Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : DAKSHINA KANNADA
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಬಂ.ತಾ.ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೆ NRLM WORK SHED (ಸಂಜೀವಿನಿ ಶೆಡ್ ) ನಿರ್ಮಾಣ. (1511002002/AV/93393042892210309) AV 23 23/08/2022 18/11/2022 42645.68
ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಯಿಲ್ ಕೋಡಿ ಜೋರ್ಜ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಕೋಸ್ತ ಬಿನ್ ಸಂತಾನ್ ಡಿಕೋಸ್ತ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ. (1511002002/IF/93393042892485236) IF 1 30/09/2022 02/03/2023 6944.2
ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳಕೆ ಗ್ರೇಗರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಬಿನ್ ಸಲ್ವದೋರ್ ಡಿಸೋಜಾರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃಧ್ದಿ. (1511002002/IF/93393042892632490) IF 12 19/08/2022 02/03/2023 12000
ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪುರುಷಲಚ್ಚಿಲ್ ಜೋನ್ ಬರ್ಬೋಜಾ ಬಿನ್ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಬರ್ಬೋಜಾ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ. (1511002002/IF/93393042892633332) IF 6 29/06/2022 18/11/2022 5413.18
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾಯಿ ಸರೋಜಿನಿ ಕೊಂ ಪದ್ಮನಾಭ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ. (1511002002/IF/93393042892747235) IF 7 29/06/2022 18/11/2022 6711.5
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಂಬಿಲ ಪದವು ರಿಚಾರ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ ಬಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪಿಂಟೊ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಗೂಡು ರಚನೆ. (1511002002/IF/93393042893211011) IF 5 29/06/2022 18/11/2022 5730.78
ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪಳ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಕೊಂ ಆನಂದ ಪುಜಾರಿಯವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1511002002/IF/GIS/159664) IF 3 29/06/2022 18/11/2022 5848.68
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆದ್ರಗುಡ್ಡೆ ಅರುಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಾವ್ರೋ ಬಿನ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ತಾವ್ರೋ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ. (1511002002/IF/GIS/163105) IF 13 19/08/2022 02/03/2023 10355.854
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾಯಿ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಿನ್ ಸುಂದರ ಭಂಡಾರಿ ರವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಲುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1511002002/IF/GIS/171097) IF 4 29/06/2022 18/11/2022 5804.48
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆದ್ರಗುಡ್ಡೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಕಾರ್ಲೊ ಕೊಂ ಲಿಯೋ ಕಾರ್ಲೋ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ರಚನೆ. (1511002002/IF/GIS/177984) IF 2 29/06/2022 18/11/2022 5842.18
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಂಬಿಲ ವೀಣಾ ಕೊಂ ಐವನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (1511002002/IF/GIS/196402) IF 1 23/08/2022 18/11/2022 10955.68
‘AJC” ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದಮಲೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ದೇವು ಪೂಜಾರಿಯವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ರಚನೆ. (1511002002/IF/GIS/209250) IF 15 02/12/2022 02/03/2023 5529.2
‘AJC’ ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡೆಗುರಿ ಲೋಕಯ್ಯ ಯಾನೆ ಲೋಕಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ರವರ ಮನೆಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ರಚನೆ. (1511002002/IF/GIS/218872) IF 16 02/12/2022 02/03/2023 5418.3762
‘AJC’ ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಗಿತ್ಲು ವಿಜಯ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ. (1511002002/IF/GIS/223884) IF 14 19/08/2022 02/03/2023 6411.99
AJC ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾಯಿಕೋಡಿ ಜಯಂತ ಬಿನ್ ಜನಾರ್ಧನ ಪೂಜಾರಿ ಯವರ ಮನೆಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ. (1511002002/IF/GIS/225817) IF 8 29/06/2022 18/11/2022 6624.8
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೊರೆಟ್ಟೊ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಬಿನ್ ಹಿಲಾರಿ ಮಿರಾಂದ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1511002002/IF/GIS/238585) IF 17 02/12/2022 02/03/2023 5609.9064
“AJC ‘ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆನೆಕೆರೆ ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಿನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ರಚನೆ. (1511002002/IF/GIS/267280) IF 18 02/12/2022 02/03/2023 5476.2536
Total (In Lakhs.) 1.53
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬಂ.ತಾ.ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೆ NRLM WORK SHED (ಸಂಜೀವಿನಿ ಶೆಡ್ ) ನಿರ್ಮಾಣ. (1511002002/AV/93393042892210309) AV 21 04/09/2021 18/06/2022 127985.608
    22 04/09/2021 18/06/2022 109283.75
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂಡೆಗುರಿ ವಿಜಯ ಕೊಂ ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮಿನಿನಲ್ಲಿ ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (1511002002/IF/93393042892565873) IF 01 13/01/2022 18/06/2022 5838.29
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದಮಲೆ ಸುಂದರಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಕೊಂ ಚಂದಪ್ಪ ಪುಜಾರಿಯವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆ. (1511002002/IF/93393042892591420) IF 13 07/10/2021 02/03/2023 7906.16
    29 07/10/2021 02/03/2023 9230.2
ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಜಯಂತಿ ಕೊಂ ಮೋಹನ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002002/IF/93393042892592390) IF 18 07/10/2021 18/06/2022 6516.8
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಕೋಡಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಬಿನ್ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ತ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ (1511002002/IF/93393042892609330) IF 19 22/12/2021 18/06/2022 6526.9
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಲೆಂಬಿಲ ಜಯಂತಿ ಕೊಂ ನಾರಯಣ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ರಚನೆ. (1511002002/IF/93393042892609513) IF 22 19/10/2021 18/11/2022 5830.54
ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಗಿನಕುರಿಯಾಳ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜರಿಯವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1511002002/IF/93393042892612976) IF 20 07/10/2021 02/03/2023 7406.58
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಲೆಂಬಿಲ ಹೇಮಾವತಿ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿ ರಚನೆ. (1511002002/IF/93393042892614316) IF 15 07/10/2021 18/06/2022 5076.85
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾಯಿ ಭಾಸ್ಕರ ಬಿನ್ ದಿ/ಕಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿ ರಚನೆ. (1511002002/IF/93393042892620322) IF 14 07/10/2021 18/06/2022 8500.76
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋರೆಮಾರ್ ಗುರುವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕು ಮುಗೇರ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1511002002/IF/93393042892747187) IF 15 13/09/2021 18/06/2022 26826.24
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಕೆಮಾರ್ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಐತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಯುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿ ರಚನೆ. (1511002002/IF/93393042892747274) IF 16 07/10/2021 18/06/2022 7482
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿನ್ನಿಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾ ಕೊಂ ಜನಾರ್ಧನ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನದ ಹಟ್ಟಿ ರಚನೆ. (1511002002/IF/93393042892872194) IF 28 22/12/2021 18/06/2022 5660.18
ಪೆದಮಲೆ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಿಂಟೊ ಬಿನ್ ಮೌರಿಸ್ ಪಿಂಟೊ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ರಚನೆ. (1511002002/IF/93393042892873491) IF 21 07/10/2021 02/03/2023 5853.54
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೋ ತನಿಯಾ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಮಾಡುವುದು. (1511002002/IF/93393042892896521) IF 23 19/11/2021 02/03/2023 3000
ಕುರಿಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂಬೋಡಿ ಗುತ್ತು ಯಶೋಧರ ಆಳ್ವ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ರಚನೆ. (1511002002/IF/93393042892966080) IF 32 23/03/2022 18/11/2022 7316.96
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಡೀಲ್ ಬೆಟ್ಟು ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಿನ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ರಚನೆ. (1511002002/IF/93393042893142280) IF 32 24/03/2022 18/06/2022 5804.48
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಂಬಿಲ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಬಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪಿಂಟೊ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (1511002002/IF/93393042893375962) IF 24 22/12/2021 18/06/2022 9579.54
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಟೆರೆನ್ಸ್ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಿನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (1511002002/IF/93393042893412377) IF 27 22/12/2021 18/06/2022 10808.86
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಂಬಿಲ ಪ್ರಕಾಸ್ ಕಿರಣ್ ಡಿಸೊಜಾ ಬಿನ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿ (1511002002/IF/93393042893415042) IF 25 22/12/2021 18/06/2022 10343.6
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿನ್ನಿಬೆಟ್ಟು ಅಲ್ವಿನ್ ವಿನಯ ಲೋಬೋ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ . (1511002002/IF/93393042893424620) IF 30 09/01/2022 02/03/2023 10990.7
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿನ್ನಿಬೆಟ್ಟು ಡೇನಿಯಲ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ. (1511002002/IF/93393042893438299) IF 26 22/12/2021 02/03/2023 10509.24
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಕಿನ್ನಿಬೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ರಚನೆ. (1511002002/RS/93393042892268161) RS 1 22/12/2021 18/06/2022 8347.26
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ ಸ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ನಲ್ಕೆಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ರಚನೆ. (1511002002/RS/93393042892268165) RS 02 22/12/2021 18/06/2022 8852.29
Total (In Lakhs.) 4.31
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನವುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ. (1511002002/FP/93393042892206452) FP 5 04/06/2020 18/06/2022 99422
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ವಾಮನ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಮನೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ.  (1511002002/RC/93393042892213324) RC 6 04/06/2020 18/06/2022 126919
ಅಮ್ಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನವುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಕ ರಚನೆ. (1511002002/WC/93393042892221131) WC 4 04/06/2020 18/06/2022 45850.752
Total (In Lakhs.) 2.72
Grand Total (In Lakhs.) 8.57
Report Completed
Excel View