Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under NREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHITRADURGA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/AV/93393042892310752) AV 126 31/12/2022 27/02/2023 130362.332
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂ.ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸ ಗೋಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/AV/93393042892310754) AV 125 31/12/2022 27/02/2023 130362.332
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಶಾಲೆಯ ಮಂಟಪದ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದಾಯ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/AV/93393042892310756) AV 124 31/12/2022 27/02/2023 130364.842
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕರೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893345253) IF 301 02/07/2022 16/12/2022 15731.4682
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006012/IF/93393042893367686) IF 201 22/08/2022 16/12/2022 7500
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006012/IF/93393042893367708) IF 203 22/08/2022 16/12/2022 4500
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-3 (1510006012/IF/93393042893367740) IF 202 22/08/2022 16/12/2022 4500
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಿವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006012/IF/93393042893620997) IF 257 29/06/2022 16/12/2022 49645.51
ಮಾಚೇನಹಳ‍್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಿವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006012/IF/93393042893620998) IF 258 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಿವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006012/IF/93393042893621000) IF 259 29/06/2022 16/12/2022 46443.8265
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಿವರ ಜಮೀನಿನಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006012/IF/93393042893626181) IF 260 29/06/2022 16/12/2022 37412.51
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಿವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006012/IF/93393042893626186) IF 261 29/06/2022 16/12/2022 38245.76
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಲಿಂಗಪ್ಪ ಿವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006012/IF/93393042893626189) IF 262 29/06/2022 16/12/2022 43578.56
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅಗರಸ ವೆಂಕಟೇಶ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006012/IF/93393042893626233) IF 270 29/06/2022 16/12/2022 40508.455
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006012/IF/93393042893626239) IF 205 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006012/IF/93393042893626243) IF 206 29/06/2022 16/12/2022 43058.612
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006012/IF/93393042893626259) IF 246 29/06/2022 16/12/2022 41986.7265
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/IF/93393042893626267) IF 244 29/06/2022 16/12/2022 41912.06
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006012/IF/93393042893626276) IF 222 29/06/2022 16/12/2022 36125.64
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/IF/93393042893626284) IF 221 29/06/2022 16/12/2022 44645.12
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006012/IF/93393042893626291) IF 217 29/06/2022 16/12/2022 44543.864
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/IF/93393042893626305) IF 218 29/06/2022 16/12/2022 43058.612
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006012/IF/93393042893637557) IF 275 29/06/2022 16/12/2022 40514.38
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/IF/93393042893637560) IF 271 29/06/2022 16/12/2022 43058.502
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006012/IF/93393042893637565) IF 276 29/06/2022 16/12/2022 40514.38
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/IF/93393042893637568) IF 273 29/06/2022 16/12/2022 44911.96
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006012/IF/93393042893637572) IF 277 29/06/2022 16/12/2022 40514.38
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಲಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006012/IF/93393042893637577) IF 272 29/06/2022 16/12/2022 44578.46
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006012/IF/93393042893720965) IF 242 29/06/2022 16/12/2022 40434.17
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/IF/93393042893720969) IF 241 29/06/2022 16/12/2022 41745.41
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀನಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006012/IF/93393042893720971) IF 240 29/06/2022 16/12/2022 36422.78
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೀನಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/IF/93393042893720975) IF 239 29/06/2022 16/12/2022 45578.36
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006012/IF/93393042893720981) IF 243 29/06/2022 16/12/2022 41919.87
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/IF/93393042893720986) IF 245 29/06/2022 16/12/2022 41645.42
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006012/IF/93393042893720992) IF 211 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/IF/93393042893720995) IF 212 29/06/2022 16/12/2022 43057.512
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/IF/93393042893721002) IF 208 29/06/2022 16/12/2022 43058.612
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006012/IF/93393042893721009) IF 207 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಟಿಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006012/IF/93393042893721017) IF 203 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಭೈಲಪ್ಪ ಜಮೀನೀನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006012/IF/93393042893727403) IF 247 29/06/2022 16/12/2022 40508.455
ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಭೈಲಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/IF/93393042893727404) IF 250 29/06/2022 16/12/2022 42312.02
ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಜಮಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006012/IF/93393042893727405) IF 248 29/06/2022 16/12/2022 40434.17
ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/IF/93393042893727407) IF 251 29/06/2022 16/12/2022 48411.41
ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006012/IF/93393042893727408) IF 249 29/06/2022 16/12/2022 40508.455
ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/IF/93393042893727409) IF 252 29/06/2022 16/12/2022 39245.66
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಟಿಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893727545) IF 204 29/06/2022 16/12/2022 43058.612
ಮಾಚೇನಹಳ‍್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006012/IF/93393042893728245) IF 253 29/06/2022 16/12/2022 43101.0015
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/IF/93393042893728247) IF 255 29/06/2022 16/12/2022 43058.612
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಳಕ್ಕ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006012/IF/93393042893728249) IF 254 29/06/2022 16/12/2022 45700.9765
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಳಕ್ಕ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/IF/93393042893728254) IF 256 29/06/2022 16/12/2022 43241.63
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006012/IF/93393042893728267) IF 210 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006012/IF/93393042893728268) IF 209 29/06/2022 16/12/2022 43058.612
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ರೈತರ ಸಮುದಾಯ ಒಕ್ಕಲು ಕಣನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/LD/93393042892305586) LD 122 31/12/2022 27/02/2023 244937.5316
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ರೈತರ ಸಮುದಾಯ ೊಕ್ಕಲು ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/LD/93393042892305587) LD 123 31/12/2022 27/02/2023 244937.0816
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮುರಡಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006012/WC/93393042892442903) WC 227 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮುರುಡಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006012/WC/93393042892442904) WC 228 29/06/2022 16/12/2022 43058.612
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನ್ನ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಚೆಕ್ (1510006012/WC/93393042892442905) WC 223 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನ್ನ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/WC/93393042892442908) WC 224 29/06/2022 16/12/2022 43058.612
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006012/WC/93393042892442909) WC 226 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006012/WC/93393042892442911) WC 225 29/06/2022 16/12/2022 43058.612
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892449259) WC 229 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಬಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892449261) WC 230 29/06/2022 16/12/2022 42578.66
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ವಾರೇರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892449264) WC 231 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ವಾರೇರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892449266) WC 232 29/06/2022 16/12/2022 43058.612
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ದುಬ್ಬಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892449270) WC 233 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ದುಬ್ಬಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892449272) WC 234 29/06/2022 16/12/2022 43058.612
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನ್ನಗಂಗಣ್ಣ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892449276) WC 219 29/06/2022 16/12/2022 38354.19
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿನ್ನಗಂಗಣ್ಣ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892449278) WC 220 29/06/2022 16/12/2022 44645.12
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892449279) WC 235 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892449281) WC 236 29/06/2022 16/12/2022 43058.612
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂತಕುಮಾರ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006012/WC/93393042892449602) WC 201 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನಂತಕುಮಾರ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/WC/93393042892449607) WC 202 29/06/2022 16/12/2022 43058.612
ಗೌರಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006012/WC/93393042892451174) WC 213 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ಗೌರಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್  (1510006012/WC/93393042892451179) WC 214 29/06/2022 16/12/2022 40212.23
ಗೌರಾಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಗೌಡ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ (1510006012/WC/93393042892451425) WC 215 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ಗೌರಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/WC/93393042892451426) WC 216 29/06/2022 16/12/2022 36342.507
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಓಬಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್  (1510006012/WC/93393042892453146) WC 237 29/06/2022 16/12/2022 42855.861
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಓಬಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ (1510006012/WC/93393042892453147) WC 238 29/06/2022 16/12/2022 43058.612
ಗೌರಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಕ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006012/WC/93393042892524223) WC 113 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-1 (1510006012/WC/93393042892524224) WC 120 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-1 (1510006012/WC/93393042892524225) WC 114 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892524226) WC 109 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಾರಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಘಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892524227) WC 108 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ಜಮೀನಿಂದ ಯೋಗಣ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006012/WC/93393042892524229) WC 112 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಗೌರಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892524231) WC 105 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪೆನ್ನಕ್ಕ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892524234) WC 127 31/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡೆ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/WC/93393042892524237) WC 101 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಗೌರಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892524238) WC 106 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಹನುಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಧರಿ ಶಿವಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/WC/93393042892524239) WC 102 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಗಟ್ಟ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892524240) WC 111 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಕಾಡಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜೀರಳ್ಳಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/WC/93393042892524242) WC 104 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ಖಲ್ಲಯ್ಯ ಜಮೀನಿಂದ ಈರಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/WC/93393042892524244) WC 107 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿಶಂಕರ ಜಮೀಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/WC/93393042892524246) WC 110 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಗೌರಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಕ್ಕ ಕೋಂ ರಾಮಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/WC/93393042892524250) WC 119 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಕಲ ಮಾರಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006012/WC/93393042892524251) WC 116 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಕಲ ಮಾರಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-2 (1510006012/WC/93393042892524256) WC 115 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಡ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/WC/93393042892524257) WC 117 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/WC/93393042892524259) WC 118 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಕಾಡಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅಬ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಡಿ ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/WC/93393042892524483) WC 103 30/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಕ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892529757) WC 129 31/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892529758) WC 130 31/12/2022 27/02/2023 38744.3076
ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನೇಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892529760) WC 131 31/12/2022 27/02/2023 38744.3076
Total (In Lakhs.) 47.7
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ಷಣಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/FP/93393042892194557) FP 2 31/03/2022 24/06/2022 136408
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾ|| ಶಾಲೆಯಿಂದ ರಘು ಕಣದವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/FP/93393042892197344) FP 30 31/03/2022 24/06/2022 138003
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/FP/93393042892201408) FP 16 31/03/2022 24/06/2022 174529
ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಉಮಕ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಂ (1510006012/FP/93393042892202818) FP 14 31/03/2022 24/06/2022 143501.4
2016-17 ಗೌರಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042892063854) IF 34 31/03/2022 24/06/2022 74268.1
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಬಸಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ರವರ ಜಾಣುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042892196612) IF 17 31/03/2022 24/06/2022 11324
ಕಾಡಸಿದ್ಆಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಮಲ್ದಾರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042892233943) IF 18 31/03/2022 24/06/2022 8809
ಗೌರಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ರವರ ರಿ ಸ ನಂ 31ರಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042892326565) IF 19 31/03/2022 24/06/2022 15118
ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕುಂಟ ಭೀಮಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042892328240) IF 52 31/03/2022 24/06/2022 14600
ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042892328262) IF 20 31/03/2022 24/06/2022 14682.16
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ರವರ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042892344350) IF 51 31/03/2022 24/06/2022 14966
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 356 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಿವಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042892634433) IF 183 30/03/2022 24/06/2022 123934.86
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042892634435) IF 184 30/03/2022 24/06/2022 124083.432
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾದ ಊರು ಪಕ್ಕದ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042892644757) IF 07 16/06/2021 29/04/2022 103356.2744
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042892644775) IF 08 16/06/2021 29/04/2022 116973.158
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚೌಡಪ್ಪನ ಜನೀನಿನವರೆಗೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042892644787) IF 01 16/06/2021 29/04/2022 118989.96
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042892644804) IF 03 16/06/2021 29/04/2022 118989.96
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಜಮೀನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042892644811) IF 04 16/06/2021 29/04/2022 118989.96
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042892644816) IF 06 16/06/2021 29/04/2022 107372.7466
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೆನೆಬಾವಿ ತಗ್ಗು ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042892644825) IF 10 16/06/2021 29/04/2022 112319.2905
ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893235838) IF 189 30/03/2022 24/06/2022 15731.4682
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893242461) IF 188 30/03/2022 24/06/2022 15731.4682
ಗೌರಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಕ್ಕ ಕೋಂ ಮಲಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893278510) IF 6 14/10/2021 29/04/2022 16196.54
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893345696) IF 190 30/03/2022 24/06/2022 15731.4682
ಕಾಡಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ಪರಂಗಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893345727) IF 7 14/10/2021 29/04/2022 16196.54
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893365476) IF 172 30/03/2022 24/06/2022 189227.88
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006012/IF/93393042893367686) IF 170 30/03/2022 24/06/2022 191101.348
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006012/IF/93393042893367708) IF 171 30/03/2022 24/06/2022 191101.348
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-3 (1510006012/IF/93393042893367740) IF 174 30/03/2022 24/06/2022 191101.348
ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಭೀಮಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893543439) IF 191 30/03/2022 24/06/2022 15731.4682
ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 190ರ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893606348) IF 160 31/12/2021 24/06/2022 61657.38
ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 191ರ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿಮ (1510006012/IF/93393042893606372) IF 159 31/12/2021 24/06/2022 61657.38
ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 184/2ರಲ್ಲಿ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಗುಳೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006012/IF/93393042893606390) IF 158 11/03/2022 24/06/2022 61657.38
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 41/3ರ ಮಾರಕ್ಕ ಕೋಂ ಬಾರಿಕರ ಭರ್ಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/IF/93393042893606776) IF 103 31/12/2021 24/06/2022 61360.236
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 301ರ ಕೆ ಎಮ್ ಜಿ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006012/IF/93393042893606793) IF 105 31/12/2021 24/06/2022 61731.666
ಕಾಡಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/IF/93393042893606819) IF 104 31/12/2021 24/06/2022 61583.094
ಕಾಡಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 15ರ ಭರ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/IF/93393042893606830) IF 102 31/12/2021 24/06/2022 61731.666
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 108ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿಮಾ‍್ಣ (1510006012/IF/93393042893608804) IF 136 31/12/2021 24/06/2022 61657.38
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ರವರ ರಿ ಸ ನಂ 5/7ರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893608816) IF 135 31/12/2021 24/06/2022 61657.38
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಟಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ರಿ ಸ ನಂ 96/ಪಿ-ಪಿ1ರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893608831) IF 134 31/12/2021 24/06/2022 61657.38
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ರವರ ರಿ ಸ ನಂ 12ರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893611948) IF 137 31/12/2021 24/06/2022 61657.38
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೊಂ ಜಂಗಳಿ ಗಂಗಣ್ಣ ರವರ ರಿ ಸ ನಂ 107ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893612859) IF 133 31/12/2021 24/06/2022 61657.38
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 108ರ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾತಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893614308) IF 145 31/12/2021 24/06/2022 61657.38
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 74ರ ಉಪ್ಪಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893618863) IF 149 31/12/2021 24/06/2022 37514.43
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 41ರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893618868) IF 150 31/12/2021 24/06/2022 37514.43
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 39/1 ಮಂಗಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಈಶ್ವರ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893618873) IF 148 31/12/2021 24/06/2022 37365.858
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 27ರ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893618880) IF 146 31/12/2021 24/06/2022 37440.144
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893620684) IF 106 31/12/2021 24/06/2022 61657.38
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಈರಮಾಸಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893620686) IF 108 31/12/2021 24/06/2022 61731.666
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವವತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893620694) IF 107 31/12/2021 24/06/2022 61063.092
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಗುಣಮ್ಮ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893620981) IF 114 31/12/2021 24/06/2022 61657.38
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 25ರ ರಾ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893620985) IF 115 31/12/2021 24/06/2022 61360.236
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 44/1ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893620987) IF 112 31/12/2021 24/06/2022 61360.236
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893620989) IF 113 31/12/2021 24/06/2022 61285.95
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಻ಂಜಿನೇಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/IF/93393042893620991) IF 116 31/12/2021 24/06/2022 61657.38
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006012/IF/93393042893720944) IF 118 11/03/2022 24/06/2022 36994.428
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/IF/93393042893720947) IF 142 11/03/2022 24/06/2022 37217.286
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ರಾಗಿಮರದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006012/IF/93393042893720949) IF 117 11/03/2022 24/06/2022 36177.282
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮೆಚ್ಚಿರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/IF/93393042893720954) IF 144 11/03/2022 24/06/2022 37217.286
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲಿಸೇರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006012/IF/93393042893720959) IF 143 11/03/2022 24/06/2022 37217.286
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಗೋಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/IF/93393042893720963) IF 141 11/03/2022 24/06/2022 37217.286
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಭೀಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಭೀಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006012/IF/93393042893728219) IF 131 11/03/2022 24/06/2022 37217.286
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1510006012/IF/93393042893728221) IF 130 30/03/2022 24/06/2022 37514.43
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರೋಗದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/IF/93393042893728233) IF 162 11/03/2022 24/06/2022 37217.286
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/IF/93393042893728235) IF 161 11/03/2022 24/06/2022 37217.286
ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಕ್ಕಲು ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/LD/93393042892029904) LD 31 31/03/2022 24/06/2022 132620
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲು ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/LD/93393042892029906) LD 3 31/03/2022 24/06/2022 118756.39
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಮಾಳದ ಹಳೇ ಅಂಜಿನೇಯ್ಯ ದೇಚಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ೊಕ್ಕಲು ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/LD/93393042892031955) LD 4 31/03/2022 24/06/2022 120544.88
ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1510006012/LD/93393042892035713) LD 48 31/03/2022 24/06/2022 117506
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510006012/LD/9447705791038) LD 8 31/03/2022 24/06/2022 63009.06
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಿನೇಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುಂಟು ಮೋರಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510006012/RC/93393042892043684) RC 01 31/03/2022 24/06/2022 51096
ಕಾಡಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನಕಕ್ಎ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510006012/RC/93393042892154717) RC 13 31/03/2022 24/06/2022 82080
ಹನುಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/RC/93393042892195527) RC 5 31/03/2022 24/06/2022 186151.8
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಎ ಕೆ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/RC/93393042892195528) RC 6 31/03/2022 24/06/2022 111821.82
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಓಬಕ್ಕನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/RC/93393042892195529) RC 7 31/03/2022 24/06/2022 151331
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಯ ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಿಂದ ರಾಮಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಕ್ (1510006012/RC/93393042892197186) RC 32 31/03/2022 24/06/2022 158345.06
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭೀವೃದ್ದಿ (1510006012/RC/93393042892200659) RC 9 31/03/2022 24/06/2022 95573
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಯ್ಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ಈರಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/RC/93393042892203604) RC 29 31/03/2022 24/06/2022 117061
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಹೊಲದಿಂದ ಜೂಲ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/RC/93393042892203991) RC 28 31/03/2022 24/06/2022 117357
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭೀವೃದ್ದಿ (1510006012/RC/93393042892204909) RC 10 31/03/2022 24/06/2022 96881.6
ಗೌರಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮುರ್ಕಾಲಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/RC/93393042892206181) RC 11 31/03/2022 24/06/2022 223425
ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತರಾಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಗರೆಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510006012/RC/93393042892207049) RC 27 31/03/2022 24/06/2022 111821.82
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಮುರುಡಯ್ಯನ ಹೊಲದಿಂದ ಜಟಂಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/RC/93393042892208589) RC 26 31/03/2022 24/06/2022 116924
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಕರಡಿ ಹನುಮಯ್ಯನ ಹೊಲದಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/RC/93393042892208594) RC 24 31/03/2022 24/06/2022 117190.82
ಗೌರಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ಬಾರಿಕರ ಹೊಲದಿಂದ ಮಿಶನ್ ಗಂಗಣ್ಣನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/RC/93393042892209286) RC 22 31/03/2022 24/06/2022 117169
ಗೌರಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡದ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಜೋಗಜ್ಜು ಹನುಮಂತ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510006012/RC/93393042892209428) RC 47 31/03/2022 24/06/2022 109959.8
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ನಾಗಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510006012/RC/93393042892210573) RC 46 31/03/2022 24/06/2022 107132
ಕಾಡಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510006012/RC/93393042892211971) RC 33 31/03/2022 24/06/2022 109998.6
ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಗಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510006012/RC/93393042892212320) RC 44 31/03/2022 24/06/2022 99042
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣನ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹಂತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510006012/RC/93393042892213050) RC 43 31/03/2022 24/06/2022 117637
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಡಕಪ್ಪನ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣನ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510006012/RC/93393042892213051) RC 41 31/03/2022 24/06/2022 116331
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 63ರ ರತ್ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ರಾಯಾಪುರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಣವಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಕ್ ನಿರ್ (1510006012/RC/93393042892214406) RC 15 31/03/2022 24/06/2022 162214.46
ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ತಯ್ಯನವರ ಗಂಗಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ಬುಕಿಟ್ಲತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/RC/93393042892215691) RC 38 31/03/2022 24/06/2022 116584
ಕಾಡಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲರ ರಾಮಣ್ಣ ಹಲದಿಂದ ಕುರುಬರ ದಾನಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/RC/93393042892253189) RC 37 31/03/2022 24/06/2022 117174
ಹನುಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1510006012/RC/93393042892348172) RC 185 30/03/2022 24/06/2022 223079
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892220178) WC 36 31/03/2022 24/06/2022 25897
ಕಾಡಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಗಿಮರದ ತಿಪ್ಪೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892444963) WC 139 11/03/2022 24/06/2022 37365.858
ಕಾಡಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚೆಕ್ಕೇರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892445312) WC 140 11/03/2022 24/06/2022 37514.43
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892445314) WC 138 11/03/2022 24/06/2022 37291.572
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಣ್ಣ ಹಳ‍್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006012/WC/93393042892447717) WC 127 11/03/2022 24/06/2022 37217.286
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಣ್ಣ ಹಳ‍್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006012/WC/93393042892447722) WC 126 11/03/2022 24/06/2022 37217.286
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಊರಬಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ‍್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006012/WC/93393042892447724) WC 129 11/03/2022 24/06/2022 37514.43
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಊರಬಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ‍್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006012/WC/93393042892447726) WC 128 11/03/2022 24/06/2022 37217.286
ಕಾಡಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಕೆಲಿಸೇರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892447746) WC 101 30/03/2022 24/06/2022 37217.286
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892448141) WC 109 30/03/2022 24/06/2022 37514.43
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/WC/93393042892448144) WC 110 30/03/2022 24/06/2022 37514.43
ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪ್ಪಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892448146) WC 147 11/03/2022 24/06/2022 37440.144
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನೇಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಭಿಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/WC/93393042892448149) WC 125 11/03/2022 24/06/2022 37514.43
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನೇಯ್ಯ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಟ್ಟೆವ್ ನಿಂದ ಮೋರಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892448152) WC 122 11/03/2022 24/06/2022 37440.144
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪೂ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/WC/93393042892448154) WC 123 11/03/2022 24/06/2022 37291.572
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪೂ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/WC/93393042892448156) WC 124 11/03/2022 24/06/2022 37365.858
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892449315) WC 164 30/03/2022 24/06/2022 37217.286
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892449323) WC 163 30/03/2022 24/06/2022 37209.8574
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892449573) WC 165 11/02/2022 24/06/2022 37217.286
ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಶಾಂತ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892449574) WC 166 30/03/2022 24/06/2022 37217.286
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸೌಟಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006012/WC/93393042892449577) WC 121 11/03/2022 24/06/2022 37291.572
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಭೀಮಣ‍್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006012/WC/93393042892449578) WC 120 11/03/2022 24/06/2022 37440.144
ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಲಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಗೋಶಾಲೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಯ್ಮನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ (1510006012/WC/93393042892449579) WC 119 11/03/2022 24/06/2022 37217.286
Total (In Lakhs.) 89.96
Grand Total (In Lakhs.) 137.66
Report Completed
Excel View