC/93393042892443461) WC 169 31/03/2022 24/06/2022 45215
Total (In Lakhs.) 104.68
Expenditure on Material purchased in 2019-2020 but paid in 2022-2023
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನೇಯಲು ಮನೆಯಿಂದ ಓಂಕಾರಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IC/99808123380) 71 20/02/2020 16/12/2022 29095
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.1/6ರಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾನ (1510006006/IF/93393042892295606) 43 30/01/2020 16/12/2022 16700
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಮ್ಮನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಧನದ ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892295615) 44 30/01/2020 16/12/2022 13398
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.1/5ರಲ್ಲಿ ಧನ ಕೊಟ್ಟಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892295622) 64 30/01/2020 16/12/2022 15470
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.47ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಫತ್ತುನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892298839) 81 20/02/2020 16/12/2022 11880
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.31ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892305063) 85 20/02/2020 16/12/2022 7736
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.10ರ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892306737) 84 20/02/2020 16/12/2022 7736
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.06ರ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೋಂ ವೀರಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892306742) 80 20/02/2020 16/12/2022 7736
2018-19ನೇ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ದುರುಗಪ್ಪ ರಿ.ಸ.ನಂ.23ರಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892308731) 83 20/02/2020 16/12/2022 8600
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.23ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಫತ್ತು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892323386) 78 20/02/2020 16/12/2022 8920
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವಡಕಪ್ಪ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892334914) 82 20/02/2020 16/12/2022 9400
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892335256) 113 25/02/2020 16/12/2022 3000
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.23ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892338246) 79 02/02/2020 16/12/2022 8920
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.67ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892342942) 77 20/02/2020 16/12/2022 10104
ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 47 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892350593) 112 25/02/2020 16/12/2022 3000
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.56/3ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892437824) 111 25/02/2020 16/12/2022 3000
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.56/5ರ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892437828) 109 25/02/2020 16/12/2022 3000
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.59ರ ಅನಂದಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006006/IF/93393042892437835) 107 25/02/2020 16/12/2022 3000
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ದೋಣೆಸರ್ವೆ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ (1510006006/RC/93393042892185869) 94 24/02/2020 16/12/2022 97222
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1510006006/WC/93393042892229405) 19 30/01/2020 16/12/2022 5000
Total (In Lakhs.) 2.73
Total (In Lakhs.) 2.73
Grand Total (In Lakhs.) 303.99
Report Completed
Excel View