Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : CHITRADURGA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಪೂಜಾರಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಾ ಕಾಂಪೌಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/AV/93393042892293146) AV 77 30/06/2022 16/12/2022 155691.4108
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಪೂಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗು ಡಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IC/93393042892280562) IC 236 15/10/2022 16/12/2022 230698.5324
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಜರುವಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IC/93393042892281978) IC 536 28/12/2022 27/02/2023 240774.8039
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IC/93393042892281979) IC 533 28/12/2022 27/02/2023 240774.8039
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬುಡ್ಡೆಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಿನಿಟ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IC/93393042892282153) IC 532 28/12/2022 27/02/2023 240741.0189
ಬೊ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 12/3 ರ ಗೌರಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆರಿವೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893804494) IF 122 30/06/2022 16/12/2022 76543.14
ಬೊ// ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 12/3 ರ ಗೌರಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893804535) IF 31 30/06/2022 16/12/2022 78771.72
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡೆಬೀಮಯ್ಯ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893850850) IF 140 30/06/2022 16/12/2022 85492.5
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 22ರ ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893850871) IF 206 22/08/2022 16/12/2022 85502
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲೋಬಯ್ಯ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893850902) IF 137 30/06/2022 16/12/2022 85492.5
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡೋಬಯ್ಯ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893850921) IF 201 22/08/2022 16/12/2022 74862
    202 22/08/2022 16/12/2022 6650
    203 22/08/2022 16/12/2022 3325
    204 22/08/2022 16/12/2022 1330
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಕ್ಕ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893850975) IF 139 30/06/2022 16/12/2022 85492.5
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನೂರ್ ಜಾನ್ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893854666) IF 142 22/08/2022 16/12/2022 92482
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರೀವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893854686) IF 163 22/08/2022 16/12/2022 61510.05
    167 22/08/2022 16/12/2022 1330
    170 22/08/2022 16/12/2022 29925
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893854954) IF 134 22/08/2022 16/12/2022 92482
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893854979) IF 129 22/08/2022 16/12/2022 91152
    130 22/08/2022 16/12/2022 1330
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ|| ಗುಡ್ಡದ ಕಪ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 1 (1510006015/IF/93393042893854991) IF 196 22/08/2022 16/12/2022 92485
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ|| ಗುಡ್ಡದ ಕಪ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 2 (1510006015/IF/93393042893855055) IF 144 22/08/2022 16/12/2022 92485
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 72 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893861556) IF 275 22/08/2022 16/12/2022 93147
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 18 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893862345) IF 18 22/08/2022 16/12/2022 92482
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 18 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893862375) IF 22 22/08/2022 16/12/2022 92482
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 23 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893862394) IF 88 22/08/2022 16/12/2022 92482
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 23 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893862418) IF 231 15/10/2022 16/12/2022 94470
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಮುನಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893862481) IF 186 22/08/2022 16/12/2022 92482
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893862507) IF 284 22/08/2022 16/12/2022 92482
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 29/1 ರ ಮಾರಕ್ಕ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893862944) IF 288 22/08/2022 16/12/2022 92482
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 29 ರ ನಿಂಗಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893862962) IF 85 22/08/2022 16/12/2022 92482
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893862973) IF 176 22/08/2022 16/12/2022 92482
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893865904) IF 47 22/08/2022 16/12/2022 92482
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದಿರಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893875674) IF 175 23/08/2022 16/12/2022 57846.2132
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಬೋರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಾಪನಾಯಕ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893881810) IF 232 23/08/2022 16/12/2022 64219
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 36ರ ಪಾಪಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893881815) IF 233 23/08/2022 16/12/2022 64219
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿಡ್ಡಬೋರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893897107) IF 99 23/08/2022 16/12/2022 57843.0955
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣೋಬಣ್ಣರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893901108) IF 150 22/08/2022 16/12/2022 62889
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 56 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893910341) IF 93 22/08/2022 16/12/2022 80846
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಬಿನ್ ಭೀಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893910347) IF 71 22/08/2022 16/12/2022 75523
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 33/1ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893922728) IF 251 23/08/2022 16/12/2022 62889
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 33/1ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893922749) IF 246 23/08/2022 16/12/2022 62889
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 15ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893922775) IF 242 23/08/2022 16/12/2022 62889
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 15ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893922795) IF 236 23/08/2022 16/12/2022 62889
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 2ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893922839) IF 159 23/08/2022 16/12/2022 62224
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893930939) IF 492 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಓಬಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಪಾಲಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893930972) IF 629 29/12/2022 27/02/2023 94651.2392
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಂಜೀವಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893933291) IF 122 22/08/2022 16/12/2022 94813
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗುಜ್ಜಾರಿ ಓಬಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893933303) IF 125 22/08/2022 16/12/2022 95478
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಭೀಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893933322) IF 136 22/08/2022 16/12/2022 95478
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕಜ್ಜಿಬೀಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893933331) IF 118 22/08/2022 16/12/2022 95478
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕಜ್ಜಿಬೀಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893933343) IF 140 22/08/2022 16/12/2022 95478
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 12ರ ಜಿ ಬಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮ (1510006015/IF/93393042893933637) IF 248 23/08/2022 16/12/2022 95478
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 3ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893933648) IF 243 22/08/2022 16/12/2022 95478
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 3ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893933670) IF 235 23/08/2022 16/12/2022 95478
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 4ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893933685) IF 267 22/08/2022 16/12/2022 95478
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 4ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893933699) IF 248 22/08/2022 16/12/2022 95478
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 12ರ ಜಮೀನಿ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893933735) IF 231 22/08/2022 16/12/2022 95478
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 12ರ ಜಮೀನಿ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893933783) IF 236 22/08/2022 16/12/2022 95478
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 113/1ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893935243) IF 208 22/08/2022 16/12/2022 95478
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 113/1ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893935245) IF 209 22/08/2022 16/12/2022 95478
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 113/2ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893935248) IF 215 22/08/2022 16/12/2022 95478
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 113/2ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893935253) IF 222 22/08/2022 16/12/2022 95478
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893935257) IF 229 22/08/2022 16/12/2022 95478
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ನಮಲ್ಲಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893935262) IF 228 22/08/2022 16/12/2022 95478
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893935265) IF 226 22/08/2022 16/12/2022 78186
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 12ರ ಬಸವರಾಜ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893936138) IF 562 28/12/2022 27/02/2023 95316.2392
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 12ರ ಬಸವರಾಜ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893936159) IF 559 28/12/2022 27/02/2023 95316.2392
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 18/2 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893950220) IF 38 22/08/2022 16/12/2022 85502
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 18/2 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893950221) IF 294 22/08/2022 16/12/2022 85502
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 103/2 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893950223) IF 66 22/08/2022 16/12/2022 85502
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 103/2 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893950228) IF 134 23/08/2022 16/12/2022 84837
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 24/1 ರ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893950232) IF 25 22/08/2022 16/12/2022 85502
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 47 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893953621) IF 261 22/08/2022 16/12/2022 94480
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 47 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893953709) IF 77 22/08/2022 16/12/2022 95145
ಸೂಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜುಬೇದಾಖಾನ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893953717) IF 210 22/08/2022 16/12/2022 95145
ಸೂಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜುಬೇದಾಖಾನ್ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893953719) IF 213 22/08/2022 16/12/2022 95145
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 169 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893953724) IF 217 23/08/2022 16/12/2022 95145
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 7 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893953728) IF 169 23/08/2022 16/12/2022 95145
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 7 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893953732) IF 216 23/08/2022 16/12/2022 95145
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರಿ.ಸ.ನಂ 13ರ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893965954) IF 318 22/08/2022 16/12/2022 95145
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರಿ.ಸ.ನಂ 13ರ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893965967) IF 565 28/12/2022 27/02/2023 95008.1604
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 13ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893965982) IF 116 23/08/2022 16/12/2022 95145
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 13ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893965993) IF 220 23/08/2022 16/12/2022 95145
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 40ರ ಪಾಪನಾಯಕ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893966009) IF 29 22/08/2022 16/12/2022 95145
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 40ರ ಪಾಪನಾಯಕ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893966023) IF 40 22/08/2022 16/12/2022 95145
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಣಮಾರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಹನುಮಯ್ಯ ರಿ.ಸ.ನಂ 7/1ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006015/IF/93393042893966652) IF 219 23/08/2022 16/12/2022 95145
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 6/1ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893966682) IF 211 23/08/2022 16/12/2022 95145
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 6/1ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893966716) IF 175 22/08/2022 16/12/2022 95145
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 28/2ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893966738) IF 86 22/08/2022 16/12/2022 95145
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 28/2ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893966758) IF 212 23/08/2022 16/12/2022 95145
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 57ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893966774) IF 171 22/08/2022 16/12/2022 95145
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 57ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893966788) IF 218 23/08/2022 16/12/2022 95145
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 58ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893966810) IF 329 22/08/2022 16/12/2022 95145
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 58ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893966829) IF 334 22/08/2022 16/12/2022 95145
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮಾರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893966847) IF 322 22/08/2022 16/12/2022 95145
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 69ರ ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893966875) IF 333 22/08/2022 16/12/2022 95145
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 69ರ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893966897) IF 342 22/08/2022 16/12/2022 95145
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದ ಕಪಿಲೆ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893970838) IF 24 22/08/2022 16/12/2022 95145
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದ ಕಪಿಲೆ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ರವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893970852) IF 227 23/08/2022 16/12/2022 94480
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893972427) IF 490 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893974477) IF 212 15/10/2022 16/12/2022 94470
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893974489) IF 322 15/10/2022 16/12/2022 93140
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುರಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893974612) IF 540 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಹಾನಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 139 ರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಣ  (1510006015/IF/93393042893975131) IF 127 22/08/2022 16/12/2022 94480
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 27ರ ಬಂಗಾರಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಲ್ಲಜರುವಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006015/IF/93393042893975561) IF 631 29/12/2022 27/02/2023 89688.1604
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 68/6 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1  (1510006015/IF/93393042893978728) IF 268 22/08/2022 16/12/2022 95145
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 68/6 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2  (1510006015/IF/93393042893978829) IF 223 23/08/2022 16/12/2022 95478
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 72 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2  (1510006015/IF/93393042893978874) IF 279 22/08/2022 16/12/2022 70870
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲಾರಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893978937) IF 283 22/08/2022 16/12/2022 71535
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲಾರಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893978966) IF 273 22/08/2022 16/12/2022 71535
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893981756) IF 126 22/08/2022 16/12/2022 71535
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಕೆಂಗಭೀಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893981785) IF 49 22/08/2022 16/12/2022 68875
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಕೆಂಗಭೀಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893981805) IF 82 22/08/2022 16/12/2022 1995
    83 22/08/2022 16/12/2022 68875
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 5 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893985667) IF 54 22/08/2022 16/12/2022 70870
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 5 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893985682) IF 234 23/08/2022 16/12/2022 67545
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರ್ರೋಬಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893985704) IF 84 22/08/2022 16/12/2022 71535
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರ್ರೋಬಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893985724) IF 96 22/08/2022 16/12/2022 71535
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 22ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042893990201) IF 702 29/12/2022 27/02/2023 95008.1604
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 22ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042893990214) IF 214 15/10/2022 16/12/2022 94470
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 47ರ ಕದುರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893993265) IF 440 28/12/2022 27/02/2023 71823.403
ಹಾ|| ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 34ರ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ರಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893994589) IF 263 15/10/2022 16/12/2022 78510
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ರಿ.ಸ.ನಂ 56ರಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌  (1510006015/IF/93393042893995227) IF 179 23/08/2022 16/12/2022 78186
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894012679) IF 536 29/12/2022 27/02/2023 74483.403
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894012694) IF 632 29/12/2022 27/02/2023 75813.393
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 29 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894012721) IF 272 15/10/2022 16/12/2022 77180
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 29 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894012745) IF 268 15/10/2022 16/12/2022 77180
ಹಾನಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 34 ರ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894012780) IF 488 28/12/2022 27/02/2023 78473.403
ಬೊ//ಗ್ರಾ//ರಿ ಸ ನಂ 23 ರ ಮಹಾಂತೇಶ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894012830) IF 546 28/12/2022 27/02/2023 78052.198
ಬೊ//ಗ್ರಾ// ಪುರಬೋರನಹಳ್ಳಿ ರಿ ಸ ನಂ 1/2 ರ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894012866) IF 545 28/12/2022 27/02/2023 78717.198
ಪುರಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 8/14 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894013114) IF 544 28/12/2022 27/02/2023 78717.198
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನುಂಕಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894013130) IF 541 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 105ರ ಹನುಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌  (1510006015/IF/93393042894013493) IF 441 28/12/2022 27/02/2023 71823.403
ಪೂಜಾರಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೊತಲಗೊಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಣ (1510006015/IF/93393042894013537) IF 276 15/10/2022 16/12/2022 78510
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೊಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಣ (1510006015/IF/93393042894013546) IF 293 15/10/2022 16/12/2022 78510
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 34ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ್ಕಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894013592) IF 454 28/12/2022 27/02/2023 95827.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 30/1ರ ಭೀಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಹನುಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌  (1510006015/IF/93393042894013606) IF 448 28/12/2022 27/02/2023 92502.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪಕ್ಕ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಗುಣಮಾರಯ್ಯ ರಿ.ಸ.ನಂ 28ರ ಜಮೀನಿನನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ (1510006015/IF/93393042894013626) IF 460 28/12/2022 27/02/2023 95827.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಭೀಮಯ್ಯ ರಿ.ಸ.ನಂ 3/3ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌  (1510006015/IF/93393042894013673) IF 453 28/12/2022 27/02/2023 95827.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 4/4ರ ಓಬಕ್ಕ ಕೊಂ ಓಬಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಣ (1510006015/IF/93393042894013690) IF 458 28/12/2022 27/02/2023 95827.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 21ರ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894013751) IF 456 28/12/2022 27/02/2023 95827.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 21ರ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894013766) IF 447 28/12/2022 27/02/2023 95162.1998
ಹಾ||ಗ್ರಾ|| ಕೈಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ರಿ.ಸ.ನಂ 181/1ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894015182) IF 485 28/12/2022 27/02/2023 78473.403
ಹಾ||ಗ್ರಾ|| ಕೈಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ರಿ.ಸ.ನಂ 181/1ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894015193) IF 484 28/12/2022 27/02/2023 77808.403
ಹಾ||ಗ್ರಾ||ಕೈಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ರಿ.ಸ.ನಂ 181/2ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲುವೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894015215) IF 486 28/12/2022 27/02/2023 78473.403
ಹಾ||ಗ್ರಾ||ಕೈಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ರಿ.ಸ.ನಂ 181/2ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲುವೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894015225) IF 487 28/12/2022 27/02/2023 78473.353
ಹಾ||ಗ್ರಾ||ಕೈಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ರಿ.ಸ.ನಂ 181/3ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894015261) IF 482 28/12/2022 27/02/2023 77143.403
ಹಾ||ಗ್ರಾ||ಕೈಗುಡ್ಡದ ಹತ್ತಿರ ರಿ.ಸ.ನಂ 181/3ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894015274) IF 480 28/12/2022 27/02/2023 76478.403
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894015363) IF 526 28/12/2022 27/02/2023 78052.198
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 24ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894015372) IF 522 28/12/2022 27/02/2023 96007.198
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೆಂಗಿಓಬಯ್ಯ ನವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894015375) IF 219 15/10/2022 16/12/2022 94470
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 30/1ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894015381) IF 523 28/12/2022 27/02/2023 78717.198
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 30/1ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894015386) IF 520 28/12/2022 27/02/2023 78052.198
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರ ಓಬಕ್ಕ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894015461) IF 439 28/12/2022 27/02/2023 95162.1998
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಓಬಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894015462) IF 429 28/12/2022 27/02/2023 95162.1998
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894015574) IF 428 28/12/2022 27/02/2023 95161.9892
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರಿಓಬಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894015575) IF 430 28/12/2022 27/02/2023 95162.1998
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕೋಜಿರಾವ್ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894015576) IF 432 28/12/2022 27/02/2023 95152.1999
ಸೂಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದೇಶ ಬಿನ್‌ ಬಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೇಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894017000) IF 253 15/10/2022 16/12/2022 78510
ಸೂಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೀಂ ಖಾನ್‌ ಬಿನ್‌ ರಫೀಕ್‌ ಖಾನ್ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೇಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894017011) IF 250 15/10/2022 16/12/2022 78510
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡೋಬಯ್ಯ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894017617) IF 258 15/10/2022 16/12/2022 93140
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಡೋಬಯ್ಯ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894017673) IF 689 29/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಕೆ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894017697) IF 476 28/12/2022 27/02/2023 71490.903
ಹಾನಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 175 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894023573) IF 602 29/12/2022 27/02/2023 95827.1998
ಹಾನಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 175 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894023599) IF 569 28/12/2022 27/02/2023 96007.198
ಹಾನಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 211 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894023621) IF 601 29/12/2022 27/02/2023 95827.1998
ಹಾನಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 211 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894023629) IF 600 29/12/2022 27/02/2023 95827.1998
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006015/IF/93393042894025508) IF 283 15/10/2022 16/12/2022 93140
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 7/1 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894025526) IF 626 29/12/2022 27/02/2023 95827.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 7/1 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894025574) IF 624 29/12/2022 27/02/2023 95162.1998
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 33 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894026200) IF 505 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 33 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894026222) IF 504 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಪೂಜಾರಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕದ 46/1ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894028679) IF 674 29/12/2022 27/02/2023 93495.5365
ಪೂಜಾರಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕದ 46/1ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894028708) IF 660 29/12/2022 27/02/2023 95827.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಲಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮಾರ್ಕಲ ಓಬಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್  (1510006015/IF/93393042894032470) IF 226 15/10/2022 16/12/2022 94470
ಪೂಜಾರಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 65/3ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894032561) IF 661 29/12/2022 27/02/2023 93832.1998
ಪೂಜಾರಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರಲು ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894032604) IF 670 29/12/2022 27/02/2023 93495.5365
ಪೂಜಾರಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಮ್ಮ ಕೊಂ ಬಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894032620) IF 568 28/12/2022 27/02/2023 93446.6
ಪೂಜಾರಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಜೋಗಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894032642) IF 614 29/12/2022 27/02/2023 94160.5365
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸುಧರ್ಶನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕುಂಟೆಗೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894033343) IF 489 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 7/2 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894036090) IF 659 29/12/2022 27/02/2023 95827.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 7/2 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894036109) IF 653 29/12/2022 27/02/2023 95827.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡೆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894046880) IF 473 28/12/2022 27/02/2023 95827.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡೆಮೇಲೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894046896) IF 246 15/10/2022 16/12/2022 93825
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಕ್ಕನ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894046909) IF 239 15/10/2022 16/12/2022 95135
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಕ್ಕನ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894046925) IF 241 15/10/2022 16/12/2022 95135
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894046976) IF 443 28/12/2022 27/02/2023 88512.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894046991) IF 251 15/10/2022 16/12/2022 94470
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894047006) IF 227 15/10/2022 16/12/2022 94470
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894047026) IF 463 28/12/2022 27/02/2023 95827.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894047043) IF 503 28/12/2022 27/02/2023 96007.198
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894047057) IF 493 28/12/2022 27/02/2023 96007.198
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894047073) IF 446 28/12/2022 27/02/2023 88512.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894047098) IF 452 28/12/2022 27/02/2023 95827.1998
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 33/4 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006015/IF/93393042894048916) IF 403 28/12/2022 27/02/2023 73020.403
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 33/5 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006015/IF/93393042894048925) IF 402 28/12/2022 27/02/2023 73014.3
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗೊಳೆಮಾರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894052043) IF 406 28/12/2022 27/02/2023 93140
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಗೊಳೆಮಾರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894052047) IF 416 28/12/2022 27/02/2023 95800
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 22ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894052052) IF 410 28/12/2022 27/02/2023 95800
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 22ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894052057) IF 405 28/12/2022 27/02/2023 90507.1998
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಸೆಮಾರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894052060) IF 407 28/12/2022 27/02/2023 95135
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಸೆಮಾರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894052063) IF 411 28/12/2022 27/02/2023 95800
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಲುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894052067) IF 414 28/12/2022 27/02/2023 95800
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಲುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894052069) IF 413 28/12/2022 27/02/2023 95800
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 19/ಎ ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894052075) IF 412 28/12/2022 27/02/2023 95800
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 19/ಎ ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894052080) IF 117 28/12/2022 27/02/2023 95800
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 34ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894052107) IF 222 15/10/2022 16/12/2022 78510
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 34ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ2 (1510006015/IF/93393042894052111) IF 281 15/10/2022 16/12/2022 77845
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 35ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894052117) IF 509 28/12/2022 27/02/2023 96007.198
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 35ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894052121) IF 506 28/12/2022 27/02/2023 96007.198
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 39 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894067666) IF 671 29/12/2022 27/02/2023 77808.403
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 56 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894067676) IF 260 15/10/2022 16/12/2022 78510
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 56 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894067686) IF 538 28/12/2022 27/02/2023 78052.198
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 24ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006015/IF/93393042894075427) IF 510 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸನಂ 28ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894075472) IF 511 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 12ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894075821) IF 644 29/12/2022 27/02/2023 78473.393
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 12ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894075846) IF 641 29/12/2022 27/02/2023 78473.393
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 12/3ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894075869) IF 640 29/12/2022 27/02/2023 78473.393
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 12/3ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894075908) IF 637 29/12/2022 27/02/2023 77143.393
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894079683) IF 470 28/12/2022 27/02/2023 95162.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894079685) IF 467 28/12/2022 27/02/2023 95162.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಜಮೀಣಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894079687) IF 465 28/12/2022 27/02/2023 95162.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಜಮೀಣಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894079689) IF 461 28/12/2022 27/02/2023 95162.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894079691) IF 469 28/12/2022 27/02/2023 95162.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894079692) IF 471 28/12/2022 27/02/2023 95162.1998
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894079693) IF 479 28/12/2022 27/02/2023 95008.1604
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894079695) IF 450 28/12/2022 27/02/2023 95008.1604
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಕುಂಟುಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894079697) IF 478 28/12/2022 27/02/2023 95008.1604
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಕೆ ಕುಂಟುಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೀವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894079699) IF 451 28/12/2022 27/02/2023 95008.1604
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ29ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894081225) IF 435 28/12/2022 27/02/2023 95008.1604
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 28/1ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1  (1510006015/IF/93393042894081237) IF 437 28/12/2022 27/02/2023 95008.1604
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 28/1ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894081258) IF 426 28/12/2022 27/02/2023 94470
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌  (1510006015/IF/93393042894081274) IF 419 28/12/2022 27/02/2023 77845
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ಯಾನಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894081282) IF 420 28/12/2022 27/02/2023 77845
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 68 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894083853) IF 612 29/12/2022 27/02/2023 95102.2004
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 68 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894083871) IF 606 29/12/2022 27/02/2023 95008.1604
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 167 ರ ಗುಡ್ಡದ ಮೈಲಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894087698) IF 618 29/12/2022 27/02/2023 94825.5365
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 24 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894087802) IF 529 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 25 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894087818) IF 516 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 23 ರ ಶಿವಕ್ಕ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894116586) IF 556 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 108 ರ ಮಂಜುನಾಥ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894116594) IF 558 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 23 ರ ಶಿವಕ್ಕ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 2 (1510006015/IF/93393042894127230) IF 553 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 24/2 ರ ಓಬಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894134508) IF 530 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 3/10 ರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894134519) IF 513 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 13ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894148152) IF 645 29/12/2022 27/02/2023 78473.393
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 13ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894148170) IF 647 29/12/2022 27/02/2023 78473.393
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಷಫೀವುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಸನ್ನವುಲ್ಲಾ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006015/IF/93393042894148191) IF 646 29/12/2022 27/02/2023 78473.393
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 49/6ರ ಕಾವಲುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಭಾಗ-1  (1510006015/IF/93393042894162645) IF 684 29/12/2022 27/02/2023 93772.2004
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 49/6ರ ಕಾವಲುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894162675) IF 677 29/12/2022 27/02/2023 95008.1604
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 31ರ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042894162706) IF 680 29/12/2022 27/02/2023 93772.2004
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 167 ರ ಗುಡ್ಡದ ಮೈಲಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894164939) IF 615 29/12/2022 27/02/2023 94825.5365
ಕಾ// ಗ್ರಾ// ಓಬಕ್ಕ ಕೋಂ ಒಡ್ಲುತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894167670) IF 528 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಕಾ// ಗ್ರಾ// ಓಬಕ್ಕ ಕೋಂ ಒಡ್ಲುತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894167682) IF 524 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/IF/93393042894171014) IF 507 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರವೀಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/IF/93393042894171031) IF 508 28/12/2022 27/02/2023 95342.198
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ//ಹಿ//ಪ್ರಾ//ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1  (1510006015/LD/93393042892272921) LD 64 30/06/2022 16/12/2022 87516
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ//ಹಿ//ಪ್ರಾ//ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2  (1510006015/LD/93393042892272922) LD 183 30/06/2022 16/12/2022 78556.34
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆದರ್ಶಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಭಾಗ-2 (1510006015/LD/93393042892282689) LD 128 30/06/2022 16/12/2022 43000
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಿನಿಟ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/RC/93393042892386831) RC 588 28/12/2022 27/02/2023 243574.9601
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಗೇತಲ ಓಬಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/WC/93393042892355655) WC 174 30/06/2022 16/12/2022 48369.3212
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಗೇತಲ ಓಬಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/WC/93393042892355739) WC 162 30/06/2022 16/12/2022 48368.612
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇಕೆರೆ ಓಬಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/WC/93393042892355752) WC 149 30/06/2022 16/12/2022 48369.3212
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇಕೆರೆ ಓಬಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/WC/93393042892355756) WC 152 30/06/2022 16/12/2022 49348.514
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/WC/93393042892355764) WC 163 30/06/2022 16/12/2022 48369.3212
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/WC/93393042892355771) WC 131 30/06/2022 16/12/2022 48368.612
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆದರ್ಶಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/WC/93393042892429554) WC 88 30/06/2022 16/12/2022 73305.0732
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 34 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/WC/93393042892441968) WC 87 30/06/2022 16/12/2022 36691
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 23 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006015/WC/93393042892442079) WC 76 30/06/2022 16/12/2022 37657.28
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 29 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006015/WC/93393042892442084) WC 59 30/06/2022 16/12/2022 37657.28
ಹಾ||ಗ್ರಾ||ಪಂ||ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಏರಿಗೆ ರಿವೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/WC/93393042892517880) WC 264 15/10/2022 16/12/2022 197473.8047
    275 15/10/2022 16/12/2022 197380.7047
ಹಾ||ಗ್ರಾ||ಪಂ||ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಏರಿಗೆ ರಿವೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-3 (1510006015/WC/93393042892517887) WC 282 15/10/2022 16/12/2022 197386.8888
    288 15/10/2022 16/12/2022 197479.9888
Total (In Lakhs.) 246.59
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಟಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗುರುಪಾಲಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಾನಲ್ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು (1510006015/IC/93393042892242565) IC 140 19/06/2021 29/04/2022 4000
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು (1510006015/IC/93393042892242966) IC 136 19/06/2021 29/04/2022 4000
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದಕಪ್ಲಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೊಳತ್ತುವುದು.  (1510006015/IC/93393042892249122) IC 110 18/06/2021 29/04/2022 4000
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (1510006015/IC/93393042892249198) IC 164 19/06/2021 29/04/2022 4000
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-2 (1510006015/IC/93393042892249200) IC 148 19/06/2021 29/04/2022 4000
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಲುಮೇಕುಂಟೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ ಓಂಕಾರಮ್ಮನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-2 (1510006015/IC/93393042892249501) IC 139 19/06/2021 29/04/2022 4000
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-2 (1510006015/IC/93393042892250475) IC 106 18/06/2021 29/04/2022 5000
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-1 (1510006015/IC/93393042892250643) IC 169 19/06/2021 24/06/2022 4000
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಜಮೀನಿನಿಂದ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಯರಗಟ್ಲ ಹಳ್ಳ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (1510006015/IC/93393042892250666) IC 166 19/06/2021 29/04/2022 4000
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು  (1510006015/IC/93393042892251409) IC 163 19/06/2021 29/04/2022 4000
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕಾಟಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ಹಳ್ಳ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (1510006015/IC/93393042892252894) IC 165 19/06/2021 29/04/2022 4000
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರಣ್ಣನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು (1510006015/IC/93393042892253082) IC 142 19/06/2021 24/06/2022 4000
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 45 ಸರೋಜಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892594859) IF 124 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 32ರ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892610625) IF 113 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ35ರ ಗೌಡರ ಓಬಕ್ಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892610628) IF 161 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಿದಾನಂಧ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892610638) IF 162 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 69 ರ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892611398) IF 157 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ. 19 ರ ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಬಿನ್ ಯರ್ರಿಮಲ್ಲಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892613286) IF 131 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 51/2 ರ ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿತ್ತಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892613290) IF 130 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 37/3 ಓಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಭೀಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892626131) IF 159 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ|| ರಿ.ಸ.ನಂ 21/12 ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಎ.ಕೆ.ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892633578) IF 114 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಪೂಜಾರಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾ||ರಿ.ಸ.ನಂ 49 ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892633591) IF 137 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 20/2A3 ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892633646) IF 149 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 39ರ ಭೀಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಬೀಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892640571) IF 141 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 24/9ರ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೊಂ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892659065) IF 146 19/06/2021 24/06/2022 3500
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 39ರಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಾರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892659126) IF 145 19/06/2021 24/06/2022 3500
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 39ರಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892659137) IF 118 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892675196) IF 160 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 108/5ರ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892676051) IF 134 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 108 ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಕೊಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892676079) IF 135 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಸಿದ್ದಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892678564) IF 129 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 80 ರ ಕಾಕೋಬಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892708151) IF 151 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 7 ರ ನವೀನ್ ದೀಪ್ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892709020) IF 126 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 13 ರ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892729141) IF 116 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 12/4 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892729207) IF 117 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 105 ರ ಜಿ.ಬಿ.ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892729289) IF 170 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 13 ರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಬಿನ್ ನಿಂಗಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892729341) IF 115 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 34 ರ ನುಂಕೇಶ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892736642) IF 177 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಗೋಬಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892736668) IF 175 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಓಬಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892736693) IF 178 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892736717) IF 122 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 35 ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892736746) IF 176 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಓಬಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಗೊಂಚಿಗಾರ ಓಬಯ್ಯ ರಿ.ಸ.ನಂ 23/4ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892736853) IF 152 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 5/1 ರ ಭೀಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗುಂಡಮಾರಿಗ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892737367) IF 155 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 11/6 ರ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪಾಪಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892737575) IF 123 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 54 ರ ಮೂಕೋಬಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892765370) IF 154 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ದುರುಗಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯರವರ ರಿ.ಸ.ನಂ 203ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892778690) IF 143 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇಟ್ ಯನ್ನಪ್ಪ ರಿ.ಸ.ನಂ 130ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892778724) IF 144 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗಡ್ಲುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892809222) IF 153 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಕಾ//ಗ್ರಾ// ರಿ ಸ ನಂ 29 ರ ಭೀಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೊಂಡಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892851160) IF 128 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಕಾ//ಗ್ರಾ// ರಿ ಸ ನಂ29 ರ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006015/IF/93393042892851251) IF 127 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಹ//ಗ್ರಾ// ರಿ ಸ ನಂ 56 ರ ಓಬಳೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸಣ್ಣತಿಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892859668) IF 125 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಪೂ//ಗ್ರಾ//ರಿ ಸ ನಂ 47 ರ ಉಜ್ಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಬಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006015/IF/93393042892859772) IF 119 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಪೂ//ಗ್ರಾ// ರಿ ಸ ನಂ 69 ರ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಶರಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892859843) IF 121 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಪೂ//ಗ್ರಾ// ರಿ ಸ ನಂ 64/7 ರ ಪಿ.ಬಿ.ರೇವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892859901) IF 120 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಪೂ//ಗ್ರಾ// ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ w/o ರಾಮಕ್ಕ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892860486) IF 19 13/12/2021 24/06/2022 5109.79
ಪೂ//ಗ್ರಾ//ಚಂದ್ರಶೇಕರ w/o ಶೋಭ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892860521) IF 20 01/11/2021 24/06/2022 5109.79
ಪೂ//ಗ್ರಾ//ಪಿ.ವಿ.ಸಿದ್ದಣ್ಣ w/o ಮಹದೇವಮ್ಮ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892860588) IF 20 02/11/2021 24/06/2022 5110.84
ಬೊ//ಗ್ರಾ// ರಿ ಸ ನಂ 5 ರ ಶಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042892895463) IF 147 19/06/2021 24/06/2022 2300
ಪೂಜಾರಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಯು.ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಬಿನ್ ಉಜ್ಜಿನಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893241820) IF 64 25/10/2021 29/04/2022 15731.4682
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರಬಸಯ್ಯ ಬಿನ್ ಓಬಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893241828) IF 61 25/10/2021 29/04/2022 15444.45
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893241835) IF 108 02/02/2022 24/06/2022 15731.4682
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಘುರಾಜ ಬಿನ್ ಸುಂದರರಾಜ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893241842) IF 59 25/10/2021 29/04/2022 15314.735
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಚ್.ಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಯ್ಯ ರಿ.ಸ.ನಂ 78ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893241850) IF 65 25/10/2021 29/04/2022 15599.61
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಿರಿವಲ್ಲಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893241859) IF 54 14/10/2021 29/04/2022 15230.7742
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಂದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893241865) IF 110 02/02/2022 24/06/2022 15731.4682
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 27ರ ಸಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಲ್ಲಜರುವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893241876) IF 69 25/10/2021 29/04/2022 15583.2512
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಮ್ಮ ಕೊಂ ಗುಂಡಮುತ್ತಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ  (1510006015/IF/93393042893241883) IF 53 14/10/2021 29/04/2022 15364.308
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಣಮಾರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893241893) IF 52 14/10/2021 29/04/2022 14210.6012
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಅಂಗಡಿಮಾರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893241904) IF 112 02/02/2022 24/06/2022 15731.4682
ಸೂಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 30/1ರ ಶರಣ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೌರಣ್ಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893324054) IF 60 25/10/2021 29/04/2022 15717.8
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 30/1 ರ ಹನುಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಗಭೀಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893329878) IF 63 25/10/2021 29/04/2022 11957.5
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 34 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893329999) IF 70 25/10/2021 29/04/2022 12487.44
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲಿಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893330096) IF 114 02/02/2022 24/06/2022 15731.4682
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭರಮಸ್ವಾಮಿನಾಯಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893330136) IF 115 02/02/2022 24/06/2022 15731.4682
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893330250) IF 86 02/02/2022 24/06/2022 15731.4682
ಪೂಜಾರಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಪಿ.ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಡಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳುತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893389700) IF 72 25/10/2021 29/04/2022 15384.8
ಸೂಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಪಾಲಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893390655) IF 67 25/10/2021 29/04/2022 16053.83
ಸೂಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಖರೀಂಖಾನ್ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893391711) IF 99 02/02/2022 24/06/2022 15731.4682
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 139 ರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893391735) IF 101 02/02/2022 24/06/2022 15731.4682
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 42 ರ ಗುಡ್ಡಿಬೋರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳುತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006015/IF/93393042893391756) IF 68 25/10/2021 29/04/2022 17667.13
ಸೂಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/IF/93393042893422279) IF 103 02/02/2022 24/06/2022 15731.4682
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಡಿಗರ ರಂಗಪ್ಪ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕ್ಕಲು ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/LD/93393042892027640) LD 12 31/03/2022 24/06/2022 126762.82
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲು ಕಣನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/LD/93393042892027711) LD 11 31/03/2022 24/06/2022 137602.8
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ//ಹಿ//ಪ್ರಾ//ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1  (1510006015/LD/93393042892272921) LD 78 02/02/2022 24/06/2022 112888.6312
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸ//ಹಿ//ಪ್ರಾ//ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2  (1510006015/LD/93393042892272922) LD 77 02/02/2022 24/06/2022 117912.998
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ//ಹಿ//ಪ್ರಾ// ಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/LD/93393042892272929) LD 23 22/12/2021 24/06/2022 23214.866
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆದರ್ಶಶಾಲೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಭಾಗ-2 (1510006015/LD/93393042892282689) LD 23 24/01/2022 24/06/2022 127450.68
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಿನಿಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಬೀಮಯ್ಯ ಆರ್ ಡಿ ಚಾನಲ್ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/RC/93393042892198261) RC 13 31/03/2022 24/06/2022 142912.44
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾ||ಪಂ|| ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-2 (1510006015/WC/93393042892274271) WC 104 18/06/2021 29/04/2022 98057.52
    105 18/06/2021 29/04/2022 97971.79
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-1 (1510006015/WC/93393042892274274) WC 102 18/06/2021 29/04/2022 102057.52
    103 18/06/2021 29/04/2022 93600.36
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಳ್ಳಯ್ಯನ ಗೋ ಕುಂಟೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1510006015/WC/93393042892328960) WC 107 18/06/2021 29/04/2022 5000
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ರಜ್ಜಿಕೆರೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-1 (1510006015/WC/93393042892333069) WC 150 19/06/2021 29/04/2022 4000
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ತಿಮ್ಮಜ್ಜಿಕುಂಟೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (1510006015/WC/93393042892333865) WC 168 19/06/2021 29/04/2022 4000
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕುಂಟೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (1510006015/WC/93393042892334657) WC 138 19/06/2021 24/06/2022 4000
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಜ್ಜಡ್ಲು ಕುಂಟೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (1510006015/WC/93393042892335716) WC 167 19/06/2021 24/06/2022 4000
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಕುಂಟೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (1510006015/WC/93393042892350126) WC 108 18/06/2021 29/04/2022 5000
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-3 (1510006015/WC/93393042892352627) WC 156 19/06/2021 29/04/2022 4000
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-4 (1510006015/WC/93393042892352642) WC 109 18/06/2021 29/04/2022 5000
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡೆಡ್ಲುಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕುಂಟೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-2 (1510006015/WC/93393042892403610) WC 44 13/10/2021 29/04/2022 4000
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡೆಡ್ಲುಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕುಂಟೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-3 (1510006015/WC/93393042892409074) WC 45 13/10/2021 29/04/2022 4000
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋತಿಗಳಕುಂಟೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-2 (1510006015/WC/93393042892409388) WC 42 13/10/2021 29/04/2022 4000
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡೆಡ್ಲುಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕುಂಟೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-5 (1510006015/WC/93393042892415537) WC 47 13/10/2021 29/04/2022 4000
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಡೆಡ್ಲುಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕುಂಟೆ ಹೂಳೇತ್ತುವುದು ಭಾಗ-6 (1510006015/WC/93393042892415540) WC 48 13/10/2021 29/04/2022 4000
ಕೊಮ್ಮನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋತಿಗಳಕುಂಟೆ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು ಭಾಗ-4 (1510006015/WC/93393042892415545) WC 43 13/10/2021 29/04/2022 4000
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ//ಹಿ//ಪ್ರಾ//ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರುಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/WC/93393042892426432) WC 16 11/11/2021 24/06/2022 27743.72
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ//ಕಿ//ಪ್ರಾ//ಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆನೀರುಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/WC/93393042892426433) WC 17 09/12/2021 24/06/2022 31149.98
ಹಾನಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆದರ್ಶಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/WC/93393042892429554) WC 12 12/12/2021 24/06/2022 23123.4
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 28 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/WC/93393042892441915) WC 64 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 28 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/WC/93393042892441916) WC 66 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 33 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/WC/93393042892441927) WC 70 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಮೇಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 33 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/WC/93393042892441931) WC 73 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 13 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/WC/93393042892441940) WC 46 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 13 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/WC/93393042892441943) WC 42 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 12 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/WC/93393042892441949) WC 38 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 12 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/WC/93393042892441950) WC 45 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 29 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/WC/93393042892441952) WC 76 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 12/3 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/WC/93393042892441955) WC 62 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 12/3 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/WC/93393042892441957) WC 55 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 12/4 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/WC/93393042892441959) WC 54 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 15 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/WC/93393042892441960) WC 60 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 15 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/WC/93393042892441963) WC 57 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 34 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/WC/93393042892441966) WC 40 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 34 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-3 (1510006015/WC/93393042892441970) WC 43 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 21 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/WC/93393042892441975) WC 37 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 21 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/WC/93393042892441977) WC 39 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 18/2 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ  (1510006015/WC/93393042892442073) WC 82 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 43ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/WC/93393042892442382) WC 35 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 47 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/WC/93393042892442385) WC 32 02/02/2022 24/06/2022 37170
ಕೆಳಗಳಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ 41 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/WC/93393042892442387) WC 31 15/01/2022 24/06/2022 37514.43
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 78 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/WC/93393042892442390) WC 36 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 78 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/WC/93393042892442392) WC 34 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 13 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/WC/93393042892442643) WC 51 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 13 ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/WC/93393042892442649) WC 47 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 68 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-1 (1510006015/WC/93393042892442737) WC 68 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಹಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಿ ಸ ನಂ 68 ರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾಗ-2 (1510006015/WC/93393042892442739) WC 69 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
ಕಾಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ ದೊಡ್ಡಭೀಮಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1510006015/WC/93393042892443258) WC 52 02/02/2022 24/06/2022 37514.43
Total (In Lakhs.) 29.3
Grand Total (In Lakhs.) 275.9
Report Completed
Excel View