Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Saturday, May 18, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : DAKSHINA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Panchayat Samiti Level Works
2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಣಿಯೂರು ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಔಷದೀಯ ವನ ನಿಮಾಱಣ 1.00ಹೆ (1511001/DP/93393042892257344) DP 35 17/05/2022 24/06/2022 31404
Raising of Seedlings in 10*16 2500 Polythene Bags at Nada Nursery  (1511001/DP/93393042892298924) DP 034 17/05/2022 24/06/2022 6200
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 14*20 ಗಾತ್ರದ 3060 ಸಸಿಗಳ ಪೋಷಣೆ (1511001/DP/93393042892319277) DP 006 07/10/2022 23/03/2023 26610.6
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8*12 ಗಾತ್ರದ 14000 ಸಸಿಗಳ ಪೋಷಣೆ (1511001/DP/93393042892319303) DP 004 07/10/2022 23/03/2023 52870
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10*16 ಗಾತ್ರದ 2500 ಸಸಿಗಳ ಪೋಷಣೆ (1511001/DP/93393042892319312) DP 003 07/10/2022 23/03/2023 16094
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 6*9 ಗಾತ್ರದ 5000 ಸಸಿಗಳ ಪೋಷಣೆ (1511001/DP/93393042892319369) DP 002 07/10/2022 23/03/2023 8120
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂದಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ-ಮೈರೋಲ್ತಡ್ಕ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿಮಾ೵ಣ 2.00KM (1511001/DP/93393042892321354) DP 011 12/10/2022 23/03/2023 82086
    012 12/10/2022 23/03/2023 53958
    063 12/10/2022 23/03/2023 5000
    21 15/10/2022 23/03/2023 10048.2
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈರೋಲ್ತಡ್ಕ-ಬಂದಾರು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿಮಾ೵ಣ (2.00km)  (1511001/DP/93393042892321456) DP 009 07/10/2022 23/03/2023 84426
    010 07/10/2022 23/03/2023 51618
    064 12/10/2022 23/03/2023 5000
    22 15/10/2022 23/03/2023 10048.2
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂದಾರು-ಬೈಪಾಡಿ 3.00ಕಿ.ಮೀರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿಮಾ೵ಣ (ಬಂದಾರು) (1511001/DP/93393042892321728) DP 013 12/10/2022 23/03/2023 82086
    014 12/10/2022 23/03/2023 53958
    065 12/10/2022 23/03/2023 5000
    23 15/10/2022 23/03/2023 10048.2
2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಆದೂರ್ ಪೆರಾಲ್ -ಬಜಿಲ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿಮಾ೵ಣ(ಕೊಯ್ಯೂರು)1.00km (1511001/DP/93393042892321784) DP 007 07/10/2022 23/03/2023 68022
    066 12/10/2022 23/03/2023 5000
    20 15/10/2022 23/03/2023 5024.1
2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಯೂರು-ಆದೂರ್ ಪೆರಾಲ್ 2.00ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿಮಾ೵ಣ (ಕೊಯ್ಯೂರು) (1511001/DP/93393042892321850) DP 005 12/10/2022 23/03/2023 84426
    008 12/10/2022 23/03/2023 51618
    062 12/10/2022 23/03/2023 5000
    19 15/10/2022 23/03/2023 10048.2
2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಣೆಜಾಲು-ಅಮರ್ ಜಾಲು-ನೆಕ್ಕಿಲೊಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು 3ನೇ ವಷ೵ದ ಪೋಷಣೆ(3.00 km) (1511001/DP/93393042892322189) DP 018 12/10/2022 23/03/2023 5602.5
2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆಳಾಲು-ದೊಂಪದಪಲ್ಕೆ-ಬೈಪಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು 1ನೇ ವಷ೵ದ ಪೋಷಣೆ(3 km) (1511001/DP/93393042892322315) DP 015 12/10/2022 23/03/2023 48789.9
    016 12/10/2022 23/03/2023 30249
    017 12/10/2022 23/03/2023 30249
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಳಿಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೋವಿಂದೂರ್ ಮಚ್ಚಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511001/DP/93393042892327167) DP 069 12/10/2022 23/03/2023 5000
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೀನಱಡ್ಕ (ನಾಗಜೆ) ಇಂಗುಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511001/DP/93393042892333290) DP 070 12/10/2022 23/03/2023 5000
2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 115/1 ಕನ್ನಾಜೆ 4.50ಹೆ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511001/DP/93393042892336647) DP 068 12/10/2022 23/03/2023 5000
2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋಜರ ಸ.ನಂ 115/1,259/1ಇಂಗುಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511001/DP/93393042892337790) DP 067 12/10/2022 23/03/2023 5000
Total (In Lakhs.) 9.59
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಣಿಯೂರು ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಔಷದೀಯ ವನ ನಿಮಾಱಣ 1.00ಹೆ (1511001/DP/93393042892257344) DP 022 09/02/2022 24/06/2022 4450
    109 25/11/2021 24/06/2022 5000
2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಣಿಯೂರು ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಔಷದೀಯ ವನ ನಿಮಾಱಣದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1511001/DP/93393042892257364) DP 023 09/02/2022 24/06/2022 30000
    110 25/11/2021 24/06/2022 97548
    111 25/11/2021 24/06/2022 30000
    112 25/11/2021 24/06/2022 82976
2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆಳಾಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೆಳಾಲು-ದೊಂಪದಪಲ್ಕೆ-ಬ್ಐಪಾಡಿ ರಸ್ತೆ 3.00ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುತೋಪು ನಿಮಾಱಣ (1511001/DP/93393042892285862) DP 019 09/02/2022 24/06/2022 32742
    020 09/02/2022 24/06/2022 30249
    031 22/03/2022 24/06/2022 30249
    032 22/03/2022 24/06/2022 31728
    113 09/12/2021 24/06/2022 2121.3
    25 14/02/2022 24/06/2022 30249
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಣೆಜಾಲು-ಅಮರ್ ಜಾಲು-ನೆಕ್ಕಿಲೊಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಬದಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ 2ನೇ ವಷಱದ ಪೋಷಣೆ (1511001/DP/93393042892285903) DP 021 09/02/2022 24/06/2022 18485.5
    24 14/02/2022 24/06/2022 18485.5
2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂ ಸೂರಂಟೆ,ಬೈದಳಿಕೆ ಸ.ನಂ:98/1ರಲ್ಲಿ 10.00ಹೆ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511001/DP/93393042892290740) DP 408 09/02/2022 24/06/2022 5000
2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂ.ಬನದಗುಡ್ಡೆ ಸ.ನಂ:115/1ರಲ್ಲಿ 10.00ಹೆ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511001/DP/93393042892290741) DP 409 09/02/2022 24/06/2022 5000
2021ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಾವೂರು (ಕನಾಲ್)ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ.ನಂ 160/5,15/118 ಇಂಗುಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511001/DP/93393042892291083) DP 405 09/02/2022 24/06/2022 5000
2021ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಗೇರುಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಆವರಣ (ಕಳಿಯ)10.00 ಹೆ ನೆಡುತೋಪಿನ ಸ.ನಂ 222 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ರಚನೆ  (1511001/DP/93393042892291110) DP 407 09/02/2022 24/06/2022 5000
21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಕುವೆಟ್ಟು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೊಳಿಯಾಲ್ ಮಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511001/DP/93393042892291151) DP 406 09/02/2022 24/06/2022 5000
Raising of Seedlings in 14*20 1080 Polythene Bags in Nada Nursery 2021-22 (1511001/DP/93393042892298916) DP 018 09/02/2022 24/06/2022 5617.6
    030 22/03/2022 24/06/2022 9309.6
    107 25/11/2021 24/06/2022 7905.6
    119 22/12/2021 24/06/2022 6609.6
Raising of Seedlings in 10*16 2500 Polythene Bags at Nada Nursery  (1511001/DP/93393042892298924) DP 017 09/02/2022 24/06/2022 8425
    029 22/03/2022 24/06/2022 11800
    106 25/11/2021 24/06/2022 12200
Raising of Seedlings in 8*12 14000 Polythene Bags at Nada Nursery -2021-22 (1511001/DP/93393042892298931) DP 016 09/02/2022 24/06/2022 22396
    028 22/03/2022 24/06/2022 42800
    105 25/11/2021 24/06/2022 68200
    117 22/12/2021 24/06/2022 21700
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 14*20 ಗಾತ್ರದ 1980 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು (1511001/DP/93393042892305672) DP 014 09/02/2022 24/06/2022 30995.2
    026 22/03/2022 24/06/2022 22611.6
    112 09/12/2021 24/06/2022 64449
    120 22/12/2021 24/06/2022 28987.2
    1582 09/12/2021 24/06/2022 19621.8
2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂ. ಗುರಿಕಂಡ ಸ.ನಂ:98/1ರಲ್ಲಿ 11.00ಹೆ ನೆಡುತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ರಚನೆ (1511001/DP/93393042892305722) DP 410 22/03/2022 24/06/2022 5000
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಡ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 6*9 ಗಾತ್ರದ 5000 ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು (1511001/DP/93393042892306859) DP 015 09/02/2022 24/06/2022 5700
    027 22/03/2022 24/06/2022 6150
    111 09/12/2021 24/06/2022 18350
    116 22/12/2021 24/06/2022 15350
    1472 09/12/2021 24/06/2022 4449
Total (In Lakhs.) 9.08
Grand Total (In Lakhs.) 18.67
Report Completed
Excel View